mic
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

BÁO CÁO Tình hình KT-XH tháng 8, nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2019

BÁO CÁO Tình hình KT-XH tháng 8, nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2019

Phần 1
TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 8/2019

I. VỀ KINH TẾ
1. Sản xuất nông nghiệp: 
- Trồng trọt: Chỉ đạo, hướng dẫn nông dân chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho lúa mùa và cây màu hè thu; tích cực thực hiện tốt chiến dịch diệt chuột và vệ sinh đồng ruộng; thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh các cơ sở kinh doanh thuốc BVTV trong toàn huyện. Chỉ đạo các địa phương đôn đốc, khuyến khích bà con nông dân trồng cây vụ thu đông, diện tích đã trồng đến ngày 15/8/2019 khoảng 1.000 ha, trong đó: 400 ha ớt, 150 ha ngô và 350 ha rau màu các loại.
- Chăn nuôi, thuỷ sản: Tiếp tục chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; Hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ đề nghị hỗ trợ các hộ chăn nuôi có lợn tiêu hủy đợt 2, cụ thể: số lợn phải tiêu hủy là 46.502 con, tổng trọng lượng tiêu hủy là 2.321.076 kg, số hộ có lợn tiêu hủy là 6.365 hộ, tổng kinh phí trình tỉnh hỗ trợ: 88.407.302.000 đồng; Triển khai việc thống kê tổng hợp đàn lợn toàn huyện đến tháng 8/2019. Làm tốt công tác tuyên truyền, đôn đốc các hộ nuôi trồng thủy sản chủ động thực hiện các biện pháp đối phó với cơn bão số 3, đặc biệt là các hộ nuôi cá lồng trên sông Luộc và các hộ chăn nuôi tại các khu chuyển đổi.
- Công tác thủy lợi, PCTT&TKCN, quản lý HTXDVNN: Điều tiết tốt nguồn nước chăm sóc lúa mùa. Tổ chức họp các Cụm phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; tập trung chỉ đạo phương án ứng phó cơn bão số 3; tổ chức kiểm tra, phát hiện và xử lý các vi phạm về đê điều, thủy lợi trên địa bàn. Triển khai rà soát, đánh giá thực trạng nghề, làng nghề nông thôn báo cáo Sở Nông nghiệp – PTNT; Kiểm tra, chỉ đạo các HTX thực hiện đúng chế độ kế toán, thống kê 
- Chương trình xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo quyết liệt, tổ chức giao ban báo cáo tiến độ thực hiện hàng tuần, qua đó kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí, các hạng mục công trình huyện về đích nông thôn mới; Hoàn thành hồ sơ nông thôn mới cấp huyện trình BCĐ xây dựng NTM tỉnh xem xét, thẩm tra. Đôn đốc các xã, thị trấn hoàn thành xây bể thu gom vỏ bao bì thuốc BVTV, làm đường hoa, vệ sinh môi trường chuẩn bị đón đoàn thẩm định NTM cấp huyện. 
2. Công nghiệp-TTCN, Thương mại- Dịch vụ, Giao thông- XDCB:
+ CN-TTCN tiếp tục duy trì nhịp độ sản xuất. Chỉ đạo rà soát, đôn đốc và phối hợp đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả các dự án đầu tư vào địa bàn huyện. Tiếp tục tư vấn cho các đơn vị có nhu cầu cần thuê đất lập dự án đầu tư trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đã tiếp nhận được 01 dự án đầu tư.
- Giao thông - xây dựng: Tập trung chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình giao thông xây dựng đang triển khai; tiến hành sửa chữa một số tuyến đường huyện quản lý, trong đó chú trọng các công trình, dự án phấn đấu huyện về đích nông thôn mới. Triển khai thực hiện tốt các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông; Chỉ đạo các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện giải toả hành lang an toàn giao thông; chỉ đạo UBND thị trấn Quỳnh Côi và xã Quỳnh Mỹ tiếp tục thực hiện ngăn chặn các trường hợp buôn bán tại khu vực cổng công ty Sao Vàng; Ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, phục vụ vận tải khách trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02-9 và dịp khai giảng năm học 2019–2020. 
