mic

Thủ tục 12. Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Cơ quan ban hành UBND huyện Quỳnh Phụ
Số hồ sơ
Lĩnh vực Công thương
Cách thức thực hiện

Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ qua bưu điện hoặc trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện

Thời hạn giải quyết

Thời hạn giải quyết:05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân bán lẻ sản phẩm thuốc lá.

Cơ quan trực tiếp thực hiện

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Kinh tế thành phố Thái Bình/Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện.

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Trung tâm Hành chính công huyện
Kết quả thực hiện

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá.
- Nghị định số 106/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ bổ sung, sửa đổi một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá.
- Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25/9/2013 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/9/2013 của Chinh phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá.
- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập sở giao dịch hàng hóa.
 

Cơ quan có thẩm quyền quyết định Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan được ủy quyền Phòng Kinh tế hạ tầng huyện
Cơ quan phối hợp Phòng Kinh tế hạ tầng huyện
Lệ phí
STT Mức phí Mô tả
Văn bản quy định lệ phí
Tình trạng hiệu lực Đã có hiệu lực
Ngày có hiệu lực Không có thông tin
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng
Trình tự thực hiện

Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Thương nhân bán lẻ sản phẩm thuốc lá đề nghị cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá lập 01 bộ hồ sơ theo quy định tại điều 39 của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP gửi về Trung tâm Hành chính công cấp huyện.
- Bước 2: Cán bộ nhận hồ sơ và kiểm tra:
+ Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Kinh tế thành phố Thái Bình/ Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện có trách nhiệm xem xét và cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá.
+ Trường hợp thương nhân không đáp ứng được yêu cầu điều kiện theo quy định Phòng Kinh tế thành phố Thái Bình/ Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện có văn bản trả lời từ chối cấp phép và nêu rõ lý do.
- Bước 3: Thương nhân nhận kết quả theo giấy hẹn.
 

Thành phần hồ sơ
STT Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Số bộ hồ sơ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
upload/80592/20181219/TTHC_CaP_HUYeN_linh_vuc_cong_thuong43.doc
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính;
- Thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật, đã được cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy;
- Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng, đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, trang thiết bị theo quy định;
- Diện tích điểm kinh doanh dành cho thuốc lá tối thiểu phải có từ 03 m2 trở lên;
- Có văn bản giới thiệu của các thương nhân phân phối hoặc thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá ghi rõ địa bàn dự kiến kinh doanh;
- Phù hợp với Quy hoạch hệ thống mạng lưới mua bán sản phẩm thuốc lá được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi
Bản đồ hành chính

Vị trí địa lý

Diện tích: 209,6 Km2

Dân số: 245.188 người

Bình chọn
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 498
Hôm qua : 1.595