mic
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

BÁO CÁO Tình hình KT-XH tháng 02, nhiệm vụ công tác tháng 3 năm 2021

BÁO CÁO Tình hình KT-XH tháng 02, nhiệm vụ công tác tháng 3 năm 2021

BÁO CÁO
Tình hình KT-XH tháng 02, nhiệm vụ công tác tháng 3 năm 2021

Phần 1
TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 02/2021

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, huyện Quỳnh Phụ đã chủ động, sớm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung cao, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các bộ phận chuyên môn phối hợp tổ chức thực hiện đồng thời và hoàn thành tốt các nhiệm vụ quan trọng trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu. Ngay sau dịp nghỉ Tết, đã chỉ đạo quyết liệt các cấp, các ngành và các địa phương tập trung, khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ, tạo điều kiện để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội ngay từ đầu năm, vừa đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19. Kết quả, tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 cụ thể như sau:
I. VỀ KINH TẾ
1. Sản xuất nông nghiệp: 
+  Về trồng trọt: Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn người dân thu hoạch những diện tích cây vụ đông còn lại; đồng thời đẩy mạnh tiến độ làm đất, vệ sinh đồng ruộng; tranh thủ thời tiết nắng ấm đẩy nhanh tiến độ gieo cấy đảm bảo đúng khung thời vụ, hết diện tích, không để diện tích ruộng bỏ hoang, đến ngày 25/02/2021 toàn huyện đã gieo cấy xong 11.300 ha diện tích lúa xuân, trong đó diện tích lúa gieo thẳng, sạ hàng khoảng 1.200 ha, lúa sinh trưởng, phát triển tốt. Diện tích cây màu xuân đã gieo trồng đến nay đạt khoảng 1.490 ha; trong đó: Ngô 400 ha, lạc 200 ha, ớt 150 ha, dưa bí các loại 190 ha và rau màu các loại 550 ha. Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch, triển khai quyết liệt chiến dịch diệt chuột bảo vệ sản xuất vụ xuân năm 2021, toàn huyện đã đánh bắt thủ công được 80.000 con chuột và rải lượng thuốc trên 3.500 kg, làm giảm mật độ và sự gây hại của chuột trên đồng ruộng. Triển khai Kế hoạch Tết trồng cây đầu xuân Tân Sửu 2021, tổ chức ra quân tại trường Tiểu học và Trung học cơ sở Quỳnh Bảo thu được kết quả tốt, toàn huyện trồng được khoảng 330.000 cây.
+ Chăn nuôi, thuỷ sản: Do sớm chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, người dân tích cực tái đàn từ cuối năm 2020, nên đã đảm bảo nguồn cung các mặt hàng thịt phục vụ dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, giá cả thịt lợn giữ ở mức cao.  UBND huyện đã ban hành Kế hoạch hành động an toàn vệ sinh ngành nông nghiệp năm 2021; triển khai Kế hoạch tiêm văcxin phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ xuân hè năm 2021; chỉ đạo thống kê đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn; thực hiện các biện pháp duy trì phát triển chăn nuôi năm 2021. Hướng dẫn các hộ nuôi trồng thủy sản khẩn trương thu hoạch và tiến hành cải tạo, vệ sinh ao đầm, lồng bè, chuẩn bị cho vụ nuôi thả mới.
+ Xây dựng nông thôn mới: Tiếp tục chỉ đạo các xã hoàn thiện các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao; Rà soát các tiêu chí, xây dựng Kế hoạch thực hiện nông thôn mới nâng cao 2021.
2. Công nghiệp-TTCN, Thương mại- Dịch vụ, Giao thông- XDCB:
+ Công nghiệp-TTCN: Chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo hoạt động ổn định. Ngay sau dịp nghỉ Tết nguyên đán, huyện đã tổ chức các đoàn thăm, chúc Tết, động viên các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh khắc phục khó khăn, đẩy mạnh các hoạt động sản xuất ngay từ đầu năm, đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2021.
Chỉ đạo ngành điện tập trung giải quyết đảm bảo chống quá tải điện và có các phương án xử lý khi có tình huống, sự cố xảy ra, cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ tốt nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân, nhất là trong dịp Tết nguyên đán.
