mic
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Thực hiện kế hoạch số 02 của Ủy ban bầu cử huyện về kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, trong 02 ngày 29, 30/3/2021, huyện Quỳnh Phụ đã tổ chức các đoàn kiểm tra tiến độ thực hiện công tác bầu cử tại các địa phương trong huyện.
 

Thực hiện kế hoạch số 02 của Ủy ban bầu cử huyện về kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, trong 02 ngày 29, 30/3/2021, huyện Quỳnh Phụ đã tổ chức các đoàn kiểm tra tiến độ thực hiện công tác bầu cử tại các địa phương trong huyện.
 


Ảnh: Trụ sở hành chính xã An Ninh rực rỡ cờ hoa, tạo không khí phấn khởi chào đón ngày bầu cử


Đoàn do đồng chí Khổng Minh Toại-UVBTV HU, Phó Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn kiểm tra tại xã Quỳnh Hoa, Quỳnh Minh, Quỳnh Thọ, Quỳnh Hồng.
Đoàn do đồng chí Vũ Xuân Hùng-UVBTVHU, Phó Chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn về kiểm tra tại xã An Ninh, An Thanh, An Lễ và thị trấn An Bài.
Đoàn do đồng chí Phạm Hồng Thái-HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn kiểm tra tại xã Quỳnh Lâm, Quỳnh Hoàng, Quỳnh Ngọc, Quỳnh Khê, Quỳnh Giao.
Đoàn do đồng chí Lê Thị Huyền-UVBTVHU, Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy làm trưởng đoàn về kiểm tra tại xã Quỳnh Hưng, Quỳnh Bảo, Quỳnh Hải, Quỳnh Hội và thị trấn Quỳnh Côi.
Đoàn do đồng chí Vũ Hồng Hà-Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy kiểm tra tại An Ấp, An Quý, An Dục, An Vinh, Đông Hải. 
Đoàn do đồng chí Trần Đăng Viềng-UVBTVHU, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện làm trưởng đoàn, kiểm tra tại xã An Khê, An Đồng, An Hiệp, An Thái, An Cầu.
Đoàn do đồng chí Nguyễn Văn Khoa-UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy làm trưởng đoàn về kiểm tra tại xã An Mỹ, An Vũ, An Tràng, Đồng Tiến.
Cùng đi trong các đoàn có các đồng chí trong BTV Huyện ủy, thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị liên quan.
Tiếp và làm việc với đoàn, có các đồng chí trong Ban chỉ đạo, ủy ban bầu cử xã thị trấn. Tại nơi đoàn đến kiểm tra, đại diện ban chỉ đạo bầu cử của xã, thị trấn đã báo cáo với đoàn về tiến độ công tác triển khai cuộc bầu cử đến thời điểm hiện nay.
Trên cơ sở nhận thức rõ ý nghĩa đặc biệt quan trọng của cuộc bầu cử, các địa phương trong huyện đều tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng, triển khai hệ thống văn bản, các bước tổ chức thực hiện đảm bảo nghiêm túc, đúng luật. 
*Tại xã Quỳnh Thọ: Địa phương đã nghiêm túc quán triệt các văn bản chỉ đạo của cấp trên, thành lập ban chỉ đạo và các tổ chức phụ trách bầu cử đúng theo quy định của pháp luật, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Quy trình giới thiệu nguồn ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026 được triển khai đúng luật định.
  


Ảnh: Đồng chí Khổng Minh Toại-UVBTHU, Phó Chủ tịch HĐND huyện làm việc tại xã Quỳnh Thọ


Đến nay Quỳnh Thọ đã hoàn thành hội nghị hiệp thương lần 2, đã tiếp nhận hồ sơ và lập danh sách sơ bộ 48 người được giới thiệu ứng cử Đại biểu HĐND xã.  Bên cạnh đó, địa phương cũng đã và đang chuẩn bị cơ sở vật chất, phương tiện, xây dựng phương án phòng chống dịch co vid 19 …Để ngày bầu cử diễn ra  an toàn về mọi mặt. 
*Tại xã An Ninh: Ban chỉ đạo bầu cử được thành lập gồm 19 thành viên, ủy ban bầu cử gồm 11 thành viên, thành lập 08 ban bầu cử; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông qua 19 buổi phát trên đài truyền thanh xã, kẻ vẽ 8 khẩu hiệu tuyên truyền, 02 pano áp-phích, 01 cổng chào. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, giải quyết khiếu nại tố cáo được quan tâm chú trọng, tình hình ANTT ổn định.
 


