mic
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

BÁO CÁO Tình hình KT-XH tháng 8, nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2021

BÁO CÁO Tình hình KT-XH tháng 8, nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2021

 

BÁO CÁO
Tình hình KT-XH tháng 8, nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2021

Phần 1
TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 8/2021

1. Sản xuất nông nghiệp: 
+  Về trồng trọt:  Vụ mùa năm 2021, toàn huyện gieo cấy được 11.178,6 ha. Tập trung chỉ đạo làm tốt công tác điều tiết nước phục vụ sản xuất; đôn đốc, hướng dẫn các địa phương thực hiện tốt công tác diệt chuột và phun phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ và một số đối tượng sâu bệnh hại khác bảo vệ sản xuất. Đến nay lúa mùa sinh trưởng phát triển tốt, hiện đang trong giai đoạn phân hóa đòng đến làm đòng. Tổ chức tập huấn, triển khai thực hiện thí điểm mô hình nâng cao giá trị sản xuất lúa Giống BC15 tại xã An Mỹ. Xây dựng Kế hoạch thực hiện chương trình OCOP năm 2021 trên địa bàn huyện. Hướng dẫn các xã, thị trấn tổng hợp, lập thủ tục hỗ trợ đối với tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có diện tích cấy lúa sử dụng máy cấy trong vùng có quy mô tập trung từ 10 ha trở lên để sản xuất lúa trong vụ mùa năm 2021 báo cáo tỉnh. 
+ Về chăn nuôi: Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, như bệnh Cúm gia cầm A/H5N8, dịch Tả lợn Châu Phi, bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu bò, đến nay trên địa bàn huyện tình hình dịch được kiểm soát, người chăn nuôi yên tâm đầu tư, mở rộng quy mô đàn.
+ Về thuỷ sản: Tiếp tục duy trì mô hình nuôi cá lồng trên sông, đồng thời thực hiện khảo sát tình hình chuyển đổi diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản trong ao bán nổi. 
+ Tiếp tục chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, tu sửa các công trình thủy lợi; giải toả dòng chảy, vi phạm trên các sông trục. Phối hợp với Hạt quản lý đê điều thường xuyên kiểm tra hệ thống đê, kè, cống, kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật đê điều tại các xã An Ninh, An Cầu, An Khê, Quỳnh Giao.
+ Về xây dựng NTM và quản lý, sử dụng nước máy: Tổ chức họp bàn giao, tháo gỡ khó khăn, chỉ đạo 06 xã đăng ký về đích NTM nâng cao năm 2021 đẩy nhanh tiến độ các tiêu chí, đảm bảo hoàn thành kế hoạch, đến nay, các xã đã đạt từ 7/11 tiêu chí trở lên.
Chỉ đạo công ty nước sạch Mỹ Hưng kịp thời khắc phục sự cố, đảm bảo cấp nước sinh hoạt cho nhân dân 02 xã An Mỹ và An Thanh; các công ty nước sạch trên địa bàn tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng nước sinh hoạt.
2. Công nghiệp-TTCN, Thương mại- Dịch vụ, Giao thông- XDCB:
+ Công nghiệp-TTCN: Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện được kiểm soát; các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, duy trì sản xuất ổn định, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động, trong đó một số doanh nghiệp ngành may mặc đã nhận được thêm các đơn hàng do các doanh nghiệp ở vùng dịch phía nam chuyển ra.
+ Giao thông- xây dựng: Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, giải quyết các vi phạm hành lang an toàn giao thông; Chỉ đạo về sinh, phát quang cây, cỏ chỉnh trang, bảo vệ các tuyến đường giao thông trục xã, thôn. Kiểm soát, quản lý chặt chẽ phương tiện và tổ chức bến xe khách, các bến phà, đò ngang sông, đảm bảo thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh.
Công tác quy hoạch được quan tâm chỉ đạo, đến nay cơ bản các xã đã hoàn thành điều chỉnh, bổ sung quy hoạch giai đoạn 2021-2030; lập điều chỉnh quy hoạch thị trấn Quỳnh Côi mở rộng, thị trấn An Bài mở rộng, đô thị An Đồng và đô thị Quỳnh Ngọc. Phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu đất trên địa bàn xã Quỳnh Hải, giáp thị trấn Quỳnh Côi và đường Đào Đình Luyện; khu dân cư, thương mại, dịch vụ và các công trình công cộng Rộc Xanh tại thị trấn An Bài. Phê duyệt quy hoạch chi tiết khu dân cư NTM kiểu mẫu xã An Thanh; trình Sở Xây dựng thỏa thuận nhiệm vụ quy hoạch chi tiết khu dân cư NTM kiểu mẫu xã Châu Sơn. Các dự án trọng điểm của huyện đang được đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo đúng kế hoạch, trong đó: Dự án đường ĐH.73 đã thực hiện 62% khối lượng, dự kiến hoàn thành trong tháng 11/2021; Dự án nâng cấp, cải tạo đường ĐH.77 đã thực hiện 75% khối lượng, dự kiến hoàn thành trong tháng 10/2021; Dự án khu dân cư Đồng Kênh đã thực hiện 65% khối lượng, dự kiến hoàn thành trong tháng 9/2021... Tiếp tục hoàn thiện thủ tục, triển khai dự án đường ĐH.78 từ đê Hữu Luộc đến đường Đt.452; Đường ĐH.72A từ cầu Đá đến Cụm công nghiệp Quý Ninh; Dự án khu dân cư Quỳnh Hưng; Dự án khu tái định cư xã An Dục, An Tràng...
