mic
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

BÁO CÁO Tình hình KT-XH tháng 4, nhiệm vụ công tác tháng 5 năm 2020

BÁO CÁO Tình hình KT-XH tháng 4, nhiệm vụ công tác tháng 5 năm 2020

Phần 1

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 4/2020

 

I. VỀ KINH TẾ

1. Sản xuất nông nghiệp:

- Trồng trọt: Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn nông dân các biện pháp chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho lúa và cây màu xuân, diện tích lúa xuân sinh trưởng và phát triển tốt. Chỉ đạo rà soát diện tích ruộng bỏ hoang ở các xã, thị trấn trong toàn huyện; lập kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng giai đoạn 2021-2015, định hướng đến năm 2030; xây dựng Đề án sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2020.

- Chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản: Chăn nuôi trâu bò phát triển ổn định, chăn nuôi gia cầm đạt khá; các hộ chăn nuôi lợn đang trong thời kỳ phục hồi và tái đàn trở lại, song số tái đàn không nhiều. Ban hành kế hoạch phát triển sản xuất chăn nuôi năm 2020; kế hoạch tháng hành động an toàn vệ sinh thực phẩm lĩnh vực nông nghiệp; Chỉ đạo, đôn đốc xã, thị trấn tiếp tục thực hiện hỗ trợ liều tinh lợn theo Đề án tái cơ cấu gia súc trong chăn nuôi nông hộ năm 2020. Phối hợp với Chi cục thuỷ sản kiểm tra thực trạng các hộ nuôi cá lồng trên sông tại xã Quỳnh Ngọc.

- Công tác thủy lợi, PCTT&TKCN: Chỉ đạo điều tiết tốt nguồn nước cho việc chăm sóc lúa xuân. Xây dựng Kế hoạch PCTT&TKCN của huyện năm 2020; kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều, thủy lợi trên địa bàn huyện.

+ Xây dựng nông thôn mới: chỉ đạo, đôn đốc các xã đăng ký hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao hoàn thiện các tiêu chí; đôn đốc các xã rà soát danh mục các công trình tiếp nhận xi măng hỗ trợ của tỉnh.

2. Công nghiệp-TTCN, Thương mại- Dịch vụ, Giao thông- XDCB:

+ Công nghiệp - TTCN: Chỉ đạo rà soát, nắm tình hình các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19, tổ chức tuyên truyền, động viên các doanh nghiệp, hộ sản suất kinh doanh khắc phục khó khăn, đảm bảo sản xuất. Thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toán dịch chuyển đường điện 22kv và 35kv phục vụ công tác GPMB dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Thaco – Thái Bình; thẩm định, tiếp nhận 02 dự án đầu tư về huyện.

+ Giao thông - XD: Chỉ đạo thực hiện tốt công tác đảm bảo công tác an toàn giao thông; thực hiện nghiêm Chỉ thị 15 và Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính Phủ về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 liên quan đến công tác vận chuyển khách, hàng hóa bằng các phương tiện ô tô, đò ngang trên địa bàn huyện.

Các dự án, công trình đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện đang được đẩy nhanh tiến độ thực hiện: Dự án khu tái định cư An Cầu ước đạt 95%; Dự án đường ĐH74 giai đoạn 2 đã thực hiện ước đạt 75%; đường ĐH75 ước đạt 85%. Công tác thẩm tra, thẩm định thiết kế, dự toán công trình theo thẩm quyền thực hiện đúng quy định, trong tháng tham gia thẩm định thiết kế, dự toán 02 công trình giao thông; 06 dự án công trình và hạng mục công trình xây dựng.

+ Thương mại - DV: Chỉ đạo thực hiện các giải pháp bình ổn giá cả hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng thiết yếu cho nhân dân trong thời gian phòng chống dịch Covid-19, nhất là giai đoạn giãn cách xã hội. Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, động viên tiểu thương tại các chợ, các cửa hàng kinh doanh trên địa bàn huyện thực hiện theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid - 19, nhìn chung các hộ kinh doanh chấp hành nghiêm túc.

3. Công tác thu chi ngân sách:

Tổng thu ngân sách lũy kế ước thực hiện 393,7 tỷ đồng, đạt 48,3% dự toán HĐND huyện giao, trong đó thu trên địa bàn 88,3 tỷ đồng, đạt 32,9% dự toán (thu tiền sử dụng đất 20,8 tỷ, đạt 20,1% dự toán); Thu trợ cấp ngân sách cấp trên 248,1 tỷ đồng, đạt 45,3% dự toán.

