mic
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

BÁO CÁO Tình hình KT-XH tháng 02, nhiệm vụ công tác tháng 03 năm 2019

BÁO CÁO Tình hình KT-XH tháng 02, nhiệm vụ công tác tháng 03 năm 2019
 

Phần 1
TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 2/2019
I. VỀ KINH TẾ
1. Sản xuất nông nghiệp: 
+  Về trồng trọt: Tập trung chỉ đạo điều tiết nước phục vụ sản xuất vụ xuân, thực hiện kế hoạch vệ sinh đồng ruộng và chiến dịch diệt chuột bảo vệ vụ xuân năm 2019; chỉ đạo, hướng dẫn nông dân gieo cấy lúa xuân và trồng cây màu xuân, đến ngày 20/02/2019 toàn huyện cơ bản gieo cấy xong 11.500 ha lúa xuân (trong đó diện tích gieo thẳng, sạ hàng khoảng 1.000ha); diện tích cây màu xuân đạt khoảng 1.100 ha (trong đó diện tích ngô 400 ha, lạc 200 ha, ớt 100 ha, dưa bí 200 ha, rau màu các loại 200 ha). Triển khai Kế hoạch Tết trồng cây đầu xuân Kỷ Hợi 2019, tổ chức ra quân tại trường PTTH Quỳnh Côi, đến nay toàn huyện trồng được khoảng 95.000 cây.
+ Tình hình chăn nuôi ổn định, đến nay chưa xuất hiện dịch bệnh nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm; thực hiện sự chỉ đạo của tỉnh, ngày 20/2/2019 huyện đã tổ chức cuộc họp với các xã, thị trấn triển khai khẩn cấp công tác phòng chống dịch bệnh nguy hiểm trên đàn lợn. UBND huyện tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường quản lý cơ sở giết mổ và việc vận chuyển gia súc, gia cầm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và mùa lễ hội Xuân năm 2019. Hướng dẫn các hộ nuôi trồng thủy sản cải tạo, vệ sinh ao đầm, lồng bè, tiến hành lịch thả giống năm 2019.
+ Xây dựng NTM: Tập trung đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới tại 5 xã còn lại và tình hình thực hiện các tiêu chí nông thôn mới của huyện. Đôn đốc các xã tiếp nhận xi măng hỗ trợ của tỉnh để xây dựng kết cấu hạ tầng. 
+ Công tác GPMB khu công nghiệp chuyên phục vụ nông nghiệp: UBND huyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan của tỉnh tổ chức công khai quy hoạch khu Công nghiệp phục vụ nông nghiệp, công khai quy hoạch khu tái định cư cụm dân cư xóm 10 thôn Lương Cầu, xã An Cầu; trao đổi, giải đáp với nhân dân các nội dung liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư-  đến nay công tác giải phóng mặt bằng đã cơ bản hoàn thành.
2. Công nghiệp-TTCN, Thương mại- Dịch vụ, Giao thông- XDCB:
+ Công nghiệp-TTCN: Xây dựng kế hoạch sản xuất công nghiệp-TTCN năm 2019. Tổ chức thăm, chúc Tết, động viên các doanh nghiệp đẩy mạnh các hoạt động sản xuất ngay sau Tết.  Tiếp tục làm tốt việc tư vấn cho các đơn vị có nhu cầu cần thuê đất lập dự án đầu tư trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
+ Thương mại - DV: Chỉ đạo các ngành chức năng và các địa phương thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn người dân về tình hình hàng hoá- thị trường trong dịp Tết. Xây dựng Kế hoạch và tổ chức kiểm tra tình hình kinh doanh và thị trường hàng hoá, an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn huyện dịp cuối năm, qua kiểm tra 01 cơ sở sản xuất, 12 cơ sở kinh doanh đã phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính 03 cơ sở kinh doanh thực phẩm vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Tình hình kinh doanh hàng hóa trong dịp Tết diễn ra sôi động, sức mua lớn; hàng hóa phong phú, đa dạng; chất lượng đảm bảo, không có mặt hàng tăng giá đột biến.
