mic

Thủ tục 03: Xử lý tài sản tịch thu sung công quỹ nhà nước:

Cơ quan ban hành UBND huyện Quỳnh Phụ
Số hồ sơ
Lĩnh vực
Cách thức thực hiện

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện.

Thời hạn giải quyết

Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc. 

Đối tượng thực hiện

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

Cơ quan trực tiếp thực hiện

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện (Phòng Tài chính – kế hoạch).

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Trung tâm Hành chính công huyện
Kết quả thực hiện

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước ngày 03/6/2008  ;
- Luật Ngân sách nhà nước 25/06/2015;
- Nghị định số 29/2014/NĐ-CP ngày 10/4/2014 của Chính Phủ quy định việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước;
- Thông tư số 159/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 29/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2014 về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập sở hữu của Nhà nước;
- Thông tư số 173/2013/TT-BTC ngày 20/11/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung về quản lý, xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị giam giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính;
- Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND ngày 28/8/2008 của UBND tỉnh Thái Bình về việc ban hành quy định phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước do địa phương quản lý.
 

Cơ quan có thẩm quyền quyết định Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan được ủy quyền Phòng Tài chính kế hoạch huyện
Cơ quan phối hợp Phòng Tài chính kế hoạch huyện
Lệ phí
STT Mức phí Mô tả
Văn bản quy định lệ phí
Tình trạng hiệu lực Đã có hiệu lực
Ngày có hiệu lực Không có thông tin
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng
Trình tự thực hiện

Trình tự thực hiện:
 Bước 1: Tổ chức đi thực hiện thủ tục hành chính cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.
Bước 2: Tổ chức nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện. Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:
•     Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.
•     Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức hoàn thiện bổ sung.
Bước 3: Tổ chức nhận kết quả theo giấy hẹn.
 

Thành phần hồ sơ
STT Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Số bộ hồ sơ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
upload/80592/20181219/TTHC_cap_huyen_linh_vuc_tai_chinh_2017_-_4TT90.doc
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính: Không.

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi
Bản đồ hành chính

Vị trí địa lý

Diện tích: 209,6 Km2

Dân số: 245.188 người

Bình chọn
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 520
Hôm qua : 1.595