+ Giao thông -XD: Chỉ đạo tạm dừng hoạt động bến khách ngang sông để theo chỉ đạo của tỉnh; Chỉ đạo thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, quản lý phương tiện và tổ chức bến xe khách gắn với phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp tết Nguyên đán; Phê duyệt Quy hoạch chi tiết điểm dân cư xã An Thái; phê duyệt cục bộ Quy hoạch chung xã An Thanh, Đông Hải.
Các dự án công trình xây dựng đảm bảo đúng quy định, chất lượng và tiến độ thi công. Hiện một số dự án trọng điểm như Hạ tầng dân cư Đồng Kênh, Quỳnh Hưng, Đồng Quỳnh, đường ĐH.72, ĐH.75, ĐH.77... đang được đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đáp ứng yêu cầu đề ra.
+ Thương mại - DV: Chỉ đạo các ngành, địa phương thường xuyên kiểm tra, yêu cầu các trung tâm thương mại, các khu vực chợ thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid -19; đồng thời tăng cường kiểm tra về thị trường, không để xảy ra thiếu hàng, đầu cơ, gom hàng gây sốt giả trên thị trường, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, hoạt động thương mại, dịch vụ vẫn diễn ra sôi động; các mặt hàng thiết yếu phong phú, đa dạng, chất lượng đảm bảo, đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiêu dùng của người dân. 
3. Công tác thu chi ngân sách:
Thực hiện giao dự toán phân bổ ngân sách cho các phòng, ban đơn vị, các xã, thị trấn; thành lập Ban chỉ đạo thu ngân sách để tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ thu ngay từ đầu năm đảm bảo kế hoạch. Tổng thu ngân sách lũy kế thực hiện 239,1 tỷ đồng, đạt 23,8% dự toán HĐND huyện giao, trong đó thu trên địa bàn 102,2 tỷ đồng, đạt 24,4% dự toán (Thu tiền sử dụng đất thực hiện 66,8 tỷ đồng, đạt 28,7%); Thu trợ cấp ngân sách cấp trên 91,5 tỷ đồng đạt 16,7%  dự toán; Thu chuyển nguồn 45,2 tỷ đồng.
Tổng chi ngân sách 136,1 tỷ đồng, trong đó chi đầu tư phát triển kinh tế 26,4 tỷ đồng; chi tiêu dùng thường xuyên 109,7 tỷ đồng, đảm bảo kịp thời đầy đủ chế độ cho các đối tượng được hưởng và các nhiệm vụ chính trị địa phương. 
4. Công tác quản lý đất đai và môi trường
Tiếp tục điều chỉnh lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021 - 2030 trình UBND tỉnh phê duyệt; Tổng hợp kết quả thống kê đất đai cấp huyện năm 2020 và thẩm định kết quả thống kê đất đai cấp xã năm 2020. Phê duyệt phương án đấu giá QSDĐ; ban hành 03 quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá QSDĐ với 108 lô, diện tích 10.437 m2 với tổng số tiền trúng đấu giá đạt trên 170,83 tỷ đồng. Công tác GPMB tiếp tục được triển khai, tập trung giải phóng mặt bằng thực hiện dự án khu dân cư Đồng Kênh, xã Quỳnh Hồng, diện tích 31.405,4 m2; Cụm công nghiệp Quý Ninh; thông báo thu hồi đất dự án đường Thái Bình – Cầu Nghìn. Cấp 132 giấy chứng nhận QSD đất lần đầu, diện tích 40.043.9 m2; đính chính 25 giấy chứng nhận theo thẩm quyền. Chỉ đạo xã An Lễ xử lý dứt điểm các vi phạm đất đai trên địa bàn; đôn đốc việc xử lý vi phạm tại thị trấn An Bài, xã An Khê.
Công tác bảo vệ môi trường được quan tâm, chỉ đạo, tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương vệ sinh môi trường phòng chống dịch Covid-19 và thực hiện thu gom xử lý rác thải trước trong và sau Tết; Chỉ đạo xã, thị trấn thực hiện Đề án quản lý chất thải rắn trên địa bàn huyện đến năm 2025. Đôn đốc, hướng dẫn UBND xã Quỳnh Mỹ triển khai mô hình phân loại rác thải tại hộ gia đình.
II. LĨNH VỰC VĂN HÓA-XÃ HỘI  
1. Hoạt động văn hóa- thông tin, thể thao, truyền thanh, truyền hình
