mic

Thủ tục 06: Bố trí ổn định dân cư trong huyện.

Cơ quan ban hành UBND huyện Quỳnh Phụ
Số hồ sơ
Lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT
Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Thời hạn giải quyết

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức, cá nhân.

Cơ quan trực tiếp thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện;
    - Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
    - Cơ quan phối hợp: Uỷ ban nhân dân cấp xã.
 

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Trung tâm HCC huyện
Kết quả thực hiện

Quyết định hành chính

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

    - Quyết định 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình bố trí dân cư các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2013 - 2015 và định hướng đến năm 2020 (thay thế Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg ngày 24/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ);
- Thông tư số 19/2015/TT-BNNPTNT ngày 27/4/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định Quy trình bố trí, ổn định dân cư thực hiện Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ.
 

Cơ quan có thẩm quyền quyết định Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan được ủy quyền Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện
Cơ quan phối hợp Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện
Lệ phí
STT Mức phí Mô tả
Văn bản quy định lệ phí
Tình trạng hiệu lực Đã có hiệu lực
Ngày có hiệu lực Không có thông tin
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng
Trình tự thực hiện

Bước 1. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đi gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đi.
    Bước 2. Tổ chức nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công huyện, thành phố
    Cán bộ, công chức kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ:
    - Nếu thành phần hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì tiếp nhận, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả cho tổ chức.
    - Nếu thành phần hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức hoàn thiện bổ sung.
    Bước 3. Thẩm định hồ sơ: Trong vòng 15 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ của Ủy ban nhân dân xã nơi đi, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức thẩm định hồ sơ, ban hành Quyết định bố trí, ổn định dân cư đến vùng dự án.
    Bước 4. Tổ chức nhận kết quả theo giấy hẹn 
 

Thành phần hồ sơ

a) Thành phần:
    - Đơn tự nguyện bố trí, ổn định dân cư (Phụ lục I kèm theo Thông tư số 19/2015/TT-BNNPTNT ngày 27/4/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn);
    - Biên bản họp bình xét hộ dân được bố trí, ổn định (Phụ lục II kèm theo Thông tư số 19/2015/TT-BNNPTNT ngày 27/4/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn);
    - Danh sách trích ngang các hộ bố trí, ổn định dân cư (Phụ lục III kèm theo Thông tư số 19/2015/TT-BNNPTNT ngày 27/4/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn);
    -  Tờ trình của Uỷ ban nhân dân cấp xã.
    b) Số lượng: 01 bộ.
 


Số bộ hồ sơ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
upload/80592/20190531/cap_huyen_nong_nghiep4094.doc
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Không.

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi
Bản đồ hành chính

Vị trí địa lý

Diện tích: 209,6 Km2

Dân số: 245.188 người

Bình chọn
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 984
Hôm qua : 2.054