mic
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

BÁO CÁO Tình hình KT-XH 9 tháng đầu năm; Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020

BÁO CÁO Tình hình KT-XH 9 tháng đầu năm; Phương hướng, nhiệm vụ  trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020

9 tháng đầu năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn do tác động của dịch bệnh, thiên tai, nhất là tác động của đại dịch Covid-19, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, các sở ngành của tỉnh, huyện Quỳnh Phụ đã thực hiện tốt mục tiêu kép là chủ động phòng chống dịch bệnh và phát triển kinh tế - xã hội, kết quả cụ thể như sau:

I. VỀ KINH TẾ

Tổng giá trị sản xuất (giá so sánh năm 2010) ước đạt 16.093,86 tỷ đồng, đạt 72,78% kế hoạch năm, tăng 2,45% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó: Giá trị sản xuất Khu công nghiệp ước đạt 4.010 tỷ đồng, đạt 83,66% kế hoạch, giảm 5,66%. Trừ Khu công nghiệp, giá trị sản xuất các lĩnh vực còn lại ước đạt 12.083,86 tỷ đồng, đạt 69,77% kế hoạch, tăng 5,46%.

Giá trị sản xuất ngành nông, lâm, thủy sản ước đạt 2.640,96 tỷ đồng, đạt 72,99% kế hoạch, tăng 2,56%;

Giá trị sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng ước đạt 11.148,75 tỷ đồng, đạt 71,51% kế hoạch, tăng 2,52%. Trong đó Công nghiệp-TTCN ước đạt 8.950,2 tỷ đồng, đạt 72,38% kế hoạch, tăng 0,72%; xây dựng ước đạt 2.198,55 tỷ đồng, đạt 68,17% kế hoạch, tăng 10,55%;

Giá trị sản xuất ngành thương mại - dịch vụ ước đạt 2.304,15 tỷ đồng, đạt 79,34% kế hoạch, tăng 2,02%.

1. Sản xuất nông nghiệp, xây dựng NTM:

+  Về trồng trọt: 9 tháng đầu năm, thời tiết cơ bản thuận lợi; trước tình hình nạn chuột, sâu bệnh tiếp tục phát sinh, gây hại cho lúa và hoa màu, huyện đã tập trung chỉ đạo các địa phương thực hiện kế hoạch vệ sinh đồng ruộng và chiến dịch diệt chuột bảo vệ sản xuất; hướng dẫn nông dân chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh kịp thời. Tổng diện tích gieo trồng vụ đông xuân năm 2020 đạt 19.002,8 ha[1], năng suất lúa Xuân đạt 71,2 tạ/ha (đứng thứ 2 toàn tỉnh); Tổng diện tích gieo trồng vụ mùa năm 2020 đạt 12.971,73 ha[2]. Diện tích cây vụ đông đã trồng khoảng 2.500 ha[3]. Giá trị sản xuất ngành trồng trọt ước đạt 1.444,85 tỷ đồng, đạt 79,61%  kế hoạch, tăng 1,02% so với cùng kỳ năm 2019.

+ Tình hình chăn nuôi có chuyển biến tích cực, tăng cả về tổng đàn và sản lượng. Tổng đàn trâu, bò ước đạt 7.208 con (trong đó đàn trâu ước 545 con; đàn bò 6.663 con), tăng ....con; tổng đàn lợn ước đạt 95.000 con, tăng …con; đàn gia cầm ước đạt 1,5 triệu con, tăng ....con. Huyện đã tích cực chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, giám sát chặt chẽ tình hình dịch tả lợn Châu Phi, đã tập trung chỉ đạo khoanh vùng xử lý triệt để 02 ổ dịch tại xã An Hiệp và Quỳnh Minh. Chỉ đạo các xã rà soát, chọn địa điểm thực hiện Đề án chăn nuôi đại gia súc theo chuỗi liên kết theo chỉ đạo của tỉnh. Giá trị sản xuất ngành chăn nuôi ước đạt 939,5 tỷ đồng, đạt 64,76% Kế hoạch, tăng 4,51% so với cùng kỳ.

+ Về thuỷ sản: Nuôi trồng thuỷ sản phát triển ổn định. Toàn huyện tiếp tục duy trì 337 lồng bè nuôi cá trên sông Luộc, trên 1.050 ha diện tích mặt nước. Giá trị sản xuất ngành thuỷ sản ước đạt 111,2 tỷ đồng, đạt 79,03%  kế hoạch, tăng 6,11% so với cùng kỳ năm 2019.

+ Chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, tu sửa các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất. Chủ động triển khai, tổ chức thực hiện công tác phòng chống thiên tai năm 2020, xây dựng phương án xử lý các trọng điểm xung yếu; chỉ đạo tổ chức phòng chống, khắc phục cơn bão số 02, 04; kịp thời xử lý sạt lở điểm đê bao xã An Ninh đảm bảo an toàn.

+ Việc quy hoạch, thu hút nhà đầu tư lớn đầu tư Khu công nghiệp Thaco Thái Bình phục vụ nông nghiệp đã mở ra cơ hội, tạo động lực cho sản xuất nông nghiệp của huyện và vùng phụ cận.

* Xây dựng NTM: Chỉ đạo các địa phương rà soát các tiêu chí, xây dựng kế hoạch tiếp nhận xi măng để nâng cấp, tu sửa, chỉnh trang, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới; Các xã đăng ký đạt tiêu chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020 tập trung hoàn thành các tiêu chí và hồ sơ minh chứng theo quy định.

