mic
Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Quang Cơ - Chủ tịch UBND huyện, trưởng ban chỉ đạo của huyện tại cuộc họp triển khai một số yêu cầu mới phòng, chống bệnh dịch Covid-19

Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Quang Cơ - Chủ tịch UBND huyện, trưởng ban chỉ đạo của huyện tại cuộc họp triển khai một số yêu cầu mới phòng, chống bệnh dịch Covid-19

Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Quang Cơ - Chủ tịch UBND huyện, trưởng ban chỉ đạo của huyện tại cuộc họp triển khai một số yêu cầu mới phòng, chống bệnh dịch Covid-19
Bản đồ hành chính

Vị trí địa lý

Diện tích: 209,6 Km2

Dân số: 245.188 người

Bình chọn
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 564
Hôm qua : 4.905