mic
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

BÁO CÁO Tình hình KT-XH tháng 8, nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2020

BÁO CÁO Tình hình KT-XH tháng 8, nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2020

Phần 1

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 8/2020

 

I. VỀ KINH TẾ

1. Sản xuất nông nghiệp:

- Trồng trọt: Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn nông dân các biện pháp chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho lúa mùa và cây màu hè thu. Đến ngày 03/8/2020 toàn huyện có 127,36 ha lúa mùa bị ngập úng, tập trung ở các vùng úng trũng đối với diện tích lúa mới cấy và gieo sạ muộn; khoảng 26,2 ha lúa bị ngập úng nặng không thể khắc phục được. Tuy nhiên, sau đợt mưa đầu tháng 8, nhìn chung cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt.

- Chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản: Quy mô đàn vật nuôi không có biến động nhiều, các hộ chăn nuôi lợn đang trong thời kỳ phục hồi và tái đàn trở lại, song còn chậm do giá thị trường con giống và thịt lợn hơi xuất chuồng vẫn còn cao; xuất hiện trở lại sự lây lan dịch bệnh tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện (xảy ra tại 2 xã Quỳnh Minh, An Hiệp). Tiếp tục triển khai cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển chăn nuôi trâu, bò thương phẩm theo chuỗi liên kết giai đoạn 2019-2015. Mô hình nuôi cá lồng trên sông duy trì số lượng lồng, bè và sản lượng nuôi, mang lại giá trị kinh tế cao.

- Công tác thủy lợi, PCTT&TKCN được quan tâm chỉ đạo, thực hiện điều tiết tốt nguồn nước phục vụ sản xuất. Xây dựng Kế hoạch thực hiện chương trình OCOP năm 2020 trên địa bàn huyện; kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều, thủy lợi tại An Mỹ, TT An Bài.

- Tiếp tục chỉ đạo các xã hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao; đôn đốc các xã rà soát danh mục các công trình tiếp nhận xi măng hỗ trợ của tỉnh.

2. Công nghiệp-TTCN, Thương mại- Dịch vụ, Giao thông- XDCB:

+ Công nghiệp - TTCN: Chỉ đạo rà soát, nắm tình hình các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19; tổ chức tuyên truyền, động viên các doanh nghiệp, hộ sản suất kinh doanh khắc phục khó khăn, đảm bảo sản xuất; thẩm định, tiếp nhận 02 dự án đầu tư về huyện.

+ Giao thông - XD: Chỉ đạo thực hiện tốt công tác đảm bảo công tác an toàn giao thông; tiếp tục hoàn thiện thi công công trình đường ĐH79 đến thôn Nghi Phú, xã Quỳnh Lâm.

Các dự án, công trình đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện đang được đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Công tác thẩm tra, thẩm định thiết kế, dự toán công trình theo thẩm quyền thực hiện đúng quy định, trong tháng tham gia thẩm định thiết kế, dự toán 01 công trình điện; 05 công trình về giải phóng mặt bằng.

+ Thương mại - DV: Hoạt động thương mại dịch vụ được phục hồi, mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng, đảm bảo cung ứng các loại hàng hóa đa dạng, phong phú, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân.

3. Công tác thu chi ngân sách:

Tập trung chỉ đạo việc quản lý, đôn đốc thu nộp các loại thuế, phí, lệ phí phát sinh trên địa bàn vào ngân sách; hướng dẫn hỗ trợ, miễn giảm thuế, giãn hoãn thuế và tiền thuế nhà đất theo Nghị định 41 và Nghị định 94  của Chính phủ. Tổng thu ngân sách lũy kế thực hiện 659,3 tỷ đồng, đạt 80,8 % dự toán HĐND huyện giao, trong đó thu trên địa bàn 141,67 tỷ đồng, đạt 52,8 % dự toán, Thu trợ cấp ngân sách cấp trên 461,4 tỷ đồng đạt 84,3 % dự toán. Một số khoản thu đạt khá như: Thuế thu nhập cá nhân đạt 8,9 tỷ đạt 95,5% dự toán, Thu tại xã đạt 4,5 tỷ đạt 215% dự toán....Một số khoản thu còn thấp như thu tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Tổng chi ngân sách (cấp huyện  và cấp xã) ước thực hiện 602,98 tỷ đồng, trong đó chi đầu tư phát triển kinh tế 129,16  tỷ đồng,  đạt 130% dự toán HĐND huyện giao; chi tiêu dùng thường xuyên 473,82 tỷ đồng, đạt 65,8 % dự toán, đảm bảo kịp thời đầy đủ chế độ cho các đối tượng được hưởng và các nhiệm vụ chính trị địa phương.