Tổng chi ngân sách (cấp huyện và cấp xã) ước thực hiện 312,6 tỷ đồng đạt 39,2% dự toán HĐND huyện giao, trong đó chi đầu tư phát triển kinh tế ước thực hiện 111,7 tỷ đồng, đạt 70,4% dự toán; chi tiêu dùng thường xuyên ước đạt 200,9 tỷ đồng, đạt 31,8% dự toán, đảm bảo kịp thời đầy đủ chế độ cho các đối tượng được hưởng và các nhiệm vụ chính trị địa phương.

4. Công tác quản lý đất đai và môi trường

Thực hiện công khai Kế hoạch SDĐ năm 2020 cấp huyện; chỉ đạo các xã, thị trấn hoàn thành kiểm kê, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019; rà soát, cập nhật các công trình vào quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020. Ban hành kết luận kiểm tra việc chấp hành pháp luật đất đai và môi trường ở 10 cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn.

Công tác GPMB tiếp tục được triển khai, chỉ đạo quyết liệt: ban hành 07 Quyết định cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc thực hiện GPMB Dự án Thaco; 18 Quyết định thu hồi đất với diện tích 0,03 ha; 02 Quyết định phê duyệt PABT&TĐC với tổng số tiền bồi thường là 14,72 tỷ đồng. 

Rà soát, tổng hợp, đánh giá kết quả triển khai thực hiện xử lý rác thải sinh hoạt theo công nghệ lò đốt rác thủ công theo chỉ đạo của tỉnh; Ban hành văn bản chấn chỉnh công tác thu gom xử lý rác thải rắn sinh hoạt tại các xã, thị trấn.

II. LĨNH VỰC VĂN HÓA-XÃ HỘI 

1. Hoạt động văn hóa- thông tin, thể thao, truyền thanh, truyền hình

Tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền với trọng tâm là tuyên truyền các biện pháp phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa xuân...; chống dịch bệnh Covid-19 với nhiều hình thức đa dạng như: treo băng rôn, khẩu hiệu, biển thông báo, tuyên truyền lưu động ... Đài truyền thanh từ huyện đến cơ sở tăng cường thời lượng phát sóng tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, huyện và khuyến cáo của cơ quan chức năng về phòng chống dịch bệnh Covid-19; đặc biệt tuyên truyền Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện nghiêm cách ly toàn xã hội từ 01/4-15/4; tuyên truyền người dân không đăng tải, phát tán các thông tin sai trái, thất thiệt về diễn biến dịch bệnh Covid-19 trên mạng xã hội gây hoang mang dư luận; xây dựng tin bài biểu dương các tập thể, cá nhân tích cực đóng góp, ủng hộ, chung tay vì cộng đồng phòng, chống dịch bệnh. Chỉ đạo các xã, thị trấn tạm dừng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, tạm dừng hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao; đóng cửa các di tích LSVH trên địa bàn huyện.

Xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ đón bằng công nhận huyện đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới năm 2020 và Lễ cắt băng khánh thành Tượng đài Đức Thánh Trần tại khu di tịch Đình, Đền, Bến tượng A Sào.

2. Công tác Giáo dục - Đào tạo:

Tập trung chỉ đạo các đơn vị trường học thực hiện cách ly xã hội; xây dựng chương trình, giáo án, triển khai hướng dẫn học sinh học tại nhà qua mạng internet đảm bảo hoàn thành chương trình, kế hoạch năm học. Các trường thường xuyên tổ chức vệ sinh môi trường, vệ sinh, khử khuẩn lớp học; cán bộ giáo viên duy trì các hoạt động chuyên môn, điều chỉnh kế hoạch dạy học, chuẩn bị các điều kiện để tổ chức hoạt động dạy học ngay khi có chỉ đạo của cấp trên cho học sinh đi học trở lại. Đến nay tất cả học sinh từ lớp 9 – 12 đã đi học trở lại, theo chỉ đạo của Sở Giáo dục – đào tạo, dự kiến đến ngày 04/5/2020, tất cả các lớp học còn lại sẽ trở lại trường học.

