mic
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

BÁO CÁO Tình hình KT-XH tháng 4, nhiệm vụ công tác tháng 5 năm 2019

BÁO CÁO Tình hình KT-XH tháng 4, nhiệm vụ công tác tháng 5 năm 2019
 

Phần 1
TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 4/2019

I. VỀ KINH TẾ
1. Sản xuất nông nghiệp: 
- Trồng trọt: Chỉ đạo chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho lúa và cây màu xuân, phát động đợt phun trừ sâu bệnh từ ngày 18 -21/4/2019 . Tiến hành rà soát diện tích bỏ hoang, diện tích tích tụ ruộng đất ở các xã, thị trấn trong toàn huyện; xây dựng Đề án sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2019; giao kế hoạch sản xuất cây màu hè trên đất 2 lúa cho các xã, thị trấn.
- Chăn nuôi: Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh tả lợn Châu Phi, đẩy mạnh tuyên truyền, ban hành Kịch bản phòng chống dịch tả lợn khi lây lan trên diện rộng và Kế hoạch tuần lễ tiêu độc khử trùng lần 3, quyết định phân bổ hoá chất phục vụ công tác phòng dịch và tiêu độc khử trùng, cấp hỗ trợ gần 300 tấn vôi bột cho các trang trại, gia trại có quy mô từ 100 con trở lên. Luỹ kế, đến nay huyện đã sử dụng 9.070 lít hoá chất; 384.796 kg vôi bột. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, lan rộng trên 38 xã, thị trấn, đến 16 giờ ngày 23/4/2019, tổng số lợn tiêu hủy là 35.655 con =1.795.105kg của 5.640 hộ. Cùng với các biện pháp phòng chống dịch, UBND huyện chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn lập hồ sơ thiệt hại do dịch tả lợn Châu Phi để tổng hợp báo cáo tỉnh.
- Thủy sản: Hướng dẫn các hộ nuôi trồng thủy sản thực hiện các biện pháp kỹ thuật nuôi, phòng chống dịch bệnh thủy sản; tổ chức lễ phát động thả cá ra các vùng nước tự nhiên năm 2019 tại xã Quỳnh Lâm.
- Công tác thủy lợi, PCTT&TKCN, quản lý HTXDVNN: Điều tiết tốt nguồn nước chăm sóc lúa xuân. Xây dựng Kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019. Thành lập lực lượng quản lý đê, lực lượng phản ứng nhanh phục vụ công tác PCTT&TKCN. Hướng dẫn Quyết toán thủy lợi phí năm 2018 và dự toán năm 2019 của các Hợp tác xã.
- Chương trình xây dựng nông thôn mới: Tập trung chỉ đạo, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới tại 5 xã còn lại, kịp thời tháo gỡ khó khăn; đồng thời gấp rút triển khai thực hiện các tiêu chí nông thôn mới còn thiếu của huyện; chỉ đạo 03 xã nông thôn mới nâng cao rà soát, thực hiện các tiêu chí theo quy định.
- Công tác GPMB Khu công nghiệp phục vụ nông nghiệp: tổ chức công khai quy hoạch khu Công nghiệp phục vụ nông nghiệp; hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng khu tái định cư cụm dân cư xóm 10 thôn Lương Cầu, xã An Cầu.

2. Công nghiệp-TTCN, Thương mại- Dịch vụ, Giao thông- XDCB:
- Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp duy trì ổn định. Tiến hành thẩm định 03 dự án đầu tư vào huyện; tiếp tục tư vấn cho các đơn vị có nhu cầu cần thuê đất lập dự án đầu tư trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 
- Giao thông - XD: Chỉ đạo các ngành liên quan phối hợp với các địa phương thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ Lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch) và dịp kỷ niệm ngày giải phóng Miền Nam, Quốc tế lao động (30/4 và 01/5); đôn đốc khởi công xây dựng một số tuyến đường của xã và của huyện để về đích NTM như đường ĐH82, ĐH83, đường từ Ngân hàng Nông nghiệp vào xã Quỳnh Hồng; Thẩm định 06 dự toán công trình giao thông; thẩm định thiết kế và dự toán 15 dự án công trình và hạng mục công trình xây dựng; thẩm định điều chỉnh quy hoạch chung NTM và các tiêu chí về giao thông, xây dựng cho 05 xã về đích nông thôn mới năm 2019.
Tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án: Dự án đường ĐH.75 ước thực hiện 85% giá trị khối lượng; đường ĐH.72 đoạn từ từ Quốc lộ 10 đến cống Đông Ba thị trấn An Bài ước đạt 90%; đường ĐH.74 ước đạt 90%; tập trung hoàn thiện các thủ tục đầu tư để sớm triển khai thi công các dự án mới của huyện trong năm 2019.
- Thương mại- DV: Chỉ đạo Công ty Cổ phần Thương mại Thành Đạt tiếp tục triển khai xây dựng chợ Quỳnh Côi giai đoạn II theo Kế hoạch.
Chỉ đạo ngành điện kiểm tra, rà soát hệ thống đường dây đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn trong mùa mưa, nóng.
3. Công tác thu chi ngân sách:
Thực hiện tốt việc điều hành ngân sách, tập trung chỉ đạo thu đúng, thu đủ các khoản thu vào ngân sách nhà nước. Tổng thu ngân sách ước thực hiện 388,2 tỷ đồng, đạt 43,7% dự toán HĐND huyện giao, trong đó thu trên địa bàn 100,8 tỷ đồng, đạt 34,2% dự toán, thu trên địa bàn trừ tiền sử dụng đất thực hiện 53,3 tỷ đồng, đạt 36,9% dự toán. Thu trợ cấp ngân sách cấp trên 198,2 tỷ đồng.
Tổng chi ngân sách 283,5 tỷ đồng, đạt 32,4% dự toán; trong đó chi đầu tư phát triển kinh tế 94,1 tỷ đồng, đạt 38,1% dự toán HĐND huyện giao; chi tiêu dùng thường xuyên 189,4 tỷ đồng, đạt 30,5%, đảm bảo kịp thời đầy đủ chế độ cho các đối tượng được hưởng và các nhiệm vụ chính trị địa phương. Phê duyệt quyết toán 01 công trình; cấp mới, cấp đổi 19 giấy đăng ký kinh doanh.
4. Công tác quản lý đất đai và môi trường
Chỉ đạo các xã, thị trấn triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2019, tăng cường công tác quản lý đất đai chặt chẽ, đúng luật; Công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cấp GCN thực hiện đảm bảo đúng quy định, trong tháng, UBND tỉnh đã ban hành 01 Quyết định cho thuê đất đối với chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Quỳnh Phụ; huyện ban hành 12 Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất với tổng diện tích quy hoạch 1.929,6 m2   trong đó chuyển sang đất ở 1.658,9 m2; cấp 221 GCN quyền sử dụng đất, sở hữu tài sản trên đất theo thẩm quyền với diện tích cấp 58.924,1 m2 và đính chính 15 GCN.
Công tác thu hồi đất, GPMB thực hiện có hiệu quả, ban hành 237 quyết định thu hồi đất với tổng diện tích là 5,87 ha; 09 quyết định phê duyệt PA BTHT&TĐC với tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ là 8,77 tỷ đồng; 48 thông báo thu hồi với diện tích 1,53 ha. Tiếp tục hoàn thiện công tác GPMB các dự án quy hoạch dân cư thôn Lương Cụ Bắc – xã Quỳnh Hồng, khu dân cư xã Quỳnh Xá, triển khai GPMB điểm dân cư thị trấn An Bài. Chỉ đạo tập trung xác minh, tham mưu giải quyết các đơn thư, kiến nghị liên quan đến lĩnh vực đất đai còn tồn đọng của công dân xã An Thái, An Lễ, Quỳnh Hưng, thị trấn Quỳnh Côi, Quỳnh Hoàng... 