4. Công tác quản lý đất đai và môi trường

Công tác quy hoạch, kế  hoạch sử dụng đất được rà soát, cập nhật kịp thời, đúng quy định. Công tác GPMB được quan tâm, chỉ đạo, tiến hành thẩm định, ban hành 06 Quyết định Phương án bồi thường với tổng số tiền 1,3 tỷ đồng; ban hành Quyết định cưỡng chế thu hồi đất GPMB khu công nghiệp Thaco Thái Bình; cấp 338 GCN theo thẩm quyền. Công tác đấu giá QSDĐ thực hiện đúng quy định, tổ chức thành công 3 phiên đấu giá tại Đồng Tiến, An Đồng, An Ninh với 25 lô = 1,2 ha, tổng số tiền là 16.021 triệu đồng.

Công tác bảo vệ môi trường tiếp tục được quan tâm, tập trung chỉ đạo. Qua kiểm tra tình trạng ô nhiễm môi trường do ảnh hưởng từ hoạt động chăn nuôi chậm khắc phục. UBND huyện đã ban hành văn bản chỉ đạo các ngành, UBND xã, thị trấn trong việc bảo vệ nguồn nước các tuyến sông, ngòi trên địa bàn huyện; tiến hành xử phạt hành chính đối với các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực môi trường để từng bước nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người dân đối với cộng đồng.

II. LĨNH VỰC VĂN HÓA-XÃ HỘI 

1. Hoạt động văn hóa- thông tin, thể thao, truyền thanh, truyền hình

Tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền với trọng tâm là tuyên truyền các biện pháp phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa mùa, không sử dụng điện để đánh bắt chuột, công tác phòng chống thiên tai và TKCN. Đặc biệt Đài truyền thanh từ huyện đến cơ sở tăng cường thời lượng phát sóng tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, trong tháng, đã sản xuất 31 chương trình thời sự gốc với tổng số trên 200 tin bài.

Công tác văn hóa, thể thao, du lịch được chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Qua kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng trên địa bàn huyện đã cơ bản thực hiện tốt các biện pháp về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn đã tạm dừng không tổ chức lễ hội, các hoạt động tôn giáo không cần thiết; tạm thời đóng cửa dừng đón tiếp khách đến tham quan, chiêm bái tại các di tích LSVH trên địa bàn huyện; tập trung đôn đốc, thẩm định, phê duyệt hương ước văn hóa của 44 thôn thuộc 7 xã trong huyện. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai sử dụng chữ ký số trong hoạt động quản lý, điều hành, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

2. Công tác Giáo dục - Đào tạo:

Ban hành kế hoạch tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định 89/QĐ-TTg về xây dựng xã hội học tập đến năm 2020. Chỉ đạo các đơn vị trường học tổng kết năm học; đánh giá CBQL, giáo viên; tập huấn cho giáo viên dạy lớp 1 năm học 2020-2021; tổ chức các kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021; kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đảm bảo an toàn, nghiêm túc, chất lượng. Năm học 2019-2020, phong trào giáo dục huyện Quỳnh Phụ tiếp tục đạt được những thành tích cao, được Sở giáo dục và Đào tạo đánh giá xếp thứ nhất trong các huyện, thành phố.