2. Công nghiệp-TTCN, Thương mại- Dịch vụ, Giao thông- XDCB

+ Sản xuất công nghiệp-TTCN chịu tác động nặng nề của dịch Covid - 19, sản lượng sản xuất nhiều ngành sụt giảm so với cùng kỳ 2019. Huyện đã tổ chức nhiều đợt thăm, làm việc để động viên các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất khắc phục khó khăn, duy trì sản xuất. Trong 9 tháng, đã nhất trí chủ trương đầu tư 11 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư 305 tỷ đồng, diện tích đất thuê 132 ha, thu hút số lao động dự kiến 2.140 người. Thực hiện tốt công tác quản lý điện, cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ sản xuất và các nhiệm vụ chính trị. Giá trị sản xuất CN, tiểu thủ công nghiệp ước đạt 8.950,2 tỷ đồng, đạt 72,38% kế hoạch, tăng 0,72%.

+ Giao thông - XD: Chỉ đạo thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn giao thông; thực hiện nghiêm Chỉ thị 15 và Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính Phủ về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 liên quan đến công tác vận chuyển khách, hàng hóa bằng các phương tiện ô tô, đò ngang trên địa bàn huyện.

Các dự án, công trình đầu tư xây dựng của huyện đảm bảo tiến độ thi công và chất lượng công trình. Dự án đường ĐH.74 giai đoạn 2 ước thực hiện 85%; Dự án đường ĐH.75 ước thực hiện 90%. Tiếp tục thực hiện các thủ tục đầu tư triển khai dự án đường ĐH.73 từ đường ĐT.455 đi khu di tích Đền Đồng Bằng, đường ĐH.77 từ Cầu Dầu đi Bến Hiệp; Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện đã phối hợp với huyện Vĩnh Bảo, các sở, ngành của tỉnh Thái Bình và thành phố Hải Phòng khảo sát vị trí xây dựng cầu qua Bến Tượng A Sào – xã An Thái và cầu qua Đò Nhống – xã An Khê kết nối với huyện Vĩnh Bảo tạo cơ hội giao thương, phát triển kinh tế - xã hội, nhất là phát triển du lịch tâm linh. Giá trị sản xuất ngành xây dựng ước đạt 2.198,55 tỷ đồng, đạt 68,17% kế hoạch, tăng 10,55%.

+ Giá trị sản xuất ngành thương mại, dịch vụ sụt giảm, nhất  là lĩnh vực dịch vụ vận tải, ăn uống, kinh doanh nhà hàng, khách sạn, du lịch lễ hội tâm linh, các dịch vụ vui chơi giải trí …do phải tạm ngừng các hoạt động để phòng, chống dịch. Đến nay các hoạt động đã dần bình thường trở lại. Giá trị sản xuất ước đạt 2.304,15 tỷ đồng, đạt 79,34% kế hoạch năm, tăng 2,02%.

3. Công tác thu, chi ngân sách

9 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách ước thực hiện 732,9 tỷ đồng, đạt 89,8% dự toán = 82,1% cùng kỳ năm 2019. Thu trên địa bàn thực hiện 165 tỷ đồng, đạt 61,5% dự toán = 52,5% so với cùng kỳ. Thu trên địa bàn (trừ tiền sử dụng đất, ghi thu ghi chi tiền đất, tiền đền bù thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất) thực hiện 111,7 tỷ đồng, đạt 68,7% dự toán. Thu trợ cấp ngân sách cấp trên 505,7 tỷ đồng, đạt 92,4% dự toán năm, chiếm 68,7% tổng thu ngân sách. Thu chuyển nguồn 56,3 tỷ đồng, thu kết dư 6,0 tỷ đồng.

Tổng chi ngân sách ước thực hiện 667,6 tỷ đồng, đạt 83,8% dự toán năm, trong đó chi phát triển kinh tế 134,6 tỷ đồng, đạt 135,5% dự toán. Chi thường xuyên 533 tỷ đồng, đạt 77,1% dự toán; đảm bảo kịp thời đầy đủ chế độ cho các đối tượng được hưởng và nhiệm vụ chính trị địa phương.

Do tác động của dịch bệnh Covid-19, nên thu ngân sách của huyện gặp nhiều khó khăn nhất là các khoản thu thuế ngoài quốc doanh mới đạt 63,5% dự toán, Lệ phí trước bạ đạt 64,5% dự toán. Khả năng hụt thu cân đối ngân sách của huyện khoảng 12 - 20 tỷ đồng.

4. Công tác quản lý đất đai và môi trường

Lập và trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020, tiến hành công khai theo đúng quy định. Hoàn thành việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 cấp huyện. ng cường chỉ đạo, kiểm tra công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn. Công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất được thực hiện đúng quy định; các thủ tục hành chính về đất đai có nhiều tiến bộ, đáp ứng tốt nhu cầu của người dân.

Công tác Giải phóng mặt bằng triển khai đồng bộ các giải pháp, tập trung cao, quyết liệt cho dự án Thaco Thái Bình đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư; hoàn thành cưỡng chế thi công đoạn tuyến nhánh 1 đường ĐH.75 đi xã Quỳnh Hoa. Chỉ đạo tích cực việc đấu giá QSD đất tăng nguồn thu vào ngân sách nhà nước[4].

