mic
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tình hình phát triển nghề và làng nghề ở Thái Bình

Đối với tỉnh Thái Bình có đến 90% lao động là làm nông nghiệp, việc phát triển nghề và làng nghề có vai trò hết sức quan trọng, làm chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, góp phần tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn. Với ý nghĩa đó những năm qua Tỉnh uỷ, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo phát triển nghề và làng nghề, coi đây là một trong những mục tiêu quan trọng để phát triển kinh tế xã hội của tỉnh giai đoạn 2001 -2010 .

Đối với tỉnh Thái Bình có đến 90% lao động là làm nông nghiệp, việc phát triển nghề và làng nghề có vai trò hết sức quan trọng, làm chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, góp phần tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn.

Với ý nghĩa đó những năm qua Tỉnh uỷ, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo phát triển nghề và làng nghề, coi đây là một trong những mục tiêu quan trọng để phát triển kinh tế xã hội của tỉnh giai đoạn 2001 -2010 .

Năm 2000 toàn tỉnh mới chỉ có 82 làng nghề, ở hầu hết các huyện đều có xã trắng nghề. Đến năm 2004 toàn tỉnh có 173 làng nghề (trong đó đã có 140 làng nghề đã được cấp bằng công nhận), 100% số xã có nghề. Đa số các nghề kể cả nghề truyền thống và nghề mới du nhập đều có bước phát triển tốt như: Dệt, thêu, thảm, mây tre đan, đệm cói ..... Tuy nhiên có một số nghề có xu hướng giảm sút như: sản xuất cơ khí, chạm bạc... nguyên nhân chủ yếu là do biến động tăng giá của các loại nguyên liệu đầu vào, đồng thời thị trường xuất khẩu thu hẹp, đặc biệt là nhóm nghề ươm tơ, dệt chiếu có chiều hướng suy giảm. Các huyện, thành phố đã có nhiều hoạt động tích cực khôi phục và phát triển nghề hiện có, chủ động du nhập nghề mới.

Sự phát triển nghề và làng nghề đã góp phần đáng kể thay đổi tỷ trọng công nghiệp trong cơ cấu kinh tế chung của toàn tỉnh. Giá trị sản xuất khu vực nghề và làng nghề hàng năm chiếm khoảng 65 - 70% giá trị sản xuất khu vực kinh tế ngoài quốc doanh.

Sản phẩm làng nghề tại Thái Bình tuy mẫu mã chưa đa dạng, chất tượng còn chưa thật cao nhưng đã có nhiều sản phẩm được xuất khẩu. Điển hình như: Khăn, vải đũi các loại, hàng mây tre đan, các sản phẩm lừ cói, các loại hàng thêu, chạm bạc, hàng thủ công, mỹ nghệ.

Khụ vực nghề, làng nghề đã giải quyết được lực lượng lao động rất lớn, với mức thu nhập tương đối ổn định. Năm 2000 (trước khi có Nghị quyết 01/NQ-TU của Tỉnh uỷ), tổng số lao động trong khu vực nghề, làng nghề toàn tỉnh là 78.781 người, cuối năm 2002 là 126.712 người, năm 2003 số lao động đã tăng lên khoảng 142.000 người và hiện nay có trên 16 vạn lao động trong khu vực này.

Phát triển nghề và làng nghề là một trong 5 trọng tâm tạo bước đột phá để phát triển kinh tế của tỉnh nhà đã được Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVI xác định. Trong những năm qua, nghề và làng nghề phát triển đã góp phần rất lớn vào tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của tỉnh và giải quyết được rất nhiều vấn đề xã hội.

(Tin từ sở Thương mại Du lịch).


Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Bản đồ hành chính

Vị trí địa lý

Diện tích: 209,6 Km2

Dân số: 245.188 người

Bình chọn
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2.083
Hôm qua : 4.621