Công tác bảo vệ môi trường được chú trọng, đã ban hành các văn bản chỉ đạo xã, thị trấn tăng cường công tác vệ sinh môi trường, thực hiện quy trình tiêu hủy lợn mắc bệnh dịch tả lợn Châu Phi; xây dựng Đề án quản lý chất thải rắn trên địa bàn huyện.
II. LĨNH VỰC VĂN HÓA-XÃ HỘI 
Các hoạt động văn hóa- thông tin, thể dục thể thao tổ chức thường xuyên, bám sát phục vụ các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đài Truyền thanh-Truyền hình huyện đã sản xuất 30 phóng sự và trên 200 tin bài tập trung vào các nội dung: công tác xây dựng nông thôn mới và các hoạt động kỷ niệm ngày giỗ Tổ Hùng Vương, ngày giải phóng Miền Nam...; tuyên truyền các biện pháp chăm sóc, bảo vệ, phòng trừ sâu bênh cho lúa xuân; các biện pháp phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi, cơ chế hỗ trợ và thủ tục để được hỗ trợ; chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông. Tiến hành rà soát, thống kê danh sách các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng; tổ chức các hoạt động nhân ngày sách Việt Nam 21/4.Tổ chức giải Việt dã cấp huyện; tham gia và đoạt cúp vô địch giải Việt dã tranh cúp Báo Thái Bình lần thứ 23. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tại các địa phương diễn ra sôi nổi, rộng khắp với 258 buổi sinh hoạt câu lạc bộ văn nghệ cấp xã, thị trấn; 41 buổi giao lưu và biểu biễn văn nghệ cấp xã, thôn; 16 giải thể thao cấp xã.
2. Công tác Giáo dục - Đào tạo
Hướng dẫn các trường hoàn thành chương trình năm học, xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá kết quả học sinh cuối năm học; tổ chức kiểm tra công tác quản lý và hoạt động sư phạm của giáo viên; kiểm định chất lượng học sinh giỏi. Chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống bạo lực học đường, duy trì tốt nền nếp, kỷ cương đảm bảo trường học an toàn.Tổ chức Hội nghị thông tin về “Đổi mới chương trình giáo dục phổ thông”; các lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp cho giáo viên; tổ chức Hội thi giáo viên tổng phụ trách giỏi năm học 2018-2019; chỉ đạo các trường học tổ chức tuyên truyền giới thiệu sách hưởng ứng ngày sách Việt Nam 21/4, đặc biệt đã tổ chức chuyên đề cấp huyện tại THCS Đông Hải; hướng dẫn các trường nghiệm thu sáng kiến kinh nghiệm năm học 2018-2019.
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- GDTX tích cực liên kết thực hiện đúng chương trình đào tạo; tổ chức tốt các lớp học nghề, thi nghề cho học sinh tại Trung tâm và các trường phổ thông trên địa bàn huyện.
3. Công tác dân số, y tế, chăm sóc sức khoẻ nhân dân 
Công tác y tế, chăm sóc sức khoẻ nhân dân được đảm bảo. Thực hiện có hiệu quả các chương trình y tế có mục tiêu và các bệnh xã hội. Công tác khám chữa bệnh tại 02 bệnh viện và trạm y tế xã, thị trấn được duy trì, không xảy ra tai biến; trên địa bàn huyện không xảy ra dịch bệnh nguy hiểm và ngộ độc thực phẩm đông người. Tổ chức tập huấn phần mềm quản lý thuốc và các văn bản QPPL về hành nghề dược tư nhân cho 101 cơ sở. Tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp truyền thông về dân số, kế hoạch hóa gia đình; triển khai chiến dịch hoạt động mạnh về công tác dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản đợt I năm 2019. 