3. Công tác dân số, y tế, chăm sóc sức khoẻ nhân dân

Tập trung chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, đảm bảo các điều kiện đáp ứng khẩn cấp với tình hình dịch bệnh Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, hướng dẫn của Bộ y tế, các Bộ, ngành liên quan; Huy động toàn bộ hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở vào cuộc; nhân dân đã tích cực, chủ động cùng tham gia công tác phòng, chống dịch, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 15, Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Thành lập các chốt kiểm soát, Tổ tuần tra, Tổ công tác liên ngành thực hiện phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các khu vực cửa ngõ vào huyện; chỉ đạo các xã, thị trấn thành lập các tổ tự quản phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ở thôn, tổ dân phố; xử lý 15 trường hợp vi phạm phòng chống dịch bệnh theo quy định.

Ngành Y tế đã chủ động bố trí lực lượng thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn tại các Bệnh viện, trạm y tế; phối hợp tốt với các ngành liên quan triển khai nhiều biện pháp kiểm tra, theo dõi, quản lý, kiểm soát tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện; chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát, quản lý người có nguy cơ với dịch Covid-19; kịp thời cách ly một số trường hợp nghi nhiễm và đến từ vùng có dịch bệnh. Đến nay, khu vực cách ly của huyện không còn người phải cách ly, trên địa bàn huyện không có trường hợp nhiễm virút Covid-19.

4. Công tác lao động, việc làm và thực hiện chính sách xã hội

Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người và gia đình có công với cách mạng. Tiếp nhận, thẩm định và ban hành 42 Quyết định mai táng phí; tổ chức chi trả trợ cấp đối tượng người có công với số tiền trên 18 tỷ đồng. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chính sách giảm nghèo, ban hành 48 Quyết định trợ giúp xã hội, điều chỉnh trợ cấp cho 23 đối tượng, tổ chức chi trả trợ cấp thường xuyên hàng tháng và một lần cho 14.502 lượt đối tượng BTXH với số tiền trên 5,8 tỷ đồng. Tiếp tục tuyên truyền, rà  soát và hướng dẫn xã, thị trấn đăng ký tiếp nhận dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2020; thực hiện cấp bê giống cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn để phát triển kinh tế, đến thời điểm hiện tại đã có 2 xã Quỳnh Mỹ và Đồng Tiến đăng ký tham gia với số bê là 25 con. Công tác phòng chống tệ nạn xã hội, bảo vệ chăm sóc trẻ em thực hiện có hiệu quả, xây dựng kế hoạch thực hiện đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2020-2025. Thực hiện rà soát người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 để báo cáo, đề xuất thực hiện các chính sách hỗ trợ của nhà nước theo quy định.

5. Công tác Nội vụ, cải cách hành chính

Hướng dẫn quy trình kiện toàn bộ máy chính quyền địa phương, tổ chức Kỳ họp thứ nhất HĐND xã Châu Sơn nhiệm kỳ 2016-2021; Xây dựng Kế hoạch bầu Trưởng thôn, phó Trưởng thôn, tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố nhiệm kỳ 2020-2015; Công tác thi đua khen thưởng thực hiện đúng quy định, kịp thời, đã khen thưởng cho 24 tập thể, 09 cá nhân có thành tích trong phong trào ”Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác gia đình năm 2019.

Bộ phận Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả duy trì hoạt động, bố trí hợp lý công chức, viên chức trực trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội từ 01/4 -15/4 để giải quyết kịp thời những thủ tục hành chính cấp thiết cho người dân, đảm bảo an toàn, hiệu quả. Trong tháng, Bộ phận tiếp nhận mới 807 hồ sơ (Tài nguyên-MT: 305 hồ sơ, Tài chính:  27 hồ sơ, Lao động-TBXH: 150 hồ sơ, Tư pháp: 25hồ sơ, Bảo hiểm xã hội: 300 hồ sơ), đã giải quyết và trả kết quả  866 hồ sơ (không có hồ sơ quá hạn), đang giải quyết 718 hồ sơ. Tiếp tục hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn thực hiện chữ ký số văn bản điện tử, triển khai dịch vụ công trực tuyến.

6. Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện

UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, chính quyền cơ sở phối hợp tổ chức triển khai nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khoẻ người dân và cộng đồng; xây dựng các phương án ứng phó với dịch bệnh, chuẩn bị mọi điều kiện xử lý các tình huống xảy ra;

Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, mọi hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND huyện đảm bảo kịp thời, hiệu quả. Chính quyền từ huyện đến cơ sở  thực hiện tốt ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành; các cuộc họp, hội nghị trực tuyến thông suốt, ổn định, vừa đảm bảo chất lượng, vừa tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; đội ngũ cán bộ, công chức các cấp khai thác, sử dụng hiệu quả hệ thống mạng văn phòng để trao đổi, giải quyết công việc, đảm bảo hoạt động mọi hoạt động diễn ra bình thường.

