mic
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 156 hồ sơ thủ tục hành chính
Tên Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình trạng
Thủ tục 04: Xác định giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất phục vụ việc giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất thực hiện dự án trên địa bàn các huyện, thành phố thuộc tỉnh Thái Bình UBND huyện Quỳnh Phụ

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính - Kế hoạch, UBND huyện, thành phố.

Đã có hiệu lực
Thủ tục 03: Xử lý tài sản tịch thu sung công quỹ nhà nước: UBND huyện Quỳnh Phụ

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện (Phòng Tài chính – kế hoạch).

Đã có hiệu lực
Thủ tục 02: Thanh lý tài sản nhà nước: UBND huyện Quỳnh Phụ

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện(Phòng Tài chính – kế hoạch).

Đã có hiệu lực
Thủ tục 01: Thẩm định mua sắm, sửa chữa tài sản: UBND huyện Quỳnh Phụ

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện (Phòng Tài chính – kế hoạch).

Đã có hiệu lực
Thủ tục 06: Bố trí ổn định dân cư trong huyện. UBND huyện Quỳnh Phụ

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
    - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện;
    - Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
    - Cơ quan phối hợp: Uỷ ban nhân dân cấp xã.
 

Đã có hiệu lực
Thủ tục 05: Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh. UBND huyện Quỳnh Phụ

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
    - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện;
    - Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
    - Cơ quan phối hợp: Uỷ ban nhân dân cấp xã.
 

Đã có hiệu lực
Thủ tục 3. Cấp đổi Giấy chứng nhận trang trại UBND huyện Quỳnh Phụ

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:     
- Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận: Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố;
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, phòng Kinh tế thành phố.
 

Đã có hiệu lực
Thủ tục 2: Cấp giấy lại giấy chứng nhận trang trại UBND huyện Quỳnh Phụ

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:     
- Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận: Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố;
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, phòng Kinh tế thành phố.
 

Đã có hiệu lực
Thủ tục 1: Cấp giấy chứng nhận trang trại UBND huyện Quỳnh Phụ

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:     
- Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận: Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố;
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, phòng Kinh tế thành phố.
 

Đã có hiệu lực
Thủ tục 12. Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá UBND huyện Quỳnh Phụ

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Kinh tế thành phố Thái Bình/Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện.

Công thương Đã có hiệu lực
Thủ tục 11. Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá. UBND huyện Quỳnh Phụ

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Kinh tế thành phố Thái Bình/Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện.

Công thương Đã có hiệu lực
Thủ tục 10. Cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá. UBND huyện Quỳnh Phụ

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Kinh tế thành phố Thái Bình/ Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện.

Công thương Đã có hiệu lực
Bản đồ hành chính

Vị trí địa lý

Diện tích: 209,6 Km2

Dân số: 245.188 người

Bình chọn
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 49
Hôm qua : 184