Ảnh: Đồng chí Vũ Xuân Hùng- UVBTVHU, Phó Chủ tịch UBND huyện kiểm tra tại xã An Ninh


Nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND xã An Ninh được bầu 26 đại biểu, sau hội nghị hiệp thương lần 2, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã lập danh sách sơ bộ 52 người ứng cử, đảm bảo cơ cấu chung, cơ cấu kết hợp; 8/8 thôn đang tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét của cử tri đối với người ứng cử.
*Tại xã Quỳnh Lâm: Quán triệt sự chỉ đạo của cấp trên, Quỳnh Lâm đã thực hiện nghiêm túc, đúng luật các bước triển khai và tổ chức thục hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức, giúp cán bộ đảng viên và nhân dân nhận thức rõ ý nghĩa đặc biệt quan trọng của cuộc bầu cử, quyền và nghĩa vụ của công dân.
 


Ảnh: Đồng chí Phạm Hồng Thái, Phó Chủ tịch UBND huyện kiểm tra tại xã Quỳnh Lâm


 Sau hội nghị hiệp thương lần 2, xã Quỳnh Lâm đã lập danh sách sơ bộ 46 người ứng cử đại biểu HĐND xã.  Đồng thời địa phương tập trung rà soát, chuẩn bị chu đáo các điều kiện cho cuộc bầu cử. Căn cứ tình hình thực tế, địa phương có 6 đơn vị bầu cử, trong đó có 2 đơn vị bầu 5 đại biểu, 3 đơn vị bầu 4 đại biểu, 1 đơn vị bầu 3 đại biểu. 

*Tại xã An Dục: Công tác chuẩn bị cho cuôc bầu cử đại biểu Quốc hôi khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng luật, công tác lãnh đạo, chỉ đạo được tập trung, các tổ chức phụ trách bầu cử được thành lập đúng quy định, phân công nhiệm vụ cụ thể, công tác tuyên truyền về bầu cử được triển khai qua hội nghị tới 9/9 chi bộ và 5/5 cơ sở thôn. An Dục đã biên soạn tài liệu hỏi-đáp phục vụ tuyên truyền để nhân dân dễ nhớ, dễ hiểu.
 


Ảnh: Đồng chí Vũ Hồng Hà -Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy kiểm tra tại An Dục


Số đại biểu được bầu của HĐND xã An Dục nhiệm kỳ 2021-2026 là 25 đại biểu được chia thành 5 đơn vị bầu cử, sau hội nghị hiệp thương lần thứ 2, đến nay, xã đã giới thiệu 44 người ứng cử, trong đó, tỉ lệ nữ 36,9%; tuổi trẻ 13%. Hiện tại, xã An Dục đã hoàn thành lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử. Công tác chuẩn bị phương tiện vật chất phục vụ cuộc bầu cử được rà soát, bổ sung kịp thời, phương án tổ chức cuộc bầu cử trong điều kiện phòng chống dịch được quan tâm thực hiện.
Tại xã An Thái: Đến ngày 26/3, địa phương đã tuyên truyền các nội dung về cuộc bầu cử thông qua 32 buổi trên đài truyền thanh, kẻ vẽ 2 pa nô, căng treo 2 khẩu hiệu. Qua hội nghị hiệp thương lần thứ 2, hiện tại, An Thái đã lập danh sách sơ bộ 50 người ứng cử để bầu 25 đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026, đồng thời hoàn thành việc tổ chức hội nghị cử tri xin ý kiến nhận xét đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp tại nơi cư trú; cơ sở vật chất và các điều kiện phục vụ bầu cử được chuẩn bị chu đáo. Tình hình ANCT-TTATXH ổn định, nhân dân phấn khởi hướng về cuộc bầu cử.
 


Ảnh: Đồng chí Trần Đăng Viềng-UVBTVHU, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện kiểm tra tại xã An Thái

 

Tại xã Đồng Tiến: Công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử được tập trung thực hiện hiệu quả. Đến cuối tháng 3, xã đã tuyên truyền được 30 buổi trên hệ thống truyền thanh, kẻ vẽ 18 pa nô, 25 khẩu hiệu biển tường, thay đổi nội dung tuyên truyền trên 01 cổng chào, tổ chức nhiều lớp quán triệt luật bầu cử, luật tổ chức chính quyền địa phương. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được tập trung cao, việc triển khai các bước chuẩn bị cho cuộc bầu cử đảm bảo chặt chẽ, đúng luật định; các tổ chức phụ trách bầu cử được thành lập, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Từng ngành từng lĩnh vực phụ trách đều đã xây dựng kế hoạch chi tiết, đảm bảo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được phân công.
 


