mic

Thủ tục 10. Cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá.

Cơ quan ban hành UBND huyện Quỳnh Phụ
Số hồ sơ
Lĩnh vực Công thương
Cách thức thực hiện

Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơqua bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện;

Thời hạn giải quyết

Thời hạn giải quyết: 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân bán lẻ sản phẩm thuốc lá.

Cơ quan trực tiếp thực hiện

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Kinh tế thành phố Thái Bình/ Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện.

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Trung tâm Hành chính công huyện
Kết quả thực hiện

. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/ 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá.
- Nghị định số 106/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/ 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá;
- Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25/9/2013 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá;
- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập sở giao dịch hàng hóa.
 

Cơ quan có thẩm quyền quyết định Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan được ủy quyền Phòng Kinh tế hạ tầng huyện
Cơ quan phối hợp Phòng Kinh tế hạ tầng huyện
Lệ phí
STT Mức phí Mô tả
Văn bản quy định lệ phí
Tình trạng hiệu lực Đã có hiệu lực
Ngày có hiệu lực Không có thông tin
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng
Trình tự thực hiện

Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Thương nhân bán lẻ sản phẩm thuốc lá đề nghị cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá lập 02 bộ hồ sơ theo quy định tại điều 27 của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP  01 bộ hồ sơ gửi Phòng Kinh tế thành phố Thái Bình/Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện, thương nhân lưu 01 bộ hồ sơ.
- Bước 2: Cán bộ nhận hồ sơ và kiểm tra:
+ Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Kinh tế thành phố Thái Bình/Phòng kinh tế và hạ tầng huyện có trách nhiệm xem xét, kiểm tra, thẩm định và Cấp giấy phép cho thương nhân. Trường hợp từ chối phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
+ Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Phòng Kinh tế thành phố Thái Bình/Phòng Kinh tế và hạ tầng các huyện có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung hồ sơ.
- Bước 3: Thương nhân nhận kết quả theo giấy hẹn.
 

Thành phần hồ sơ

Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 
- Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá;
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận mã số thuế;
- Bản sao các văn bản giới thiệu của thương nhân phân phối hoặc thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá ghi rõ địa bàn dự kiến kinh doanh;
- Hồ sơ về địa điểm kinh doanh, gồm có: 
+ Địa chỉ, diện tích và mô tả khu vực kinh doanh thuốc lá;
+ Bản sao tài liệu chứng minh quyền sử dụng địa điểm kinh doanh (là sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng với thời gian tối thiểu là 01 năm);
+ Bảng kê thiết bị kiểm tra và điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm trong khu vực kinh doanh thuốc lá. 
b) Số lượng hồ sơ:
Thương nhân bán lẻ sản phẩm thuốc lá đề nghị cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá lập 02 bộ hồ sơ theo quy định tại điều 27 của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP 01 bộ hồ sơ gửi Phòng Kinh tế thành phố Thái Bình/Phòng Kinh tế và hạ tầng các huyện, thương nhân lưu 01 bộ hồ sơ. 
 

Số bộ hồ sơ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
upload/80592/20181219/TTHC_CaP_HUYeN_linh_vuc_cong_thuong16.doc
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
- Thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật;
- Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng, đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, trang thiết bị theo quy định;
- Diện tích điểm kinh doanh dành cho thuốc lá tối thiểu phải có từ 03 m2 trở lên; 
- Có văn bản giới thiệu của các thương nhân phân phối hoặc thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá ghi rõ địa bàn dự kiến kinh doanh;
- Phù hợp với Quy hoạch hệ thống mạng lưới mua bán sản phẩm thuốc lá được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi
Bản đồ hành chính

Vị trí địa lý

Diện tích: 209,6 Km2

Dân số: 245.188 người

Bình chọn
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 346