+ Thương mại - DV tiếp tục phát triển. Chỉ đạo thực hiện tốt việc kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh, an toàn vệ sinh thực phẩm, nhất là các mặt hàng phục vụ Tết Trung thu. Chỉ đạo nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo chất lượng các hạng mục công trình thuộc dự án xây dựng chợ Quỳnh Côi giai đoạn 2.
Chỉ đạo ngành điện thường xuyên kiểm tra, đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn cho người dân nhất là trong các đợt nắng nóng và đối phó với cơn bão số 3.
3. Công tác thu chi ngân sách:
Thực hiện tốt việc điều hành ngân sách, tập trung chỉ đạo thu đúng, thu đủ các khoản thu vào ngân sách nhà nước. Tổng thu ngân sách luỹ kế ước thực hiện 782,94 tỷ đồng, đạt 90,1% dự toán HĐND huyện giao, trong đó thu trên địa bàn 270,07 tỷ đồng, đạt 91,7% dự toán (Thu tiền sử dụng đất đạt 157,29 tỷ đồng, đạt 104,9% dự toán; thu trên địa bàn trừ tiền sử dụng đất, tiền đền bù thiệt hại thực hiện 112,09 tỷ đồng, đạt 77,5% dự toán). Thu trợ cấp ngân sách cấp trên 419,98 tỷ đồng.
Tổng chi ngân sách 624,29 tỷ đồng, đạt 73,1% dự toán; trong đó chi đầu tư phát triển kinh tế 218,84 tỷ đồng, đạt 96,3% dự toán HĐND huyện giao; chi tiêu dùng thường xuyên 394,67 tỷ đồng, đạt 63,6%, đảm bảo kịp thời đầy đủ chế độ cho các đối tượng được hưởng và các nhiệm vụ chính trị địa phương.
4. Công tác quản lý đất đai và môi trường
Hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh KH sử dụng đất 2019 đảm bảo thời gian quy định. Thực hiện giao đất ngoài thực địa cho 05 doanh nghiệp được UBND tỉnh cho thuê đất tại xã Quỳnh Xá, An Quý, Quỳnh Giao, Quỳnh Thọ, Quỳnh Hoa; ban hành 01 quyết định cho thuê đất đối với hộ sản xuất thương mại dịch vụ ở Quỳnh Minh; ban hành 05 QĐ chuyển mục đích sử dụng đất từ đất vườn, ao trong khu dân cư sang đất ở. Phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất dân cư thôn An Hiệp xã Quỳnh Giao; tham gia đoàn của UBND tỉnh điều tra khảo sát xây dựng bảng giá đất của tỉnh giai đoạn 2020-2024.
Công tác GPMB được chỉ đạo quyết liệt, trong đó tập trung hoàn thiện thủ tục giải phóng mặt bằng dự án Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Thaco - Thái Bình tại xã An Thái, An cầu, An Ninh; hoàn thiện GPMB các dự án đường ĐH.73 xã An Lễ, An Vũ; ĐH.78 xã Quỳnh Hoàng; ĐH.74 xã Quỳnh Châu, Quỳnh Nguyên; triển khai GPMB dự án xây dựng Trường bắn huyện tại xã Quỳnh Bảo; chùa Phúc Diên (Quỳnh Minh); chợ Nhống (An Khê).
Công tác bảo vệ môi trường tiếp tục được quan tâm, tập trung chỉ đạo củng cố nâng cao tiêu chí về môi trường đảm bảo đạt tiêu chí NTM: thực hiện tốt việc tuyên truyền, tăng cường thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt; chỉnh trang cảnh quan môi trường nông thôn đảm bảo sáng xanh sạch đẹp; xây dựng bể chưa bao bì thuốc BVTV sau sử dụng, ký hợp đồng với đơn vị có năng lực xử lý theo quy định…kiểm tra, giám sát hoạt động xử lý rác thải của công ty CPTM Thành Đạt, lò đốt rác của 06 xã.