          Chỉ đạo quyết liệt việc xử lý rác thải sinh hoạt, vệ sinh môi trường, nhất là rác thải y tế đảm bảo phòng chống dịch bệnh Covid-19; Triển khai quy hoạch vị trí khu xử lý rác thải tập trung không chôn lấp tại Quỳnh Minh, Quỳnh Hải. Làm tốt công tác tuyên truyền hưởng ứng ngày môi trường năm 2020; Ý thức người dân trong việc thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt được nâng lên.

II. LĨNH VỰC VĂN HÓA-XÃ HỘI  

1. Hoạt động văn hóa- thông tin, thể thao, truyền thanh, truyền hình

Công tác thông tin, tuyên truyền hoạt động hiệu quả với nhiều hình thức đổi mới phục vụ các nhiệm vụ chính trị của địa phương[5], tập trung tuyên truyền nâng cao nhất thức của mọi tầng lớp nhân dân trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, thực hiện nhiệm vụ kép, vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế; tuyên truyền chào mừng Đại hội đảng các cấp[6]... Quản lý chặt chẽ các hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng. Hoàn thành công trình Tượng đài Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Các phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình thực hiện có hiệu quả, việc thực hiện nếp sống văn hóa việc cưới, việc tang trong điều kiện dịch bệnh được nhân dân đồng thuận và chấp hành tốt.

Hoạt động viễn thông và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước được quan tâm chỉ đạo. Hệ thống viễn thông được đầu tư nâng cấp, đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ của nhân dân; thiết lập 38 điểm cầu từ huyện đến cơ sở phục vụ các cuộc họp trực tuyến đảm bảo công tác chỉ đạo, điều hành các cấp chính quyền thông suốt, hiệu quả.

2. Công tác Giáo dục - Đào tạo

Chỉ đạo thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học, đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh; triển khai các phương pháp dạy và học phù hợp trong thời gian nghỉ giãn cách xã hội. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2019-2020, quy mô trường lớp ổn định, cơ sở vật chất được tăng cường; công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên được quan tâm, chú trọng tổ chức các chương trình hội giảng giáo viên giỏi các cấp; chất lượng dạy và học năm học 2019 - 2020 đạt kết quả cao, được Sở Giáo dục và Đào tạo xếp thứ Nhất phong trào thi đua. Tổ chức tốt kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, thi  tốt nghiệp THPT năm 2020 đảm bảo an toàn, nghiêm túc.

Chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất cho năm học mới; xây dựng kế hoạch dạy học năm học 2020 – 2021 trong tình hình mới. Chỉ đạo các đơn vị trường học tổ chức Khai giảng theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo đảm bảo an toàn, tạo không khí phấn khởi cho học sinh và giáo viên.

3. Công tác dân số, y tế, chăm sóc sức khoẻ nhân dân

Chỉ đạo quyết liệt công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là bệnh Covid-19: Chủ động các điều kiện, cơ sở vật chất đáp ứng khẩn cấp với công tác phòng chống dịch bệnh theo đúng chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; huy động toàn bộ hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở vào cuộc; nhân dân tích cực, chủ động cùng tham gia phòng, chống dịch; thành lập Ban chỉ đạo từ huyện đến cơ sở, tổ chức các chốt kiểm soát phòng chống dịch, các Tổ kiểm tra cơ động, đội phản ứng nhanh phát huy vai trò các Tổ tự quản ở thôn, Tổ dân phố; thực hiện xử lý môi trường; tập huấn chuyên môn nâng cao chất lượng trong công tác phòng chống dịch[7]; Kết quả đến nay trên địa bàn huyện không có trường hợp nhiễm virut Covid-19.

Công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm chú trọng,  chất lượng khám chữa bệnh ngày càng được nâng cao; công tác phục vụ của đội ngũ y bác sĩ ngày càng được nâng lên, được nhân dân đánh giá cao. Công tác quản lý hành nghề y dược tư nhân được kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ. Tổ chức có hiệu quả kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm đông người.

4. Công tác lao động, việc làm và thực hiện chính sách xã hội

Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người và gia đình có công với cách mạng: Tổ chức thăm, tặng quà cho đối tượng chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán với tổng số tiền gần 10 tỷ đồng; tổ chức tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân kỷ niệm 73 năm ngày thương binh liệt sĩ; Hoàn thành Đề án hỗ trợ, cải thiện nhà ở cho người có công với cách mạng theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tiếp tục thực hiện hỗ trợ cải thiện nhà ở đối với người có công với cách mạng ngoài Đề án.

Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, bảo trợ chăm sóc người khuyết tật, trẻ mồ côi và người cao tuổi[8]. Chính sách giảm nghèo được quan tâm, đã thực hiện chăm lo Tết cho hộ gia đình nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền 1,98 tỷ đồng[9]; đảm bảo người thuộc hộ nghèo, cận nghèo được cấp thẻ BHYT, được hỗ trợ tiền điện, được tiếp cận và vay vốn lãi suất ưu đãi từ ngân hàng CSXH để phát triển kinh tế. Tiến hành rà soát, lập danh sách và cấp kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng được hỗ trợ gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 15/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ với tổng số kinh phí 34.204.500.000 đồng cho 6.631đối tượng NCC; 7434 đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo; 12.455 đối tượng Bảo trợ xã hội.