Các hoạt động thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh, đạt hiệu quả, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: tuyên truyền về đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội dịp tết Nguyên đán; việc thực hiện Luật 14 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Nghị định 137 về quản lý, sử dụng pháo; công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tết, công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2021, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đặc biệt chỉ đạo thực hiện các biện pháp đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi, giải trí, tâm linh, tín ngưỡng … ; Hệ thống đài truyền thanh từ huyện đến cơ sở tăng cường thời lượng phát sóng tập trung tuyên truyền nhân dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, hạn chế các hoạt động tập trung đông người, bao gồm cả việc cưới, việc tang, mừng thọ, chúc thọ… 
Hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý được tăng cường, tích cực sử dụng hình thức họp trực tuyến; gửi nhận văn bản qua hệ thống mạng văn phòng; tuyên truyền, hướng dẫn, vận động nhân dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết các thủ tục hành chính. 
2. Công tác Giáo dục - Đào tạo
 Công tác an toàn trường học được đảm bảo, cán bộ, giáo viên, học sinh thực hiện nghiêm Nghị định 36 và Luật số 14, không có vi phạm an ninh trật tự. Các trường tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn học sinh phòng chống dịch bệnh, kỹ năng chăm sóc, tự bảo vệ bản thân trong thời gian nghỉ phòng chống dịch; cán bộ, giáo viên duy trì các hoạt động chuyên môn, vệ sinh trường lớp đảm bảo môi trường tốt nhất cho học sinh khi trở lại trường tiếp tục học tập. Thực hiện dạy, học trực tuyến trong thời gian học sinh các nhà trường nghỉ học từ ngày 01/02/2021 đến ngày 01/3/2021, đảm bảo duy trì nền nếp học tập và chương trình học cho học sinh.
3. Công tác dân số, y tế, chăm sóc sức khoẻ nhân dân 
Tập trung chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng chống, đảm bảo các điều kiện đáp ứng khẩn cấp với tình hình dịch bệnh Covid 19 theo đúng chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, hướng dẫn của Bộ y tế, các Bộ, ngành liên quan; Huy động toàn bộ hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở vào cuộc; nhân dân đã tích cực, chủ động cùng tham gia công tác phòng, chống dịch. Tổ chức rà soát, quản lý các trường hợp nguy cơ cao, người dân từ vùng dịch về huyện, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán, kịp thời cách ly một số trường hợp nghi nhiễm và đến từ vùng có dịch bệnh; hướng dẫn thực hiện cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà theo quy định. Chỉ đạo hoạt động Tổ công tác liên ngành phòng chống dịch tại 02 điểm chốt của tỉnh tại Cầu Hiệp-xã Quỳnh Giao, Cầu Nghìn-thị trấn An Bài và 04 điểm chốt của huyện tại An Khê, An Đồng, Quỳnh Lâm, Quỳnh Thọ để kiểm soát người, phương tiện ra vào địa bàn huyện; Tổ tuần tra phòng, chống dịch bệnh, kịp thời nhắc nhở, xử lý các trường hợp vi phạm trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Chỉ đạo tạm dừng hoạt động tại Bến khách ngang sông trên địa bàn huyện theo chỉ đạo của tỉnh. Duy trì trực, thường trực phòng chống dịch 24/24h tại BVĐK huyện, Trung tâm Y tế, các Trạm Y tế xã, thị trấn, sẵn sàng xử lý các tình huống diễn biến của dịch. Đến nay trên địa bàn huyện không ghi nhận ca mắc Covid-19.
Công tác khám chữa bệnh từ tuyến huyện đến cơ sở được nâng cao; dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, trên địa bàn huyện không xảy ra tai biến và ngộ độc thực phẩm đông người. Tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp truyền thông về dân số, số sinh trong tháng 215 ca, tăng 4 ca so với cùng kỳ năm 2020.
4. Công tác lao động, việc làm và thực hiện chính sách xã hội
Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người và gia đình có công với cách mạng: Tổ chức thăm, tặng quà cho đối tượng chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán đảm bảo trang trọng, thiết thực, không để sót đối tượng, tổng số tiền trao tặng 10,29 tỷ đồng (trong đó Quà của Chủ tịch nước 3.271.200.000 đ ; quà của Tỉnh  5.849.000.000đ ; quà của huyện 1.169.800.000đ ). Tổ chức rà soát nhà ở phát sinh ngoài đề án; nghiệm thu cấp kinh phí nhà ở đối với 30 hộ gia đình thuộc đối tượng NCC với cách mạng đã tiến hành xây mới, sửa chữa nhà ở được hỗ trợ cải thiện nhà ở đợt 01 năm 2020 theo Quyết định số 3138/QĐ-UBND ngày 21/12/2020 của UBND tỉnh.
Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, bảo trợ chăm sóc người khuyết tật, trẻ mồ côi và người cao tuổi. Trong dịp Tết, đã huy động, tặng quà Tết cho hộ nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn với 6.482 suất quà = 2.367.700 đồng, đảm bảo mỗi hộ nhận được ít nhất 01 suất quà; Tặng quà cho người khuyết tật và trẻ mồ côi với tổng số tiền là 109.900.000 đ; Tặng quà và chúc thọ, mừng thọ bằng tiền mặt và hiện vật cho các cụ cao tuổi ở tuổi 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 và trên 100 tuổi với tổng số 4.875 cụ, tổng số tiền trên 6,8 tỷ đồng. 
Trong dịp Tết nguyên đán, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện không có tình trạng nợ đọng tiền lương của người lao động. Nhiều doanh nghiệp đã quan tâm trao tặng quà Tết cho người lao động. Ngay sau Tết, người lao động đã trở lại làm việc ổn định, không có biến động nhiều về lao động.
5. Công tác Nội vụ, cải cách hành chính
 Chỉ đạo thực hiện đúng chế độ chính sách, tiền lương cho cán bộ, công chức, viên chức, đề nghị UBND tinh quyết định cho 10 Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã, thị trấn nghỉ việc hưởng trợ cấp một lần; Hoàn thành xét chuyển thành viên chức đối với 446 giáo viên mầm non; tuyển dụng mới 267 giáo viên mầm non và 23 giáo viên tiểu học, đảm bảo khách quan, đúng quy định. Tổng hợp báo cáo số lượng, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức hiện có mặt tại thời điểm 31/12/2020 (CBCC cấp xã 650 người, CBCCVC cấp huyện 2.628 người). Ban hành các văn bản chỉ đạo và tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Tổng kết cụm thi đua các huyện, thành phố năm 2020.
Công tác cải cách hành chính được quan tâm thực hiện, huyện đã ban hành Kế hoạch CCHC huyện năm 2021, kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2021; Đề án xác định chỉ số đánh giá kết quả CCHC của UBND cấp xã trên địa bàn huyện. Tiếp tục kiện toàn tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, đáp ứng yêu cầu công việc và chất lượng giải quyết TTHC cho người dân; xây dựng kế hoạch tăng cường cơ sở vật chất và trang thiết bị cần thiết triển khai thực hiện phương án ”5 tại chỗ” đảm bảo yêu cầu; việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính được thực hiện đúng quy định, trong tháng tổng số hồ sơ đã tiếp nhận giải quyết tại Bộ phận là 3.080 hồ sơ (trong đó Tài nguyên-MT 1.409 hồ sơ, Tài chính 37 hồ sơ, Lao động-TBXH 214 hồ sơ, Tư pháp 135 hồ sơ, Bảo hiểm xã hội 1.269 hồ sơ), đã giải quyết 2.047 hồ sơ, không có hồ sơ quá hạn, đang giải quyết 1.033 hồ sơ.
 III. AN NINH, QUỐC PHÒNG, THANH TRA, TƯ PHÁP
1. Tình hình an ninh chính trị
Tình hình an ninh khu công nghiệp, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo không có phức tạp xảy ra. Chỉ đạo tổ chức rà soát, nắm chắc tình hình hoạt động của các tổ chức, người nước ngoài, việt kiều về thăm thân và lao động trong các công ty, doanh nghiệp...để chủ động phát hiện xử lý những trường hợp có nghi vấn. Xây dựng, triển khai kế hoạch công tác đảm bảo ANTT phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp. 
Tổ chức đồng loạt ra quân tấn công trấn áp các loại tội phạm; mở đợt cao điểm tổng kiểm tra, vận động, thu hồi vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Kết quả: Phát hiện 04 vụ = 05 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy (An Dục, An Mỹ, Quỳnh Nguyên, Châu Sơn); 01 vụ trộm cắp tài sản; vận động 01 đối tượng ra đầu thú; Bắt quả tang 03 vụ = 39 đối tượng đánh bạc (Quỳnh Khê, An Thái, An Lễ, An Khê, Quỳnh Côi, An Tràng, An Quý, Quỳnh Ngọc), thu giữ 45,8 triệu đồng; lập 05 hồ sơ đưa đối tượng vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; vận động nhân dân giao nộp, thu hồi 10 vũ khí thô sơ, 2.8kg pháo các loại 04 viên đạn, 0,1kg pháo.