II. LĨNH VỰC VĂN HÓA -XÃ HỘI 
1. Linh vực Văn hóa - Thông tin
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bám sát các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội của huyện, trong đó tập trung vào một số nội dung: Tuyên truyền kỷ niệm ngày Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh 02/9; Tuyên truyền chăm sóc, bảo vệ phòng trừ sâu bệnh cho lúa mùa, cây màu hè thu; phòng chống dịch bênh trên đàn gia súc, gia cầm; về diễn biến và công tác phòng chống, ứng phó cơn bão số 3; công tác đảm bảo ANTT-ATGT, phòng chống ma túy; công tác vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan nông thôn phấn đấu huyện về đích nông thôn mới...; tổ chức liên hoan nghệ thuật Quần chúng toàn huyện tại 02 cụm An Ninh và Quỳnh Bảo với 31 đơn vị đăng ký tham gia; Tổ chức thành công chương trình nghệ thuật kỷ niệm 72 năm ngày thương binh liệt sỹ năm 2019.
2. Công tác Giáo dục - Đào tạo
Tổ chức đánh giá công tác hè năm 2019, kiểm tra, tu bổ, sửa chữa cơ sở vật chất chuẩn bị cho năm học mới; Huy động 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1; 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6. Hoàn thành việc sáp nhập 11 trường Tiểu học, 11 trường THCS thành 11 trường Tiểu học và THCS. Chỉ đạo kiện toàn cán bộ quản lý, luân chuyển giáo viên tại các đơn vị trường học. Ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020; chỉ đạo các đơn vị trường học đồng loạt khai giảng năm học mới vào sáng ngày 05/9/2019.
3. Công tác dân số, y tế, chăm sóc sức khoẻ nhân dân 
Chỉ đạo duy trì có hiệu quả các chương trình y tế có mục tiêu và các bệnh xã hội, kiểm soát tốt dịch bệnh truyền nhiễm. Trong tháng, không có vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn huyện. Công tác khám chữa bệnh tại 02 bệnh viện và trạm y tế xã, thị trấn được duy trì; chất lượng bệnh viện được cải thiện, đã xây dựng môi trường bệnh viện, thân thiện, xanh sạch, đẹp. Triển khai việc thực hiện xử lý chất thải y tế nguy hại theo mô hình cụm. Hoạt động truyền thông, chăm sóc sức khỏe sinh sản-phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em được đẩy mạnh, duy trì tốt tiêm chủng cho trẻ và phụ nữ có thai. 
4. Công tác lao động, việc làm và thực hiện chính sách xã hội
Thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng quy định các chế độ, chính sách đối với người có công; tổ chức tốt các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày TBLS, trao tặng quà cho các đối tượng chính sách bằng tiền mặt và hiện vật đảm bảo trang trọng, đúng đối tượng. Thẩm định 41 hồ sơ nhà ở người có công đề nghị hỗ trợ đợt 5, trong đó 11 hồ sơ nhà mới đề nghị, 30 hồ sơ người có công chết còn con đã tự bỏ kinh phí làm nhà trình tỉnh phê duyệt. Tổ chức chi trả trợ cấp đầy đủ, kịp thời cho đối tượng người có công với tổng số tiền trên 16,2 tỷ đồng .
Thực hiện tốt chính sách giảm nghèo và công tác bảo trợ xã hội; Xây dựng dự án “Nhân rộng mô hình giảm nghèo” năm 2019 tại 3 xã: Đồng Tiến, An Quý, Quỳnh Xá. Thực hiện chi trả chế độ bảo trợ xã hội cho 14.391 đối tượng với tổng số tiền trên 5,69 tỷ đồng. Công tác lao động - việc làm thường xuyên được quan tâm, đã phối hợp với Sở Lao động – TBXH kiểm tra việc thực hiện pháp luật về lao động đối với công ty cổ phần Thái Hưng (Quỳnh Giao) và công ty TNHH TM tổng hợp An Hiệp (An hiệp).