+ Hoạt động thương mại- Dịch vụ nhất là dịch vụ ăn uống, nhà hàng, vận tải...gặp nhiều khó khăn do nhiều lĩnh vực phải dừng hoặc hạn chế hoạt động để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đến nay tình hình dịch trên địa bàn huyện cơ bản được kiểm soát, các hoạt động đang dần phục hồi, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch; các mặt hàng đảm bảo chất lượng, giá cả ổn định, đáp ứng nhu cầu của tiêu dùng của người dân. 
Công tác khoa học và công nghệ được quan tâm chỉ đạo, tổ chức tập huấn cho 06 xã đăng ký chuyển đổi sang TCVN ISO 9001:2015. 
3. Công tác thu chi ngân sách:
Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các biện pháp thu ngân sách. Tổng thu ngân sách lũy kế thực hiện 863,01 tỷ đồng, đạt 85,8% dự toán. Trong đó: Thu trên địa bàn thực hiện 331,55 tỷ đồng, đạt 79% dự toán (Thu tiền sử dụng đất 228,4 tỷ đồng, đạt 98% dự toán); Thu trợ cấp ngân sách cấp trên 481,27 tỷ đồng, đạt 82,2% dự toán; Thu chuyển nguồn 46,41 tỷ đồng
Điều hành ngân sách linh hoạt, đảm bảo chi kịp thời, đúng tiêu chuẩn, chế độ, định mức quy định. Tổng chi ngân sách thực hiện 574,86 tỷ đồng, đạt 61,3% dự toán năm, trong đó chi đầu tư phát triển 106,4 tỷ đồng, đạt 49,7% dự toán; Chi thường xuyên 468,47 tỷ đồng.
4. Công tác quản lý đất đai và môi trường
Chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XIV về việc tăng cường công tác quản lý đất đai; đôn đốc xử lý vi phạm đất đai tại các xã An Ninh, An Lễ, An Thái, Quỳnh Hoàng. Công tác lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021-2030 tiếp tục được triển khai thực hiện; công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận QSDĐ thực hiện đúng quy định. Công tác đấu giá QSDĐ đạt kết quả tích cực, đã tổ chức thành công 02 phiên đấu giá, phê duyệt kết quả trúng đấu giá 5 lô đất với tổng số tiền trên 3,7 tỷ đồng. 
Công tác GPMB tiếp tục được triển khai quyết liệt, đạt kết quả tốt, tập trung chỉ đạo thực hiện thông báo Kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc vận động nhân dân tự nguyện thỏa thuận góp quyên sử dụng đất cho nhà nước không đòi lại để cải tạo, nâng cấp, mở rộng đường huyện, đường liên xã do huyện làm chủ đầu tư. UBND huyện đã ban hành Hướng dẫn quy trình vận động và Kế hoạch thực hiện chỉnh lý biến động đất đai sau hiến đất, đồng thời chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhiều người dân đã ủng hộ và đồng thuận thực hiện, góp phần đẩy nhanh tiến độ GPMB, tiết kiệm chi phí đầu tư thực hiện các dự án. UBND huyện đã ban hành 90 quyết định thu hồi đất với tổng diện tích GPMB là 2,84 ha; 03 quyết định phê duyệt phương án BTHT&TĐC với tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ là 2,1 tỷ đồng; 
Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện công tác QLNN về bảo vệ môi trường, thu gom xử lý rác thải sinh hoạt góp phần đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19. Nắm tình hình quản lý, chấp hành pháp luật tài nguyên khoáng sản đối với các xã duyên giang trong việc quản lý khai thác cát trái phép trên sông Luộc, sông Hóa.
II. LĨNH VỰC VĂN HÓA-XÃ HỘI  
1. Công tác chỉ đạo, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh; huy động toàn bộ hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở vào cuộc; nhân dân tích cực, đồng lòng cùng tham gia công tác phòng, chống dịch, qua đó đảm bảo an toàn tuyệt đối, không xuất hiện trường hợp nhiễm bệnh trên địa bàn huyện. Tiếp tục duy trì hoạt động của các chốt kiểm soát, dừng hoạt động các bến đò, phà ngang sông (trừ bến phà Lộng Khê, xã An Khê); quản lý chặt chẽ di biến động dân cư, nhất là người dân từ các tỉnh thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về địa phương; tổ chức giám sát, phát hiện, quản lý, lấy mẫu xét nghiệm các đối tượng nguy cơ; đảm bảo cơ sở vật chất cho các Cơ sở tập trung cách ly y tế tập trung của huyện, chỉ đạo các xã, thị trấn chủ động chuẩn bị Cơ sở cách ly tập trung của địa phương để phòng chống dịch bệnh. Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch, tổ chức tiêm chủng đảm bảo đúng đối tượng, tiến độ và an toàn. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, huyện đã điều chỉnh một số biện pháp phòng chống dịch, đảm bảo điều kiện phát triển kinh tế- xã hội; nhiều tổ chức, cá nhân tích cực ủng hộ vật chất, kinh phí cho các lực lượng tham gia phòng chống dịch và người dân, công nhân gặp khó khăn do chịu ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh.
2. Hoạt động văn hóa, thông tin, thể thao
