mic
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Quỳnh Phụ tổ chức hội nghị kỉ niệm 90 năm ngày truyền thống công tác tuyên giáo của Đảng

Chiều 31/7/2020, Ban Tuyên giáo Huyện ủy long trọng tổ chức Hội nghị kỉ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng 01/8/1930-01/8/2020.

Chiều 31/7/2020, Ban Tuyên giáo Huyện ủy long trọng tổ chức Hội nghị kỉ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng 01/8/1930-01/8/2020.
 


Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị

 

Về dự và tặng hoa chúc mừng ở tỉnh có đồng chí Đàm Văn Vượng-UV BTVTU, Phó Chủ tịch phụ trách HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Thơm-Phó trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bình, đồng chí Hoàng Minh Sơn-Tổng Biên tập Báo Thái Bình, ở huyện có đồng chí Nguyễn Văn Nhiễm-Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí trong BTV Huyện ủy, BCH Đảng bộ huyện, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện, nguyên lãnh đạo, cán bộ ban Tuyên giáo qua các thời kì, lãnh đạo, chuyên viên các ban xây dựng Đảng, UBKT, Văn phòng Huyện ủy, TTBDCT huyện, các đồng chí Báo cáo viên của Huyện ủy cùng đồng chí Bí thư Đảng bộ, chi bộ các TCCS Đảng trực thuộc Huyện ủy, đồng chí nguyên trưởng Ban tuyên giáo Đảng ủy xã, thị trấn nhiệm kì 2015-2020 và đồng chí BCV Đảng bộ xã thị trấn.


 
Ảnh: Đồng chí Đàm Văn Vượng-UV BTVTU, Phó chủ tịch phụ trách HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng

 


Trình bày diễn văn kỉ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng, đồng chí Lê Thị Huyền-UVBTVHU, Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy đã nhấn mạnh sự ra đời, ý nghĩa quan trọng của sự kiện cách đây tròn 90 năm, ngày 01/8/1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã xuất bản tài liệu “Ngày quốc tế đỏ 1/8” nhân kỷ niệm ngày quốc tế đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hoà bình, bảo vệ Liên bang Xô-viết, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc, kêu gọi binh lính đoàn kết với Nhân dân. Đây là tài liệu duy nhất, sớm nhất còn lưu giữ cho đến nay, đề rõ “Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam ấn hành”. 
Trên cơ sở những tài liệu và sự kiện này, năm 2000, Bộ Chính trị Trung ương Đảng (khoá VIII) đã quyết định lấy ngày 1-8 hàng năm làm ngày truyền thống công tác tư tưởng, văn hoá của Đảng. Năm 2007, sau khi Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương hợp nhất thành Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) quyết định lấy ngày 1-8 hàng năm làm Ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng.

 


Ảnh: Đồng chí Nguyễn Văn Nhiễm-Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện tặng hoa chúc mừng

 

Vượt qua nhiều cam go, thách thức, 90 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ trên mặt trận chính trị của Đảng, luôn kiên trung nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo, không ngại gian khổ, hy sinh; đi trước, đi cùng với phong trào quần chúng, phấn đấu không mệt mỏi cho lý tưởng và sự nghiệp cách mạng cao cả của Đảng.
Từ hiệu quả công tác chính trị tư tưởng đã góp phần phát huy cao độ sức mạnh toàn dân tộc, làm nên thắng lợi cách mạng tháng Tám năm 1945 long trời lở đất, chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu và đại thắng mùa xuân năm 1975 hội tụ ở thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ tên vàng.
Trong thời kì đổi mới đất nước, công tác tuyên Công tác Tuyên giáo của Đảng tập trung phục vụ hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, tích cực tuyên truyền chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đổi mới tư duy, tổng kết thực tiễn; làm sáng tỏ nhiều vấn đề lý luận về CNXH và con đường đi lên CNXH ở nước ta; cổ vũ, động viên phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực; khơi dậy và nhân lên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, sức sáng tạo xã hội, góp phần tạo nên những thành tựu to lớn của đất nước.
Trong những thành quả tự hào của ngành Tuyên giáo 90 năm qua, có những đóng góp đáng trân trọng của ngành Tuyên giáo Quỳnh Phụ, tuyên giáo Thái Bình.
 