Công tác phòng chống tệ nạn xã hội, bảo vệ chăm sóc trẻ em thực hiện có hiệu quả, chủ động nắm bắt, tăng cường hiệu quả hoạt động của 04 điểm tư vấn hỗ trợ cai nghiện tại cộng đồng xã An Vũ, An Đồng, TT. An Bài, Quỳnh Côi. Công tác lao động, việc làm, đào tạo nghề được quan tâm, thường xuyên tuyên truyền, động viên các doanh nghiệp quan tâm đến lao động trong điều kiện sản xuất gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19; tổ chức tốt 07 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn; triển khai thực hiện kế hoạch hành động an toàn vệ sinh lao động năm 2020.

5. Công tác Nội vụ, cải cách hành chính

Sau Đại hội đảng bộ các cấp, tập trung kiện toàn các vị trí, chức danh từ huyện đến cơ sở. Chỉ đạo thực hiện đúng chế độ chính sách, tiền lương cho cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã dôi dư do sáp nhập và cán bộ cấp xã thôi tái cử nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo đúng quy định; xây dựng phương án và triển khai thực hiện bố trí, sắp xếp chức danh Trưởng công an xã. Hướng dẫn các xã, thị trấn lập hồ sơ phân loại đơn vị hành chính cấp xã, phân loại thôn, tổ dân phố; hoàn thiện hồ sơ, bản đồ tuyến địa giới hành chính. Hoàn thành cuộc bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2020-2025. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 20/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. Công tác thi đua khen thưởng được kịp thời; tổ chức Lễ truy tặng danh hiệu bà mẹ VNAH cho 01 mẹ tại xã An Lễ.

Công tác cải cách hành chính được quan tâm thực hiện, chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, triển khai sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong giải quyết công việc đặc biệt trong giao dịch trực tuyến với Kho bạc Nhà nước, kê khai thuế, bảo hiểm xã hội. Cổng thông tin điện tử của huyện hoạt động thông suốt và hiệu quả, nội dung phong phú, đa dạng; thiết lập và kích hoạt Cổng thông tin điện tử 37 xã, thị trấn. Chất lượng hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả ngày càng được nâng lên. Việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính cơ bản được thực hiện đúng quy định, từng bước triển khai phương án ”5 tại chỗ” theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

6. Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện

UBND huyện tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Chỉ đạo quyết liệt thực hiện nhiệm vụ kép, vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19, vừa phát triển kinh tế; chủ động xây dựng các kịch bản, chuẩn bị mọi điều kiện ứng phó với các tình huống dịch bệnh, kết quả, đến nay trên địa bàn huyện không có ca nhiễm bệnh.

Công tác chỉ đạo, điều hành có nhiều đổi mới, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thích ứng với điều kiện dịch bệnh. Các cuộc họp, hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến đảm bảo tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh. Vì vậy mọi hoạt động của hệ thống chính quyền từ huyện đến cơ sở vẫn đảm bảo thông suốt, kịp thời, hiệu quả.

III. AN NINH, QUỐC PHÒNG, THANH TRA, TƯ PHÁP

1. Tình hình an ninh chính trị, TTATXH

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, an ninh kinh tế cơ bản ổn định. Thực hiện tốt các Kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ; bảo vệ thành công Đại hội đảng cấp cơ sở và cấp huyện. Chủ động nắm tình hình người nước ngoài về địa phương cư trú, làm việc và Việt kiều về thăm thân; bố trí lực lượng thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát có biện pháp hiệu quả phòng, chống dịch bệnh.

Trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, thường xuyên chỉ đạo lực lượng Công an huyện nắm chắc địa bàn, tập trung giải quyết kịp thời các vụ việc, không để xảy ra bức xúc trong nhân dân[10].

Công tác đảm bảo trật tự ATGT được duy trì[11], từ đầu năm đến nay, xảy ra 06 vụ tai nạn giao thông, làm chết 06 người, bị thương 07 người (tăng 06 người bị thương so với cùng kỳ năm 2019). Thực hiện tốt Đề án số 03/ĐA-UBND ngày 21/01/2019 của UBND tỉnh về điều động công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã, bước đầu tạo nhiều chuyển biến tích cực trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự ngay từ cơ sở, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao, đến nay huyện đã hoàn thành việc điều động tại địa bàn 35/35 xã (đạt 100%) đối với 90 đồng chí .

Các ngành Toà án, Viện KSND tăng cường trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với Công an xử lý khách quan, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không oan sai, góp phần giữ vững ANCT, TTATXH trên địa bàn.

2. Công tác quân sự, quốc phòng địa phương                                         

Duy trì nghiêm túc chế độ trực SSCĐ, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Hoàn thành công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020, bàn giao đủ 365 tân binh cho 9 đầu mối đơn vị, trang trọng, an toàn, đúng luật. Hoàn thành Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 cấp huyện, quân số 330 học viên; cử 06 đồng chí tham gia tập huấn cán bộ do Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức, kết quả đạt khá; tham gia Hội thao cứu hộ cứu nạn do Bộ CHQS tổ chức, kết quả xếp thứ 3 toàn đoàn; tổ chức 02 tập huấn cho lực lượng thường trực và cán bộ quân sự cơ sở, quân số 463 đồng chí.  Xây dựng kế hoạch, bố trí cán bộ, chiến sỹ tham gia bảo đảm hậu cần cho các thành phần phải cách ly tại khu vực cách ly của huyện và các điểm chốt của tỉnh, của huyện kiểm soát dịch bệnh đảm bảo an toàn, đúng quy định.

3. Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Duy trì việc tiếp dân theo quy định, kịp thời xử lý, giải quyết đơn thư theo thẩm quyền, trong đó chú trọng các đơn thư có liên quan đến nhân sự Đại hội đảng cơ sở. Trong 9 tháng đầu năm năm 2020, lãnh đạo UBND huyện và các ngành tiếp 240 lượt người =60 vụ việc[12], so với cùng kỳ năm 2019 tăng 32 lượt người, giảm 02 vụ việc. Tổng số đơn khiếu nại, tố cáo phải giải quyết là 10 đơn (04 đơn khiếu nại; 06 đơn tố cáo)[13].  Đã giải xử lý, giải quyết xong 06 đơn (3 tố cáo, 3 khiếu nại), còn lại 04 đơn. Hoàn thành 02 cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và đang triển khai 01 cuộc thanh tra theo kế hoạch.

4. Công tác tư pháp, thi hành án dân sự

Ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo trong công tác tư pháp: Kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản QPPL; hòa giải cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật. Tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại các địa phương trong đó chú trọng các văn bản mới có hiệu lực thi hành: Nghị định 100/NĐ-CP; Luật Nghĩa vụ quân sự..., tuyên truyền pháp luật về chấp hành cách ly y tế đối với các trường hợp phải cách ly theo quy định. Công tác chứng thực, hộ tịch thực hiện đúng quy định. Công tác thi hành án dân sự được thực hiện tốt.

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Kết quả đạt được

9 tháng đầu năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn, đặc biệt đại dịch Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến các mặt của đời sống xã hội, song Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và toàn bộ hệ thống chính trị huyện và cơ sở tập trung cao, lãnh đạo chỉ đạo sâu sát, quyết liệt; thực hiện đồng bộ các biện pháp đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Sản xuất nông nghiệp đạt kết quả cao, năng xuất lúa vụ xuân đứng thứ 2 toàn tỉnh; công nghiệp địa phương có tốc độ tăng trưởng khá. Ngành giáo dục xếp thứ nhất toàn tỉnh. Chính sách an sinh xã hội đạt được kết quả tốt.

Tập trung chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh Covid- 19; Hoàn thành công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020; Đảm bảo tiến độ, bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư thực hiện dự án Thaco Thái Bình tổ chức khởi công theo đúng chỉ đạo của tỉnh. Bảo vệ thành công Đại hội đảng cấp cơ sở và cấp huyện.

2. Một số tồn tại, hạn chế.

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt thấp, đặc biệt là ngành công nghiệp, xây dựng và thương mại dịch vụ giảm sâu so với cùng kỳ năm 2019; hoạt động sản xuất kinh doanh, giao thông vận tải, dịch vụ thương mại chững lại; các hoạt động văn hóa- giáo dục bị gián đoạn; nhiều doanh nghiệp phải tạm ngừng hoạt động hoặc phải thu hẹp quy mô, kéo theo người lao động thiếu việc làm, giảm sút thu nhập;

- Tiến độ thực hiện xây dựng NTM nâng cao chậm so với kế hoạch đề ra;

- Một số chỉ tiêu thu ngân sách đạt thấp, nhất là thu thuế ngoài quốc doanh; nguồn lực tài chính thanh toán nợ xây dựng cơ bản gặp nhiều khó khăn. Nguồn lực đầu tư cho phát triển thấp, chủ yếu là các dự án chuyển tiếp;

- Vẫn còn có trọng án xảy ra trên địa bàn; vấn đề lao động, việc làm gặp nhiều khó khăn.

2. Nguyên nhân.

2.1.Về khách quan:

- 9 tháng đầu năm do dịch bệnh Covid-19 tác động sâu sắc đến mọi hoạt động KT-XH. Giá cả thị trường bấp bênh, sản phẩm đầu ra gặp rất nhiều khó khăn.

2.2. Về chủ quan:

- Một số địa phương, đơn vị có lúc, có nơi chưa quyết liệt, còn tư tưởng trông chờ vào sự hỗ trợ của cấp trên, có những việc còn đùn đẩy, né tránh, dẫn đến hiệu quả không cao;

- Công tác nắm tình hình, tham mưu ở một số lĩnh vực chưa chủ động, chưa kịp thời;

- Công tác quản lý Nhà nước ở một số lĩnh vực còn chưa sâu sát; công tác thanh tra, kiểm tra chưa thường xuyên, liên tục; việc xử lý vi phạm chưa kiên quyết, dứt điểm.