III. AN NINH, QUỐC PHÒNG, THANH TRA, TƯ PHÁP

1. Tình hình an ninh chính trị

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định, không có phức tạp xảy ra, trong tháng, giải quyết  05  vụ việc liên quan đến trật tự an toàn xã hội; hướng dẫn, phối hợp giải quyết 05 vụ việc ở cơ sở. Tập trung lực lượng thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Chỉ đạo rà soát rà soát, nắm bắt người nước ngoài có mặt tại địa phương, công dân từ vùng dịch về địa phương để chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống, cách ly theo quy định.

Công tác tuần tra, đấu tranh, trấn áp tội phạm được chú trọng, đã điều tra làm rõ 03 vụ trộm cắp tài sản (An Dụ, An Khê, An Tràng); bắt quả tang 04 vụ đánh bạc (Quỳnh Sơn, Quỳnh Xá, Quỳnh Giao, An Bài), khởi tố 3 vụ = 19 bị can, thu giữ 34 triệu đồng; bắt quả tang 01 vụ = 01 bị can mua bán trái phép chất ma túy; bắt quả tang 02 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy (An Bài); xử lý 02 vụ vi phạm pháp luật về kinh tế (Quỳnh Mỹ, An Bài). Công tác đảm bảo trật tự ATGT được duy trì, đã phát hiện xử lý 135 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, phạt tiền 84,1 triệu đồng, tạm giữ 06 phương tiện vi phạm, tước 08 giấy phép lái xe; xảy ra 01 vụ tai nạn giao thông, làm chết 01 người.

2. Công tác quân sự, quốc phòng địa phương                                         

Duy trì nghiệm túc các chế độ trực SSCĐ, tổ chức lực lượng cán bộ, chiến sỹ thực hiện công tác bảo đảm hậu cần cho khu vực cách ly của huyện theo quy định; Bố trí lực lượng tham gia điểm chốt kiểm soát dịch bệnh của tỉnh và các tổ tuần tra, kiểm soát cơ động của huyện đảm bảo an toàn. Duy trì tổ chức huấn luyện cho lực lượng theo đúng kế hoạch, chất lượng tốt.

3. Công tác Thanh tra, Tư pháp

Duy trì việc tiếp dân theo quy định, trong tháng, lãnh đạo UBND huyện và các ngành tiếp 11 lượt người =8 vụ việc, so với tháng trước giảm 15 lượt đoàn, giảm 30 lượt người, giảm 12 vụ việc; tiếp tục thực hiện xác minh nội dung đơn tố cáo của công dân xã An Đồng, An Thanh. Chỉ đạo các ngành, địa phương tăng cường công tác tiếp dân, kịp thời xử lý, giải quyết đơn thư theo thẩm quyền.

Công tác hộ tịch, chứng thực thực hiện đúng quy định; tiến hành xây dựng đề cương tuyên truyền pháp luật và chấp hành cách ly y tế đối với các trường hợp phải cách ly theo quy định, đồng thời hướng dẫn các xã, thị trấn ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong các trường hợp cách ly y tế.

 

Phần 2

MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 5/2020

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh.

- Tập trung chỉ đạo nông dân chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại lúa xuân; đẩy mạnh tái đàn lợn.  Khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách của nhà nước hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cơ sở SXKD, sớm ổn định sản xuất phát triển kinh tế.

- Triển khai thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP, ngày 09/4/2020 của Chính phủ, Quyết định 15/2020/QĐ-TTg, ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; rà soát, xác định các đối tượng được hưởng hỗ trợ bảo đảm kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, không để lợi dụng trục lợi, tham nhũng, tiêu cực.

