mic
TB vv công bố công khai việc điều chỉnh quy mô, địa điểm và số lượng dự án trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và cập nhật kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Quỳnh Phụ

TB vv công bố công khai việc điều chỉnh quy mô, địa điểm và số lượng dự án trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và cập nhật kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Quỳnh Phụ

TB vv công bố công khai việc điều chỉnh quy mô, địa điểm và số lượng dự án trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và cập nhật kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Quỳnh Phụ
QĐ thành lập Ban thực hiện cưỡng chế quyết định thu hồi đất đối với hộ ông Nguyễn Văn Chải, bà Nguyễn Thị Hợi do không chấp hành các quyết định thu hồi đất thực hiện dự án: Hạ tầng khu dân cư Đồng Sau, thị trấn An Bài

QĐ thành lập Ban thực hiện cưỡng chế quyết định thu hồi đất đối với hộ ông Nguyễn Văn Chải, bà Nguyễn Thị Hợi do không chấp hành các quyết định thu hồi đất thực hiện dự án: Hạ tầng khu dân cư Đồng Sau, thị trấn An Bài

QĐ thành lập Ban thực hiện cưỡng chế quyết định thu hồi đất đối với hộ ông Nguyễn Văn Chải, bà Nguyễn Thị Hợi do không chấp hành các quyết định thu hồi đất thực hiện dự án: Hạ tầng khu dân cư Đồng Sau, thị trấn An Bài
Bản đồ hành chính

Vị trí địa lý

Diện tích: 209,6 Km2

Dân số: 245.188 người

Bình chọn
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 15
Hôm qua : 1.053