Hoạt động thông tin, tuyên truyền được tập trung chỉ đạo, góp phần quan trọng thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của huyện; Đài truyền thanh từ huyện đến cơ sở tăng cường thời lượng phát sóng ngoài khung thời sự chính buổi sáng và chiều, tăng cường thêm khung tuyên truyền vào buổi trưa và buổi tối hàng ngày; kết hợp với hình thức tuyên truyền cổ động trực quan, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: tuyên truyền thực hiện các biện pháp thực hiện phòng, chống dịch Covid-19; tuyên truyền, vận động nhân dân tự nguyện, thỏa thuận góp quyền sử dụng đất cho nhà nước không đòi lại để cải tạo, nâng cấp mở rộng đường huyện, đường liên xã do huyện làm chủ đầu tư; tuyên truyền về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa mùa và người dân không sử dụng điện để đánh bắt chuột...
Phong trào ”Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục được nhân dân hưởng ứng tích cực; các cơ sở hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, các di tích lịch sử văn hóa cơ bản chấp hành tốt quy định pháp luật về phòng chống dịch. Tiến hành kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý, nhắc nhở và yêu cầu ký cam kết đối với các hành vi vi phạm quảng cáo rao vặt sai quy định. Hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thực hiện có hiệu quả, tổ chức tập huấn trực tuyến công tác số hóa hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính, hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 và các chế độ báo cáo trên Hệ thống thông tin báo cáo chính phủ cho tất cả cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã, phấn đấu đến cuối năm 2021 đạt các chỉ tiêu tỉnh giao.
3. Công tác Giáo dục - Đào tạo
Phê duyệt nhóm lớp trường Mầm non, Tiểu học, THCS năm học 2021-2022 với tổng số 1.473 nhóm lớp; thực hiện quy trình bổ nhiệm lại 29 cán bộ quản lý, luân chuyển giáo viên tại các đơn vị trường học; tổ chức tổng kết 01 năm thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1. Kiểm tra, tu bổ, sửa chữa cơ sở vật chất; tổ chức tổng kết năm học 2020-2021, ban hành văn bản chỉ đạo triển khai nhiệm vụ năm học mới 2021-2022, các đơn vị trường học đồng loạt khai giảng năm học mới vào sáng ngày 05/9/2021 theo chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo.
4. Công tác y tế, dân số, chăm sóc sức khoẻ nhân dân 
Tiếp tục tập trung củng cố, tăng cường về an toàn phòng chống dịch trong các cơ sở y tế. Công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm chú trọng, chất lượng khám chữa bệnh được nâng lên, công tác phục vụ của đội ngũ y bác sĩ chu đáo, tận tình. Công tác quản lý hành nghề y, dược tư nhân được tăng cường. Công tác An toàn vệ sinh thực phẩm được đẩy mạnh, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm đông người. Các chương trình y tế được duy trì. Tích cực tuyên truyền có hiệu quả công tác dân số-KHHGD nhằm điều chỉnh mức sinh phù hợp.
5. Công tác lao động, việc làm và thực hiện chính sách xã hội
Thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người và gia đình có công với cách mạng; tổ chức thăm, tặng quà cho đối tượng chính sách nhân dịp kỉ niệm 74 năm ngày Thương binh liệt sĩ với tổng số tiền trên 8 tỷ đồng. Chỉ đạo các xã, thị trấn nắm tình hình, tuyên truyền, giải thích về chế độ, chính sách liên quan đến trường hợp bị dừng trợ cấp chất độc hóa học theo Quyết định 482 của Thanh tra Bộ Lao động-TB&XH; tổ chức chi trả trợ cấp đối tượng người có công tháng 8 với tổng số tiền tên 14,5 tỷ đồng. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, công tác bảo trợ xã hội đối với người khuyết tật, trẻ mồ côi và người cao tuổi được quan tâm chỉ đạo, giải quyết kịp thời, trong tháng đã chi trả trợ cấp cho 14.098 đối tượng với tổng số tiền là 9 tỷ đồng; tổ chức tập huấn rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2022-2025. Công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, bảo vệ chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới thực hiện có hiệu quả, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện không xảy ra vụ việc  nào liên quan đến xâm hại trẻ em. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác lao động, việc làm, đào tạo nghề; xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 68/NĐ-CP và Quyết định 23/QĐ-TTg về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19.
6. Công tác Nội vụ, cải cách hành chính
 Chỉ đạo thực hiện đúng chế độ chính sách, tiền lương cho cán bộ, công chức, viên chức; Ban hành Quyết định bổ nhiệm, điều động, bố trí 10 công chức cấp xã; hướng dẫn xã kiện toàn một số chức danh sau kỳ họp thứ nhất HĐND xã, thị trấn; xét kỷ luật công chức văn hóa xã hội xã Quỳnh Khê; xét duyệt và đề nghị cấp trên các hình thức khen thưởng thi đua ngành giáo dục năm học 2020-2021 . Công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo tiếp tục được quan tâm. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được được quan tâm, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện duy trì hiệu quả hoạt động, trong tháng 8 đã tiếp nhận 18.511 hồ sơ, trong đó 10.139 hồ sơ nhận trực tuyến (Tài chính 9 hồ sơ, Tư pháp 10 hồ sơ, BHXH 10.120 hồ sơ), đã giải quyết 17.395 hồ sơ, đang giải quyết 1.116 hồ sơ.
