mic
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Huyện ủy Quỳnh Phụ về xây dựng nông thôn mới và triển khai dự án Khu công nghiệp phục vụ nông nghiệp

Chiều ngày 8/1, Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Phụ về tình hình, kết quả, giải pháp thực hiện xây dựng huyện đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới (NTM) và kết quả công tác chuẩn bị triển khai dự án Khu công nghiệp phục vụ nông nghiệp.

Chiều ngày 8/1, Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Phụ về tình hình, kết quả, giải pháp thực hiện xây dựng huyện đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới (NTM) và kết quả công tác chuẩn bị triển khai dự án Khu công nghiệp phục vụ nông nghiệp.

74967_nong_nghiep.jpg
Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu chỉ đạo buổi làm việc.

 

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì buổi làm việc. Các đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo đại diện các sở, ban, ngành liên quan cùng tham gia buổi làm việc.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Huyện ủy Quỳnh Phụ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, phát huy dân chủ ở cơ sở, huy động sự vào cuộc của toàn dân, tạo sự đoàn kết thống nhất, đồng thuận trong tổ chức thực hiện chương trình quốc gia xây dựng NTM. Đến hết năm 2017, Quỳnh Phụ có 28/36 xã được tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM; năm 2018, 3 xã Đông Hải, An Dục, Quỳnh Bảo đã hoàn thành các tiêu chí, được đoàn thẩm định của tỉnh thẩm định đủ điều kiện đạt chuẩn NTM. 5 xã An Vinh, Quỳnh Xá, Quỳnh Hồng, Quỳnh Lâm, Quỳnh Châu đã hoàn thành từ 13 – 17 tiêu chí NTM, đã xây dựng kế hoạch chi tiết, khẩn trương thực hiện hoàn tất các tiêu chí chưa đạt để được thẩm định và công nhận NTM trước tháng 9/2019. Huyện Quỳnh Phụ đã đạt 5/9 tiêu chí huyện NTM, địa phương cần 176,462 tỷ đồng để hoàn thành 4 tiêu chí quy hoạch, giao thông, môi trường, văn hóa để về đích huyện NTM.

Theo phê duyệt của UBND tỉnh, Khu công nghiệp phục vụ nông nghiệp tại huyện Quỳnh Phụ có quy mô 194,36ha, được lập trên địa giới hành chính các xã An Thái, An Ninh, An Cầu. Khu cảng sông nội địa có diện tích khoảng 50ha, nằm phía ngoài đê Hữu Hóa, chạy dọc khu công nghiệp có liên quan đến 25 hộ vùng chuyển đổi nuôi trồng thủy sản của các xã An Cầu, An Ninh. Đến thời điểm này, Quỳnh Phụ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác vận động, tuyên truyền, tiến hành rà soát thực tế khu dân cư thôn Lương Cầu, xã An Cầu nằm trong vùng dự án. Trung tâm Kỹ thuật, Sở Tài nguyên Môi trường đã rà soát số liệu theo sổ giao của các hộ trong vùng dự án. 2.385 thửa đất, liên quan đến 1.109 hộ gia đình, cá nhân, đã có 2.037 thửa được ký nhận, kiểm đếm giải phóng mặt bằng, còn lại 348 thửa chưa ký nhận.  

Quỳnh Phụ đã tổ chức công bố công khai quyết định của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp phục vụ nông nghiệp tại huyện Quỳnh Phụ. Phối hợp cùng các đơn vị liên quan hoàn thiện công tác trích lục trình Sở Tài nguyên Môi trường thẩm định, sớm triển khai công tác giải phóng mặt bằng. Khu tái định cư thôn Lương Cầu, xã An Cầu với diện tích 5,2ha với 132 thửa đất có liên quan đến 92 hộ gia đình, cá nhân đang được huyện chỉ đạo triển khai lập dự án đầu tư xây dựng hạ tầng. Khái toán kinh phí thực hiện bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng dự án là 472,7 tỷ đồng.  

lanh dao hop khu nong nghiep.png

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh kiểm tra thực địa dự án Khu Công nghiệp phục vụ nông nghiệp huyện Quỳnh Phụ.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Quỳnh Phụ đã đạt được trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM, triển khai dự án Khu công nghiệp phục vụ nông nghiệp. 

Sau khi chỉ ra những tồn tại, hạn chế, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu cấp ủy, chính quyền và nhân dân Quỳnh Phụ tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp trọng tâm. Huyện cần tiếp thu hoàn thiện, xây dựng đề án cụ thể với các cấp, các ngành trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo nhận thức thống nhất, quyết tâm hành động cao trong cả hệ thống chính trị trong xây dựng NTM. Cần xác định tư tưởng trọng tâm xây dựng NTM là sự nghiệp của toàn dân, lấy người dân nông thôn là chủ thể, tiến hành lâu dài, bền bỉ, không ngừng nghỉ, không phải làm bằng mọi giá mà làm bằng mọi cách để nông thôn thay đổi thực chất từ bên trong, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. 

Tập trung nâng cao công tác tuyên truyền sâu rộng, phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tập thể, huy động tốt các nguồn lực xã hội hóa để tập trung hoàn thành các tiêu chí. 

Lãnh đạo các cấp cần tập trung chỉ đạo quyết liệt, thận trọng, khẩn trương để các địa phương căn cứ vào tình hình thực tế để rà soát, phấn đấu nâng cấp các tiêu chí, phấn đấu đạt NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu ở các xã được công nhận, với các xã chưa về đích cần tìm giải pháp cụ thể. 

Địa phương cần thay đổi tư duy, hành động trong công tác huy động nguồn lực, cần tận dụng tốt, lồng ghép các chương trình, mục tiêu, nguồn hỗ trợ của các cấp, khai thác, quản lý tốt các nguồn lực xã hội hóa, tài nguyên đất đai trong phát triển kinh tế và xây dựng NTM. Tập trung chấn chỉnh hoạt động các khu, cụm công nghiệp, kiểm soát môi trường, đất đai, bảo đảm tốt an sinh xã hội và chế độ cho người lao động hướng tới phát triển công nghiệp bền vững. Phát huy tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh tích tụ ruộng đất, phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, tạo điều kiện thuận lợi, thu hút các nhà đầu tư chuyển hướng sản xuất nông nghiệp truyền thống sang phát triển nông nghiệp công nghệ cao, mang tính chất bền vững. 

Tập trung chấn chỉnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, tính tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu các cấp ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự đồng thuận, đoàn kết, sáng tạo của cả bộ máy chính trị và nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội. 

Địa phương cần chủ động nâng cao sức chiến đấu, bám nắm tình hình, kịp thời xử lý các vấn đề nảy sinh theo quy định của pháp luật, phù hợp với thực tiễn tình hình, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội. Phát huy truyền thống yêu nước cách mạng, quê hương anh hùng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quỳnh Phụ cần đoàn kết, sáng tạo hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, mục tiêu trong năm 2019, sớm đưa địa phương trở thành huyện NTM, dự án Khu công nghiệp phục vụ nông nghiệp sớm được triển khai, đi vào hoạt động.


Tác giả: Trịnh Cường - Báo Thái Bình
Nguồn:Theo Baothaibinh.com.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Bản đồ hành chính

Vị trí địa lý

Diện tích: 209,6 Km2

Dân số: 245.188 người

Bình chọn
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 325
Hôm qua : 2.150