5. Công tác Nội vụ, cải cách hành chính
Giải quyết đầy đủ, kịp thời, đúng quy định chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Hoàn thành việc sáp nhập các trường Tiểu học và THCS của 11 xã, ban hành quyết định điều động 36 cán bộ quản lý, 395 viên chức các trường sau sáp nhập. Hoàn thiện hồ sơ đề nghị sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện. Tổ chức đánh giá, xét thi đua ngành giáo dục năm học 2018- 2019, kết quả: UBND huyện khen: 75 tập thể, 2.599 cá nhân; Tỉnh khen: 23 tập thể, 21 cá nhân; Trung ương khen: 02 tập thể. Xét khen chuyên đề về xây dựng quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 – 2020 cho 20 tập thể, 33 cá nhân; xét khen thưởng đột xuất trong đấu tranh phòng chống tội phạm cho 01 tập thể, 12 cá nhân, kịp thời động viên các phong trào thi đua. Thành lập đoàn khảo sát xin khôi phục chùa Ruối, thôn Tiên cầu, xã Quỳnh Trang; tiến hành kiểm tra việc sai phạm xây dựng trái phép nhà thờ mẫu, nhà vong Chùa Xuân Trạch.
Tổ chức họp, chỉ đạo các ngành có lĩnh vực tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công của huyện tích cực phối hợp, tập trung đẩy nhanh tiến độ giải quyết các thủ tục hành chính; rà soát, cắt giảm thời gian giải quyết theo lộ trình chỉ đạo của UBND tỉnh, qua đó hoạt động của Trung tâm Hành chính công có nhiều chuyển biến tích cực. Trong tháng, Trung tâm tiếp nhận tổng số 2207 hồ sơ; đã giải quyết 2061 hồ sơ đúng và trước hạn; đang giải quyết 1716 hồ sơ. Lĩnh vực có số hồ sơ tiếp nhận nhiều nhất là Đất đai với 819 hồ sơ chiếm 37,11%;, Lĩnh vực Bảo hiểm xã hội với 790 hồ sơ = 35,8%, Lĩnh vực Lao động-TBXH 332 hồ sơ = 15,04%.
III. AN NINH, QUỐC PHÒNG, THANH TRA, TƯ PHÁP
1. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội
Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định; chỉ đạo các cơ quan, địa phương chủ động nắm tình hình an ninh nông thôn, an ninh cụm công nghiệp, an ninh tôn giáo, kịp thời xử lý một số vụ việc đáng chú ý như: việc công nhân của 02 công ty may Bình Minh (70/210 công nhân) và công ty may Gri Thế Nguyên (110 công nhân) không vào làm việc, tập trung kiến nghị đòi một số quyền lợi, chế độ…Tiếp tục thực hiện Đề án 03 của UBND tỉnh, đến nay, đã điều động 13 đồng chí Công an huyện về đảm nhiệm các chức danh Trưởng, Phó Trưởng công an tại 10 xã.