3. Công tác dân số, y tế, chăm sóc sức khoẻ nhân dân

Tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, đảm bảo các điều kiện ứng phó với tình hình mới dịch bệnh Covid-19. Chỉ đạo các xã, thị trấn lập lại các tổ tự quản ở thôn, tổ dân phố, các chốt kiểm soát; Làm tốt công tác rà soát, giám sát và quản lý người có nguy cơ với Covid-19, không để dịch lây lan trong cộng đồng. Công tác tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch được tăng cường, cập nhật kịp thời tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện để mỗi người dân nâng cao ý thức bảo vệ bản thân và cộng đồng. Chất lượng khám và điều trị người bệnh tại các bệnh viện và trạm y tế xã, thị trấn được cải thiện.

4. Công tác lao động, việc làm và thực hiện chính sách xã hội

Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người và gia đình có công với cách mạng; tổ chức tốt các hoạc động nhân kỷ niệm 73 năm ngày thương binh liệt sỹ, đã tổ chức lễ dâng hương và thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ tại 10 nghĩa trang liệt sỹ cụm xã trong huyện; tổ chức thăm hỏi và trao tặng quà cho đối tượng người có công với tổng số tiền 6.881 triệu đồng đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng; tổ chức chi trả trợ cấp tháng 8 cho đối tượng người có công với số tiền gần 14,8 tỷ đồng. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chính sách giảm nghèo, tổ chức chi trả trợ cấp thường xuyên hàng tháng và một lần cho 14.338 lượt đối tượng BTXH với số tiền trên 5,5 tỷ đồng.

 Tiếp tục tuyên truyền, rà soát, hướng dẫn xã, thị trấn đăng ký tiếp nhận dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2020. Công tác phòng chống tệ nạn xã hội, bảo vệ chăm sóc trẻ em thực hiện có hiệu quả. Việc triển khai thực hiện NQ 42 của Chính phủ về hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đảm bảo đúng quy định.

5. Công tác Nội vụ, cải cách thủ tục hành chính

Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, CCVC theo đúng quy định. Hướng dẫn quy trình kiện toàn các chức danh bộ máy chính quyền địa phương; hướng dẫn các xã, thị trấn lập hồ sơ phân loại đơn vị hành chính cấp xã. Quyết định bổ nhiệm 02 lãnh đạo phòng chuyên môn, 01 lãnh đạo đơn vị sự nghiệp; xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp năm 2020. Chủ động nắm tình hình và xử lý các vấn đề phát sinh tại một số cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn.

Việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân cơ bản đảm bảo đúng quy định. Trong tháng, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện tiếp nhận mới 1514 hồ sơ (Tài nguyên-MT: 703 hồ sơ, Tài chính:  46 hồ sơ, Lao động-TBXH: 139 hồ sơ, Tư pháp: 63 hồ sơ, Bảo hiểm xã hội: 563 hồ sơ), hồ sơ kỳ trước chuyển sang  776 hồ sơ. Trong đó đã giải quyết và trả kết quả 1477 hồ sơ (không có hồ sơ quá hạn), đang giải quyết 1013 hồ sơ. Tiếp tục hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn thực hiện chữ ký số văn bản điện tử, triển khai dịch vụ công trực tuyến.

6. Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện

UBND huyện đã tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quan trọng của huyện; đồng thời tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, chính quyền cơ sở triển khai nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trước tình hình mới; xây dựng các phương án ứng phó với dịch bệnh, chuẩn bị mọi điều kiện xử lý các tình huống xảy ra. Công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động của UBND huyện đảm bảo thông suốt, hiệu lực, hiệu quả. Kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được tăng cường.