Chỉ đạo ngành điện tập trung giải quyết đảm bảo chống quá tải điện và có các phương án xử lý khi có tình huống, sự cố xảy ra, cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ nhân dân đón tết.
+ Giao thông – XD: Ban hành Kế hoạch an toàn giao thông năm 2019, chỉ đạo các ngành liên quan phối hợp với các địa phương tập trung thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn giao thông trong dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi và mùa lễ hội đầu năm 2019. Hoàn chỉnh Đề án xây dựng Bến xe khách của huyện. Phối hợp với viện Quy hoạch xây dựng Thái Bình lập quy hoạch vùng huyện; lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu đất thuộc xã Quỳnh Hải giáp thị trấn Quỳnh Côi và Tuyến đường Đào Đình Luyện.
Tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án: Dự án đường ĐH.75 và đường ĐH.72 đoạn từ từ Quốc lộ 10 đến cống Đông Ba thị trấn An Bài dự kiến đến 30/4/2019 và đường ĐH.74 dự kiến đến 30/3/2019 sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng. 
3. Công tác thu chi ngân sách:
Thực hiện giao dự toán phân bổ ngân sách cho các phòng, ban đơn vị, các xã, thị trấn; thành lập Ban chỉ đạo thu ngân sách để tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ thu ngay từ đầu năm đảm bảo kế hoạch. Tổng thu ngân sách lũy kế thực hiện 75,8 tỷ đồng, đạt 8,5 % dự toán HĐND huyện giao, trong đó thu trên địa bàn 33,5 tỷ đồng, đạt 11,4% dự toán, thu trên địa bàn trừ tiền sử dụng đất thực hiện 23,5  tỷ đồng, đạt 6,2% dự toán. Thu trợ cấp ngân sách cấp trên 42,3 tỷ đồng.
Tổng chi ngân sách 108,5 tỷ đồng, trong đó chi đầu tư phát triển kinh tế 21,5 tỷ đồng, đạt 8,7% dự toán HĐND huyện giao; chi tiêu dùng thường xuyên 87 tỷ đồng, đạt 14%,đảm bảo kịp thời đầy đủ chế độ cho các đối tượng được hưởng và các nhiệm vụ chính trị địa phương. Phê duyệt quyết toán 07 công trình, cấp 30 giấy đăng ký kinh doanh theo thẩm quyền. 
4. Công tác quản lý đất đai và môi trường
Hoàn chỉnh hồ sơ KHSDĐ năm 2019 cấp huyện trình Sở TNMT thẩm định để UBND tỉnh phê duyệt; ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện thống kê đất đai năm 2018. Thực hiện giao đất trúng đấu giá dự án nhà ở tại Quỳnh Hải cho công ty CP tập đoàn Đông Đô, giao đất cho công ty Minh Phú, Ngọc Tuệ tại cụm Công nghiệp Quỳnh Giao theo Quyết định của UBND tỉnh; giao đất cho 03 trang trại thuê đất tại Quỳnh Hoàng theo quyết định của UBND huyện. Ban hành 05 QĐ chuyển mục đích sử dụng đất từ đất vườn, ao trong khu dân cư sang đất ở theo đề nghị của hộ gia đình, cá nhân, tổng diện tích 1.542,5 m2 trong đó diện tích chuyển sang đất ở 827,4m2; cấp 268 GCN quyền sử dụng đất theo thẩm quyền, với diện tích 80.313,1 m2.
Công tác GPMB tiếp tục được triển khai thực hiện quyết liệt, tập trung tại một số điểm khó khăn như: dự án đường ĐH.75 tại xã Quỳnh Minh, Quỳnh Giao, Quỳnh Hồng; dự án đường ĐH.72 tại chợ Vĩnh Trà; Hoàn thành việc GPMB để thực hiện khu Tái định cư phục vụ dự án Khu công nghiệp phục vụ nông nghiệp tại xã An Cầu với diện tích 5,21 ha. Tổ chức 22 phiên đấu giá QSDĐ với tổng số 243 lô, diện tích 26.999,8m2, tổng số tiền trúng đấu giá trên 86,2 tỷ đồng.