Công tác đảm bảo trật tự ATGT được duy trì, tuần tra phát hiện, xử lý 116 trường hợp vi phạm Luật giao thông đường bộ, phạt tiền 125.800.000 đồng, tạm giữ 06 pguowng tiện, tước quyền sử dụng GPLX 05 trường hợp. 
Tình hình ANTT trên địa bàn huyện được đảm bảo, không xảy ra tình trạng đốt pháo nổ, bảo vệ an toàn dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. 
2. Công tác quân sự, quốc phòng địa phương    
Duy trì nghiệm túc các chế độ trực SSCĐ, tổ chức trực cao điểm dịp Tết Nguyên đán, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Phân công lực lượng tham gia các điểm chốt kiểm soát dịch bệnh của tỉnh, của huyện và bảo đảm hậu cần tại khu vực cách ly y tế tập trung của huyện. Tổ chức xuống lệnh gọi 391 công dân nhập ngũ, nắm chắc tình hình tư tưởng công dân nhập ngũ vào các đơn vị kịp thời xử lý các tình huống xảy ra. Xây dựng kế hoạch, chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức lễ giao nhận quân năm 2021 đảm bảo trang trọng, đúng luật, an toàn theo đúng chỉ đạo và hướng dẫn của cấp trên và ngành y tế trong điều kiện tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp, đã tổ chức Lễ giao nhận quân thành 02 đợt cho các đơn vị đảm bảo đủ quân số, chất lượng. 
3. Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo
Duy trì việc tiếp dân theo quy định. Trong tháng, lãnh đạo UBND huyện và các ngành đã tiếp 09 lượt đoàn = 10 lượt người = 09 vụ việc; so với tháng trước tăng 03 lượt đoàn, tăng 02 lượt người, tăng 04 vụ việc. Tập trung chỉ đạo các ngành liên quan cơ bản giải quyết xong nội dung thuộc thẩm quyền vụ việc giữa công ty TNHH Hưng Long và Công ty kinh doanh khí hóa lỏng Liên Quảng Thành xảy ra trên địa bàn xã Quỳnh Hải; rà soát, hoàn thiện kết quả xác minh nội dung đơn tố cáo của công dân xã An Đồng; chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các xã, thị trấn giải quyết các đơn thư công dân theo thẩm quyền. Kết luận cuộc thanh tra công tác quản lý thu, chi kinh phí giáo dục tại 03 trường: Mầm non, Tiều học, THCS Thị trấn Quỳnh Côi. Thực hiện nghiêm Luật phòng chống tham nhũng.    
4. Công tác tư pháp, thi hành án dân sự 
Chủ động xây dựng các Kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác. Tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại các địa phương trong đó tập trung tuyên truyền các văn bản luật liên quan đến tình hình dịp Tết nguyên đán và dịch bệnh, như: Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm, Luật nghĩa vụ quân sự, Luật số 14 và các văn bản có liên quan …nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân về thực hiện pháp luật... Ban hành Kế hoạch tổng kết thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay về bảo vệ trẻ em; Chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện công tác hộ tịch, chứng thực theo đúng quy định của pháp luật.
IV. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND HUYỆN
UBND huyện đã tập trung chỉ đạo quyết liệt các cơ quan, đơn vị, địa phương sớm, chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong dịp Tết nguyên đán; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; huy động sự vào cuộc hiệu quả của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, đảm bảo an toàn, nhân dân đón Tết lãnh mạnh, vui tươi, phấn khởi.
Ngay sau Tết, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, chính quyền cơ sở phối hợp tổ chức triển khai nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm Covid-19; triển khai thực hiện các nhiệm vụ ngay từ đầu năm mới, phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; 
 

