mic

Hiệu quả từ phong trào hiến đất làm đường tại huyện Quỳnh phụ, tỉnh Thái Bình

Hiệu quả từ phong trào hiến đất làm đường tại huyện Quỳnh phụ, tỉnh Thái BìnhHiệu quả từ phong trào hiến đất làm đường tại huyện Quỳnh phụ, tỉnh Thái Bình

Hiệu quả từ phong trào hiến đất làm đường tại huyện Quỳnh phụ, tỉnh Thái BìnhHiệu quả từ phong trào hiến đất làm đường tại huyện Quỳnh phụ, tỉnh Thái Bình

Bản đồ hành chính

Vị trí địa lý

Diện tích: 209,6 Km2

Dân số: 245.188 người

Bình chọn
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4.961
Hôm qua : 9.762