mic
Hướng dẫn số 482/SGDDT-VP về việc quy đổi trình độ tin học, ngoại ngữ và xác định chuẩn đầu ra về tin học và ngoại ngữ đối với thí sinh đăng ký dự tuyển công chức tỉnh Thái Bình năm 2021

Hướng dẫn số 482/SGDDT-VP về việc quy đổi trình độ tin học, ngoại ngữ và xác định chuẩn đầu ra về tin học và ngoại ngữ đối với thí sinh đăng ký dự tuyển công chức tỉnh Thái Bình năm 2021

Hướng dẫn số 482/SGDDT-VP về việc quy đổi trình độ tin học, ngoại ngữ và xác định chuẩn đầu ra về tin học và ngoại ngữ đối với thí sinh đăng ký dự tuyển công chức tỉnh Thái Bình năm 2021
Bản đồ hành chính

Vị trí địa lý

Diện tích: 209,6 Km2

Dân số: 245.188 người

Bình chọn
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 338
Hôm qua : 964