 III. AN NINH, QUỐC PHÒNG, THANH TRA, TƯ PHÁP
1. Tình hình an ninh chính trị, TTATXH
Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; Các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thực hiện có hiệu quả. Công tác tuần tra, tấn công, trấn áp các loại tội phạm được tăng cường, công an huyện đã phát hiện, bắt quả tang 07 vụ/29 đối tượng đánh bạc, thu giữ 28,9 triệu đồng, trong đó tiến hành khởi tố 01 vụ/09 bị can; bắt quả tang 05 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy (An Bài, An Vũ, An Quý, Quỳnh Hồng), thu giữ 8,1 g heroin... Công tác cấp, quản lý  CCCD thực hiện có hiệu quả; công tác đảm bảo trật tự ATGT được duy trì, đảm bảo thực hiện nghiêm Chỉ thị 04, các quy định của cơ quan chức năng về phòng, chống dịch bệnh, trong tháng đã tuần tra phát hiện, xử lý 92 trường hợp vi phạm Luật giao thông đường bộ, tước 03 GPLX, phạt tiền 72,9 triệu đồng. Công tác phòng cháy chữa cháy được quan tâm chỉ đạo, tổ chức bàn giao cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ cho UBND xã, thị trấn quản lý theo phân cấp, tập huấn Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ và các Thông tư của Bộ Công an về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
2. Công tác quân sự, quốc phòng địa phương    
Duy trì nghiêm túc các chế độ trực SSCĐ, điều động, bố trí lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh, huyện và tại các khu vực cách ly tập trung của huyện. Công tác huấn luyện, hội thi, hội thao được duy trì và đạt kết quả tốt, tham gia hội thi pháp luật DQTV do tỉnh tổ chức, đạt giải nhì toàn đoàn. Tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho đối tượng 4 cấp huyện. Triển khai Kế hoạch diễn tập khu vực phòng thủ xã, thị trấn năm 2021; tổ chức bồi dưỡng lý luận cho khung diễn tập đạt kết quả tốt.
3. Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo
Tiếp tục duy trì việc tiếp dân theo quy định, trong tháng, lãnh đạo UBND huyện và các ngành tiếp 16 lượt người = 8 vụ việc, so với tháng trước tăng 01 lượt đoàn, tăng 04 lượt người, tăng 01 vụ việc; Triển khai 02 cuộc thanh tra công tác quản lý, thu chi kinh phí giáo dục tại trường Tiểu học và THCS Quỳnh Ngọc. Chỉ đạo các ngành, địa phương tăng cường công tác tiếp dân, kịp thời xử lý, giải quyết đơn thư theo thẩm quyền.
 4. Công tác tư pháp, thi hành án dân sự
Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tiếp tục được tập trung thực hiện, trong đó tập trung tuyên truyền các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và các văn bản mới có hiệu lực thi hành... Công tác xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật đạt được nhiều kết quả tích cực; công tác hộ tịch, chứng thực thực hiện đảm bảo đúng quy định, trong tháng, đã đăng ký, cải chính hộ tịch cho 44 trường hợp, chứng thực cho 112 trường hợp, thẩm định 02 hồ sơ cai nghiện bắt buộc. Công tác thi hành án dân sự tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, trong tháng, đã thi hành xong 57/128 việc với số tiền 1.169 triệu đồng.
IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1.    Kết quả đạt được
Tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, kéo dài ảnh hưởng sâu sắc đến các mặt của đời sống xã hội, song với sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, sự đồng lòng, chung sức của người dân, huyện đã tổ chức thực hiện đồng bộ các biện pháp phù hợp với từng thời điểm, qua đó tiếp tục thực hiện thành công nhiệm vụ kép, vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế. Sản xuất nông nghiệp có nhiều thuận lợi, huyện tiếp tực ban hành cơ chế hỗ trợ, động viên người dân yên tâm sản xuất; lúa sinh trưởng và phát triển tốt; trong chăn nuôi không để dịch bệnh xảy ra; Công tác giải phóng mặt bằng được chỉ đạo quyết liệt, có những phương pháp, cách làm đổi mới, sáng tạo nhận được sự đồng thuận và hưởng ứng của nhân dân; Công tác giao thông-xây dựng được quan tâm đầu tư; Thu ngân sách tiếp tục đạt kết quả tích cực. Các chế độ, chính sách được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng. Tình hình an ninh chính trị giữ vững, trật tự an toàn xã hội đảm bảo.
2. Tồn tại, hạn chế
-  Công tác giải phóng mặt bằng đạt được nhiều kết quả quan trọng, tuy nhiên một số dự án vẫn còn vướng mắc, ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án (Dự án hạ tầng dân cư Đồng Quỳnh, hạ tầng dân cư Quỳnh Hưng); 
- Trong tháng nổi lên một số vụ việc liên quan đến tình hình an ninh trật tự tại các xã Đồng Tiến, Quỳnh Hoa, Quỳnh Ngọc, tuy nhiên đã kịp thời xử lý, không để phức tạp xảy ra.
- Vẫn còn để xảy ra vi phạm trong công tác quản lý đất đai, quản lý đê điều tại một số xã trên địa bàn.
Phần 2
MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 9/2021

