mic
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đại Hội Đảng Bộ Quân Sự huyện Quỳnh Phụ nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Sáng ngày 11 tháng 5 năm 2020, Đại hội Đảng Bộ Quân Sự huyện đã long trọng khai mạc nhiệm kỳ 2020 – 2025

Sáng ngày 11 tháng 5 năm 2020, Đại hội Đảng Bộ Quân Sự huyện đã long trọng khai mạc nhiệm kỳ 2020 – 2025. Về dự tặng hoa chúc mừng ở tỉnh có Đại tá Khiếu Quang Bình - ủy viên BTV Đảng ủy – Phó chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn Bộ chỉ huy quân sự tỉnh. Ở huyện có đồng chí Đinh Trọng Xá – Tỉnh ủy viên – Bí thư Huyện ủy – Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện, đồng chí Vũ Văn Liệu – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Quang Cơ – Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện, cùng các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, văn phòng cấp ủy, cùng 72 đồng chí Đảng viên trong toàn Đảng Bộ.
 


  Ảnh: Đại tá Khiếu Quang Bình - Ủy viên BTV Đảng ủy – Phó Chính Ủy – Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.
 
Ảnh: Đồng chí Nguyễn Quang Cơ – Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND Huyện tặng hoa chúc mừng Đại Hội.


Nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm lãnh đạo của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Huyện ủy – HĐND – UBND huyện, Đảng bộ Quân sự huyện đã khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Bộ Quốc phòng, Bộ tư lệnh Quân khu 3, Tỉnh ủy – UBND tỉnh – Bộ chỉ huy quân sự tỉnh giao. Đã làm tốt công tác tham mưu cho Huyện ủy – HĐND – UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về Quốc phòng và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các nội dung xây dựng nền Quốc phòng toàn dân gắn với thế trận An ninh nhân dân, xây dựng Khu vực phòng thủ huyện. Đồng thời lãnh đạo công tác xây dựng lực lượng và công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, công tác Giáo dục, bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng, an ninh. Duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Phối hợp thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội, chính sách xã hội và vận động quần chúng xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh. Bên cạnh đó Đảng ủy Quân sự huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng LLVT huyện vững mạnh về chính trị . Thực hiện tốt công tác xây dựng lực lượng, huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, đảm bảo an toàn và cải cách hành chính quân sự, công tác hậu cần, tài chính, đảm bảo công tác kỹ thuật vv...Đồng thời xây dựng Đảng bộ gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XI, khóa XII và Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ Đảng viên, xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức và tích cực làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng.
   Phát huy những kết quả đạt được, phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ giải pháp trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ Quân sự huyện Quỳnh Phụ tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho Huyện ủy – HĐND – UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo kết hợp chặt chẽ giữ đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội gắn với tăng cường đầu tư xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc theo tinh thần Nghị quyết 28 khóa XI và Nghị định 152 của chính Phủ. Thực hiện tốt công tác giáo dục ý thức QPTD và bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các đối tượng. Hoàn thành 100% nội dung, chương trình huấn luyện cho các đối tượng. Hoàn thành công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đảm bảo 100% chỉ tiêu, tiếp tục giải quyết chế độ chính sách còn tốt sót sau chiến tranh. Thực hiện nghiêm túc về tổ chức biên chế lực lượng, thực hiện tốt việc cải cách hành chính quân sự. Xây dựng Đảng bộ Quân sự huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ, 100% cán bộ, Đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, trong đó có 80% trở lên hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 100% tổ chức Đảng và Đảng viên được kiểm tra, giám sát. Đảm bảo tốt công tác Hậu cần đảm bảo sức khỏe Bộ đội, quân số khỏe đạt 95%. Quản lý, khai thác hiệu quả các loại vũ khí, trang bị hiện có, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị kỹ thuật. Đại hội cũng đã kiểm điểm tập thể Đảng ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020 và tích cực thảo luận làm sáng tỏ những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ quan và đề ra các mục tiêu, giải pháp trong nhiệm kỳ tới. Đại hội cũng đã thảo luận tham gia văn kiện Đại hội cấp trên
 


 Ảnh: Đại tá Khiếu Quang Bình - Ủy viên BTV Đảng ủy – Phó chính ủy – Bộ chỉ huy quân sự tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại Hội.


 Về dự và chỉ đạo Đại hội, Đại tá Khiếu Quang Bình - ủy viên BTV Đảng ủy – Phó chính ủy Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã phát biểu chia vui với Đảng bộ Quân sự huyện Quỳnh Phụ nhiệm kỳ 2015- 2020. Trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đồng chí Phó chính ủy – Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đề nghị trong thời gian tới, Đảng bộ quân sự huyện cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện thắng lợi đường lối quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới, thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng LLVT vững mạnh toàn diện, trước hết là vững mạnh về chính trị, kiện định với chủ nghĩa Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội, bất luận trong mọi hoàn cảnh nào cũng phải tuyệt đối trung thành với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, củng cố và tăng cường mối quan hệ đoàn kết, máu thịt với nhân dân, chủ động đấu tranh với các quan điểm, nhận thức sai trái, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong LLVT địa phương. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội của huyện và cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn củng cố vững chắc trận địa quốc phòng toàn dân, thế trận QPTD gắn với thế trận An ninh nhân dân trên địa bàn, xây dựng KVPT vững chắc. Nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ sẵn sàng chiến đấu của LLVT địa phương, nhất là lực lượng dân quân cơ động, xây dựng Đảng bộ quân sự huyện vững mạnh về tư tưởng, chính trị và tổ chức, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, từ đó phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
 


Ảnh: Đại Hội tiến hành bầu cử BCH Đảng bộ Quân sự huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025.


Đại hội cũng đã sáng suốt lựa chọn và bầu 7 đồng chí có đủ trình độ, năng lực, uy tín vào BCH khóa mới, trong đó các đồng chí Đinh Trọng Xá – Tỉnh ủy – Bí thư huyện ủy, đồng chí Nguyễn Quang Cơ – Phó Bí thư huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện tham gia BCH theo quy định của điều lệ Đảng. Đại hội cũng đã  bầu 3 đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Quỳnh Phụ lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020 – 2025.
 


Tác giả: Mạnh Tường: Đài TT – TH Quỳnh Phụ.
Tổng số điểm của bài viết là: 38 trong 8 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Bản đồ hành chính

Vị trí địa lý

Diện tích: 209,6 Km2

Dân số: 245.188 người

Bình chọn
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 209
Hôm qua : 984