Phần 2
NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN THÁNG 3/2021

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
- Tiếp tục thực hiện hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch và giảm thiểu thiệt hại từ đại dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội.
- Chuẩn bị chu đáo, đúng quy định các bước, quy trình, thực hiện tốt công tác bầu cử Đại biểu Quốc Hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
 - Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án trọng tâm của tỉnh, huyện; Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia sức, gia cầm, không để dịch bệnh xảy ra. Chỉ đạo, hướng dẫn nông dân chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh, đảm bảo hoàn thành thắng lợi sản xuất vụ xuân năm 2021; Xây dựng và triển khai kế hoạch xã nông thôn mới nâng cao năm 2021.
- Chỉ đạo các ngành liên quan tham mưu UBND huyện giải quyết dứt điểm nội dung thuộc thẩm quyền vụ việc giữa công ty TNHH Hưng Long và Công ty Cổ phẩn kinh doanh khí hóa lỏng Liên Quảng Thành và các vụ việc vi phạm luật đất đai.
- Giữ vững ổn định An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; Làm tốt công tác tiếp dân, phân loại xử lý, giải quyết đơn thư liên quan nhân sự tham gia ứng cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 
II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CỤ THỂ   
1. Về kinh tế
1.1. Chỉ đạo, hướng dẫn nông dân chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho lúa và cây màu xuân kịp thời, hiệu quả. Thực hiện tốt chiến dịch diệt chuột đồng loạt, liên tục và có sự tham gia của cả cộng đồng. Tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức kế hoạch tiêm văcxin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm vụ xuân hè 2021. Xây dựng Đề án sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2021. Chuẩn bị tốt công tác PCTT&TKCN. Tiếp tục đôn đốc và tạo điều kiện giúp các xã, các ngành hoàn thiện hồ sơ tiêu chí xã Nông thôn mới nâng cao trình tỉnh thẩm định.
1.2. Nắm bắt tình hình sản xuất của các Doanh nghiệp trong tình trạng dịch Covid - 19 đang có diễn biến phức tạp; chỉ đạo các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tích cực đẩy mạnh sản xuất; hướng dẫn, tạo điều kiện để các nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục cần thiết để thực hiện các dự án. Thực hiện kịp thời các chính sách của trung ương, của tỉnh hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp, nhất là các chính sách hỗ trợ liên quan đến dịch bệnh Covid-19; Hoàn thành Quy hoạch chi tiết các khu, điểm dân cư theo thẩm quyền; Quản lý thi công các dự án Đầu tư xây dựng và các dự án đầu tư công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện.
1.3. Tập trung chỉ đạo thu đúng, thu đủ các khoản thu vào ngân sách. Cấp phát kịp thời kinh phí  bổ sung cho các đơn vị, tiếp tục chỉ đạo các địa phương, đơn vị đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình theo kế hoạch vốn đã phân bổ năm 2021. 
 1.4. Tập trung chấn chỉnh, khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện, nâng cao trách nhiệm của cấp xã, đặc biệt là người đứng đầu trong công tác quản lý đất đai; công bố công khai kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2021và giám sát việc thực hiện kế hoạch; làm tốt công tác thẩm định hồ sơ giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thuộc thẩm quyền. Chủ động xây dựng kế hoạch, lộ trình và tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng trong điều kiện thời gian tới, trên địa bàn phải thực hiện đồng thời nhiều dự án quan trọng của tỉnh và huyện.
Chủ động kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật khoáng sản, đặc biệt là chống khai thác cát trái phép trên sông Luộc, sông Hóa; đôn đốc đơn vị đơn vị thực hiện nghiêm Đề án quản lý chất thải rắn trên địa huyện đến năm 2025; triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển cây xanh, vườn hoa, thu gom rác thải sinh hoạt tại các xã, thị trấn.
2. Văn hoá - xã hội
2.1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bám sát các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh, huyện với các nội dung trọng tâm: tập trung tuyên truyền thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 vừa đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế; tuyên truyển về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026...