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ theo phương châm vừa thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa phát triển kinh tế, trong đó đặt nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh lên trước hết để bảo vệ an toàn sức khỏe và tính mạng cho nhân dân.
2. Tập trung chỉ đạo chăm sóc, quyết liệt phòng trừ sâu bệnh hại lúa, phát triển sản xuất nông nghiệp; kiểm soát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Chủ động trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, hạn chế thấp nhất thiệt hại. Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc 06 xã đăng ký về đích NTM nâng cao năm 2021 đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí. 
4. Hoàn thành quy hoạch các khu, điểm dân cư, đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất tăng nguồn thu vào ngân sách; Chỉ đạo quyết liệt công tác GPMB để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Dự án trọng tâm của tỉnh, huyện, trong đó tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân tự nguyện hiến đất để triển khai nâng cấp, cải tạo các tuyến đường huyện và liên xã; chỉ đạo giải quyết hiệu quả, dứt điểm các vụ việc vi phạm pháp luật về đất đai.
5. Giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; Làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.
II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CỤ THỂ   
1. Về kinh tế
1.1. Tiếp tục chỉ đạo làm tốt công tác điều tiết nước, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho lúa mùa cuối vụ. Chỉ đạo thu hoạch trà lúa mùa sớm và cực sớm, đẩy mạnh gieo trồng cây vụ đông ưa ấm; xây dựng Đề án sản xuất vụ xuân, vụ hè 2022; thực hiện tốt công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng; triển khai tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm vụ thu- đông; đôn đốc các xã hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2021, đặc biệt tiêu chí về giao thông, trường học và sản xuất.
1.2. Tiếp tục tạo điều kiện để các nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục cần thiết để thực hiện các dự án. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án xây dựng, giao thông; hoàn thành Quy hoạch chi tiết các khu, điểm dân cư, điều chỉnh Quy hoạch phát triển đô thị trong quy hoạch xây dựng vùng huyện; đảm bảo cung ứng điện an toàn, tiết kiệm; cung cấp đầy đủ các hàng hóa thiết yếu phục vụ nhân dân; đôn đốc 06 xã hoàn thiện thủ tục hồ sơ thực hiện chuyển đổi sang TCVN ISO 9001: 2015 theo Kế hoạch. Tổ chức kiểm tra việc tổ chức và duy trì vệ sinh các tuyến đường trục xã, thôn, đường đô thị đảm bảo cảnh quan, an toàn và chất lượng. 
1.3. Tiếp tục thực hiện các giải pháp tăng nguồn thu; quản lý, điều hành ngân sách linh hoạt, đúng quy định; tiết kiệm chi tiêu thường xuyên theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và của tỉnh; Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. 
1.4. Tổ chức sơ kết, đánh giá 03 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/HU của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XIV về tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai; Tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý, chấn chỉnh các trường hợp vi phạm. Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tự nguyện thỏa thuận góp quyền sử dụng đất cho nhà nước không đòi lại để cải tạo, nâng cấp, mở rộng đường huyện, đường liên xã theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy. Đôn đốc địa phương, đơn vị thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2021. Thực hiện tốt công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận QSDĐ theo thẩm quyền. Chỉ đạo các đơn vị, địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, thực hiện có hiệu quả Đề án quản lý chất thải rắn đến năm 2025 và kế hoạch phân loại rác thải tại nguồn, các biện pháp vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh.