- Giữ vững ANCT, TTATXH; giải quyết kịp thời các đơn thư KN-TC, kiến nghị, phản ánh của nhân dân, phục vụ tốt Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CỤ THỂ  

1. Về kinh tế

1.1. Sản xuất nông nghiệp, nông thôn mới

Chủ động nắm chắc tình hình thời tiết và sâu bệnh, có biện pháp chỉ đạo kịp thời phù hợp nhằm bảo vệ lúa và cây màu xuân. Chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện Đề án tái cơ cấu giống gia súc trong chăn nuôi, khuyến khích tập trung phát triển trang trại quy mô lớn; thực hiện tốt Kế hoạch triển khai Đề án phát triển đàn trâu, bò thương phẩm theo chuỗi liên kết theo chỉ đạo của tỉnh; đẩy mạnh tái đàn gia súc, gia cầm và thực hiện các giải pháp bình ổn giá thịt lợn hơi theo chỉ đạo của cấp trên. Chỉ đạo kiểm tra hệ thống đê kè trước mùa mưa bão, chuẩn bị tốt công tác PCTT&TKCN. Tiếp tục đôn đốc và tạo điều kiện giúp các xã hoàn thiện hồ sơ tiêu chí xã Nông thôn mới nâng cao trình tỉnh thẩm định.

1.2. Lĩnh vực CN-TTCN, Giao thông- Xây dựng; Thương mại - DV

Chủ động xây dựng phương án triển khai các chủ trương, chính sách của cấp trên hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn đối với doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh. Chỉ đạo các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất bù đắp phần giảm sút trong thời gian cách ly xã hội phòng chống dịch bệnh Covid – 19, đảm bảo vừa sản xuất kinh doanh, vừa thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Thường xuyên kiểm tra, theo dõi tình hình sản xuất kinh doanh hàng hóa trên địa bàn huyện đảm bảo thực hiện đúng quy định, nhất là đối với những mặt hàng thiết yếu, có nhu cầu cao trong thời điểm phòng chống dịch bệnh hiện nay;

 Chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ những dự án đang thi công; hướng dẫn, tạo điều kiện để các nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục cần thiết để thực hiện các dự án. Đôn đốc tiến độ xây dựng bến xe khách mới của huyện. Thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, nhất là trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5.

1.3. Công tác thu, chi ngân sách: Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ thu vào ngân sách nhà nước, tiết kiệm chi tiêu thường xuyên; nắm bắt mức độ ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh, khẩn trương triển khai các cơ chế, chính sách hỗ của nhà nước nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người nộp thuế do tác động của dịch bệnh Covid-19. Cấp phát kịp thời kinh phí  bổ sung cho các đơn vị, tiếp tục chỉ đạo các địa phương, đơn vị đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình theo kế hoạch vốn đã phân bổ năm 2020.

1.4. Lĩnh vực Tài nguyên-Môi trường: Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, bảo vệ môi trường. Tập trung chấn chỉnh, khắc phục tồn tại, hạn chế, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu địa phương trong công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện. Đẩy mạnh công tác GPMB đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án; Làm tốt công tác thẩm định hồ sơ giao đất, cho thuê đất, GPMB, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thuộc thẩm quyền;

Triển khai thực hiện thu gom phân loại rác thải tại nguồn đến các xã, tổ chức đoàn thể và người dân để nâng cao ý thức bảo vệ môi trường; tổ chức kiểm tra việc thực hiện các thủ tục hành chính về bảo vệ môi trường của các dự án đang hoạt động trên địa bàn.

2. Văn hoá - xã hội

2.1. Lĩnh vực Văn hoá - Thông tin:

Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền về các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, công khai, cập nhật trung thực, kịp thời diễn biến dịch bệnh để mỗi người dân tự nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh vì sức khỏe bản thân và vì cộng đồng; Tuyên tuyền nhân dân thực hiện các biện pháp chăm sóc, bảo vệ lúa xuân; đẩy mạnh phát triển sản xuất; tích cực tái đàn chăn nuôi, thực hiện các biện pháp chăn nuôi sinh học đảm bảo phát triển ổn định, bền vững. Thường xuyên kiểm tra, kịp thời quản lý hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng trên địa bàn huyện trong thời điểm có dịch bệnh. Chuẩn bị các điều kiện tổ chức Lễ đón bằng công nhận huyện đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới năm 2020 và Lễ cắt băng khánh thành Tượng đài Đức Thánh Trần tại khu di tịch Đình, Đền, Bến tượng A Sào.

2.2. Công tác Y tế, chăm sóc sức khoẻ nhân dân:

Duy trì hoạt động kiểm tra, giám sát của các Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh; đảm bảo nhân lực, nguồn lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc, hóa chất phục vụ công tác phòng chống dịch; thực hiện các hoạt động quản lý, theo dõi, giám sát, lấy mẫu xét nghiệm người cách ly một cách chặt chẽ, đúng quy định; thực hiện nghiêm túc các giải pháp phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đảm bảo tốt các hoạt động khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân tại các bệnh viện tuyến huyện và trạm y tế xã, thị trấn. Tổ chức có hiệu quả tháng hành động quốc gia vì chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm.

