mic
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội LHTN Việt Nam xã An Đồng tổ chức Đại Hội, Đại biểu nhiệm kỳ 2024 – 2029

Chiều ngày 20 tháng 01 năm 2024, Hội LHTN Việt Nam xã An Đồng tổ chức Đại Hội, Đại biểu nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường vụ huyện đoàn, Hội LHTNVN huyện chọn làm điểm cấp cơ sở. Về dự tặng hoa chúc mừng ở tỉnh có anh Thiệu Minh Quỳnh – Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội LHTNVN tỉnh, ở huyện có đồng chí Khổng Minh Toại - Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy- Phó Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Phạm Văn Vịnh - Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, CT UBMTTQVN huyện, đồng chí Nguyễn Văn Khoa - Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Trưởng Ban dân vận huyện ủy, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, Chị Nguyễn Thị Hồng Thúy – HUV, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội LHTNVN huyện, các Anh, chị Ủy ban Hội LHTNVN huyện, cùng các anh, chị Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội LHTNVN 36 xã, thị trấn. Các đồng chí thay mặt cấp ủy Đảng, Chính quyền, UBMTTQVN, trưởng các ban, ngành, đoàn thể, các đồng chí Bí thư các chi bộ, trưởng các thôn, đại diện các Công ty doanh nghiệp đóng trên địa bàn và 61 anh chị đại biểu đại diện cho hơn 1.000 thanh niên trong xã.

Chiều ngày 20 tháng 01 năm 2024, Hội LHTN Việt Nam xã An Đồng tổ chức Đại Hội, Đại biểu nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường vụ huyện đoàn, Hội LHTNVN huyện chọn làm điểm cấp cơ sở. Về dự tặng hoa chúc mừng ở tỉnh có anh Thiệu Minh Quỳnh – Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội LHTNVN tỉnh, ở huyện có đồng chí Khổng Minh Toại - Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy- Phó Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Phạm Văn Vịnh - Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, CT UBMTTQVN huyện, đồng chí Nguyễn Văn Khoa - Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Trưởng Ban dân vận huyện ủy, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, Chị Nguyễn Thị Hồng Thúy – HUV, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội LHTNVN huyện, các Anh, chị Ủy ban Hội LHTNVN huyện, cùng các anh, chị Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội LHTNVN 36 xã, thị trấn. Các đồng chí thay mặt cấp ủy Đảng, Chính quyền, UBMTTQVN, trưởng các ban, ngành, đoàn thể, các đồng chí Bí thư các chi bộ, trưởng các thôn, đại diện các Công ty doanh nghiệp đóng trên địa bàn và 61 anh chị đại biểu đại diện cho hơn 1.000 thanh niên trong xã.

 

Ảnh: Anh Thiệu Minh Quỳnh – Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch HỘi LHTV Việt Nam tỉnh tặng hoa chúc mừng.

Ảnh: Đồng chí Khổng Minh Toại - Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện tặng hoa chúc mừng.

 

      Nhiệm kỳ qua, Hội LHTN Việt Nam xã An Đồng đã khắc phục mọi khó khăn, động viên thanh niên hăng hái, tình nguyện, xung kích đi đầu các phong trào do TW Hội LHTN Việt Nam phát động như: Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, “Thanh niên sống đẹp, sống có ích”,  “Thanh niên sáng tạo, khởi nghiệp”, “Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”... Nhờ vậy, nhiều phong trào đã được thanh niên xã thực hiện có hiệu quả, xuất hiện nhiều đoàn viên thanh niên làm kinh tế giỏi như: mô hình HTX Đồng Tâm của anh Nguyễn Văn Chuân chi hội Đồng Tâm trồng cây dược liệu đạt sản phẩm OCOP 3 sao, tạo việc làm cho 7 lao động bình quân 5 triệu đồng/người/tháng, anh Nguyễn Hữu Lâm chi hội Đào Xá tích tụ ruộng đất, đầu tư trang thiết bị, công nghệ phục vụ sản xuất nông nghiệp trên 300 triệu đồng/năm.