III. AN NINH, QUỐC PHÒNG, THANH TRA, TƯ PHÁP

1. Tình hình an ninh chính trị

Chủ động xây dựng các kế hoạch, phương án bảo vệ an toàn các sự kiện lớn diễn ra trên địa bàn huyện như: bảo vệ an toàn, tuyệt đối đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025; các kỳ thi năm học 2020... Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định, không có phức tạp xảy ra, trong tháng, giải quyết 12 vụ việc liên quan đến trật tự an toàn xã hội; hướng dẫn, phối hợp giải quyết 25 vụ việc ở cơ sở. Tuy nhiên nổi lên một số vụ việc đáng lưu ý, đó là việc người dân ở nhiều địa phương sử dụng điện để diệt chuột tại cánh đồng, gây hậu quả chết người. UBND huyện đã ban hành văn bản chỉ đạo, yêu cầu tháo dỡ, chấm dứt ngay tình trạng trên đồng thời tổ chức ký cam kết với người dân.

Công tác tuần tra, đấu tranh, trấn áp tội phạm được chú trọng, đã điều tra làm rõ 03 vụ trộm cắp tài sản; bắt quả tang 11 vụ đánh bạc, khởi tố 2 vụ, xử lý hành chính 09 vụ; phát hiện, bắt giữ 06vụ/09 đối tượng tàng trữ , mua bán trái phép chất ma túy; triệt xóa 03 điểm phức tạp về ma túy tại địa bàn các xã Châu Sơn, Quỳnh Hồng, An Vũ. Công tác đảm bảo trật tự ATGT được duy trì, đã phát hiện xử lý 227 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, phạt tiền 129 triệu đồng, tạm giữ 12 phương tiện vi phạm, tước 11 giấy phép lái xe; trong tháng xảy ra 03 vụ tai nạn giao thông, làm chết 02 người.

2. Công tác quân sự, quốc phòng địa phương                                         

Chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, nổi bật là tổ chức có hiệu quả các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng 4; tổ chức lực lượng tham gia công tác phòng chống cơn bão số 2 khắc phục sự cố vỡ đê xã An Ninh, đảm bảo an toàn về người và phương tiện; thực hiện tái kích hoạt công tác bảo đảm hậu cần cho khu vực cách ly của huyện trước diễn biến mới tình hình dịch Covid-19; Bố trí lực lượng tham gia điểm chốt kiểm soát dịch bệnh và các tổ tuần tra, kiểm soát cơ động của huyện. Duy trì tổ chức huấn luyện, giáo dục chính trị, phổ biến pháp luật cho lực lượng đảm bảo về nội dung, quân số.

3. Công tác Thanh tra, Tư pháp

Duy trì việc tiếp dân theo quy định, trong tháng, lãnh đạo UBND huyện và các ngành tiếp 33 lượt đoàn = 23 vụ việc (trong đó 05 vụ việc mới phát sinh), so với tháng trước tăng 08 lượt đoàn, tăng 04 vụ việc; tiếp tục thực hiện xác minh nội dung đơn tố cáo của công dân xã Quỳnh Xá, đơn khiếu nại của công dân xã An Ninh. Chỉ đạo các ngành, địa phương tăng cường công tác tiếp dân, kịp thời xử lý, giải quyết đơn thư theo thẩm quyền.

Công tác tư pháp được quan tâm chỉ đạo, trong đó tập trung tuyền truyền, phố biến giáo dục pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19; Nghị định 100 về an toàn giao thông; Luật phòng chống bạo lực gia đình.... Công tác hộ tịch, chứng thực thực hiện đúng quy định. Công tác thi hành án được giải quyết theo quy định, trong tháng đã thi hành xong 73 việc với số tiền 446 triệu đồng.

 

Phần 2

MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 9/2020

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Tiếp tục tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh;

- Chỉ đạo nông dân chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại bảo vệ lúa mùa; Triển khai kế hoạch tiêm phòng gia súc, gia cầm vụ đông năm 2020; tăng cường kiểm tra hệ thống đê, kè, chuẩn bị tốt công tác PCTT&TKCN

- Xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học và tổ chức Lễ khai giảng năm học 2020-2021 đảm bảo an toàn, nhanh gọn;

- Xây dựng Kế hoạch đăng cai tổ chức giao lưu văn hóa thể thao 4 huyện kết nghĩa năm 2020. Tổ chức Tết Trung thu cho các cháu thiếu niên, nhi đồng đảm bảo an toàn, vui tươi.

