mic
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Huyện ủy Quỳnh Phụ kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh Sơ kết 3 năm thực hiện chỉ thị 05 của bộ chính trị và tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị 38 của ban bí thư trung ương Đảng

Sáng 15/5/2019, BTV HU Quỳnh Phụ đã tổ chức hội nghị kỷ niệm 129 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, sơ kết 3 năm thực hiện chỉ thị 05 của bộ chính trị khóa 12 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh và tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị 38 của ban bí thư trung ương Đảng về đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới.

Sáng 15/5/2019, BTV HU Quỳnh Phụ đã tổ chức hội nghị kỷ niệm 129 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, sơ kết 3 năm thực hiện chỉ thị 05 của bộ chính trị khóa 12 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh và tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị 38 của ban bí thư trung ương Đảng về đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới.
Về dự và chỉ đạo hội nghị, ở tỉnh có đ/c Đàm Văn Vượng-ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch TT HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Hoài Đức- phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, đ/c Tạ Thị Hoa- phó giám đốc BHXH tỉnh.
Đ/c Nguyễn Văn Điều- TUV, bí thư huyện ủy, đ/c Vũ Văn Liệu- phó bí thư TTHU, chủ tịch HĐND huyện, đ/c Nguyễn Quang Cơ- phó bí thư huyện ủy, chủ tịch UBND huyện cùng các đ/c trong BTVHU dự chủ trì hội nghị.
Cùng dự có các đ/c ủy viên BCH đảng bộ huyện khóa 15, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện, trưởng, phó các phòng, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể huyện và tương đương, cấp phó các ban xây dựng Đảng, ủy ban kiểm tra, văn phòng huyện ủy, lãnh đạo BHXH, cán bộ huyện phụ trách, theo dõi xã, thị trấn, đ/c bí thư đảng ủy, bí thư chi bộ các cơ quan, trường học, doanh nghiệp trực thuộc  huyện ủy; phó bí thư đảng bộ quân sự huyện, đ/c bí thư, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch HĐND, UBND, xã, thị trấn.
 
 

HN1.jpg
Đại biểu về dự hội nghị

 

Tại hội nghị, đ/c Nguyễn Quang Cơ- phó bí thư HU, chủ tịch UBND huyện đã ôn lại thân thế, sự nghiệp và những cống hiến vĩ đại của chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân ta và nhân dân thế giới. Đ/c nêu rõ: Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ngày 19/5/1890 trong một gia đình nhà Nho yêu nước ở xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Được nuôi dưỡng trưởng thành từ truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc hun đúc qua hàng ngàn năm lịch sử, phải chứng kiến sự thất bại của các phong trào yêu nước của cha ông chống thực dân Pháp và cảnh lầm than, cực khổ của nhân dân, Người đã quyết chí ra đi tìm đường cứu nước, cứu dân.  
Tiếp thu thế giới quan, phương pháp luận cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, bằng trí tuệ thiên tài, Người khẳng định "Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản". Ngày 3/2/1930, theo Chỉ thị của Quốc tế cộng sản, Người đã chủ trì hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản ở Đông Dương, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là lãnh tụ Hồ Chí Minh, nhân dân Việt Nam đã gắn kết thành một khối, phát huy cao độ sức mạnh toàn dân tộc, làm nên thắng lợi cách mạng tháng Tám năm 1945, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa – Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á, lãnh đạo nhân dân đánh thắng chiến tranh xâm lược của thực dân pháp và đế quốc Mỹ, xây dựng và bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. 
Đi theo con đường Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn, thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người, Đảng bộ, nhân dân Quỳnh Phụ đã đoàn kết một lòng, khắc phục khó khăn đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực.
Trình bày báo cáo sơ kết, đ/c Vũ Văn Liệu- phó bí thư TTHU, chủ tịch HĐND huyện nêu rõ: 3 năm thực hiện chỉ thị 05 của bộ chính trị khóa 12, nhìn chung các đảng bộ, chi bộ cơ sở, mặt trận Tổ Quốc và đoàn thể huyện đã tổ chức thực hiện nghiêm túc, bài bản; từ đó, giúp cán bộ đảng viên, nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự thống nhất cao trong toàn đảng bộ và nhân dân. Việc học tập và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên trong mọi hoạt động của các cấp, các ngành, các địa phương cơ quan đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, nâng cao vai trò của từng tổ chức, cá nhân; ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ đảng viên, tác động tích cực vào phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm Quốc phòng, an ninh, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, quản lý điều hành của chính quyền trong toàn huyện.
Đạt được kết quả trên là do công tác lãnh đạo, chỉ đạo được tập trung thực hiện hiệu quả; tỉ lệ học tập nghiên cứu, quán triệt nội dung các chuyên đề hằng năm đều đạt từ 92-97%. Sau học tập, bài thu hoạch của cán bộ, đảng viên được chấm, phân loại, đánh giá cụ thể chất lượng. Nhiều đơn vị có 100% bài thu hoạch được viết tay thể hiện sự tâm huyết, công phu như: Đảng bộ xã An Quý, Quỳnh Giao, Quỳnh Hoa, ngành giáo dục, đảng bộ đảng- đoàn thể huyện, công an huyện, ngân hàng NN&PTNT…
BTVHU chỉ đạo các TCCS Đảng thực hiện tốt việc xây dựng nội dung học tập, thảo luận, liên hệ và đăng kí việc làm theo. 100% tập thể cấp ủy của các đơn vị, địa phương, 92,5% cán bộ đảng viên, 95,2% ủy viên ban chấp hành đoàn thể xã, thị trấn và 100% đảng viên khối cơ quan đăng kí việc làm theo. Đặc biệt, các nội dung thực hiện làm theo đều được lựa chọn dựa trên cơ sở những vấn đề còn hạn chế, tồn tại cần khắc phục hoặc những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm trong lĩnh vực tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, phong cách tác phong, phương pháp công tác và trách nhiệm của tập thể cấp ủy, lãnh đạo, cá nhân cán bộ, đảng viên ...
Việc rà soát, bổ sung, xây dựng quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, theo phương châm: “Sát chức năng nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện”.
Công tác bồi dưỡng, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho thế hệ trẻ, giảng dạy, học tập tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong các nhà trường được chú trọng, thực hiện với nhiều phương pháp đổi mới, sáng tạo. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường.
Do vậy, phong trào thi đua “làm theo” Bác đã có nhiều chuyển biến tích cực. 
 

