mic
 • Vũ Văn Liệu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên BTV Huyện Ủy - Phó Bí thư TT Huyện Ủy
 • Vũ Thị Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   HUV - Phó Chủ tịch HĐND huyện
  • Email:
   vthoa.ubqp@thaibinh.gov.vn
 • Vũ Xuân Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên BTV Huyện ủy - Phó Chủ tịch HĐND huyện
  • Email:
   vxhung.ubqp@thaibinh.gov.vn
Bản đồ hành chính

Vị trí địa lý

Diện tích: 209,6 Km2

Dân số: 245.188 người

Bình chọn
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.367
Hôm qua : 2.898