4. Công tác lao động, việc làm và thực hiện chính sách xã hội
Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người và gia đình có công với cách mạng, chính sách an sinh xã hội, bảo trợ chăm sóc người khuyết tật, trẻ mồ côi và người cao tuổi. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện hoàn thành Đề án hỗ trợ, cải thiện nhà ở cho người có công với cách mạng theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời hoàn thiện danh sách nhà ở ngoài Đề án trình UBND tỉnh thẩm định, phê duyệt với 791 hộ (xây mới 445 hộ, sửa chữa 346 hộ); chi trả chế độ trợ cấp đối tượng người có công với tổng số tiền 19,729 tỷ đổng. Ra Quyết định trợ giúp xã hội cho 48 đối tượng người cao tuổi; điều chỉnh trợ cấp 15 đối tượng người khuyết tật; giải quyết chế độ hưởng mai táng phí cho78 đối tượng BTXH chết; Quyết định thôi hưởng trợ cấp hàng tháng 33 đối tượng; chi trả cho 14.670 đối tượng bảo trợ xã hội với tổng số tiền trên 5,7 tỷ đồng.
Công tác phòng chống tệ nạn xã hội, bảo vệ chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới được coi trọng. Thẩm định và bàn giao 01 hồ sơ đề nghị đưa người đi cai nghiện bắt buộc; thành lập thêm 03 điểm tư vấn hỗ trợ chăm sóc cai nghiện ma túy tại cộng đồng xã Quỳnh Hồng, Quỳnh Hưng và An Mỹ. Công tác đào tạo nghề, hỗ trợ tuyển dụng lao động đi làm việc tại các công ty trong và ngoài nước được tổ chức thường xuyên, góp phần giải quyết việc làm cho người lao động; xây dựng Kế hoạch thực hiện tháng an toàn vệ sinh lao động năm 2019; tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo Nghị định 157/NĐ-CP từ ngày 01/01/2019.
5. Công tác Nội vụ, cải cách hành chính, điều hành của UBND huyện
Tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của tỉnh và Huyện uỷ về công tác phòng chống dịch tả lợn Châu Phi, bảo vệ phát triển sản xuất cho nhân dân. Tổ chức thành công Hội nghị đối thoại giữa đồng chí Chủ tịch UBND huyện với nhân dân 8 xã Quỳnh Minh, Quỳnh Thọ, Quỳnh Hoa, Quỳnh Giao, Quỳnh Hoàng, Quỳnh Khê, Quỳnh Lâm, Quỳnh Sơn theo đúng quy định của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương và Kế hoạch của Huyện uỷ, qua đó đã kịp thời giải thích, hướng dẫn nhân dân về một số quy định, chính sách của nhà nước và giải quyết được nhiều nội dung nhân dân quan tâm. 
Triển khai nâng bậc lương thường xuyên, nâng thâm niên nghề, nâng bậc lương trước thời hạn quý 1, quý 2 năm 2019; Cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng do Sở Nội vụ tổ chức, trong đó 31 người đi bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đợt 2 năm 2019, 12 người bồi dưỡng tin học theo thông tư 03.
Tổ chức truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” tại xã Đồng Tiến; Chấp thuận cho Ban trì sự Hội phật giáo huyện tổ chức khóa tu mùa hè năm 2019, tổ chức  Đại lễ Phật đản, Phật lịch 2563-Dương lịch 2019 và An cư Kiết hạ tại Chùa Phúc Diên xã Quỳnh Mình.
Hoạt động của Trung tâm Hành chính công được duy trì. Trong tháng, Trung tâm đã tiếp nhận tổng số 2084 hồ sơ; đã giải quyết 1306 hồ sơ đúng và trước hạn; đang giải quyết 778 hồ sơ. Đường dây nóng tiếp nhận 04 cuộc gọi, đã chuyển đến cơ quan chuyên môn giải quyết theo thẩm quyền.