Công tác phòng ngừa, đấu tranh tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội được chú trọng, trong tháng, đã phá 01 chuyên án trộm cắp tài sản tại các đình chùa, bắt khởi tố 01 đối tượng; Điều tra làm rõ 05 vụ =10 đối tượng trộm cắp tài sản, khởi tố 4 vụ = 6 bị can, XLHC 01 vụ = 03 đối tượng; Bắt quả tang 09 vụ = 27 đối tượng đánh bạc, khởi tố 03 vụ = 15 bị can,  XLHC 06 vụ = 12 đối tượng, thu giữ 44.089.000đ; Khởi tố 01 vụ = 01 bị can về tội chống người thi hành công vụ; Bắt, khởi tố 01 vụ = 01 bị can mua bán trái phép chất ma tuý, 02 vụ = 02 bị can tàng trữ trái phép chất ma tuý; Phát hiện, xử lý hành chính 01 vụ = 01 đối tượng xả chất thải trái phép ra môi trường; Phát hiện, xử lý hành chính 01 vụ = 01 đối tượng kinh doanh hàng hoá không rõ nguồn gốc. Bên cạnh đó, Công an huyện giải quyết 9 vụ việc, hướng dẫn công an xã, thị trấn giải quyết 31 vụ việc ở cơ sở liên quan trật tự an toàn xã hội; tuần tra, phát hiện xử lý 284 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, phạt tiền 95,7 triệu đồng; xảy ra 02 vụ tai nạn giao thông (xã Đông Hải, An Ấp) làm chết 02 người.
2. Công tác quân sự, quốc phòng địa phương
Duy trì, thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; xây dựng kế hoạch trực cao điểm bảo vệ dịp kỷ niệm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 02-9. Chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ Đoàn công tác của Quân Khu 3 kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng an ninh của huyện năm 2019. Xây dựng Kế hoạch và tổ chức huấn luyện cho lực lượng thường trực giai đoạn 2; cử lực lượng là cán bộ Ban chỉ huy quân sự các xã, thị trấn, lực lượng quân nhân dự bị tham gia huấn luyện tại các đơn vị theo yêu cầu của cấp trên. Di chuyển nghĩa vụ quân sự cho các học sinh thi đỗ các trường cao đẳng, đại học năm 2019; Tiếp nhận và tổ chức cấp phát quân trang cho các lực lượng dân quân tự vệ năm 2019. Tiếp tục xét duyệt hồ sơ giải quyết chế độ cho các đối tượng theo quy định. Hoàn thiện lập bản đồ, hồ sơ quy tập hài cốt liệt sỹ theo Quyết định 1237 của Thủ tướng Chính phủ.    
3. Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo
Duy trì việc tiếp dân theo quy định. Trong tháng, lãnh đạo UBND huyện và Ban tiếp công dân tiếp 34 lượt đoàn = 50 lượt người = 24 vụ việc, so với tháng trước tăng 08 lượt đoàn, 17 lượt người, 05 vụ việc, trong đó có 6 vụ việc mới phát sinh . Tất cả các đơn thư, vụ việc đều được chỉ đạo, chuyển đến các địa phương, đơn vị giải quyết theo thẩm quyền. Hoàn thành việc tham mưu tổng hợp báo cáo Huyện uỷ tình hình đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo của đảng viên, công dân phục vụ Đại hội đảng các cấp; tổng hợp báo cáo kiểm tra, rà soát các vụ việc kiến nghị phức tạp kéo dài để tham mưu, đề xuất đồng chí Bí thư Huyện uỷ tiếp công dân. Tiếp tục Tiến hành thanh tra trực tiếp tại 03 đơn vị là trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở xã An Mỹ.
4. Công tác tư pháp, thi hành án dân sự
Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật. Xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 – 2022” trên địa bàn huyện; Ban hành quyết định cử công chức tư pháp hộ tịch các xã, thị trấn và công chức là trưởng công an xã có đề án luân chuyển về làm nhiệm vụ công tác hộ tịch đi tập huấn để được cấp chứng chỉ nghiệp vụ hộ tịch. Hoàn thành báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 48 - NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 trên địa bàn huyện; Báo cáo sơ kết thực hiện quyết định 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (2017 – 2019).
Công tác thi hành án dân sự: Kiện toàn Ban chỉ đạo THADS huyện; tập trung phối hợp với xã, thị trấn đôn đốc, xác minh, giải quyết việc thi hành án khó khăn, phức tạp, kéo dài, kết quả: đã thi hành xong 37 vụ việc với tổng số tiền thi hành là 332.197.000 đồng.