2. Văn hoá - xã hội
2.1. Tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền bám sát các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh, huyện, tập trung tuyên truyền thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, bảo vệ an toàn sức khỏe cho nhân dân vừa phấn đấu đạt các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đã đề ra; ... tích cực đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp, xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai ứng dụng công nghệ thông tin-viễn thông, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số; phối hợp các ngành kiểm tra hoạt động văn hóa, thông tin, thể thao, du lịch, gia đình và thông tin truyền thông đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng trên địa bàn huyện.
2.2. Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, chủ động, tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; Thực hiện nghiêm các biện pháp kiểm soát người, phương tiện ra vào địa bàn huyện; tiếp tục hỗ trợ sàng lọc, xử lý các đối tượng nguy cơ nhiễm bệnh; rà soát, bổ sung cơ sở vật tư, hóa chất phòng, chống dịch bệnh các tuyến; chuẩn bị phương án tổ chức chiến dịch tiêm lớn khi có văc-xin. Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động y tế cơ sở, các chương trình y tế có mục tiêu; tăng cường kiểm tra công tác đảm bảo vệ sinh thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm. Triển khai kế hoạch đợt tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản-KHHGĐ tại các xã, thị trấn.
2.3.  Kiểm tra, chuẩn bị tốt cơ sở vật chất trường học; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đảm bảo an toàn trường học, chủ động các phương án dạy, học trong điều kiện dịch bệnh còn phức tạp, kéo dài. Chỉ đạo các nhà trường tổ chức khai giảng năm học 2021-2022 đảm bảo trang trọng, ngắn gọn, an toàn.
2.4. Thực hiện đúng các chế độ, chính sách cho người và gia đình người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội; tập trung thu và duyệt hồ sơ các nhóm đối tượng đề nghị hỗ trợ theo Nghị định 68/NĐ-CP và Quyết định 23/QĐ-TTg. Tiếp tục rà soát các đối tượng đang hưởng chế dộ da cam gián tiếp bị khuyết tật đặc biệt nặng, có hoàn cảnh khó khăn để có cơ chế hỗ trợ phù hợp; tiếp tục kiểm tra, nghiệm thu kinh phí hỗ trợ cho người có công với cách mạng cải thiện nhà ở. Tập trung rà soát, thực hiện việc điều chỉnh trợ cấp các đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định 20/NĐ-CP của Chính phủ; thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo; điều chỉnh trợ cấp theo kết quả kiểm tra chuyên đề người khuyết tật tại xã Châu Sơn. Tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật lạo động về ATVSLĐ và phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh. Chỉ đạo tổ chức các hoạt động nhân dịp Tết Trung thu phù hợp với tình hình dịch bệnh.
2.5. Tiếp tục thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức; tổng hợp, phân loại đối tượng đề nghị cấp đổi, cấp lại các Huân, huy chương, Bằng khen của tỉnh về thành tích kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ; chủ động nắm tình hình, chấn chỉnh công tác quản lý và các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo. Xây dựng, ban hành Kế hoạch triển khai việc thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 
 