- Thực hiện bố trí, sắp xếp công chức cấp xã theo Quyết định 09 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Giữ vững ANCT, TTATXH; giải quyết kịp thời các đơn thư KN-TC, kiến nghị, phản ánh của nhân dân, phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn huyện.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CỤ THỂ  

1. Về kinh tế

1.1. Sản xuất nông nghiệp, nông thôn mới

Tiếp tục chỉ đạo chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho lúa mùa cuối vụ; chỉ đạo thu hoạch trà lúa mùa cực sớm, sớm để có kế hoạch gieo trồng vụ đông. Triển khai kế hoạch tiêm vacxin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm vụ thu đông năm 2020; thường xuyên hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, các giải pháp phòng chống dịch tả lợn Châu Phi; thực hiện tốt Kế hoạch triển khai Đề án phát triển đàn trâu, bò thương phẩm theo chuỗi liên kết theo chỉ đạo của tỉnh. Chỉ đạo kiểm tra hệ thống đê, kè, chuẩn bị tốt công tác PCTT&TKCN. Tiếp tục đôn đốc và tạo điều kiện giúp các xã hoàn thiện hồ sơ tiêu chí xã Nông thôn mới nâng cao trình tỉnh thẩm định.

1.2. Lĩnh vực CN-TTCN, Giao thông- Xây dựng; Thương mại - DV

Tiếp tục nắm bắt tình hình, chỉ đạo, động viên các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh khắc phục khó khăn đảm bảo vừa sản xuất kinh doanh, vừa thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19. Thường xuyên kiểm tra, theo dõi hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa trên địa bàn huyện đảm bảo việc cung ứng hàng hóa thiết yếu, không để xảy ra tình trạng khan hiếm hàng, phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân.

 Chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ những dự án đang thi công; hướng dẫn, tạo điều kiện để các nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục cần thiết để thực hiện các dự án. Thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, nhất là trong dịp nghỉ lễ 02/9 và dịp khai giảng năm học mới.

1.3. Công tác thu, chi ngân sách: Tiếp tục rà soát quản lý thu thuế, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ thu vào ngân sách nhà nước, thường xuyên theo dõi, đôn đốc các chỉ tiêu thu ngân sách, kịp thời có biện pháp chỉ đạo để đảm bảo dự toán; đồng thời chỉ đạo quản lý chặt chẽ các khoản chi, thực hiện tiết kiệm chi tiêu thường xuyên.

1.4. Lĩnh vực Tài nguyên-Môi trường: Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác quản lý đất đai. Đẩy mạnh công tác GPMB đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án; Làm tốt công tác thẩm định hồ sơ giao đất, cho thuê đất, GPMB, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thuộc thẩm quyền;

Thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, triển khai thực hiện thu gom phân loại rác thải tại nguồn đến các xã, tổ chức đoàn thể và người dân để nâng cao ý thức bảo vệ môi trường; tổ chức kiểm tra việc thực hiện các thủ tục hành chính về bảo vệ môi trường của các dự án đang hoạt động trên địa bàn.

2. Văn hoá - xã hội

2.1. Lĩnh vực Văn hoá - Thông tin:

Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền trong đó tăng cường tuyền truyền các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19; Tuyên tuyền nhân dân thực hiện các biện pháp chăm sóc, bảo vệ lúa, cây màu cuối vụ, đẩy mạnh phát triển sản xuất; trong chăn nuôi cần thực hiện các biện pháp chăn nuôi sinh học đảm bảo phát triển ổn định, bền vững. Thường xuyên kiểm tra, kịp thời quản lý hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng trên địa bàn huyện. Xây dựng kế hoạch đăng cai tổ chức giao lưu văn hóa thể thao 4 huyện kết nghĩa năm 2020. Tăng cường chỉ đạo thực hiện chữ ký số và cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong các cơ quan, đơn vị, chính quyền cơ sở.

