mic
Thông báo số 05 của Ban cưỡng chế về thời gian thực hiện cưỡng chế 04 hộ gia đình tổ dân phố số 6, Quỳnh Côi. dự án dân cư Đồng Quỳnh. Thời gian từ 08 giờ 00 phút ngày 24/11/2021- Sáng thứ 4

Thông báo số 05 của Ban cưỡng chế về thời gian thực hiện cưỡng chế 04 hộ gia đình tổ dân phố số 6, Quỳnh Côi. dự án dân cư Đồng Quỳnh. Thời gian từ 08 giờ 00 phút ngày 24/11/2021- Sáng thứ 4

Thông báo số 05 của Ban cưỡng chế về thời gian thực hiện cưỡng chế 04 hộ gia đình tổ dân phố số 6, Quỳnh Côi. dự án dân cư Đồng Quỳnh. Thời gian từ 08 giờ 00 phút ngày 24/11/2021- Sáng thứ 4
Bản đồ hành chính

Vị trí địa lý

Diện tích: 209,6 Km2

Dân số: 245.188 người

Bình chọn
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 370
Hôm qua : 982