Phần 2

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 3 THÁNG CUỐI NĂM 2020

 

Tình hình 3 tháng cuối năm 2020, bên cạnh những thuận lợi, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của huyện còn nhiều khó khăn, thách thức, tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; thu ngân sách, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp gặp nhiều khó khăn. Để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, thời gian tới, UBND huyện tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Chủ động và kiểm soát chặt chẽ trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, vừa chỉ đạo công tác phòng chống dịch, vừa tháo gỡ khó khăn, tăng cường lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội;

- Tăng cường chỉ đạo thu ngân sách, triển khai các giải pháp đồng bộ để công tác thu ngân sách đạt kết quả cao nhất, đảm bảo các nguồn lực để thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội;

- Nắm chắc diễn biến tình hình ở cơ sở, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;

- Thực hiện tốt các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ và nhân dân trong huyện quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CỤ THỂ  

1. Về phát triển kinh tế

1.1. Về phát triển nông nghiệp, nông thôn mới

Tập trung chỉ đạo thu hoạch lúa mùa và cây màu hè thu; thông tin rộng rãi về cơ chế, chính sách hỗ trợ để nhân dân tiếp thu và phát triển sản xuất; chỉ đạo thực hiện nghiêm túc kế hoạch gieo trồng cây vụ đông đảm bảo chỉ tiêu tỉnh giao. Tiếp tục tuyên truyền, khuyến khích tập trung ruộng đất để sản xuất nông nghiệp hàng hóa. Đẩy mạnh tái đàn lợn gắn với phòng chống dịch tả lợn Châu phi tái phát; Thực hiện có hiệu quả các Đề án: Đề án tái cơ cấu giống gia súc trong chăn nuôi, Đề án phát triển đàn trâu, bò thương phẩm theo chuỗi liên kết; khuyến khích phát triển trang trại quy mô lớn; triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 20/1/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa kém hiệu quả giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Chủ động chuẩn bị tốt các phương án PCTT&TKCN năm 2020.

Đôn đốc các địa phương tiếp nhận xi măng nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM đã đạt; tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các xã hoàn thiện hồ sơ NTM nâng cao; phấn đấu năm 2020 có từ 03 xã trở lên hoàn thành xây dựng NTM nâng cao.

1.2. Trong lĩnh vực Công nghiệp, TTCN, Xây dựng, Thương mại dịch vụ:

Thực hiện đồng bộ các giải pháp đồng hành cùng doanh nghiệp; triển khai nhanh chóng, kịp thời các cơ chế, chính sách của nhà nước nhằm tháo gỡ khó khăn, động viên doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, khắc phục hậu quả của dịch Covid-19, đảm bảo kế hoạch để ra năm 2020.

Tập trung phối hợp với Ban quản lý Khu kinh tế, khu công nghiệp tỉnh đôn đốc nhà đầu tư thực hiện Dự án Thaco... Hoàn thiện thủ tục đầu tư để triển khai dự án dự án đường ĐH.73 từ đường ĐT. 455 đi khu di tích Đền Đồng Bằng, đường ĐH. 77 từ Cầu Dầu đi Bến Hiệp; dự án khu dân cư thôn Lương Cụ Nam, xã Quỳnh Hồng; công trình nâng cấp, cải tạo cụm nghĩa trang liệt sĩ Quỳnh Mỹ, An Đồng; Tích cực phối hợp với huyện Vĩnh Bảo - Hải phòng đề xuất chủ trương, kế hoạch xây dựng 02 cầu qua sông Hoá tạo điều kiện giao thương thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội.

Thường xuyên kiểm tra tình hình kinh doanh hàng hóa trên địa bàn huyện, đặc biệt là việc thực hiện các quy định của pháp luật về  tiêu chuẩn, quy chuẩn chất lượng sản phẩm hàng hoá, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

1.3. Công tác thu, chi ngân sách

Tăng cường các giải pháp để thu ngân sách, đôn đốc các chỉ tiêu thu; tập trung thu thuế ngoài quốc doanh và tiền đấu giá quyền sử dụng đất. Thực hiện tốt NQ41 của Chính phủ cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới và khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tăng thu NSNN. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế, tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

1.4. Công tác quản lý nhà nước về Tài nguyên &Môi trường:

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên và môi trường. Đôn đốc địa phương, đơn vị thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2020. Hoàn chỉnh hồ sơ trình Sở TNMT, UBND tỉnh về điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2020; lập và trình phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021. Phối hợp giải quyết tồn tại trong GPMB thực hiện các dự án. Giải quyết 100 % số lượng hồ sơ hợp lệ đã nộp về Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả đúng theo thời gian quy định. Thực hiện tốt công tác chuyển đổi mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất của các Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện.

Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thu gom xử lý rác thải sinh hoạt; tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt công tác phân loại rác thải tại hộ gia đình; nâng cao ý thức người dân trong bảo vệ nguồn nước ngầm, nước mặt.

2. Về Văn hóa-xã hội

2.1 Hoạt động văn hóa-giáo dục-y tế

- Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền bám sát các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh, huyện trong đó tập trung tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tiếp tục tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 vừa tập trung phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới nâng cao. Tổ chức kiểm tra, thanh tra các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng trên địa bàn huyện; chỉ đạo thực hiện tốt phong trào “TDĐKXDĐSVH” năm 2020. Xây dựng kế hoạch tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm 720 ngày mất Quốc Công Tiết Chế Hưng Đạo Đại Vương.

- Ngành Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các đơn vị trường học thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ năm học đảm bảo các biện pháp phòng chống Covid-19; Thực hiện tốt các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục. Tăng cường kỷ cương, nền nếp nhà trường, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật lao động của cán bộ, giáo viên, nhân viên. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác quản lý tài chính, không để xảy ra tình trạng lạm thu trong nhà trường.