III. AN NINH, QUỐC PHÒNG, THANH TRA, TƯ PHÁP
1. Tình hình an ninh chính trị
Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định. Chủ động nắm tình hình, giải quyết kịp thời một số vụ việc, như: vụ đưa thông tin vụ Bà Thành trên mạng xã hội; vụ nhân dân xã Quỳnh Hoàng cản trở UBND xã đo phân lô, cắm mốc 04 lô đất tại khu chợ An Lộng cũ để làm đình và đài liệt sỹ; vụ việc tiếp nhận công đức tài sản ngôi nhà cũ về chùa Linh Cảm xã Quỳnh Hội.  Hướng dẫn, phối hợp giải quyết 25 vụ việc ở cơ sở liên quan trật tự an toàn xã hội trong đó đáng chú ý là 02 lừa đảo chiếm đoạt tài sản (xã An Lễ).
Công tác tấn công trấn áp tội phạm được triển khai quyết liệt. Trong tháng, điều tra làm rõ 01 vụ cướp giật tài sản = 01 bị can (An Bài); bắt quả tang 04 vụ đánh bạc, khởi tố 02 vụ = 09 bị can; bắt, bàn giao 01 đối tượng truy nã (Quỳnh Hội); bắt 02 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy (Quỳnh Mỹ, TT Quỳnh Côi); phát hiện xử lý 01 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy (TT Quỳnh Côi), bắt quả tang 01 vụ = 01 đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 27.000 viên ma túy tổng hợp = 7,5 kg và 04 túi ketamin = 3 kg. Lập hồ sơ đưa 01 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc.
Công tác quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự và công tác phòng cháy chữa cháy được chú trọng. Trong tháng đã kiểm tra 02 cơ sở kinh doanh, 02 doanh nghiệp, 03 hộ gia đình, phát hiện, xử lý 02 trường hợp vi phạm. 
Chỉ đạo tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự ATGT. Vận động 01 trường hợp tháo dỡ bạt rạp lấn chiếm lòng, lề đường, hành lang ATGT (Quỳnh Hội); thực hiện giải tỏa giao thông tĩnh thị trấn An Bài, Quỳnh Côi và xã Quỳnh Mỹ. Phối hợp Đoàn thanh niên huyện và các trường PTNT, Trung tâm GDNN – GDTX huyện tổ chức cuộc thi ”Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông”.
2. Công tác quân sự, quốc phòng địa phương
Duy trì nghiêm các chế độ trực theo quy định. Đăng ký tuổi 17 cho nam thanh niên, rà soát công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, DQTV theo kế hoạch. Xây dựng và chỉ đạo các xã, thị trấn, các đơn vị tự vệ thực hiện kế hoạch huấn luyện dân quân tự vệ năm 2019. Triển khai kế hoạch tuyển sinh quân sự năm 2019; phối hợp tổ chức khám sức khỏe và hoàn thiện hồ sơ cho 172/177 thí sinh đăng ký thi tuyển quân sự. Tổ chức Hội nghị kết luận địa bàn và lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỳ trên địa bàn huyện đạt kết quả tốt.    
3. Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo
Duy trì việc tiếp dân theo quy định, các đơn thư được tiếp nhận, phân loại, xử lý theo đúng thẩm quyền. Trong tháng 4, lãnh đạo UBND huyện và các ngành tiếp 25 lượt người bằng 19 vụ việc, so cùng kỳ tháng trước tăng 02 lượt người; tăng 05 vụ việc; tổ chức đối thoại với ông Nguyễn Văn Hán- xã An Thái, chuẩn bị các loại tài liệu và các điều kiện cần thiết để đối thoại với ông Lương Văn Kham, ông Nguyễn Đức Tưng -xã An Thái. Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các xã, thị trấn giải quyết các đơn thư thuộc thẩm quyền.  Kết luận cuộc thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về đất đai trong việc giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất của UBND xã An Ninh. 
