mic
 • Nguyễn Văn Điều
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tỉnh Ủy viên - BTV Huyện Ủy -Bí Thư Huyện Ủy
 • Vũ Văn Liệu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên BTV Huyện Ủy - Phó Bí thư TT Huyện Ủy
 • Nguyễn Quang Cơ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên BTV Huyện ủy - Phó Bí thư-Chủ tịch UBND huyện
  • Email:
   nqco.ubqp@thaibinh.gov.vn
 • Vũ Xuân Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên BTV Huyện ủy - Phó Chủ tịch HĐND huyện
  • Email:
   vxhung.ubqp@thaibinh.gov.vn
 • Nguyễn Văn Nhiễm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên BTV Huyện ủy - Phó chủ tịch UBND huyện
  • Học hàm, học vị:
   Tiến sĩ
  • Email:
   nvnhiem.ubqp@thaibinh.gov.vn
 • Vũ Hồng Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng Nội vụ huyện
 • Vũ Thị Niềm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Uỷ viên BTVHU- Trưởng Ban Dân vận HU
 • Phạm Văn Vịnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Uỷ viên BTVHU -Chủ tịch UBMTTQVN huyện
Bản đồ hành chính

Vị trí địa lý

Diện tích: 209,6 Km2

Dân số: 245.188 người

Bình chọn
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 317
Hôm qua : 964