- Ngành Y tế tăng cường giám sát chặt chẽ dịch bệnh, nhất là dịch bệnh Covid-19, không để dịch bệnh lây lan. Đảm bảo tốt các hoạt động khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân tại các bệnh viện tuyến huyện và trạm y tế xã, thị trấn. Tổ chức có hiệu quả kế hoạch y tế học đường năm học 2020-2021 và các đợt hoạt động mạnh CSSKSS-KHHGD tại xã, thị trấn.

2.2. Công tác nội vụ- lao động TBXH

- Củng cố bộ máy chính quyền cơ sở, nâng cao chất lượng công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính. Chỉ đạo thực hiện nghiêm nghị quyết số 20/NQ-HĐND của HĐND tỉnh ban hành quy định số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ở thôn, tổ dân phố và những đối tượng khác hưởng phụ cấp. Tổ chức thực hiện Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2020. Nâng cao chất lượng công tác đánh giá công chức, viên chức và phong trào thi đua năm 2020.

Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính năm 2020. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, đặc biệt trong việc sử dụng chữ ký số trong thẩm định, phê duyệt kết quả giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân; cung cấp tài khoản nhận tiền thanh toán phí, lệ phí, góp phần tiết kiệm chi phí và thời gian đi lại cho tổ chức, cá nhân. Thực hiện có hiệu quả việc giải quyết các TTHC theo phương án “5 tại chỗ” tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện, phấn đấu đạt 40% tỷ lệ hồ sơ thực hiện dịch vụ công mức độ 3, 4.

- Chỉ đạo giải quyết tốt nhu cầu việc làm cho người lao động, đảm bảo an sinh xã hội. Thực hiện nghiêm túc các chính sách của Chính phủ về hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Thực hiện đúng, đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người có công, đối tượng chính sách. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện tu sửa, nâng cấp các công trình ghi công liệt sỹ năm 2020 theo kế hoạch.

3. Công tác an ninh, quốc phòng, thanh tra, tư pháp.

- Thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, chủ động phòng ngừa đấu tranh trấn áp tội phạm; đảm bảo an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, an ninh khu công nghiệp, an ninh thông tin, chủ động giải quyết các vấn đề phức tạp xảy ra. Tiếp tục thực hiện tốt Đề án 03 của UBND tỉnh về điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã.

- Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Quản lý chặt chẽ nguồn, tổ chức khám tuyển thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ đảo bảo chỉ tiêu và chất lượng giao quân năm 2021.

- Duy trì nề nếp tiếp công dân. Chỉ đạo tập trung  giải quyết các đơn thư thuộc thẩm quyền, nhất là các đơn thư khiếu nại, tố cáo kiến nghị phản ánh kéo dài. Tiến hành các cuộc thanh tra cần thiết theo kế hoạch hoặc đột xuất.

- Tích cực tuyên truyền các văn bản pháp luật mới liên quan đến cơ chế, chính sách của nhà nước hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; chỉ đạo tổ chức đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện;  tiếp tục thực hiện tốt công tác chứng thực- hộ tịch.

III. Kiến nghị, đề xuất

Để tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho cơ sở, Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện Quỳnh Phụ kiến nghị với Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh một số vấn đề sau:

- Đề nghị xem xét ban hành cơ chế chính sách trong sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ các mô hình sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả cao; ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ các xã hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao;

- Đề nghị sớm triển khai nâng cấp, cải tạo tuyến đường ĐT.455 từ Vũ Hạ đi xã Đồng Tiến, đoạn từ cầu Mỹ Hà xã Quỳnh Mỹ đến xã Bắc Sơn – huyện Hưng Hà; Đường ĐT.452 từ thị trấn Quỳnh Côi đi xã Quỳnh Ngọc, hiện tại đã xuống cấp nghiêm trọng ảnh hưởng đến người và phương tiện tham gia giao thông.

- Đề nghị xem xét quyết định sớm về cơ chế chính sách đối với những khu đất dưới 03 ha để đấu giá quyền sử dụng đất, đồng thời xác định rõ tiền sử dụng đất được hưởng giữa các cấp ngân sách tỉnh, huyện, xã để các địa phương chủ động tạo nguồn vốn thanh toán nợ đọng XDCB và đầu tư phát triển kinh tế;

- Đề nghị xem xét điều chỉnh tỉ lệ phân chia số tiền thu từ đấu giá quyền sử dụng đất để cấp huyện và cấp xã chủ động trong việc điều hành ngân sách của 2 cấp;

- Đề nghị quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ cân đối nguồn thu đối với ngân sách huyện để đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19;

- Đề nghị sớm tổ chức thi tuyển chức danh Chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự các xã còn thiếu.

- Để thực hiện tốt Nghị quyết số 20/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, đề nghị tỉnh sớm ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ kinh phí cho những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố dôi dư do bố trí, sắp xếp theo Nghị quyết số 20/NQ-HĐND và do sáp nhập xã, sáp nhập thôn để động viên kịp thời và thuận lợi cho công tác sắp xếp.

Trên đây là báo cáo tình hình kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020./.