2.3. Công tác Giáo dục - ĐT:

Chỉ đạo tất cả các đơn vị trường học vệ sinh trường, lớp, chuẩn bị các điều kiện, biện pháp phòng chống dịch bệnh trước khi đón học sinh trở lại trường học; trong quá trình dạy và học, yêu cầu giáo viên và học sinh tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng chống dịch như đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, sát khuẩn, khử trùng, xây dựng phương án bố trí lớp học với giản cách tối thiểu để đảm bảo an toàn tuyệt đối trường học. Thực hiện tốt công tác quản lý học sinh, ổn định nền nếp dạy và học; chủ động xây dựng phương án, điều chỉnh chương trình, kế hoạch dạy học, phương pháp dạy học theo chỉ đạo của Sở Giáo dục - ĐT trong tình hình dịch bệnh Covid-19.

2.4. Lĩnh vực Lao động-TBXH:

Tiếp tục chỉ đạo các cơ sở sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho người lao động; khẩn trương rà soát, tổng hợp danh sách đối tượng được hưởng cơ chế, chính sách hỗ trợ của nhà nước để giải quyết kịp thời những khó khăn do tác động của dịch Covid-19 gây ra. Kiểm tra công tác chi trả và quản lý đối tượng chính sách tại cơ sở đảm bảo thực hiện giải quyết chế độ, chính sách chính xác, kịp thời, đúng quy định; tiếp tục chỉ đạo xã, thị trấn thực hiện dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo ”nuôi bò cái sinh sản”, góp phần làm tốt công tác giảm nghèo bền vững ở địa phương. Hỗ trợ, kiểm tra công tác tổ chức dạy nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện.

2.5. Công tác Nội vụ, cải cách hành chính: Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động, vừa tập trung thực hiện nhiệm vụ đảm bảo hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, vừa thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Triển khai thực hiện tốt công tác cải cách hành chính năm 2020, tổng kết 10 năm công tác cải cách hành chính của huyện giai đoạn 2010-2020. Triển khai kế hoạch bầu trưởng thôn, phó trưởng thôn, tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố nhiệm kỳ 2020-2025. Tổ chức có hiệu quả việc giải quyết các TTHC theo phương án “5 tại chỗ” tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện; đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực truyến mức độ 3, 4, dịch vụ bưu chính công ích trong giải quyết TTHC để hạn chế việc đi lại của tổ chức, cá nhân; tăng cường sử dụng chữ ký số phát hành văn bản.

3. Lĩnh vực An Ninh, Quốc phòng, Thanh tra, Tư pháp

3.1. Thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, chủ động phòng ngừa đấu tranh trấn áp tội phạm. Tiếp tục nắm chắc tình hình, quản lý công dân trên địa bàn huyện để thực hiện hiệu quả phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Tăng cường tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Xây dựng phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn phục vụ các nhiệm vụ chính trị của huyện.

3.2. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; phối hợp nắm chắc tình hình, chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng cơ động ứng phó với các tình huống xảy ra. Tiếp tục tổ chức lực lượng tham gia bảo đảm hậu cần cho các đối tượng thực hiện cách ly và lực lượng làm nhiệm vụ kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo. Tiến hành đăng ký nghĩa vụ quân sự và khám tuyển sinh quân sự năm 2020.

3.3. Duy trì nề nếp công tác tiếp công dân. Chỉ đạo tập trung  giải quyết các đơn thư thuộc thẩm quyền theo đúng quy định, nhất là các đơn thư liên quan đến nhân sự đại hội Đảng bộ các xã, thị trấn. Tích cực tuyên truyền các văn bản pháp luật mới có hiệu lực thi hành, nhất là các văn bản liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 để nhân dân nắm được các cơ chế, chính sách của nhà nước cũng như các quy định về thực hiện phòng, chống dịch.

Trên đây là báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 4/2020 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2020 của UBND huyện Quỳnh Phụ./.

 

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;

- TT. Huyện uỷ; TT.HĐND huyện;

- Các ngành, UBND xã, thị trấn;         

- Lưu: VT.

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 5 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Bản đồ hành chính

Vị trí địa lý

Diện tích: 209,6 Km2

Dân số: 245.188 người

Bình chọn
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 689
Hôm qua : 873