Phần 2
MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 9/2019

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
- Thực hiện tốt công tác điều tiết nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, chủ động thực hiện các phương án phòng chống mưa, bão; tập trung chỉ đạo nông dân chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại lúa và cây màu hè thu; phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc và gia cầm; tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực trồng cây vụ đông ưa ấm phấn đấu các ngành đạt kết quả cao hơn kế hoạch đề ra để bù đắp cho giảm sút trong chăn nuôi lợn. Chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề nghị hỗ trợ các hộ chăn nuôi có lợn bị tiêu huỷ để khắc phục khó khăn, khôi phục sản xuất.
- Tập trung mọi nguồn lực hoàn thành các công trình, dự án và các tiêu chí, phấn đấu huyện được công nhận về đích nông thôn mới.
- Triển khai các công việc liên quan đến dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Thaco – Thái Bình đảm bảo kế hoạch;
- Thực hiện tốt kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 02/9 và dịp khai giảng năm học mới; Tăng cường chỉ đạo giải quyết các đơn thư tồn đọng, kéo dài của công dân.
II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CỤ THỂ
1. Về phát triển kinh tế
1.1. Về sản xuất nông nghiệp, nông thôn mới
 Tiếp tục chỉ đạo chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho lúa mùa cuối vụ, đặc biệt là sâu đục thân hai chấm, bệnh lùn sọc đen và rầy các loại. Chỉ đạo các HTX rà soát lại diện tích lúa mùa trà cực sớm và sớm để có kế hoạch chỉ đạo sản xuất vụ đông; tổ chức cho nông dân đăng ký giống cây trồng vụ đông để có kế hoạch ký hợp đồng với các Công ty giống cây trồng. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương tích tụ ruộng đất; đôn đốc các xã, thị trấn hoàn thiện hồ sơ dịch tả lợn châu Phi đợt 3; hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học; hướng dẫn các hộ nuôi thuỷ sản thực hiện quy trình thả giống, kỹ thuật chăm sóc và phòng chống dịch bệnh để vụ nuôi đạt kết quả tốt nhất.
Tăng cường kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động phương án ứng phó trong công tác PCTT&TKCN, chú trọng phương án tiêu nước khi có mưa lớn xảy ra, bảo vệ cho diện tích lúa mùa và hoa màu.
Tập trung thực hiện các tiêu chí huyện về đích nông thôn mới, chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, tuyên truyền vận động nhân dân phát triển các tuyến đường hoa, xây dựng cảnh quan nông thôn mới xanh, sạch, đẹp...đảm bảo huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2019. Tiếp tục chỉ đạo xây dựng nông thôn mới nâng cao và nâng thôn mới kiểu mẫu ở các xã có đủ điều kiện.
1.2. Lĩnh vực CN-TTCN, Giao thông- Xây dựng; Thương mại - DV
Tiếp tục đôn đốc các chủ đầu tư có dự án sản xuất CN- TTCN đẩy nhanh tiến độ  thực hiện dự án đảm bảo quy định của Nhà nước; thẩm định, tiếp nhận các dự án đầu tư sản xuất vào huyện. Chỉ đạo các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tổ chức đẩy mạnh tiến độ sản xuất để đảm bảo và vượt mức kế hoạch sản xuất trong những tháng còn lại năm 2019. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án đang thi công, đảm bảo an toàn, chất lượng; thực hiện tốt việc thẩm định thiết kế, dự toán, nghiệm thu công trình theo phân cấp.
 Đảm bảo an toàn giao thông trên toàn địa bàn huyện; tiếp tục giải tỏa những vi phạm phát sinh trong quá trình thực hiện Chỉ thị 04/CT-UBND, Chỉ thị 11/CT-UBND của UBND tỉnh. Đẩy nhanh  tiến độ việc xây dựng chợ Quỳnh Côi giai đoạn II. Tăng cường công tác kiểm tra các hoạt động sản xuất kinh doanh, thị trường hoà hoá, nhất là các mặt hàng phục vụ Tết trung thu đảm bảo quyền lợi và an toàn vệ sinh thực phẩm cho người tiêu dùng. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý điện, chủ động kiểm tra, sửa chữa hệ thống đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn cho người dân.
