mic
UBND huyện tổ chức hội nghị đối thoại giữa đồng chí Chủ tịch UBND huyện với nhân dân 8 xã là Quỳnh Minh, Quỳnh Thọ, Quỳnh Hoa, Quỳnh Giao, Quỳnh Hoàng, Quỳnh Khê, Quỳnh Lâm và xã Quỳnh Sơn

UBND huyện tổ chức hội nghị đối thoại giữa đồng chí Chủ tịch UBND huyện với nhân dân 8 xã là Quỳnh Minh, Quỳnh Thọ, Quỳnh Hoa, Quỳnh Giao, Quỳnh Hoàng, Quỳnh Khê, Quỳnh Lâm và xã Quỳnh Sơn

Sáng ngày 24 tháng 4 năm 2019 tại xã Quỳnh Giao; UBND huyện Quỳnh Phụ đã tổ chức hội nghị đối thoại giữa đồng chí Chủ tịch UBND huyện với nhân dân 8 xã là Quỳnh Minh, Quỳnh Thọ, Quỳnh Hoa, Quỳnh Giao, Quỳnh Hoàng, Quỳnh Khê, Quỳnh Lâm và xã Quỳnh Sơn. Sáng ngày 24 tháng 4 năm 2019 tại xã Quỳnh ...
Đoàn đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7 tại cụm xã Quỳnh Hoàng.

Đoàn đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7 tại cụm xã Quỳnh Hoàng.

Chiều ngày 2 tháng 1 năm 2019 tại xã Quỳnh Hoàng. Đoàn đại biểu HĐND tỉnh gồm có ông Đặng Văn Đằng – chủ tịch HĐQT, giám đốc HTXDVNN xã Quỳnh Minh, ông Mai Xuân Hội – Chủ tịch HĐQT, giám đốc HTXDVNN xã Quỳnh Hoa, cùng lãnh đạo văn phòng HĐND – UBND tỉnh, đoàn đại biểu HĐND huyện
Bản đồ hành chính

Vị trí địa lý

Diện tích: 209,6 Km2

Dân số: 245.188 người

Bình chọn
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 41
Hôm qua : 98