2.2. Công tác Y tế, chăm sóc sức khoẻ nhân dân:

Duy trì hoạt động kiểm tra, giám sát của các Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh; đảm bảo nhân lực, nguồn lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc, hóa chất phục vụ công tác phòng chống dịch; thực hiện các hoạt động quản lý, theo dõi, giám sát dịch bệnh chặt chẽ, đúng quy định. Đảm bảo tốt các hoạt động khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân tại các bệnh viện tuyến huyện và trạm y tế xã, thị trấn. Kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân; tổ chức ký cam kết với các cơ sở kinh doanh thuốc, vật tư y tế trên địa bàn huyện.

2.3. Công tác Giáo dục - ĐT:

Chỉ đạo tất cả các đơn vị trường học vệ sinh trường, lớp, chuẩn bị các điều kiện có sở vật chất, thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 đảm bảo an toàn đón học sinh bước vào năm học mới; tổ chức Lễ khai giảng năm học 2020-2021 đảm bảo an toàn, nhanh gọn; tổ chức hội nghị tuyên dương thành tích học sinh giỏi năm học 2019-2020; kiện toàn cán bộ quản lý trường học, tuyển dụng giáo viên còn thiếu.

2.4. Lĩnh vực Lao động-TBXH:

Tiếp tục chỉ đạo các cơ sở sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho người lao động; Hướng dẫn các xã, thị trấn tổ chức chi trả kinh phí hỗ trợ người lao động (nhóm 3) do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng; tổ chức tập huấn công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020; tiếp tục chỉ đạo xã, thị trấn thực hiện dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo góp phần làm tốt công tác giảm nghèo bền vững ở địa phương; hỗ trợ, kiểm tra công tác tổ chức dạy nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện.

2.5. Công tác Nội vụ, cải cách hành chính:

 Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động, vừa tập trung thực hiện nhiệm vụ đảm bảo hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, vừa thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Tiếp tục nâng cao chất lượng việc giải quyết các TTHC, trong đó đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và giải quyết TTHC theo phương án “5 tại chỗ” tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện; tăng cường sử dụng chữ ký số trong hoạt động chỉ đạo, điều hành.

3. Lĩnh vực An Ninh, Quốc phòng, Thanh tra, Tư pháp

3.1. Thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự ATXH, Tiếp tục nắm chắc tình hình, quản lý công dân trên địa bàn huyện để thực hiện hiệu quả phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Chủ động phòng ngừa đấu tranh trấn áp tội phạm; xây dựng phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn phục vụ các nhiệm vụ chính trị của huyện.

3.2. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; phối hợp nắm chắc tình hình, chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện sẵn sàng cơ động ứng phó với các tình huống xảy ra. Tiếp tục tổ chức lực lượng tham gia bảo đảm hậu cần cho các đối tượng thực hiện cách ly và lực lượng làm nhiệm vụ kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo. Tổ chức luyện tập tham gia các hội thi do Bộ CHQS tỉnh tổ chức phấn đấu đạt kết quả cao.

3.3. Duy trì nề nếp công tác tiếp công dân; tập trung  giải quyết các đơn tố cáo của công dân xã Quỳnh Xá, An Thanh, An Đồng và các vụ việc còn tồn đọng, đặc biệt một số việc về đất đai. Kết luận cuộc thanh tra công tác quản lý thu, chi kinh phí giáo dục tại Trường Mầm non Đồng Tiến. Tích cực tuyên truyền các văn bản pháp luật mới có hiệu lực thi hành, nhất là các văn bản liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 để kiểm soát, không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

Trên đây là báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 8/2020 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2020 của UBND huyện Quỳnh Phụ./.

 

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;

- TT. Huyện uỷ; TT.HĐND huyện;

- Các ngành, UBND xã, thị trấn;         

- Lưu: VT.

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 5 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Bản đồ hành chính

Vị trí địa lý

Diện tích: 209,6 Km2

Dân số: 245.188 người

Bình chọn
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 671
Hôm qua : 873