1.3. Công tác thu, chi ngân sách
Chỉ đạo quản lý, kiểm soát chặt chẽ thu, chi ngân sách theo quy định. Thực hiện tốt các giải pháp tăng nguồn thu ngân sách nhất là thu thuế ngoài quốc doanh và thu từ tiền sử dụng đất; Thực hiện chi ngân sách theo tinh thần tiết kiệm, hiệu quả. Cấp phát kịp thời kinh phí được bổ sung cho các đơn vị; đôn đốc, chỉ đạo các địa phương, đơn vị đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình theo kế hoạch vốn đã phân bổ.
1.4. Lĩnh vực Tài nguyên – MT
Triển khai Kế hoạch kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019; Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 đảm bảo chỉ tiêu đề ra; Thực hiện tốt công tác thẩm định hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất, hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm. Tập trung thực hiện GPMB dự án đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Thaco-Thái Bình.
Thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, đôn đốc kiểm tra hướng dẫn các xã về đích trước năm 2017 hoàn thiện hồ sơ tiêu chí 17 về môi trường và vệ sinh ATTP theo Quyết định 09 của UBND tỉnh. Triển khai hoàn thiện hồ sơ để đấu giá QSDĐ tại các điểm dân cư đã có Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất. 
2. Lĩnh vực Văn hoá - xã hội
2.1. Công tác Văn hoá - Thông tin
Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, cổ động, đặc biệt tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm: tuyên truyền kỉ niệm ngày cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh 02/9; công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng chống ma túy; tuyên truyền ngày toàn dân đưa trẻ tới trường, khai giảng năm học mới; tuyên truyền thực hiện PCTT&TKCN; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm... Tuyên truyền thực hiện phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới; công tác chăm sóc, bảo vệ phòng trừ sâu bệnh cho lúa, cây màu cuối vụ; phòng chống dịch bệnh dịch tả lợn Châu Phi...
Tổ chức tốt các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao quần chúng tạo khí thế sôi nổi, vui tươi trong toàn đảng toàn dân nhân kỷ niệm ngày Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh 02/9. Triển khai kế hoạch tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm 718 năm ngày mất của Quốc Công Tiết Chế Hưng Đạo Đại Vương tại Đền A Sào; Xây dựng kế hoạch tham gia giao lưu văn hóa - thể thao 4 huyện kết nghĩa năm 2019. Thực hiện công tác quản lý nhà nước, tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh các dịch vụ văn hoá công cộng.
2.2. Công tác Y tế, chăm sóc sức khoẻ nhân dân
Giám sát chặt chẽ, hướng dẫn biện pháp phòng các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Duy trì thực hiện tốt các chương trình y tế mục tiêu; thực hiện khám phân loại, tiêm phòng đảm bảo đúng quy trình, an toàn; Chỉ đạo, hướng dẫn các Trạm y tế xã, thị trấn làm tốt công tác khám chữa bệnh ban đầu, khám chữa bệnh BHYT cho nhân dân. Xây dựng kế hoạch và tiến hành kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp Tết trung thu. Tiếp tục kiểm tra các cơ sở hành nghề Y dược tư nhân và triển khai lắp đặt phần mềm cho các cơ sở cung ứng thuốc trên địa bàn toàn huyện. Đẩy mạnh truyền thông trực tiếp các chuyên đề chăm sóc sức khoẻ sinh sản và kế hoạch hoá gia đình tại các xã, thị trấn và nữ công nhân lao động tại các doanh nghiệp.
2.3. Công tác Giáo dục – Đào tạo
Chỉ đạo các trường tổ chức khai giảng năm học 2019-2020 ở tất cả các cấp học đảm bảo an toàn, trang trọng, ngắn gọn. Triển khai nhiệm vụ năm học, tăng cường kiểm tra nền nếp, việc thực hiện các khoản thu đầu năm học theo quy định.
