mic
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Huyện Quỳnh Phụ tổ chức Đại Hội thi đua Quyết thắng LLVT huyện giai đoạn 2019 – 2024

Sáng ngày 26 tháng 4 năm 2024, tại Trung tâm hội nghị huyện. UBND huyện Quỳnh Phụ tổ chức Đại Hội thi đua Quyết thắng LLVT huyện giai đoạn 2019 – 2029, phát động phong trào thi đua Quyết thắng giai đoạn 2024 – 2029. Về dự tặng hoa chúc mừng Đại Hội thi đua Quyết tắng LLVT huyện Quỳnh Phụ giai đoạn 2019 – 2024 có lãnh đạo các phòng ban của Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Đại tá Nguyễn Ngọc Tuệ - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, lãnh đạo các phòng chức năng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, lãnh đạo, Chỉ huy Ban Chỉ huy các huyện, thành phố. Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Gái, xã Quỳnh Hồng, Anh hùng LLVT Phạm Văn Sức xã Đồng Tiến, Anh hùng Lao động, thày thuốc ưu tú lương y Đào Viết Thoàn xã An Quý. Đồng chí Đinh Trọng Xá – Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện, đồng chí Nguyễn Văn Nhiễm – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Tiến Quyền – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí trong Ban Thường vụ huyện ủy, TT HĐND, lãnh đạo UBND, UBMTTQVN huyện, lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện. Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự xã, Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chính trị viên phó xã đội 37 xã, thị trấn tự vệ các cơ quan đơn vị cùng các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Sáng ngày 26 tháng 4 năm 2024, tại Trung tâm hội nghị huyện. UBND huyện Quỳnh Phụ tổ chức Đại Hội thi đua Quyết thắng LLVT huyện giai đoạn 2019 – 2029, phát động phong trào thi đua Quyết thắng giai đoạn 2024 – 2029. Về dự tặng hoa chúc mừng Đại Hội thi đua Quyết tắng LLVT huyện Quỳnh Phụ giai đoạn 2019 – 2024 có lãnh đạo các phòng ban của Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Đại tá Nguyễn Ngọc Tuệ - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, lãnh đạo các phòng chức năng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, lãnh đạo, Chỉ huy Ban Chỉ huy các huyện, thành phố. Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Gái, xã Quỳnh Hồng, Anh hùng LLVT Phạm Văn Sức xã Đồng Tiến, Anh hùng Lao động, thày thuốc ưu tú lương y Đào Viết Thoàn xã An Quý. Đồng chí Đinh Trọng Xá – Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện, đồng chí Nguyễn Văn Nhiễm – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Tiến Quyền – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí trong Ban Thường vụ huyện ủy, TT HĐND, lãnh đạo UBND, UBMTTQVN huyện, lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện. Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự xã, Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chính trị viên phó xã đội 37 xã, thị trấn tự vệ các cơ quan đơn vị cùng các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Ảnh: Đồng chí Đinh Trọng Xá – Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện phát biểu khai mạc Đại Hội.

    Nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của phong trào thi đua quyết thắng, trong 05 năm qua, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quỳnh Phụ quán triệt, triển khai toàn diện các phong trào thi đua hướng vào các nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Quán triệt quan điểm của Đảng về xây dựng quân đội “Tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại”, lấy xây dựng chính trị làm cơ sở, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong LLVT huyện đã chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua trong giáo dục chính trị, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, coi đây là giải pháp cơ bản quan trọng hàng đầu để xây dựng LLVT huyện vững mạnh về chính trị. Trong 05 năm, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã giải quyết chế độ, chính sách theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho 767 đối tượng với số tiền chi trả trên 2,7 tỷ đồng; tổ chức thăm, tặng quà gia đình chính sách và cán bộ, nhân viên nhân dịp lễ, tết. Động viên cán bộ, chiến sĩ LLVT đóng góp gần 300 triệu đồng xây dựng, bàn giao 5 nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, nhà đồng đội và quỹ phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng. LLVT huyện đã tham mưu Huyện ủy, HĐND, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng địa phương, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt như giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh; tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện và diễn tập 37 xã, thị trấn trong khu vực phòng thủ. Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân hàng năm. Riêng trong công tác huấn luyện, các cơ quan, đơn vị trong LLVT huyện thi đua sôi nổi với phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; đầu tư ngày công xây dựng, tu sửa, nâng cấp thao trường, cải tạo trường bắn. Trong thực hiện các hoạt động thi đua trọng điểm, LLVT huyện quan tâm, chú trọng các cuộc vận động: “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Quân đội chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện thi đua thực hiện văn hóa công sở, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”... Thông qua các hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, góp phần tích cực vào việc giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, địa bàn an toàn. LLVT huyện đã có trên 500 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của huyện như: vận động hiến quyền sử dụng đất không đòi lại để làm đường giao thông; vận động nhân dân chấp hành Luật số 14 và Nghị định số 137; tham gia 925 ngày công lao động phục vụ đời sống và sản xuất, khắc phục thiệt hại thiên tai, bão lũ, góp phần xây dựng mối đoàn kết quân dân, tô thắm phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ. Trong những năm phòng, chống dịch đã có gần 1.000 lượt cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện tham gia phòng, chống dịch Covid-19, Ban Chỉ huy Quân sự huyện có một đồng chí quân nhân chuyên nghiệp trực tiếp tham gia chống dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

Ảnh: Đồng chí Đinh Trọng Xá – Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện, đồng chí Nguyễn Tiến Quyền – Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện khen thưởng cho các tập thể, cá nhân.

 

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Tiến Quyền – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu Bế mạc Đại hội.

  Đại hội thi đua Quyết thắng LLVT huyện giai đoạn 2019 – 2024 thành công tốt đẹp. Đại hội đã tạo khí thế thi đua sôi nổi, hướng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Góp phần làm chuyển biến toàn diện, vững chắc đơn vị; động viên cán bộ, chiến sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị. Tăng cường tuyên truyền, cổ động phong trào thi đua Quyết thắng; kịp thời biểu dương, khen thưởng tạo động lực để cán bộ, chiến sỹ, LLVT huyện nhà phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao./.


Tác giả: Mạnh Tường: Đài TT – TH Quỳnh Phụ.
Tổng số điểm của bài viết là: 9 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Bản đồ hành chính

Vị trí địa lý

Diện tích: 209,6 Km2

Dân số: 245.188 người

Bình chọn
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2.021
Hôm qua : 4.621