4. Công tác tư pháp, thi hành án dân sự
Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, trong tháng đã phối hợp tổ chức lớp tuyên truyền về Luật tín ngưỡng tôn giáo tại xã An Vũ; lớp tập huấn về nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho các hòa giải viên tại xã Quỳnh Châu. Thực hiện chứng thực cho 34 trường hợp; xác định lại dân tộc cho 01 trường hợp; đăng ký lại khai sinh cho 01 trường hợp; cải chính hộ tịch cho 37 trường hợp; đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 02 trường hợp.
Công tác thi hành án dân sự duy trì hoạt động, phối hợp với xã, thị trấn đôn đốc, xác minh, giải quyết việc thi hành án khó khăn, phức tạp, kéo dài. Trong tháng đã thi hành xong 63 vụ việc với tổng số tiền 366.589.000 đồng, đang thi hành 85 việc.

Phần 2
MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 5/2019

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
- Tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác phòng chống dịch bệnh dịch tả lợn Châu Phi; hướng dẫn các địa phương hoàn thiện hồ sơ đề nghị hỗ trợ cho các hộ có lợn bị tiêu huỷ, đồng thời có biện pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm thịt lợn khoẻ cho người chăn nuôi. Chỉ đạo các xã, thị trấn hướng dẫn nhân dân thực hiện tốt chiến dịch diệt chuột, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh đối với lúa xuân;
- Chỉ đạo, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn tạo điều kiện giúp các xã còn lại hoàn thiện các tiêu chí phấn đấu về đích nông thôn mới trong tháng 6;
- Tập trung chỉ đạo thực hiện các công việc liên quan đến việc thực hiện dự án Khu Công nghiệp phục vụ nông nghiệp tại huyện; 
- Tổ chức triển khai kế hoạch tuyển dụng viên chức Trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên huyện, Kế hoạch tuyển dụng giáo viên mầm non; tổ chức tổng kết, đánh giá thi đua cuối năm học 2018-2019;
- Đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án đang triển khai thi công; khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư các công trình mới thực hiện mục tiêu huyện về đích nông thôn mới trong đó tập trung vào các dự án: Đường ĐH73, đường ĐH78, đường ĐH74 giai đoạn 2, ĐH82, ĐH83, đường từ ngân hàng vào xã Quỳnh Hồng; sửa chữa Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, Sân vận động; xây dựng chợ Quỳnh Côi giai đoạn 2 và Bến xe Quỳnh Côi mới. Xúc tiến các bước chuẩn bị cho việc khởi công xây dựng tượng đài Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn tại khu quần thể di tích A Sào.
II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CỤ THỂ
1. Về phát triển kinh tế
1.1. Về sản xuất nông nghiệp, nông thôn mới
Tiếp tục chỉ đạo chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa và cây màu xuân. Triển khai Đề án sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2019. Tổng hợp diện tích đăng ký gieo trồng cây màu hè năm 2019; chỉ đạo các HTXDVNN chủ động chuẩn bị các giống lúa ngắn ngày cho diện tích lúa cực sớm để đảm bảo diện tích trồng cây vụ đông ưa ấm. Tiếp tục chỉ đạo công tác phòng chống dịch tả lợn Châu Phi; hướng dẫn xã, thị trấn hoàn thiện thủ tục, hồ sơ hỗ trợ vật nuôi do bị dịch tả Châu Phi; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động khuyến khích tiêu thụ sản phẩm thịt lợn khoẻ cho người chăn nuôi. Tổ chức tập huấn lực lượng quản lý đê nhân dân tại địa phương; cấp phát vật tư phục vụ PCTT&TKCN năm 2019. Hướng dẫn, đôn đốc 05 xã còn lại đăng ký về đích năm 2019 hoàn thành tiêu chí xây dựng Nông thôn mới theo Quyết định 09/QĐ-UBND của UBND tỉnh.