2.4. Lĩnh vực Lao động – TBXH
Thực hiện tốt chính sách người có công, chính sách xã hội đảm bảo chính xác, kịp thời. Tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức xét duyệt hồ sơ các đối tượng theo đúng quy định. Đẩy nhanh việc thẩm tra hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở cho người có công; Đẩy mạnh tổ chức các hoạt động chăm sóc và bảo vệ trẻ em, nhất là trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Tuyên truyền, đôn đốc các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện nghiêm túc thực hiện các quy định của Bộ luật lao động Tăng cường liên kết các loại hình đào tạo, tuyển sinh mở các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn. 
2.5. Công tác Nội vụ, cải cách hành chính
Tiếp tục thực hiện tốt việc giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức. Tổng hợp danh sách nghỉ hưu đối với công chức, viên chức năm 2020; tình hình sử dụng số lượng người làm việc năm 2018 và đề xuất số lượng người làm việc năm 2019; Phối hợp với các ngành rà soát tăng, ni ở tỉnh ngoài về trợ duyên tại các Chùa trên địa bàn. Tổng hợp, duyệt hồ sơ xin cấp đổi hiện vật Huân, huy chương kháng chiến.
Tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019, trọng tâm là thực hiện công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính; nâng cao tinh thần, thái độ, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ và giao tiếp với tổ chức, cá nhân; Nâng cao chất lượng hoạt động của Cổng thông tin điện tử của huyện, thực hiện công khai các văn bản theo quy định; 

3. Lĩnh vực An Ninh , Quốc phòng, Thanh tra, Tư pháp, Thi hành án DS
3.1. Việc đảm bảo tình hình an ninh trật tự
Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc chế độ trực đảm bảo an ninh trật tự, nhất là dịp nghỉ lễ 02/9 và dịp khai giảng năm học mới; chủ động nắm chắc tình hình an ninh nông thôn, an ninh cụm công nghiệp, an ninh tôn giáo, kịp thời giải quyết các vấn đề phức tạp xảy ra; tăng cường công tác tấn công trấn áp các loại tội phạm đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự ATXH. Tiếp tục thực hiện tốt Đề án đưa công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã.
3.2. Công tác quân sự
Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực cao điểm trong dịp nghỉ Lễ 02/9. Làm tốt công tác chuẩn bị lực lượng tham gia các Hội thi, Hội thao do các cấp tổ chức, phấn đấu đạt kết quả cao; Tiếp tục thực hiện tốt công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng năm 2019. Tổ chức hội nghị sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 – 2019.
3.3. Công tác Thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư của công dân
Duy trì nề nếp công tác tiếp công dân theo quy định. Chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị xác minh, xây dựng phương án giải quyết nhanh chóng các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh, nhất là các vụ việc phức tạp, kéo dài, các đơn thư vượt cấp được các cơ quan Trung ương, tỉnh, huyện chuyển về đảm bảo ổn định tình hình. Kết luận cuộc thanh tra công tác quản lý, sử dụng các khoản thu theo quy định của Nhà nước và của địa phương tại trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở xã An Mỹ.
3.4. Công tác Tư pháp, Thi hành án dân sự
Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền các văn bản pháp luật, chú trọng tuyên truyền Luật An Ninh mạng, Luật hộ tịch, Bộ luật dân sự 2015... Chỉ đạo thực hiện đúng quy định của pháp luật về công tác hộ tịch, chứng thực. Tăng cường đôn đốc, xác minh, phân loại, giải quyết thi hành án các việc có điều kiện thi hành.
Trên đây là báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2019 của UBND huyện Quỳnh Phụ./.


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Bản đồ hành chính

Vị trí địa lý

Diện tích: 209,6 Km2

Dân số: 245.188 người

Bình chọn
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 161
Hôm qua : 984