mic
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đảng bộ Quân sự huyện Quỳnh Phụ qua 5 năm thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ” và 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của BCT khóa XII.

Đảng bộ Quân sự huyện Quỳnh Phụ qua 5 năm thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ” và 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của BCT khóa XII.

  Đảng bộ Quân sự huyện Quỳnh Phụ có 3 chi bộ trực thuộc với 73 đảng viên, thực hiện chức năng làm tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương và phối hợp với các ban, ngành trong huyện tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng Đảng bộ TSVM, cơ quan vững mạnh toàn diện.
 


(Đảng Bộ Quân sự Huyện Quỳnh Phụ nâng chất lượng công tác tuyên truyền miệng trong đơn vị)  


Quán triệt sâu sắc Chỉ thị 788 của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Kế hoạch của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh. Đảng ủy – BCH quân sự huyện Quỳnh Phụ đã xây dựng kế hoạch phát động Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” gắn với thực hiện CT số 05 của BCT khóa XII, phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”. Bám sát chủ đề và nội dung Cuộc vận động, Đảng ủy - Ban chỉ huy quân sự huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Cuộc vận động. Thông qua công tác tuyên truyền và các đợt sinh hoạt, học tập từng cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ, LLVT huyện đã nhận thức sâu sắc hơn về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Cuộc vận động, coi đó là việc làm thường xuyên của mỗi tập thể và cá nhân, làm cho Cuộc vận động thấm sâu vào nhận thức, trở thành hành động thực tiễn và ý thức tự giác của mỗi người, trở thành phong trào hành động cách mạng sôi nổi, rộng khắp trong Đảng bộ và các cơ quan, đơn vị. Cuộc vận động đã góp phần không ngừng củng cố nâng cao chất lượng xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện tính tổ chức, tính kỷ luật cho cán bộ, chiến sỹ. Việc thực hiện cuộc vận động đã phát huy phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, tăng cường mối đoàn kết gắn bó đồng chí, đồng đội; xây dựng mối đoàn kết quân với dân một ý chí. Theo lãnh đạo, chỉ huy BCH quân sự Huyện. Đảng ủy, chỉ huy đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Đã không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng các giải pháp linh hoạt, sáng tạo Đảng bộ đã chỉ đạo các chi ủy, đưa các mục tiêu, chỉ tiêu học tập và làm theo Bác vào các hoạt động, gắn với tiêu chí xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh. 
 


(Chiến sỹ Dân quân binh chủng tích cực huấn luyện, sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu)


Thông qua các đợt sinh hoạt tư tưởng và phong trào thi đua quyết thắng, Đảng bộ quân sự huyện đã khuyến khích, động viên tinh thần tự giác, tự nguyện của cán bộ, đảng viên trong nghiên cứu áp dụng các chuyên đề vào thực tiễn công việc và nhiệm vụ của bản thân, chính vì vậy 100% đảng viên đã đăng ký phấn đấu “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chủ yếu tập trung vào việc khắc phục hạn chế trong việc chấp hành kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành chế độ quy định của đơn vị, nâng cao trình độ năng lực làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, không ngừng tu dưỡng phấm chất, đạo đức, lối sống… Từ đó làm cơ sở để cán bộ, đảng viên tự giác phấn đấu thực hiện và bình xét đánh giá chất lượng. Điểm nổi bật nhất là cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp đã tự giác xây dựng, rèn luyện cho mình tác phong làm việc khoa học, chất lượng, hiệu quả; nói đi đôi với làm, nói và làm theo nghị quyết của Đảng, làm việc theo chức trách, hành động theo điều lệnh. Gương mẫu trong thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định về những điều đảng viên không được làm; tự soi mình nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa”, luôn đi đầu trong thực hiện nền nếp, chế độ sinh hoạt Đảng, chấp hành kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy.
 


(Đảng ủy – BCH Quân sự Huyện Quỳnh Phụ lãnh đạo, chỉ đạo thắng lợi cuộc Diễn tập chiến đấu trị an cụm xã) 