1.2. Lĩnh vực CN-TTCN, Giao thông- Xây dựng; Thương mại - DV
Tiếp tục chỉ đạo, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tích cực tổ chức đẩy mạnh sản xuất đảm bảo kế hoạch đề ra; hướng dẫn, tạo điều kiện để các nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục cần thiết để thực hiện các dự án. Đôn đốc việc thực hiện quy hoạch, các công trình giao thông, xây dựng của huyện và 05 xã còn lại hoàn thiện các tiêu chí về đích nông thôn mới năm 2019; đảm bảo an toàn giao thông nhất là dịp 30/4 -1/5 trên địa bàn huyện. 
Thẩm định các dự toán dịch chuyển đường điện và mặt bằng xây dựng các tuyến điện trung, cao thế để thi công các công trình. Chỉ đạo ngành điện thực hiện các biện pháp đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định chống quá tải.
Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ xây dựng chợ Quỳnh Côi giai đoạn 2; tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm tra, quản lý thị trường, các hoạt động kinh doanh, buôn bán trên địa bàn, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
1.3. Công tác thu, chi ngân sách
Tập trung chỉ đạo thu đúng, thu đủ các khoản thu vào ngân sách nhà nước. Cấp phát kịp thời kinh phí được bổ sung cho các đơn vị; tiếp tục chỉ đạo các địa phương, đơn vị đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình theo kế hoạch vốn đã phân bổ năm 2019; chỉ đạo các xã thị trấn quyết toán các công trình nhóm 1 trong xây dựng nông thôn mới theo đúng quy định.
1.4. Lĩnh vực Tài nguyên - MT
Chỉ đạo, đôn đốc địa phương đơn vị thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2019. Tiếp tục hướng dẫn hồ sơ quy hoạch dân cư của các xã để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng. Thẩm định các hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất, hồ sơ cấp GCNQSDĐ đảm bảo đúng quy định; đôn đốc các xã, thị trấn giải quyết tồn đọng GCN đã cấp theo dự án VLAP. Thực hiện công tác GPMB dự án khu công nghiệp chuyên nông nghiệp; hoàn thiện hồ sơ dự án tái định cư thôn Lương Cầu, xã An Cầu. Chỉ đạo các địa phương thực hiện tự rà soát, kiểm tra việc quản lý sử dụng đất, xử lý ngay các trường hợp vi phạm về sử dụng đất đai trên địa bàn huyện theo thẩm quyền.
Chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt. Thẩm định, kiểm tra chặt chẽ kế hoạch và đề án bảo vệ môi trường. 
2. Văn hoá - xã hội
2.1. Lĩnh vực Văn hoá - Thông tin
 Bám sát các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, chỉ đạo cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền tập trung vào một số nội dung: tuyên truyền kỷ niệm ngày giải phóng Miền Nam 30/4, 65 năm ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ; 129 năm ngày sinh của Bác; tập trung chăm sóc, bảo vệ phòng trừ sâu bệnh cho lúa và cây màu xuân cuối vụ; tiếp tục tuyên truyền phòng chống dịch bệnh dịch tả lợn Châu Phi; xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam; tổ chức hội nghị tập huấn cho các chủ cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng; triển khai chỉnh trang cáp viễn thông trên địa bàn huyện; ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường giáo dục, phát huy truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng của quê hương Thái Bình. 
2.2. Công tác Y tế, chăm sóc sức khoẻ nhân dân
Giám sát chặt chẽ, hướng dẫn biện pháp phòng các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Triển khai các hoạt động tháng hành động vì an toàn vệ sinh thực phẩm năm 2019. Tổ chức đoàn kiểm tra Liên ngành kiểm tra cơ sở hành nghề y dược tư nhân. Đẩy mạnh truyền thông trực tiếp các chuyên đề chăm sóc SKSS-KHHGĐ tại các xã, thị trấn và nữ công nhân lao động tại các doanh nghiệp.