Công tác bảo vệ môi trường được quan tâm, chỉ đạo, chú trọng kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện thu gom xử lý rác thải trước trong và sau tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019; phối hợp đơn vị tư vấn xây dựng dự thảo Đề án quản lý chất thải rắn trên địa bàn huyện đến năm 2025. Triển khai việc đăng ký tiếp thu lò đốt rác liên xã đến các địa phương, chỉ đạo các xã có lò đốt rác báo cáo việc sử dụng lò đốt và đăng ký nhu cầu kinh phí hỗ trợ chi phí xử lý rác thải theo dân số của địa phương gửi Sở TNMT theo quy định. Tham gia ý kiến vào hồ sơ đề nghị hưởng kinh phí hỗ trợ của UBND tỉnh đối với dự án nhà máy xử lý rác thải của Công ty CPTM Thành Đạt.
II. LĨNH VỰC VĂN HÓA-XÃ HỘI 
1. Hoạt động văn hóa- thông tin, thể thao, truyền thanh, truyền hình
Các Ngành Văn hóa, thông tin, thể thao, truyền thanh, các xã, thị trấn tổ chức tốt các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, mừng Đảng mừng Xuân, tạo không khí vui tươi phấn khởi đón tết trong nhân dân. Tổ chức thành công chương trình nghệ thuật đặc biệt và bắn pháo hoa đêm Giao thừa chào xuân Kỷ Hợi, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham dự. Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 ngày thành lập huyện Quỳnh Phụ và đón bằng công nhận huyện đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới năm 2019.
Các hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ cộng hoạt động hiệu quả, trọng tâm là các nhiệm vụ tuyên truyền trong dịp tết Nguyên đán như: tuyên truyền ANCT – TTATXH, việc thực hiện Luật 14, nghị định 36 của Chính Phủ về quản lí sử dụng pháo, vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đốt và thả đèn trời... ; công tác đảm bảo VSATTP tết, quản lý thị trường bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của người tiêu dùng; công tác quản lý văn hóa và lễ hội, các hoạt động thăm tặng quà, chăm lo tết cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và công tác đảm bảo an sinh xã hội khác; công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2019; tuyên truyền nhân dân sản xuất vụ xuân, phòng chống dịch bệnh phát triển chăn nuôi sản xuất...
2. Công tác Giáo dục - Đào tạo
 Duy trì nền nếp, kỷ cương trường học, thực hiện nghiêm chương trình kế hoạch dạy học, quản lý tốt số lượng; tổ chức kiểm tra công tác an toàn trường học dịp Tết, 100% cán bộ, giáo viên, học sinh ký cam kết thực hiện nghiêm Nghị định 36 và Luật số 14. Trường học đảm bảo an toàn, không có cán bộ, giáo viên, học sinh vi phạm an ninh trật tự.
3. Công tác dân số, y tế, chăm sóc sức khoẻ nhân dân 
Công tác y tế, chăm sóc sức khoẻ nhân dân được đảm bảo. Duy trì có hiệu quả các chương trình y tế có mục tiêu, đẩy mạnh truyền thông phòng chống dịch bệnh.  Công tác khám chữa bệnh không xảy ra tai biến; trên địa bàn huyện không xảy ra dịch bệnh nguy hiểm và ngộ độc thực phẩm đông người. Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán. Tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp truyền thông về dân số, số sinh trong tháng 258 ca.
4. Công tác lao động, việc làm và thực hiện chính sách xã hội
Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người và gia đình có công với cách mạng: Tổ chức thăm, tặng quà cho đối tượng chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 đảm bảo trang trọng, thiết thực, không để sót đối tượng với tổng số tiền 8.892 triệu đồng, trong đó quà của Chủ tịch nước 10.940 suất= 2.256,8 triệu đồng; quà của tỉnh 24.128 suất = 4.825,6 triệu đồng; quà của huyện 12.064 suất = 1.809,6 triệu đồng; chi trả trợ cấp đối tượng người có công với số tiền gần 15 tỷ đồng. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Đề án hỗ trợ, cải thiện nhà ở cho người có công với cách mạng theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg.
Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, bảo trợ chăm sóc người khuyết tật, trẻ mồ côi và người cao tuổi: Hoàn thành việc triển khai dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo tại 5 xã; quan tâm, chăm lo, tặng 4.979 suất quà Tết = 1.706,5 tỷ đồng cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đảm bảo 100% hộ nghèo được đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi phấn khởi, đầm ấm; tặng 145 suất quà cho người khuyết tật và trẻ mồ côi = 29 triệu đồng; tặng quà và chúc thọ các cụ từ 90 tuổi trở lên tại các xã, thị trấn với tổng số 431 suất quà = 254 triệu đồng. Thực hiện chi trả trợ cấp thường xuyên hàng tháng và một lần chế độ MTP cho trên 13.661 đối tượng với số tiền gần 5 tỷ đồng.
5. Công tác Nội vụ, cải cách hành chính
Tổ chức tốt Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2018, phát động phong trào thi đua năm 2019. Chỉ đạo thực hiện đúng chế độ chính sách, tiền lương cho cán bộ, công chức, viên chức. Kiện toàn chức danh lãnh đạo, quản lý trường học; Hướng dẫn các đơn vị trường học triển khai thực hiện thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên; giao chỉ tiêu biên chế cho các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện; báo cáo số lượng, chất lượng cán bộ, công chức cấp xã với tổng số biên chế được giao năm 2018 là 819 người, hiện có mặt 736 người (380 cán bộ, 439 công chức), còn thiếu 83 người (12 cán bộ, 71 công chức). Ban hành văn bản chỉ đạo các xã, thi trấn và các ngành có liên quan của huyện theo dõi, hướng dẫn việc quản lý nhà nước đối với hoạt động Tín ngưỡng, Tôn giáo trong dịp Tết nguyên đán và mùa lễ hội năm 2019 đảm bảo đúng quy định. 
 Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019. Hoạt động Trung tâm Hành chính công duy trì ổn định; việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính cho tổ chức và cá nhân đến giao dịch được thực hiện đúng quy định, tổng số hồ sơ đã tiếp nhận là 3.993 hồ sơ, đã giải quyết 3121 hồ sơ, không có  hồ sơ quá hạn, đang giải quyết 872 hồ sơ. 
6. Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện
Tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; thực hiện nghiêm quy định của nhà nước về tổ chức đón tết Kỷ Hợi 2019 với tinh thần vui tươi lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, giữ gìn truyền thống văn hóa quê hương, dân tộc; Đã ban hành các văn bản chỉ đạo theo chỉ thị của UBND tỉnh về đảm bảo ANTT, TTATXH những tháng cuối năm và tết Nguyên đán Kỷ Hợi. Chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ ngay từ đầu năm mới, phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. 
III. AN NINH, QUỐC PHÒNG, THANH TRA, TƯ PHÁP
1. Tình hình an ninh chính trị
Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định. Thực hiện tốt các Kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, thực hiện Luật 14, Nghị định 36 vể quản lý, sử dụng vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; bảo vệ thành công các sự kiện quan trọng diễn ra trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi. Tình hình an ninh khu công nghiệp, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo không có phức tạp xảy ra. Trong tháng giải quyết 06 vụ việc liên quan đến trật tự an toàn xã hội, trong đó 5 vụ chết người; hướng dẫn, phối hợp giải quyết 13 vụ việc ở cơ sở.
Công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội được chú trọng, đảm bảo an ninh trật tự những tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Tổ chức đồng loạt ra quân tấn công trấn áp các loại tội phạm, vận động thu hồi vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Kết quả: Điều tra làm rõ 01vụ tàng trữ hóa chất, tiền chất nổ (Quỳnh Hồng), 01 vụ trộm cắp tài sản (Quỳnh Hoàng); bắt 05 vụ đánh bạc (Quỳnh Giao, Quỳnh Côi, Đồng Tiến), khởi tố 01 vụ = 7 bị can; bắt 01 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy (An Vũ), khởi tố 01 vụ = 01 bị can; lập 06 hồ sơ giáo dục tại xã, thị trấn; 02 hồ sơ đưa đi trung tâm cai nghiện bắt buộc; vận động thu hồi giao nộp 02 vũ khí thô sơ, 01 súng bắn đạn bi, 31 viên đạn các loại.
