mic
Kiểm tra việc thực hiện pháp luật về lao động,  an toàn vệ sinh lao động tại công ty TNHH Hoa Đô 3 xã An Dục

Kiểm tra việc thực hiện pháp luật về lao động, an toàn vệ sinh lao động tại công ty TNHH Hoa Đô 3 xã An Dục

Vừa qua, Đoàn kiểm tra liên ngành của huyện do ông Nguyễn Minh Thắng – Trưởng phòng Lao động thương binh & xã hội làm trưởng đoàn đã về xã An Dục, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về lao động, an toàn vệ sinh lao động tại công ty TNHH Hoa Đô 3.
Bản đồ hành chính

Vị trí địa lý

Diện tích: 209,6 Km2

Dân số: 245.188 người

Bình chọn
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 41
Hôm qua : 98