avatar 30(3).jpg

1- Đ/c Nguyễn Văn Điều- Tỉnh uỷ viên- BTHU
 

 

avatar 30(1).jpg

2- Đ/c Vũ Văn Liệu- Phó BT Thường trực HU- Chủ tịch HĐND huyện
 

 

avatar 30(2).jpg

3- Đ/c Nguyễn Quang Cơ- Phó BTHU- Chủ tịch UBND huyện
 

 

 

avatar 30(4).jpg

4- đ/c Vũ Xuân Hùng- Uỷ viên BTVHU, Phó Chủ tịch HĐND huyện
 

 

 

avatar 30(5).jpg

5- Đ/c Nguyễn Văn Nhiễm- Uỷ viên BTVHU, Phó Chủ tịch UBND huyện

 

 

 

avatar 30(6).jpg

6- Đ/c Vũ Hồng Hà - Uỷ viên BTVHU, Trưởng phòng Nội vụ
 

 

 

avatar 30(7).jpg

7- Đ/c Nguyễn Văn Luyện- Uỷ viên BTVHU -Trường Ban tổ chức HU
 

 

 

avatar 30(8).jpg

8- Đ/c Nguyễn Quốc Việt – Uỷ viên BTVHU - Chủ nhiệm UBKTHU
 

 

 

avatar 30(9).jpg

9- Đ/c Vũ Thị Niềm- Uỷ viên BTVHU- Trưởng Ban Dân vận HU

 

 


10- Đ/c Phạm Ngọc Khiên- Uỷ viên BTVHU -Trưởng Ban Tuyên giáo HU

 

 


11- đ/c Phạm Văn Vịnh- Uỷ viên BTVHU -Chủ tịch UBMTTQVN huyện

 

 


12- Đ/c Phạm Quang Riểu- Uỷ viên BTVHU -Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện

 


13- Đ/c Trần Quang Thành- Uỷ viên BTVHU -Trưởng CA huyện