HN 2.jpg
Đ/c Đàm Văn Vượng- phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh trao cờ của BTV tỉnh ủy cho đảng bộ xã Quỳnh Hoa đạt danh hiệu TCCS Đảng TSVM tiêu biểu 5 năm liền

 

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đ/c Phạm Hồng Thái- phó chủ tịch UBND huyện tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị 38 của ban bí thư trung ương Đảng về đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới. 
Đồng thời, dành nhiều thời gian nghe các đại biểu từ cơ sở thảo luận, chia sẻ những cách làm hay, điển hình hiệu quả từ học tập, làm theo lời Bác đã tích cực khắc phục khó khăn, nỗ lực vươn lên, tận tâm, tận tụy với công việc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
 

HN 3.jpg
Đ/c Đàm Văn Vượng- phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh trao bằng khen của BTV tỉnh ủy cho TCCS Đảng TSVM tiêu biểu 5 năm liền

 

Ghi nhận những kết quả đó, trong 3 năm qua, cấp huyện đã biểu dương, khen thưởng 7 tập thể, 17 cá nhân tiêu biểu, và tại HN này, 29 điển hình tiêu biểu, 14 mô hình hay, cách làm sáng tạo hiệu quả trong học tập và làm theo Bác đã được BTV huyện ủy khen thưởng.

 

HN 4.jpg
Đ/c Nguyễn Văn Điều-bí thư huyện ủy, trao bằng khen cho 10 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền.

 

Đồng thời, hội nghị đã trao cờ TCCS Đảng TSVM xuất sắc 5 năm liền cho đảng bộ xã Quỳnh Hoa, tặng bằng khen của BTV tỉnh ủy cho 3 TCCS Đảng đạt TSVM 5 năm liền, tặng bằng khen của BTVTU cho 10 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền.
 

HN 5.jpg
Đ/c Vũ Văn Liệu- phó bí thư TTHU, chủ tịch HĐND huyện trao giấy khen cho các tập thể thực hiện tốt chỉ thị 38 của ban bí thư trung ương Đảng

 

Về dự, phát biểu tại HN, đ/c Nguyễn Văn Điều- TUV- bí thư huyện ủy đã ghi nhận, biểu dương những kết quả quan trọng mà QP đạt được sau 3 năm thực hiện chỉ thị 05 của bộ chính trị khóa 12, 10 năm thực hiện chỉ thị 38 của bộ chính trị, chỉ rõ những tồn tại hạn chế và nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm. 
Ngay sau hội nghị này, BTV huyện ủy đã thực hiện một số quy trình về công tác cán bộ./.
 


Tác giả: Hoài Thương- Duy Tuấn Đài TT-TH Quỳnh Phụ
Tổng số điểm của bài viết là: 8 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Bản đồ hành chính

Vị trí địa lý

Diện tích: 209,6 Km2

Dân số: 245.188 người

Bình chọn
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 396
Hôm qua : 563