mic
Thông báo số 02/TBĐG-TTPTQĐ&CCN ngày 23/1/2024 về việc lựa chọn tổ chức đấu giá QSDĐ ở tại khu dân cư Hùng Lộc, thôn Châu Tiến, xã Quỳnh Mỹ (Thay thế cho Thông báo số 01/TBĐG-TTPTQĐ&CCN ngày 22/1/2024)

Thông báo số 02/TBĐG-TTPTQĐ&CCN ngày 23/1/2024 về việc lựa chọn tổ chức đấu giá QSDĐ ở tại khu dân cư Hùng Lộc, thôn Châu Tiến, xã Quỳnh Mỹ (Thay thế cho Thông báo số 01/TBĐG-TTPTQĐ&CCN ngày 22/1/2024)

Thông báo số 02/TBĐG-TTPTQĐ&CCN ngày 23/1/2024 về việc lựa chọn tổ chức đấu giá QSDĐ ở tại khu dân cư Hùng Lộc, thôn Châu Tiến, xã Quỳnh Mỹ (Thay thế cho Thông báo số 01/TBĐG-TTPTQĐ&CCN ngày 22/1/2024)
Nội dung Công khai Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường đối với dự án đầu tư xây dựng xưởng sản xuất, gia công hàng may xuất khẩu của Công ty TNHH may Uy Long làm chủ đầu tư

Nội dung Công khai Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường đối với dự án đầu tư xây dựng xưởng sản xuất, gia công hàng may xuất khẩu của Công ty TNHH may Uy Long làm chủ đầu tư

Nội dung Công khai Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường đối với dự án đầu tư xây dựng xưởng sản xuất, gia công hàng may xuất khẩu của Công ty TNHH may Uy Long làm chủ đầu tư
Nội dung Công khai Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường đối với dự án đầu tư xây dựng xưởng sản xuất khung xe đạp, lắp ráp xe đạp hoàn chỉnh của Công ty TNHH thương mại và sản xuất xe đạp 27-7 Quỳnh Phụ

Nội dung Công khai Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường đối với dự án đầu tư xây dựng xưởng sản xuất khung xe đạp, lắp ráp xe đạp hoàn chỉnh của Công ty TNHH thương mại và sản xuất xe đạp 27-7 Quỳnh Phụ

Nội dung Công khai Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường đối với dự án đầu tư xây dựng xưởng sản xuất khung xe đạp, lắp ráp xe đạp hoàn chỉnh của Công ty TNHH thương mại và sản xuất xe đạp 27-7 Quỳnh Phụ
Bản đồ hành chính

Vị trí địa lý

Diện tích: 209,6 Km2

Dân số: 245.188 người

Bình chọn
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 278
Hôm qua : 732