Trên cơ sở làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về học tập và theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, hàng năm Đảng bộ Quân sự huyện đã chú trọng vào bước “làm theo”, gắn với phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, với những việc làm hết sức thiết thực, thể hiện trách nhiệm gắn bó với nhân dân, giúp nhân dân phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Cũng thời gian qua Đảng ủy - Ban chỉ huy quân sự huyện Quỳnh Phụ đã tập trung vào việc giúp đỡ, ủng hộ các địa phương cơ sở còn khó khăn, xây dựng mới, tu sửa các điểm trường mầm non, nhà văn hóa thôn, bổ sung trang thiết bị, đồ dùng học tập, giảng dạy và sinh hoạt, tặng xe đạp, các suất học bổng trong chương trình “Cặp lá yêu thương” ...Tổng số tiền quên góp tiết kiệm từ năm 2016 đến nay đạt gần 150 triệu đồng. Đã nhận đỡ đầu 2 cháu học sinh, mỗi tháng 300.000/cháu trường tiểu học Quỳnh Giao, Quỳnh Hải cho đến khi các cháu học hết THPT. Đã phối hợp khảo sát và xây dựng 10 nhà tình nghĩa cho các đối tượng với số tiền 700 triệu đồng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Thực hiện nghiêm Quyết định 1.237 của thủ tướng Chính Phủ về công tác lập bản đồ, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trên địa bàn huyện. Tích cực tham gia các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, quyên góp, ủng hộ, thăm hỏi, tặng quà các đối tượng với số tiền trên 300 triệu đồng. Thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng ủy, chỉ huy cơ quan đã tập trung đẩy mạnh các phong trào, gắn “Học tập” với “Làm theo” Bác. Đã phát động mỗi chi bộ lập một hòm tiết kiệm, mỗi đồng chí tự nguyện tiết kiệm mỗi tháng ít nhất từ 10.000 đồng – 20.000 đồng để gây quỹ phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng và thăm hỏi cán bộ, nhân viên khi ốm đau. Đảng bộ nhận phụng dưỡng 1 Mẹ Việt Nam tại xã Quỳnh Ngọc, mỗi tháng 300.000đồng vv.... Việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị gắn với tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết TW4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ cán bộ chủ trì, chủ chốt đơn vị đã thực hiện trách nhiệm nêu gương. 100% cán bộ đơn vị nói đi đôi với làm, có tác phong công tác, sinh hoạt gương mẫu, lối sống trung thực, giản dị, lành mạnh, tích cực tự giác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nêu gương trong mọi công việc, được cán bộ, đảng viên và quần chúng tín nhiệm; 100% cán bộ, đảng viên cơ quan luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực chủ động trong nghiên cứu, học tập; nêu cao tinh thần đoàn kết, tương trợ giúp đỡ nhau, cùng hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện, tổ chức Đảng TSVM. Nhiều tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh được cấp trên ghi nhận và tôn vinh, cán bộ, đảng viên và quần chúng tín nhiệm. Được Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Huyện ủy tặng giấy khen về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
  Phát huy kết quả đạt được trong 5 năm thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ” và 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của BCT khóa XII. Đảng ủy – BCH quân sự Huyện Quỳnh Phụ tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 788 của Quân ủy Trung ương; gắn với thực hiện Chị thị số 05 của NCT khóa 12 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; nâng cao bản lĩnh chính trị, động cơ trách nhiệm, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên trong đơn vị; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị có chất lượng tổng hợp và trình độ, năng lực chuyên môn cao. Tiếp tục mở rộng, phát triển các mô hình mới, cách làm sáng tạo; đồng thời xây dựng bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng kiên định vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống trong sạch lành mạnh cho cán bộ, đảng viên, quần chúng có tinh thần đoàn kết, thương yêu đồng chí, đồng đội, đẩy mạnh xây dựng nếp sống chính quy, rèn luyện kỷ luật, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho Huyện ủy – HĐND – UBND Huyện lãnh đạo, chỉ đạo kết hợp chặt chẽ giữ đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội gắn với tăng cường đầu tư xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc theo tinh thần Nghị quyết 28 khóa XI và Nghị định 152 của Chính Phủ. Thực hiện tốt công tác giáo dục ý thức QPTD và bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các đối tượng. Hoàn thành 100% nội dung, chương trình huấn luyện cho các đối tượng. Hoàn thành công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đảm bảo 100% chỉ tiêu, tiếp tục giải quyết chế độ chính sách còn tốt sót sau chiến tranh. Thực hiện nghiêm túc về tổ chức biên chế lực lượng, thực hiện tốt việc cải cách hành chính quân sự. Xây dựng Đảng bộ Quân sự huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ, 100% cán bộ, Đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, trong đó có 80% trở lên hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 100% tổ chức Đảng và Đảng viên được kiểm tra, giám sát. Đảm bảo tốt công tác Hậu cần đảm bảo sức khỏe Bộ đội, quân số khỏe đạt 95%. Quản lý, khai thác hiệu quả các loại vũ khí, trang bị hiện có, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị kỹ thuật. Qua đó xây dựng hình đẹp anh bộ đội “Cụ Hồ” trong thời kỳ mới được Đảng tin, dân yêu, dân quý. Hiện nay Đảng Bộ Quân sự huyện đang đẩy mạnh phong trào thi đua “Quyết thắng” trong LLVT Huyện chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện khóa XVI nhiệm kỳ 2020 – 2025. 
 


Tác giả: Mạnh Tường: Đài TT – TH Quỳnh Phụ.
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Bản đồ hành chính

Vị trí địa lý

Diện tích: 209,6 Km2

Dân số: 245.188 người

Bình chọn
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.772
Hôm qua : 3.249