mic
QĐ Về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại điểm quy hoạch dân cư thôn Đông Hòe, thôn Bất Nạo xã Đồng Tiến, huyện Quỳnh Phụ

QĐ Về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại điểm quy hoạch dân cư thôn Đông Hòe, thôn Bất Nạo xã Đồng Tiến, huyện Quỳnh Phụ

Về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại điểm quy hoạch dân cư thôn Đông Hòe, thôn Bất Nạo xã Đồng Tiến, huyện Quỳnh Phụ
Nội dung Công khai Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường đối với dự án đầu tư xây dựng nhà máy gia công mũi giầy vải - Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Đạt Gia làm chủ đầu tư

Nội dung Công khai Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường đối với dự án đầu tư xây dựng nhà máy gia công mũi giầy vải - Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Đạt Gia làm chủ đầu tư

Nội dung Công khai Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường đối với dự án đầu tư xây dựng nhà máy gia công mũi giầy vải - Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Đạt Gia làm chủ đầu tư
Nội dung Công khai Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường đối với dự án đầu tư xưởng sản xuất đồ gỗ và nhà xưởng cho thuê để sản xuất - Công ty TNHH Kinh doanh tổng hợp Anh Phong làm chủ đầu tư

Nội dung Công khai Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường đối với dự án đầu tư xưởng sản xuất đồ gỗ và nhà xưởng cho thuê để sản xuất - Công ty TNHH Kinh doanh tổng hợp Anh Phong làm chủ đầu tư

Nội dung Công khai Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường đối với dự án đầu tư xưởng sản xuất đồ gỗ và nhà xưởng cho thuê để sản xuất - Công ty TNHH Kinh doanh tổng hợp Anh Phong làm chủ đầu tư
Bản đồ hành chính

Vị trí địa lý

Diện tích: 209,6 Km2

Dân số: 245.188 người

Bình chọn
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 165
Hôm qua : 2.110