Công tác đảm bảo trật tự ATGT được duy trì, xử lý nghiêm những vi phạm. Thực hiện giải tỏa giao thông tĩnh địa bàn thị trấn Quỳnh Côi, thị trấn An Bài, Quỳnh Mỹ, nhắc nhở người dân không lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè; Tổ chức tuyên truyền Luật giao thông đường bộ cho 6.530 giáo viên và học sinh của 20 trường THCS và tiểu học trên địa bàn huyện. Trong tháng, phát hiện xử lý 216 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, phạt tiền 68,8 triệu đồng; tạm giữ 11 phương tiện vi phạm, tước 2 giấy phép lái xe.
2. Công tác quân sự, quốc phòng địa phương    
Duy trì nghiệm túc các chế độ trực SSCĐ, tổ chức trực cao điểm dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi bảo đảm an toàn mọi mặt, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn;  Chỉ đạo nắm chắc tình hình tư tưởng công dân nhập ngũ vào các đơn vị kịp thời xử lý các tình huống xảy ra; tổ chức thăm, giao lưu và tặng quà cho những thanh niên chuẩn bị nhập ngũ có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức lễ giao nhận quân năm 2019, bàn giao đủ 365 tân binh cho 10 đầu mối đơn vị, đảm bảo đúng nghi lễ, trang trọng, an toàn, đúng luật. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình có quân nhân đang làm nhiệm vụ ở biên giới, hải đảo, mẹ VNAH…
3. Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo
Duy trì việc tiếp dân theo quy định. Trong tháng, lãnh đạo UBND huyện và các ngành tiếp 10 lượt người bằng 7 vụ việc, so cùng kỳ tháng trước tăng 02 lượt người; giảm 01 vụ việc; tiếp tục xử lý, xác minh giải quyết đơn tố cáo của công dân xã Quỳnh Khê, xã An Đồng. Chỉ đạo công tác giải quyết tình hình khiếu kiện của công dân. Hướng dẫn, đôn đốc các xã giải quyết các đơn thư thuộc thẩm quyền.
4. Công tác tư pháp, thi hành án dân sự 
Tổ chức tập huấn phần mềm Hộ tịch dùng chung cho cán bộ Tư pháp hộ tịch xã, thị trấn. Ban hành các Kế hoạch: kiểm tra, rà soát văn bản QPPL; tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật... Chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện công tác hộ tịch, chứng thực theo đúng quy định của pháp luật. Trong tháng, chứng thực 36 trường hợp, cải chính 22 trường hợp, 01 trường hợp kết hôn có yếu tố nước ngoài, thẩm định 01 hồ sơ cai nghiện bắt buộc.
Công tác thi hành án dân sự duy trì hoạt động, tiếp tục củng cố, đã kiện toàn ban chỉ đạoTHADS huyện. Trong tháng, đã thi hành xong 49 vụ việc, tổng số tiền 238,4 triệu đồng; đang thi hành 93 việc.

Phần 2
MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 3/2019

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
- Chỉ đạo các xã, thị trấn hướng dẫn nhân dân hoàn thành gieo cấy lúa xuân; thực hiện tốt chiến dịch diệt chuột, chăm sóc và bảo vệ sản xuất vụ xuân. Triển khai kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm vụ Xuân – Hè năm 2019; tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác phòng chống dịch bệnh nguy hiểm trên đàn lợn; thực hiện tái đàn gia súc, gia cầm. Chuẩn bị và triển khai Kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019.
- Chỉ đạo, hướng dẫn và tạo điều kiện giúp các xã đăng ký về đích năm 2019 hoàn thành kế hoạch. Đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện các dự án đảm bảo điều kiện huyện về đích nông thôn mới trong năm 2019; hoàn thành GPMB các điểm còn tồn tại đảm bảo hoàn thành các dự án đang triển khai;
 - Tập trung chỉ đạo thực hiện các công việc liên quan đến việc thực hiện dự án Khu Công nghiệp chuyên nông nghiệp tại huyện;
- Tổ chức tốt Lễ dâng hương tưởng niệm ngày sinh Đức Thánh Trần (mồng 10 tháng 2 năm Kỷ Hợi). Chuẩn bị mọi điều kiện tổ chức ngày chạy OLYMPIC vì sức khỏe toàn dân huyện Quỳnh Phụ năm 2019. Tập trung rà soát, nghiệm thu tình trạng nhà ở đối với người có công đủ điều kiện đề nghị xây mới hoặc tu sửa;
- Tiếp tục triển khai kế hoạch tấn công, trấn áp các loại tội phạm. Chỉ đạo các xã, thị trấn, các đơn vị tự vệ triển khai thực hiện Kế hoạch huấn luyện dân quân tự vệ năm 2019. Tập trung giải quyết các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.