3. Lĩnh vực An Ninh, Quốc phòng, Thanh tra, Tư pháp
3.1. Chỉ đạo 10 xã, thị trấn làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức diễn tập phòng thủ cấp xã năm 2021. Chủ động nắm chắc tình hình, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; tập trung lực lượng phòng ngừa đấu tranh trấn áp tội phạm; đẩy mạnh các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; tăng cường quản lý cư trú, kiểm soát chặt chẽ người từ vùng dịch về địa phương, chú ý các tỉnh phía nam đang có diễn biến dịch bệnh hết sức phức tạp để có biện pháp chỉ đạo hiệu quả. 
3.2. Duy trì nề nếp công tác tiếp công dân; thường xuyên rà soát, chỉ đạo giải quyết các vụ việc còn tồn đọng, kéo dài; các đơn thư mới phát sinh đảm bảo đúng quy định. Ban hành kết luật giải quyết tố cáo của công dân xã An Thanh; Kết luận cuộc thanh tra công tác quản lý thu, chi kinh phí giáo dục tại trường Tiểu học và THCS Quỳnh Ngọc. Triển khai cuộc thanh tra công tác quản lý đất đai tại 01 đơn vị theo kế hoạch. Tích cực tuyên truyền các văn bản pháp luật; thực hiện tốt công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, công tác chứng thực.
Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội tháng 8; nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2021 của UBND huyện Quỳnh Phụ./.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- TT. Huyện uỷ; TT.HĐND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị;
- UBND xã, thị trấn;    
- Lưu: VT. VP    TM. UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN


 


Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Bản đồ hành chính

Vị trí địa lý

Diện tích: 209,6 Km2

Dân số: 245.188 người

Bình chọn
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 85
Hôm qua : 1.104