2.3. Công tác Giáo dục – Đào tạo
Hoàn thành chương trình kế hoạch dạy học. Tổ chức ôn tập, kiểm tra đánh giá chất lượng cuối năm học; xét tốt nghiệp lớp 9 THCS; tập trung đội tuyển học sinh giỏi lớp 9 năm học 2019-2020. Tổ chức Hội nghị khen thưởng học sinh giỏi; tổng kết, đánh giá thi đua năm học 2019-2020. Chỉ đạo tu bổ cơ sở vật chất, bàn giao và phối hợp tổ chức quản lý, hướng dẫn học sinh sinh hoạt hè tại địa phương. Xây dựng Kế hoạch tổ chức kì thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020.
2.4. Lĩnh vực Lao động – TBXH
Thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định các chế độ chính sách đối với người có công, các đối tượng BTXH trên địa bàn. Tổ chức kiểm tra nhà ở người có công đã hoàn thành xong; hướng dẫn, đôn đốc các xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án hỗ trợ cải thiện nhà ở cho người có công với cách mạng. Tích cực tuyên truyền vận động làm tốt công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em, phòng chống tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện. Tổ chức hội nghị triển khai tháng hành động vì trẻ em và phát động ủng hộ quỹ Bảo trợ trẻ em năm 2019; Hội nghị tập huấn Thông tư 01/TT-2019/BLĐTBXH của Bộ Lao động – TB&XH quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện.
2.5. Công tác cải cách hành chính, điều hành của UBND huyện
Triển khai Hướng dẫn số 705/HD-SNV ngày 18/4/2019 của Sở Nội vụ về thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ cấp xã công tác ở Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội không đủ điều kiện về tuổi tái cử về độ tuổi. Hướng dẫn các đơn vị trường học thực hiện công tác đánh giá, phân loại và thi đua khen thưởng đối với công chức, viên chức ngành giáo dục năm học 2018- 2019. Chỉ đạo thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết các thủ tục hành chính tại Trung tâm. 
3. Lĩnh vực An Ninh , QP, Thanh tra, Thi hành án DS
3.1. Chủ động nắm tình hình an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, an ninh khu công nghiệp, tiếp tục nắm tình hình việc triển khai dự án xây dựng khu công nghiệp chuyên nông nghiệp do tập đoàn Lộc Trời-Trường Hải đầu tư tại các xã An Thái, An Cầu, An Ninh, An Bài. Tăng cường công tác tấn công, trấn áp các loại tội phạm, phòng chống cháy nổ. Tăng cường tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nhất là dịp nghỉ lễ 30/4, 01/5...; phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
3.2. Duy trì nghiêm chế độ trực theo quy định đặc biệt trực cao điểm dịp lễ 30/4, 01/5. Chỉ đạo triển khai tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cho 9 xã khu Quỳnh năm 2019. Làm tốt công tác chuẩn bị tham gia Hội thi cán bộ huấn luyện giỏi do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức, phấn đấu đạt kết quả cao; mở lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng năm 2019.
3.3. Duy trì nề nếp công tác tiếp công dân theo quy định. Chỉ đạo giải quyết dứt điểm đơn tố cáo của công dân xã An Đồng và các đơn thư của công dân xã An Mỹ, Quỳnh Hồng, Quỳnh Hội, Quỳnh Ngọc…Triển khai cuộc thanh tra công tác quản lý thu, chi kinh phí giáo dục.Tích cực tuyên truyền các văn bản pháp luật trong đó tập trung vào các văn bản mới ban hành. Thực hiện tốt công tác thi hành án dân sự.
Trên đây là báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 4, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2019 của UBND huyện Quỳnh Phụ./.
 


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Bản đồ hành chính

Vị trí địa lý

Diện tích: 209,6 Km2

Dân số: 245.188 người

Bình chọn
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 283
Hôm qua : 984