mic
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quỳnh Phụ triển khai Kế hoạch thực hiện Bộ Tiêu chí ứng xử trong gia đình đến năm 2025

Nhằm từng bước đưa các chuẩn mực giá trị đạo đức, văn hóa con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế vào cuộc sống; Củng cố ý thức pháp luật, đề cao đạo đức, lương tâm, trách nhiệm của mỗi người với bản thân, gia đình, cộng đồng, xã hội và đất nước, ngăn chặn sự xuống cấp về đạo đức trong gia đình và xã hội, vừa qua, UBND huyện Quỳnh Phụ ban hành Kế hoạch thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn huyện đến năm 2025.

Nhằm từng bước đưa các chuẩn mực giá trị đạo đức, văn hóa con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế vào cuộc sống; Củng cố ý thức pháp luật, đề cao đạo đức, lương tâm, trách nhiệm của mỗi người với bản thân, gia đình, cộng đồng, xã hội và đất nước, ngăn chặn sự xuống cấp về đạo đức trong gia đình và xã hội, vừa qua, UBND huyện Quỳnh Phụ ban hành Kế hoạch thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn huyện đến năm 2025.

Ảnh: Quỳnh Phụ triển khai Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình đến năm 2025

Theo đó, việc triển khai phải bám sát nội dung Bộ tiêu chí, đảm bảo sự thống nhất, phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện; các hoạt động được tổ chức với hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp, tạo sự lan tỏa, thu hút được sự quan tâm, hưởng ứng, tham gia của đông đảo gia đình, cộng đồng, xã hội.

Để tổ chức thực hiện thành công bộ tiêu chí, Phòng Văn hóa và Thông tin là cơ quan chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, ngành, đoàn thể; UBND xã, thị trấn: tổ chức hướng dẫn, triển khai Kế hoạch; các tài liệu phục vụ hoạt động triển khai Bộ tiêu chí; đồng thời phối hợp tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực thực hiện triển khai Bộ Tiêu chí cho đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình cấp xã; phối hợp với Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, Trung tâm Văn hóa - Thể thao, các đơn vị địa phương có liên quan tăng cường các hoạt động tuyên truyền nội dung Bộ tiêu chí; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát triển khai thực hiện...; Các phòng, ban ngành, cơ quan, đơn có liên quan: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình và phối hợp triển khai các nội dung có liên quan theo chuyên môn, lĩnh vực của cơ quan, đơn vị; UBND xã, thị trấn: xây dựng kế hoạch, tổ chức phát động, đăng ký, triển khai thực hiện Bộ tiêu chí; đưa các tiêu chí ứng xử trong gia đình vào các phong trào thi đua tại địa phương; thời gian thực hiện lễ phát động tại cấp xã: từ tháng 6 đến hết tháng 8/2022… Việc triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình đến năm 2025 trên địa bàn huyện qua đó nhằm khơi gợi tình yêu thương, chia sẻ trách nhiệm giữa các thành viên gia đình trong xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh, góp phần thực hiện hiệu quả Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030./.


Tác giả: Lệ Xuân – Đài truyền thanh truyền hình Quỳnh Phụ
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Bản đồ hành chính

Vị trí địa lý

Diện tích: 209,6 Km2

Dân số: 245.188 người

Bình chọn
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 456
Hôm qua : 1.192