2.2. Kiểm soát chặt chẽ, phát hiện sớm nguy cơ, tình hình dịch bệnh Covid-19, thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch không để dịch lây lan; chủ động xây dựng các phương án đáp ứng với các tình huống nhiễm dịch bệnh; tích cực tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng; Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động y tế cơ sở; tăng cường kiểm tra các cơ sở về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn huyện.
2.3. Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid, tuyên truyền giáo viên và học sinh giữ gìn vệ sinh trường lớp, vệ sinh cá nhân đảm bảo an toàn trường học. Thực hiện tốt các biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học; Chủ động xây dựng kế hoạch dạy học trong thời điểm dịch bệnh vẫn có những diễn biến phức tạp; Quản lý chặt chẽ số lượng học sinh; đảm bảo duy trì nền nếp học tập và chương trình học cho học sinh. Tổ chức hội thi giáo viên giỏi THCS, các chuyên đề cấp huyện bổi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý và giáo viên; tập huấn chương trình GDPT năm 2018 đối với lớp 2, lớp 6.
2.4. Thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định các chế độ, chính sách cho người và gia đình người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội. Tổ chức rà soát chế độ tuất cho đối tượng người đơn thân và đối tượng hưởng chất độc da cam. Tiếp tục chỉ đạo xã, thị trấn thực hiện dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo, góp phần làm tốt công tác giảm nghèo bền vững ở địa phương; tổ chức kiểm tra chuyên đề người khuyết tật tại các xã, thị trấn. Phối hợp với các đơn vị có liên quan đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án tu sửa, nâng cấp các công trình ghi công liệt sỹ trên địa bàn huyện. Tuyên truyền, đôn đốc các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, quan tâm, hỗ trợ người lao động và nghiêm túc thực hiện các quy định của Bộ luật Lao động; hỗ trợ, kiểm tra công tác tổ chức dạy nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện. 
2.5. Tập trung chỉ đạo việc triển khai và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo tuân thủ đúng các bước, trình tự quy định. Tiếp tục thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo chính xác, kịp thời, đúng pháp luật. Tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn huyện. Tổ chức thẩm định điểm CCHC cấp xã, công bố chỉ số CCHC của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện năm 2020. Quán triệt, nâng cao chất lượng giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện đảm bảo đơn giản, thuận lợi, nhanh chóng, tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại cho người dân.
3. Lĩnh vực An Ninh, Quốc phòng, Thanh tra, Tư pháp
3.1. Thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, chủ động phòng ngừa đấu tranh trấn áp tội phạm. Tiếp tục nắm chắc tình hình, quản lý công dân trên địa bàn huyện để thực hiện hiệu quả phòng, chống dịch bệnh; đảm bảo an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, an ninh khu công nghiệp, an ninh thông tin, chủ động giải quyết các vấn đề phức tạp xảy ra. Tăng cường tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
3.2. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tổ chức Lễ giao nhận quân đợt 2 đảm bảo nhanh gọn, an toàn, đúng luật; tổ chức ra quân huấn luyện, phát động phong trào thi đua cho lực lượng vũ trang huyện. Tiếp tục bố trí lực lượng thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh tại các điểm chốt kiểm soát và bảo đảm hậu cần tại các khu cách ly y tế tập trung của huyện.
3.3. Duy trì nề nếp công tác tiếp công dân theo quy định. Thực hiện giải quyết đơn tố cáo, các đơn KNPA theo thẩm quyền. Chủ động rà soát đơn thư còn tồn đọng, các nội dung đơn phức tạp trên địa bàn huyện có thể làm ảnh hưởng đến bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tích cực tuyên truyền các văn bản pháp luật; Tổng kết thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay về bảo vệ trẻ em.
Trên đây là báo cáo kết quả, tình hình kinh tế, xã hội tháng 02/2021 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2021 của UBND huyện Quỳnh Phụ./.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- TT. Huyện uỷ; TT.HĐND huyện;
- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND;
- Các cơ quan, đơn vị;
- UBND xã, thị trấn;    
- Lưu: VT.    UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN


 


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Bản đồ hành chính

Vị trí địa lý

Diện tích: 209,6 Km2

Dân số: 245.188 người

Bình chọn
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 300
Hôm qua : 984