mic
QĐ vv thành lập ban thực hiện cưỡng chế các quyết định thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân do không chấp hành quyết định thu hồi thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng điểm dân cư Đồng Kênh, thôn Lương Cụ Nam, xã Quỳnh Hồng (đợt 2)

QĐ vv thành lập ban thực hiện cưỡng chế các quyết định thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân do không chấp hành quyết định thu hồi thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng điểm dân cư Đồng Kênh, thôn Lương Cụ Nam, xã Quỳnh Hồng (đợt 2)

QĐ vv thành lập ban thực hiện cưỡng chế các quyết định thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân do không chấp hành quyết định thu hồi thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng điểm dân cư Đồng Kênh, thôn Lương Cụ Nam, xã Quỳnh Hồng (đợt 2)
Bản đồ hành chính

Vị trí địa lý

Diện tích: 209,6 Km2

Dân số: 245.188 người

Bình chọn
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 361
Hôm qua : 682