mic
Nội dung Công khai Giấy phép môi trường của Công ty TNHH may Uy Long dự án: “Đầu tư xây dựng xưởng sản xuất, gia công hàng may xuất khẩu” Địa chỉ: tại Cụm công nghiệp Quý Ninh, xã An Ninh

Nội dung Công khai Giấy phép môi trường của Công ty TNHH may Uy Long dự án: “Đầu tư xây dựng xưởng sản xuất, gia công hàng may xuất khẩu” Địa chỉ: tại Cụm công nghiệp Quý Ninh, xã An Ninh

Nội dung Công khai Giấy phép môi trường của Công ty TNHH may Uy Long dự án: “Đầu tư xây dựng xưởng sản xuất, gia công hàng may xuất khẩu” Địa chỉ: tại Cụm công nghiệp Quý Ninh, xã An Ninh
Nội dung Công khai Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường đối với dự án đầu tư xây dựng xưởng sản xuất, gia công hàng may xuất khẩu của Công ty TNHH may Uy Long làm chủ đầu tư

Nội dung Công khai Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường đối với dự án đầu tư xây dựng xưởng sản xuất, gia công hàng may xuất khẩu của Công ty TNHH may Uy Long làm chủ đầu tư

Nội dung Công khai Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường đối với dự án đầu tư xây dựng xưởng sản xuất, gia công hàng may xuất khẩu của Công ty TNHH may Uy Long làm chủ đầu tư
Nội dung Công khai Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường đối với dự án đầu tư xây dựng xưởng sản xuất hàng may mặc và găng tay xuất khẩu của công ty TNHH Hoa Đô 3 làm chủ đầu tư

Nội dung Công khai Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường đối với dự án đầu tư xây dựng xưởng sản xuất hàng may mặc và găng tay xuất khẩu của công ty TNHH Hoa Đô 3 làm chủ đầu tư

Nội dung Công khai Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường đối với dự án đầu tư xây dựng xưởng sản xuất hàng may mặc và găng tay xuất khẩu của công ty TNHH Hoa Đô 3 làm chủ đầu tư
Nội dung Công khai Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường đối với Dự án đầu tư xây dựng nhà xưởng cho các tổ chức, cá nhân thuê để sản xuất công nghiệp của Công ty TNHH Thương mại và đầu tư Hà Thành UDIC

Nội dung Công khai Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường đối với Dự án đầu tư xây dựng nhà xưởng cho các tổ chức, cá nhân thuê để sản xuất công nghiệp của Công ty TNHH Thương mại và đầu tư Hà Thành UDIC

Nội dung Công khai Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường đối với Dự án đầu tư xây dựng nhà xưởng cho các tổ chức, cá nhân thuê để sản xuất công nghiệp của Công ty TNHH Thương mại và đầu tư Hà Thành UDIC
Nội dung Công khai Giấy phép môi trường dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất áo phao cứu sinh của Công ty Cổ phần bảo hộ lao động Việt Nam tại cụm công nghiệp Quỳnh Côi, xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình

Nội dung Công khai Giấy phép môi trường dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất áo phao cứu sinh của Công ty Cổ phần bảo hộ lao động Việt Nam tại cụm công nghiệp Quỳnh Côi, xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình

Nội dung Công khai Giấy phép môi trường dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất áo phao cứu sinh của Công ty Cổ phần bảo hộ lao động Việt Nam tại cụm công nghiệp Quỳnh Côi, xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình
Bản đồ hành chính

Vị trí địa lý

Diện tích: 209,6 Km2

Dân số: 245.188 người

Bình chọn
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.369
Hôm qua : 2.388