Ảnh: Đồng chí Nguyễn Văn Khoa-UVBTV Huyện ủy- trưởng Ban Dân vận Huyện ủy về kiểm tra tại xã Đồng Tiến

 

Nhiệm kỳ 2021-2026, số lượng đại biểu được bầu của HĐND xã Đồng Tiến được bầu là 26 đại biểu, xã đã hoàn thành việc lập danh sách sơ bộ và tổ chức lấy ý kiến của cử tri nơi cư trú đối với 52 người ứng cử, phân chia 6 khu vực bầu cử, 06 đơn vị bỏ phiếu ở 6 nhà văn hóa thôn, hệ thống cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ cuộc bầu cử được rà soát, bổ sung, tình hình ANTT ổn định.

*Tại xã Quỳnh Bảo: Thực hiện công tác bầu cử Đại biểu Quốc Hội khóa XV, bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, địa phương đã triển khai thực hiện theo đúng Luật và các văn bản chỉ đạo của TW, tỉnh, huyện đến cán bộ, Đảng viên và Nhân dân địa phương. Đảng ủy xã đã thành lập BCĐ, UBND xã thành lập Ủy ban bầu cử và 7 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND xã.
      


Ảnh: Đồng chí Bùi Quang Triệu – Bí thư Đảng ủy – Trưởng Ban chỉ đạo bầu cử xã Quỳnh Bảo báo cáo công tác bầu cử với đoàn công tác của huyện.

 

Qua hiệp thương lần 2, xã Quỳnh Bảo đã giới thiệu được 47 người ứng cử Đại biểu HĐND xã để bầu 25 đại biểu. Cơ cấu chung khối Đảng 7 đại biểu, khối chính quyền 10 đại biểu, khối Mặt trận và các đoàn thể 4 đại biểu, khối văn hóa xã hội 2 đại biểu, khối kinh tế 1 đại biểu, tôn giáo 1 đại biểu..
*Tại xã Quỳnh Hải công tác triển khai bầu cử Đại biểu Quốc Hội khóa XV, bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo đúng kế hoạch đề ra. Đảng ủy xã đã thành lập BCĐ, Ủy ban Nhân dân xã đã thành lập Ủy ban bầu cử và thành lập 7 đơn vị bầu cử, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên.
 


Ảnh: Ông Đỗ Công Chuân – Chủ tịch UBND- Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Quỳnh Hải báo cáo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.


Tổng số đại biểu được bầu của HĐND xã Quỳnh Hải nhiệm kỳ 2021-2026 là 26 đại biểu, trong đó khối Đảng 5 đại biểu, khối chính quyền 14 đại biểu, Mặt trận và các đoàn thể 4 đại biểu, kinh tế 2 đại biểu, tôn giáo 1 đại biểu. UBMTTQVN đã tổ chức thành công hội nghị hiệp thương lần 2, lập danh sách sơ bộ 52 người ứng cử Đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021 – 2026.  Xã Quỳnh Hải cũng đã xây dựng chi tiết kế hoạch đảm bảo cho cuộc bầu cử Đại biểu Quốc Hội khóa XV, bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026  thành công tốt đẹp.

Kết luận buổi làm việc, các đồng chí lãnh đạo trưởng các đoàn kiểm tra đã ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của các địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ bầu cử.
Các đồng chí mong rằng: trong thời gian tới, các địa phương cần tiếp tục thực hiện thật tốt công tác tuyên truyền để cán bộ, đảng viên, cử tri và nhân dân trong huyện nhận thức rõ ý nghĩa của cuộc bầu cử, từ đó, thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của công dân, đồng thời, bám sát sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo, Ủy ban bầu cử huyện triển khai nghiêm túc các bước thực hiện  theo đúng luật định, rà soát kỹ, lập và niêm yết danh sách cử tri nghiêm túc, chính xác, quan tâm giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ bầu cử đặc biệt, cần lường trước các tình huống, chuẩn bị phương án ứng phó để tổ chức cuộc bầu cử trong điều kiện dịch bệnh Covid-19, góp phần để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân./.
 


Tác giả: Nhóm PV thời sự Đài TT-TH Quỳnh Phụ
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Bản đồ hành chính

Vị trí địa lý

Diện tích: 209,6 Km2

Dân số: 245.188 người

Bình chọn
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 293
Hôm qua : 1.192