mic
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quỳnh Phụ thực hiện hiệu quả chuyển đổi số trong Giáo dục và Đào tạo

Với quy mô 90 trường học, trên 47.000 học sinh và trên 2.000 cán bộ, giáo viên, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Quỳnh Phụ xác định, chuyển đổi số có vai trò rất quan trọng để triển khai đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả các hoạt động giáo dục và nâng cao chất lượng giáo dục. Thực hiện tốt chuyển đổi số sẽ góp phần triển khai thành công chương trình chuyển đổi số quốc gia, đóng góp cho nền kinh tế số, xã hội số và hình thành quốc gia số.

  

Với quy mô 90 trường học, trên 47.000 học sinh và trên 2.000 cán bộ, giáo viên, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Quỳnh Phụ xác định, chuyển đổi số có vai trò rất quan trọng để triển khai đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả các hoạt động giáo dục và nâng cao chất lượng giáo dục. Thực hiện tốt chuyển đổi số sẽ góp phần triển khai thành công chương trình chuyển đổi số quốc gia, đóng góp cho nền kinh tế số, xã hội số và hình thành quốc gia số.

   Trước sự phát triển KHCN như hiện nay, ngày 03/06/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” với mục tiêu Việt Nam thuộc nhóm 50 nước dẫn đầu về Chính phủ điện tử. Trong đó, mục tiêu cơ bản đến năm 2025 là 90% hồ sơ công việc tại cấp bộ, tỉnh; 80% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 60% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước). Thực hiện công văn số 4342/ BGDĐT - về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022. Theo đó, chủ đề của tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 là giúp nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của chuyển đổi số đối với việc học tập suốt đời, đặc biệt trong bối cảnh bình thường mới sau đại dịch Covid-19.

Ảnh: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tập huấn chuyển đổi số cho cán bộ quản lý các trường học.

 

 Ảnh: Trường Tiểu học và THCS Quỳnh Nguyên áp dụng CNTT vào giảng dạy và học tập.

Để thực hiện hiệu quả chuyển đổi số trong Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã tham mưu cho Huyện ủy – HĐND – UBND huyện tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Trước hết là việc ứng dụng CNTT, chuyển đổi số trong đổi mới nội dung, phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá đã được triển khai. Hằng năm theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã chỉ đạo các trường học xây dựng và hoàn thiện Kế hoạch giáo dục theo hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học, chủ động, linh hoạt trong tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình phòng chống dịch, bệnh Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bên cạnh đó, cán bộ, giáo viên các môn học đã chú trọng đến các nội dung cốt lõi để tổ chức dạy học trực tuyến, dạy học trực tiếp hoặc phối hợp giữa dạy học trực tiếp với dạy học trực tuyến đảm bảo linh hoạt, phù hợp và đạt hiệu quả. Đồng thời quan tâm hướng dẫn học sinh tự học, rèn luyện cho học sinh tự học ở nhà, học trực tuyến; tích cực đổi mới phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá học sinh. Linh hoạt tổ chức kiểm tra đánh giá định kỳ bằng hình thức trực tuyến kết hợp giữa kiểm tra trực tuyến và trực tiếp.

  Đến nay, 100% trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ đã sử dụng nền tảng số để chuyển đổi số; 100% các cơ quan quản lý giáo dục; Trường tiểu học THCS, Tiểu học &THCS đã triển khai công tác dạy, học trực tuyến. Ứng dụng công nghệ số để giao bài tập về nhà và kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh trước khi đến lớp học. Chuyển đổi số hiệu quả còn thể hiện ở ứng dụng CNTT, chuyển đổi số trong đổi mới phương thức quản trị cơ sở giáo dục và lý nhà nước về giáo dục. Hiện tại, phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quỳnh Phụ đã xây dựng kế hoạch thuê dịch vụ CNTT phục vụ công tác quản lý, dạy và học năm học 2022 – 2023 và các năm tiếp theo. Các giải pháp trong triển khai đảm bảo kế hoạch đảm bảo quản lý tổng thể, đồng bộ xuyên suốt trong các cấp học, ngành học trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ và cung cấp hệ thống cho cơ quan quản lý giáo dục bao gồm: Các cấp học, ngành học hướng tới phát triển hệ sinh thái chuyển đổi số hoạt động quản lý, dạy, học, kiểm tra, đánh giá trong ngành và có thể kết nối với sơ sở dữ liệu chuyên ngành và các hệ thống thông tin của các cơ quan, đơn vị khác – khi được phép kết nối.

Ảnh: Cô và trò Trường Tiểu học thị trấn Quỳnh Côi trong tiết học thông minh.

 

 Chuyển đổi số trong ngành Giáo dục Đào tạo huyện Quỳnh Phụ còn đạt được những kết quả khả quan trong việc tổ chức triển khai công tác báo cáo, thống kê giáo dục; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi số và làm công tác thống kê trong ngành. Đảm bảo các điều kiện về hạ tầng số, trang thiết bị triển khai ứng dụng CNTT, chuyển đổi số trong Giáo dục và Đào tạo; Triển khai tốt các hệ thống thông tin do UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý, chỉ đạo, điều hành. Từ khó khăn thực tế, thời gian tới để thúc đẩy chuyển đổi số trong Giáo dục và Đào tạo, không bỏ lỡ cơ hội mà cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 mang lại, ngành giáo dục huyện Quỳnh Phụ tích cực triển khai một số giải pháp chính để khắc phục đó là: Trước hết đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức. Cụ thể tăng cường phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm để thông suốt về tư tưởng, tạo quyết tâm thực hiện chuyển đổi số với các cấp, các ngành, đặc biệt là các cấp học, ngành học và cán bộ quản lý giáo dục. Tham mưu cho Huyện ủy – HĐND – UBND huyện tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách phục vụ chuyển đổi số trong Giáo dục và Đào tạo cũng là một trong những giải pháp được Ngành Giáo dục Quỳnh Phụ triển khai. Phòng Giáo dục và Đào huyện Quỳnh Phụ sẽ tiếp tục thúc đẩy phát triển chương trình, học liệu số. Phát triển hạ tầng, nền tảng, thiết bị, học liệu số. Phát triển năng lực số cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, đổi mới phương pháp dạy học. Cùng với đó, lấy chuyển đổi số hoạt động quản lý nhà nước và quản trị nhà trường. Huy động nguồn lực cho quá trình chuyển đổi số trong Giáo dục và Đào tạo. Tích cực trao đổi, học tập chia sẻ kinh nghiệm về chuyển đổi số trong lĩnh vực Giáo dục với các huyện, thành phố. Đảm bảo an toàn, an ninh mạng.

   Trước mắt Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện sẽ tham mưu cho Huyện ủy – HĐND – UBND huyện đánh giá hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, dạy - học, kiểm tra, đánh giá và tuyển sinh để điều chỉnh cho phù hợp. Ngoài ra, sẽ chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị phát triển hệ thống trường học điện tử, hoàn thiện đề án và tổ chức thí điểm mô hình trường học thông minh; xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, kho học liệu số của ngành để phát triển hệ thống giáo dục thông minh, đáp ứng yêu cầu đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của huyện Quỳnh Phụ trong giai đoạn mới./.


Tác giả: Mạnh Tường: Đài TT – TH Quỳnh Phụ.
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Bản đồ hành chính

Vị trí địa lý

Diện tích: 209,6 Km2

Dân số: 245.188 người

Bình chọn
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 491
Hôm qua : 1.192