  Cùng với đó, Hội LHTN Việt Nam xã An Đồng đã tổ chức, vận động hội viên, thanh niên tham gia các hoạt động đạt được một số kết quả nổi bật, được cấp ủy, chính quyền, nhân dân ghi nhận và đánh giá cao như: Tổ chức được các buổi tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống góp phần hình thành văn hóa sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật trong thanh niên; duy trì hiệu quả các Câu lạc bộ “Thanh niên bảo vệ môi trường”, “ Thanh niên với văn hóa giao thông”; mô hình “ Thực hiện nếp sống văn minh trong tổ chức việc cưới”… Kết quả, trong 5 năm, Hội đã tổ chức trên 100 lượt ra quân làm vệ sinh môi trường; tích cực thực hiện mô hình phân loại rác thải tại nguồn gắn với phong trào thu gom rác thải nhựa tái chế; phối hợp với lực lượng Công an xã tổ chức được hơn 100 buổi phân luồng an toàn giao thông tại các cổng trường học với sự tham gia của 600 lượt hội viên, thanh niên.

  Nhiệm kỳ 2024 – 2029 Hội LHTN xã An Đồng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, củng cố mặt trận tập hợp thanh niên; đẩy mạnh phong trào thi đua “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” tới hội viên thanh niên. 90% hội viên được tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, của Đoàn - Hội. Thường xuyên củng cố và duy trì các hoạt động thanh niên tình nguyện, thanh niên xung kích. Hội LHTN xã và 100% chi hội đảm nhận công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Về một số chỉ tiêu trọng tâm trong nhiệm kỳ 2024 – 2029 Hội LHTNVN xã An Đồng phấn đấu 100% cán bộ, hội viên được quán triệt và học tập các Nghị quyết của Đoàn, Hội. Thực hiện hiệu quả chủ trương 1+1. 100% hội viên tham gia ít nhất 2 hoạt động tình nguyện/năm, 100% cán bộ được đào tạo, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ. Hỗ trợ ít nhất 1 dự án thanh niên khởi nghiệp, giới thiệu việc làm cho 150 thanh niên, trong đó ít nhất 30 thanh niên được giới thiệu việc làm ổn định. 100% các chi hội xây dựng mô hình hỗ trợ thanh niên yếu thế. Tổ chức vận động ít nhất 30 thanh niên hiến máu tình nguyện. Hằng năm 100% thanh niên tham gia sơ, khám sức khỏe NVQS, sẵn sàng nhập ngũ. Hỗ trợ thanh niên các hoạt động nâng cao năng lực số, phối hợp tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc viếm phí cho 300 thanh thiếu nhi và người dân có hoàn cảnh khó kahwn. Hằng năm tổ chức tuyên dương, khen thưởng cán bộ, hội viêu biểu trong phong trào thanh niên và công tác Hội. Đại hội, đại biểu Hội LHTNVN xã An Đồng nhiệm kỳ 2023 – 2029 đã dành phần lớn thời gian cho các đại biểu thảo luận làm sáng tỏ những kết quả đạt được trong công tác mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, xây dựng Hội vững mạnh; Phát huy tinh thần xung kích tình nguyện, sáng tạo, khơi dậy khát vọng của thanh niên xây dựng quê hương phồn vinh, hạnh phúc.

Ảnh: Chị Nguyễn Thị Hồng Thúy – Huyện ủy viên, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện và lãnh đạo địa phương tặng hoa chúc mừng Ủy Ban Hội LHTN Việt Nam xã nhiệm kỳ 2024 – 2029.

 

  Đai hội, đại biểu Hội LHTNVN xã An Đồng đã hiệp thương bầu 11 anh chị vào Ủy ban Hội LHTNVN xã, nhiệm kỳ 2024 – 2029, Anh Nguyễn Văn Sơn – Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được Đại hội bầu tái cử giữ chức Chủ tịch Hội LHTNVN xã. Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội, Hội LHTNVN huyện trong thời gian tới.

 


Tác giả: Mạnh Tường: Đài TT – TH Quỳnh Phụ.
Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Bản đồ hành chính

Vị trí địa lý

Diện tích: 209,6 Km2

Dân số: 245.188 người

Bình chọn
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 393
Hôm qua : 2.150