II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CỤ THỂ
1. Chỉ đạo, hướng dẫn nông dân chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho lúa và cây màu xuân; hướng dẫn nông dân thực hiện có hiệu quả chiến dịch diệt chuột bảo vệ sản xuất. Xây dựng Đề án sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2019. Kiểm soát chặt chẽ quá trình vận chuyển, giết mổ gia súc gia cầm sau dịp Tết Nguyên đán; thành lập các tổ công tác tập trung chỉ đạo, kiểm tra việc phòng chống dịch bệnh nguy hiểm trên đàn lợn; triển khai kế hoạch tiêm văc xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm vụ xuân hè. Chuẩn bị tốt công tác PCTT&TKCN; tập trung đôn đốc các xã đăng ký về đích NTM năm 2019 khẩn trương hoàn thiện các tiêu chí, đặc biệt là các hạng mục xây dựng cơ bản để đưa huyện về đích NTM theo đúng kế hoạch.
2. Chỉ đạo các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tích cực tổ chức đẩy mạnh sản xuất; hướng dẫn, tạo điều kiện để các nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục cần thiết để thực hiện các dự án; đẩy nhanh tiến độ xây dựng chợ Quỳnh Côi giai đoạn 2; quản lý tốt các công trình xây dựng, công trình tôn giáo, tín ngưỡng và các dự án đầu tư; đảm bảo an toàn giao thông trong lễ hội xuân trên địa bàn huyện; đôn đốc thực hiện xây dựng giao thông của 5 xã đảm bảo tiêu chí về đích nông thôn mới năm 2019 và các xã xây dựng nông thôn mới nâng cao; tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 04, Chỉ thị 11 của UBND tỉnh.
3. Tập trung chỉ đạo thu đúng, thu đủ các khoản thu vào ngân sách nhà nước. Cấp phát kịp thời kinh phí  bổ sung cho các đơn vị, tiếp tục chỉ đạo các địa phương, đơn vị đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình theo kế hoạch vốn đã phân bổ năm 2019. Duy trì việc cấp giấy phép đăng ký kinh doanh theo thẩm quyền. 
 4. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, đôn đốc các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, bảo vệ môi trường. Thực hiện công khai kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2019. Chỉ đạo các địa phương thực hiện tự rà soát, kiểm tra việc quản lý sử dụng đất, xử lý ngay các vi phạm về sử dụng đất đai trên địa bàn theo thẩm quyền báo cáo UBND huyện. Đối với trường hợp cho thuê đất 5% công ích không đúng quy định phải thực hiện việc thanh lý các hợp đồng cho thuê, đưa đất vào sử dụng đúng quy định trước ngày 01/3/2019. Tổ chức kiểm tra các xã về công tác quản lý, khai thác và sử dụng hồ sơ địa chính để kịp thời chấn chỉnh theo đúng quy định pháp luật. 
5. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên bám sát và vào các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh, huyện; chuẩn bị mọi điều kiện tổ chức ngày chạy OLIMPIC vì sức khỏe toàn dân năm 2019; triển khai tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm Đức Thánh Trần dịp 10/2 năm Kỷ Hợi; kiểm tra công tác quản lý và tổ chức lễ hội đầu xuân mới trên địa bàn; tiếp tục triển khai các nội dung công việc chuẩn bị cho việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày thành lập huyện và đón bằng công nhận huyện đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới trong năm 2019.
