mic
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Huyện ủy Quỳnh Phụ tổ chức hội nghị triển khai các văn bản kiểm điểm, đánh giá tổ chức Đảng, cán bộ, Đảng viên và lấy phiếu tín nhiệm cán bộ năm 2018

Sáng ngày 25 tháng 11 năm 2018. BTV huyện ủy đã tổ chức hội nghị triển khai các văn bản kiểm điểm, đánh giá tổ chức Đảng, cán bộ, Đảng viên và lấy phiếu tín nhiệm cán bộ năm 2018. Về dự chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Điều – TUV – BT huyện ủy, đồng chí Nguyễn Quang Cơ – PBT huyện ủy – CTUBND huyện, các đồng chí trong BTV huyện ủy – TTHĐND, lãnh đạo UBND huyện, ủy viên BCH Đảng bộ huyện, thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện, các đồng chí BT Đảng ủy, chi ủy trực thuộc huyện ủy, các đồng chí BT Đảng ủy – CTUBND, công chức văn phòng Đảng ủy 38 xã, t

Sáng ngày 25 tháng 11 năm 2018. BTV huyện ủy đã tổ chức hội nghị triển khai các văn bản kiểm điểm, đánh giá tổ chức Đảng, cán bộ, Đảng viên và lấy phiếu tín nhiệm cán bộ năm 2018. Về dự chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Điều – TUV – BT huyện ủy, đồng chí Nguyễn Quang Cơ – PBT huyện ủy – CTUBND huyện, các đồng chí trong BTV huyện ủy – TTHĐND, lãnh đạo UBND huyện, ủy viên BCH Đảng bộ huyện, thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện, các đồng chí BT Đảng ủy, chi ủy trực thuộc huyện ủy, các đồng chí BT Đảng ủy – CTUBND, công chức văn phòng Đảng ủy 38 xã, thị trấn.

anh 2 2 2.png


    Theo kế hoạch kiểm điểm, đánh giá phân loại tổ chức đảng, đảng viên và tập thể cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2018 xong trước ngày 31/12/2018, báo cáo kết quả về Huyện ủy trước ngày 10/01/2019. Nội dung kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá, xếp loại tổ chức, đảng viên theo quy định số 132 của Bộ Chính trị, hướng dẫn số 16 của Ban Tổ chức TW. Cụ thể; Đối với tập thể lãnh đạo quản lý kiểm điểm việc quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp trên. Kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch công tác năm của địa phương, cơ quan, đơn vị. Việc đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, công tác phòng chống tham nhũng lãng phí. Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định, quy chế làm việc, kiểm  tra, giám sát, kỷ luật đảng, thi đua khen thưởng... Kiểm điểm đảng viên theo nội dung: Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức kỷ luật, tasc phong, lề lối làm việc, thực hiện chức trách nhiệm vụ. Kiểm điểm cán bộ lãnh đạo quản lý: về kết quả lãnh đạo, quản lý, điều hành, trách nhiệm của cá nhân tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị và công tác tổ chức, cán bộ địa phương, cơ quan, địa phương, đơn vị, quan hệ, phối hợp với cấp ủy và tập thể lãnh đạo, quản lý, thái độ công tâm, khách quan, quy tụ, đoàn kết nội bộ, sự tín nhiệm của cán bộ, đảng viên, quần chúng. Ý thức đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, cơ hội, vụ lợi, kê khai tài sản...Đối tượng đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng: đảng bộ huyện, đảng bộ cơ sở, chi bộ cơ sở trực thuộc huyện ủy, chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở theo 3 nhóm tiêu chí và 4 mức chất lượng. Đối với đảng viên đánh giá, xếp loại  theo 6 tiêu chí, 4 mức chất lượng. Đánh giá, phân loại chất lượng tập thể lãnh đạo quản lý theo khung 3 tiêu chí đánh giá, 4 mức chất lượng. Cũng tại hội nghị các đại biểu đã được triển khai kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh  đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, chính quyền huyện và cơ sở năm 2018, đánh giá phân loại công chức, viên chức, hợp đồng lao động theo NĐ 68 trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của huyện và cán bộ công chức xã, thị trấn theo NĐ 56 của chính Phủ. 


     Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Điều – TUV – BT huyện ủy chỉ đạo: các đảng ủy, chi ủy trực thuộc huyện ủy  căn cứ vào kế hoạch của BTV Huyện ủy chủ động xây dựng kế hoạch kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân ở cấp, đơn vị mình. Quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc kế hoạch của Ban Thường vụ huyện ủy, kế hoạch của địa phương, đơn vị đến các tổ chức đảng, đảng viên và cá  nhân được lấy phiếu tín nhiệm bảo đảm đúng mục đích, yêu cầu, thời gian đã đề ra tránh chiếu lệ, hình thức. Khi tiến hành kiểm điểm tập thể, cá nhân cán bộ diện BTV huyện ủy quản lý, địa phương, đơn vị chủ động báo cáo đồng chí TV huyện ủy phụ trách cụm, Huyện ủy viên phụ trách xã, đại diện các ban Đảng của huyện ủy, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy chỉ đạo, nắm tình hình và tham gia ý kiến. Ban tổ chức huyện ủy phối hợp với các ban của đảng đơn vị liên quan hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp; tổng hợp kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ thuộc diện BTV huyện ủy quản lý.
 


Tác giả: Mạnh Tường
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Bản đồ hành chính

Vị trí địa lý

Diện tích: 209,6 Km2

Dân số: 245.188 người

Bình chọn
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 467
Hôm qua : 615