mic
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2022, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023

Sáng ngày 11/01/2023, UBND huyện Quỳnh Phụ long trọng tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2022, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023.

Sáng ngày 11/01/2023, UBND huyện Quỳnh Phụ long trọng tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2022, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023.

 

Về dự Hội nghị, có đồng chí Hoàng Thái Phúc-UVBTVTU-Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy cùng lãnh đạo Sở Nội vụ và các Sở, ngành của tỉnh; ở huyện có đồng chí Đinh Trọng Xá-TUV, Bí thư Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Văn Nhiễm-Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Tiến Quyền-Phó Bí thư Huyện ủy,Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong BTV Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, ủy viên BCH Đảng bộ, đại biểu HĐND huyện, Thủ trưởng các phòng, ban, ngành đoàn thể huyện, lãnh đạo các cơ quan đơn vị của TW, của tỉnh đóng trên địa bàn.

Ở cơ sở có đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam xã, thị trấn; công chức văn phòng, thống kê và các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Ảnh: Các vị đại biểu về dự Hội nghị

Trình bày báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2022 huyện Quỳnh Phụ, đồng chí Phạm Hồng Thái-HUV-Phó Chủ tịch Thường trực UBND  huyện đã nhấn mạnh những nội dung quan trọng nhất trong tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, hiệu quả, sức lan tỏa các phong trào thi đua trong việc cổ vũ Đảng bộ, nhân dân Quỳnh Phụ vượt qua khó khăn thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện và của các địa phương, đơn vị. Đồng thời, nêu rõ: Năm 2022, huyện nhà có nhiều thời cơ, thuận lợi, nhưng cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Song, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của tỉnh, với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân trong

 

huyện đã triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, các phong trào thi đua yêu nước và đã đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực.

Phong trào thi đua yêu nước được phát động sâu rộng, xác định rõ chủ đề, nội dung, biện pháp thực hiện; tiêu chí đánh giá bám sát mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị; việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến được thực hiện kịp thời, cổ vũ các tập thể, cá nhân phát huy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Ảnh: Đồng chí Bí thư Huyện ủy trao giấy khen cho đại diện gia đình học sinh đạt thành tích cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

 

Hiệu quả các phong trào thi đua đã góp phần để kinh tế toàn huyện tăng trưởng khá, thu hút đầu tư mạnh mẽ, đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội được tăng cường, giải phóng mặt bằng là điển hình của cả tỉnh; diện mạo nông thôn đổi mới, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện. An ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, hệ thống chính trị củng cố vững chắc, nhân dân tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền, đồng thuận phấn khởi thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị.

Kế thừa những thành tựu đã đạt được; đồng thời phát huy tinh thần “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Quyền-Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023. Trọng tâm là thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh phát động. Các khối thi đua căn cứ nhiệm vụ chính trị được giao thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Tiếp tục gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, kịp thời phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới, mô hình mới có cách làm hay, sáng tạo hiệu quả để tuyên truyền, biểu dương,

 

tạo sự lan tỏa sâu rộng, mạnh mẽ trong xã hội và các tầng lớp nhân dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Ảnh: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy-Chủ tịch HĐND huyện trao giấy khen cho các đơn vị đạt Chính quyền vững mạnh, Tập thể lao động tiên tiến năm 2022.

 Quyết tâm thực hiện thắng lợi, toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh

tế - xã hội năm 2023, trọng tâm là: nâng cao chất lượng hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền; thực hiện tốt các biện pháp phục hồi, phát triển kinh tế xã hội; giữ gìn An ninh Quốc phòng, phấn đấu giá trị sản xuất năm 2023 tăng 12,8% so với năm 2022, có từ 3 đến 5 xã trở lên đạt tiêu chuẩn nông thôn mới nâng cao, tỉ lệ trường đạt chuẩn Quốc gia trên 97,8%; duy trì 100% xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế; 98% gia đình, thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa, tỉ lệ hộ nghèo giảm 0,2% trở lên; đảm bảo an sinh xã hội; xây dựng huyện phát triển nhanh và bền vững. Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng hữu cơ gắn với nâng cao chất lượng, giá trị nông sản; chú trọng phát triển các sản phẩm chủ lực, đặc sản, sản phẩm OCOP của huyện gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tích cực xúc tiến, thu hút đầu tư phát triển hạ tầng các cụm công nghiệp; phát triển tiểu thủ công nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh cũng như nâng cao giá trị sản xuất. Tiếp tục đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, kết nối giao thông phục vụ phát triển KT-XH; huy động các nguồn lực trong xã hội để quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên thoát nghèo.

 

Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, nâng cao tỷ lệ giải quyết các thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến tại bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã; tăng cường kết nối, liên thông giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị; chú trọng nâng cao kỷ cương, kỷ luật, đạo đức thi hành công vụ tại các cơ quan, đơn vị. Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tăng cường đối thoại giữa chính quyền với người dân, doanh nghiệp, giải quyết kịp thời kiển nghị của công dân ngay từ cơ sở; nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thi đua xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh; kết hợp chặt chẽ giữa củng cố quốc phòng

- an ninh với phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông và phòng chống cháy, nổ. Hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2023.

Ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của các tập thể, cá nhân, tại hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện đã trao giấy khen cho 2 em học sinh đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, trao giấy khen cho đại diện Nhân dân và Cán bộ xã An Khê-đơn vị dẫn đầu toàn diện phong trào thi đua năm 2022; Trao Giấy khen cho 26 đơn vị đạt Chính quyền vững mạnh, 34 đơn vị đạt Tập thể Lao động tiên tiến, 20 đơn vị đạt thành tích tốt một số lĩnh vực, 14 Doanh nghiệp, 30 đơn vị Đạt nhiều thành tích đóng góp trong phong trào thi đua phát triển kinh tế- xã hội- An ninh- Quốc phòng của huyện năm 2022.

Đồng thời, trao Giấy khen cho 4 đơn vị có nhiều thành tích trong phong trào xây dựng NTM nâng cao, 6 hộ gia đình, cá nhân gương mẫu chấp hành chủ trương

 

của Đảng, pháp luật của Nhà nước có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2022.

Thành tích đáng trân trọng của huyện đạt được năm 2022 cùng niềm phấn khởi lan tỏa tại HN tổng kết phong trào thi đua yêu nước, và sự đồng thuận quyết tâm cao của Đảng bộ, nhân dân trong huyện sẽ là động lực quan trọng, để Quỳnh Phụ thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua yêu nước năm 2023, xây dựng huyện phát triển nhanh và bền vững./.


Tác giả: Hoài Thương - Mai Tăng - Đài TT TH Huyện
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Bản đồ hành chính

Vị trí địa lý

Diện tích: 209,6 Km2

Dân số: 245.188 người

Bình chọn
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.157
Hôm qua : 742