 6. Tích cực tuyên truyền, vận động để người dân hiểu và thực hiện tôt chính sách dân số; Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động y tế cơ sở; giám sát chặt chẽ, hướng dẫn biện pháp phòng các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, chú trọng dịch cúm, sốt xuất huyết…; tăng cường kiểm tra các cơ sở về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm mùa lễ hội 2019; tổ chức tốt các hoạt động kỷ niêm ngày Thầy thuốc Việt Nam.
7. Duy trì ổn định nền nếp dạy học, quản lý chặt chẽ số lượng học sinh, tiếp tục huy động trẻ vào nhà trẻ theo kế hoạch; thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục, đảm bảo an toàn trường học, giáo dục học sinh các kiến thức tham gia giao thông. Tổ chức bồi dưỡng nâng cao chất lượng học sinh giỏi; hội giảng giáo viên giỏi cấp tỉnh bậc Mầm non, cấp huyện bậc THCS; Kiểm tra, đôn đốc hoàn thành tiêu chí công nhận trường chuẩn Quốc gia năm 2019.
8.Tiếp tục thực hiện và hoàn thành Đề án hỗ trợ, cải thiện nhà ở cho người có công với cách mạng; đôn đốc các xã xây dựng Đề án nâng cấp các công trình ghi công liệt sỹ; thực hiện giải quyết chế độ, chính sách đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Triển khai kế hoạch cập nhật thông tin hộ nghèo để quản lý trên phần mềm; chỉ đạo xã, thị trấn quan tâm phối hợp; tích cực kêu gọi các tổ chức, cá nhân ủng hộ, góp phần làm tốt công tác giảm nghèo bền vững ở địa phương. Tuyên truyền, đôn đốc các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh nghiêm túc thực hiện các quy định của Bộ luật Lao động; thường xuyên hỗ trợ các công ty tư vấn tuyển dụng lao động đi làm việc trong và ngoài nước tạo cơ hội tìm kiếm việc làm tốt cho người lao động trên địa bàn huyện.
9. Tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các địa phương chỉ đạo, quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động, tập trung thực hiện nhiệm vụ. Rà soát, xây dựng Kế hoạch bố trí đội ngũ công chức xã, thị trấn; Kế hoạch tuyển dụng giáo viên mầm non, tiểu học, viên chức Trung tâm GDTX-GDNN. Tiếp tục thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo chính xác, kịp thời, đúng quy định. Tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn huyện. Triển khai thực hiện tốt công tác cải cách hành chính năm 2019, duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Hành chính công và hoạt động đường dây nóng.
10. Thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, chủ động phòng ngừa đấu tranh trấn áp tội phạm. Nắm chắc tình hình  an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, chủ động giải quyết các vấn đề phức tạp xảy ra. Tăng cường tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nhất là các nơi tổ chức lễ hội, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm.
11. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tham gia Lễ ra quân huấn luyện, phát động phong trào thi đua ”Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên- Thi đua giành 3 nhất” cho lực lượng vũ trang huyện. Chỉ đạo các xã, thị trấn, các đơn vị tự vệ triển khai thực hiện Kế hoạch huấn luyện dân quân tự vệ năm 2019, tổ chức Hội thao đảm bảo chất lượng.
12. Duy trì nề nếp công tác tiếp công dân, tập trung  giải quyết đơn tố cáo của công dân xã An Đồng, AnVinh , An Thanh, Quỳnh Khê, đơn tố cáo của ông Phạm Xuân Vinh và một số thương binh; chủ động giải quyết các khiếu nại, tố cáo mới phát sinh thuộc thẩm quyền có đủ điều kiện theo quy định của Pháp luật. Tổ chức hội nghị triển khai Luật Tố cáo năm 2018. Kết luận cuộc thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai của UBND xã An Ninh. 
Tích cực tuyên truyền các văn bản pháp luật trong đó tập trung vào các văn bản mới; thường xuyên tổ chức kiểm tra, thanh tra định kỳ hoặc đột xuất các nhiệm vụ công tác; thực hiện tốt công tác thi hành án dân sự.
Trên đây là báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 02/2019 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 03/2019 của UBND huyện Quỳnh Phụ./.
 


Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Bản đồ hành chính

Vị trí địa lý

Diện tích: 209,6 Km2

Dân số: 245.188 người

Bình chọn
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 602
Hôm qua : 4.621