Ảnh: Đại biểu về dự Hội nghị


Những năm qua, bằng những việc làm cụ thể ngành tuyên giáo đã góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân trong huyện thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, thực hiện công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Kinh tế của huyện tiếp tục có bước phát triển; cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động có sự chuyển dịch tích cực. Xây dựng nông thôn mới hoàn thành sớm 01 năm so với mục tiêu đại hội và được tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát huy tốt thế mạnh, thu hút đầu tư đạt cao và đã có tập đoàn lớn đầu tư vào huyện. Lĩnh vực văn hoá, xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được nâng cao. An ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác quản lý, điều hành của chính quyền được tăng cường. Công tác xây dựng đảng được quan tâm chú trọng; vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp uỷ, tổ chức đảng được nâng cao. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể hiệu quả tốt.
Thực hiện sự chỉ đạo của cấp uỷ, công tác tuyên giáo đã chủ động triển khai nghiên cứu, tham mưu tổng kết, đánh giá nhiều vấn đề đặt ra từ thực tiễn. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền, giáo dục truyền thống quê hương; phát hiện, cổ vũ và nhân rộng những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực. Tích cực tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; tuyên truyền tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Qua đó, thiết thực động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thi đua lao động sản xuất, quyết tâm thực hiện thắng lợi các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng.
Với phương châm “hướng về cơ sở” đội ngũ cán bộ tuyên giáo trong huyện đã chuyển tải kịp thời tình hình thế giới, khu vực, trong nước, trong tỉnh, trong huyện tới cán bộ, đảng viên và nhân dân. Mặt khác làm tốt vai trò định hướng thông tin, giữ vững trận địa tư tưởng trên địa bàn huyện, góp phần củng cố sự thống nhất tư tưởng, chính trị trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào Đảng, Nhà nước và công cuộc đổi mới; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sức mạnh tổng hợp hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra. Góp phần xây dựng huyện mạnh về kinh tế, xã hội, vững về an ninh, quốc phòng.
Ban Tuyên giáo tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện uỷ sưu tầm, biên soạn và xuất bản cuốn Lịch sử Đảng bộ huyện Quỳnh Phụ giai đoạn 1954-1975 và 1975-2005; đồng thời chỉ đạo các địa phương đơn vị trong huyện nguyên cứu, biên soạn, xuất bản lịch sử đảng bộ ngành, xã, thị trấn trong toàn huyện. Đến nay, hai ngành công an và quân sự đã in và phát hành cuốn lịch sử ngành giai đoạn (1945-2005) và 37/37 xã, thị trấn đã có bản thảo in, phát hành lịch sử đảng bộ các giai đoạn từ 1927-2015.
Với vai trò là cơ quan thường trực giúp việc Ban Thường vụ Huyện ủy về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong những năm qua, Ban Tuyên giáo từ huyện đến cơ sở đã tham mưu cho cấp ủy tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW trong toàn huyện được Tỉnh đánh giá cao. Trong 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, từ huyện đến cơ sở đã biểu dương, khen thưởng hàng trăm tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.
Với những thành tích đã đạt được, công tác Tuyên giáo của huyện nhà nhiều năm liên tục được xếp là một trong những đơn vị đứng tốp đầu công tác tuyên giáo toàn tỉnh; tập thể, cá nhân được Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh và các cấp tặng thưởng: Huân chương lao động Hạng Ba; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Cờ thi đua của tỉnh; Bằng khen và nhiều phần thưởng cao quý khác.


  Ảnh: Đồng chí Nguyễn Văn Nhiễm-Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại Hội nghị

 

Phát biểu tại hội nghị kỉ niệm, đồng chí Nguyễn Văn Nhiễm-Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện một lần nữa nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng, những cống hiến xuất sắc của ngành Tuyên giáo trong suốt chiều dài lịch sử cách mạng. Đồng thời, ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của ngành Tuyên giáo huyện Quỳnh Phụ trong thời gian qua.
Đồng chí nhấn mạnh: Tự hào với truyền thống vẻ vang, mỗi cán bộ ngành Tuyên giáo huyện Quỳnh Phụ cần tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng và bản lĩnh chính trị, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ và nhân dân huyện nhà.
Kỉ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng, là dịp để chúng ta ôn lại và phát huy truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng trên lĩnh vực Tuyên giáo. Đây cũng là dịp các cấp uỷ đảng tăng cường quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác Tuyên giáo; Đồng thời, củng cố và tăng cường niềm tin vào mục tiêu lý tưởng, nền tảng tư tưởng của Đảng, bồi đắp niềm tự hào về truyền thống vẻ vang và cùng nhau tô thắm thêm truyền thống vẻ vang ngành Tuyên giáo của Đảng./. 
 


Tác giả: Hoài Thương-Đình Trọng Đài TT-TH Quỳnh Phụ
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Bản đồ hành chính

Vị trí địa lý

Diện tích: 209,6 Km2

Dân số: 245.188 người

Bình chọn
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 646
Hôm qua : 630