 

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;

- TT. Huyện uỷ; HĐND huyện;       Để BC

- BTV HU;

- Các ngành, UBND xã, thị trấn;         

- Lưu: VT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN

 

 

 

[1] Trong đó lúa xuân 11.080 ha; cây màu vụ đông 6.508,51 ha (vượt chỉ tiêu tỉnh giao), cây màu xuân 1.414,29 ha, giảm 329 ha lúa xuân so với vụ xuân năm 2019 (do thu hồi đất phục vụ các dự án, công trình phát triển kinh tế xã hội- trong đó có 194 ha đất nông nghiệp thu hồi thực hiện DA KCN Thaco);

[2] Trong đó: diện tích lúa mùa 11.179,3 ha; cây màu hè thu 1.792,43 ha. Diện tích cây vụ đông đã trồng khoảng 2.500 ha, trong đó ớt 800 ha, ngô 700 ha, dưa bí và rau màu các loại 1.000 ha.

[3] Trong đó ớt 800 ha, ngô 700 ha, dưa bí và rau màu các loại 1.000 ha

[4] Bàn giao đất cho 05 tổ chức thuê đất, diện tích 8,87ha; tiếp nhận và giải quyết 02 hồ sơ cho CSSX thuê đất diện tích 0,79ha. Ban hành 28 quyết định cho phép chuyển mục đích sang đất ở từ đất vườn ao trong khu dân cư với diện tích 5142,5m2; Ban hành 83 quyết định thu hồi đất, GPMB với 13.484m2, số tiền đền bù hỗ trợ, GPMB 22,76 tỷ đồng để thực hiện các dự án đường ĐH.75, ĐH.74, ĐH.73, cụm CN Quỳnh Giao, Dự án KCN Thaco, Công ty MINCO và công trình dịch chuyển đường điện, viễn thông…. Thực hiện cưỡng chế thu hồi 1,2 ha đất nông nghiệp của 07 hộ xã An Ninh để thực hiện dự án KCN Thaco. Cấp 776 Giấy chứng nhận QSD đất cho hộ gia đình, cá nhân với diện tích 341.916 m2. Tổ chức được 9 phiên đấu giá QSD đất tại 09 xã với 103 lô, 12.390,3m2, số tiền đạt trên 39,4 tỷ đồng; đã ban hành 08 quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá với 89 lô, 36,65 tỷ đồng.

[5] Cho phép công ty The Royal Việt Nam tổ chưc thành công chương trình :”Trình chiếu đèn Led và đèn lồng”; chương trình văn nghệ ”Mùa xuân cho em” do nhóm thiện nguyện Trở về tổ chức; chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật tại Trung tâm của huyện...

[6] Đã sản xuất trên 430 chương trình thời sự với tổng số trên 2.700 tin bài, cộng tác với các trang địa phương gần 300 tin bài, đồng thời thực hiện nhiều hình thức tuyên truyền khác như tuyên truyền trực quan bằng pano, áp phích, băng rôn, tuyên truyền lưu động, góp phần quan trọng nâng cao ý thức của nhân dân.

[7] Tổ chức 159 hội nghị tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid -19 (trong đó 07 hội nghị cấp huyện; 231 hội nghị cấp xã) với tổng số 43.898 lượt người tham dự; Bố trí 2 địa điểm cách ly của huyện, đảm bảo nhân lực và các nguồn lực y tế cần thiết để thực hiện việc tiếp nhận và cách ly tập trung.

[8] Riêng trong dịp Tết nguyên đán 2020, đã tổ chức cấp quà cho các cụ 95 tuổi với tổng số 840 suất quà = 452.150.000 đồng. Hướng dẫn các xã, thị trấn tổ chức chúc thọ và tặng quà cho 5.423 người cao tuổi ở tuổi 70, 75, 80 ,85 bằng tiền mặt mức 300.000đồng/cụ.

[9]Trong đó nguồn ngân sách cấp tỉnh cấp 1140 suất = 342 triệu đồng, nguồn xã, thị trấn tự vận động là 2.155 suất = 673,5 triệu đồng, còn lại là nguồn kinh phí xã hội hóa thông qua cấp huyện. 

[10] Kết quả, 9 tháng đầu năm đã điều tra làm rõ 97/105 vụ phạm pháp hình sự, đạt 92,4%; bắt giữ, xử lý 41 vụ =188 đối tượng đánh bạc; bắt, vận động 05 đối tượng có Quyết định truy nã; phát hiện, bắt giữ 39 vụ = 52 đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, khởi tố 38 vụ = 39 bị can, xử lý hành chính 01 vụ, 13 đối tượng; triệt xóa 07 điểm phức tạp về ma túy; xử lý 15 đối tượng vi phạm về kinh tế, môi trường. Mở 02 đợt tổng kiểm tra, vận động thu hồi và phòng ngừa đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, nhân dân đã giao nộp 10.15kg pháo, 01 quả lựu đạn, 160 viên đạn, 07 kíp nổ, 01kg thuốc nổ, 4 súng hơi tự chế, 03 súng cồn, 37 vũ khí thô sơ, 0.1 kg hương sáng, 02 Công cụ hỗ trợ, 02 đồ chơi nguy hiểm.

[11] Xử lý nghiêm 1.771 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, phạt tiền 1.000.345.000 đồng, tạm giữ 49 phương tiện vi phạm, tước71 giấy phép lái xe; ra 719 thông báo vi phạm về trật tự ATGT.

[12] Trong đó 33 vụ việc đất đai = 146 lượt người, 09 vụ việc chế độ chính sách = 35 lượt người, lĩnh vực khác 18 vụ việc = 59  lượt người

[13] Gồm 01 đơn tố cáo (đơn tố cáo của công dân xã An Đồng) từ kỳ trước chuyển sang; 04 đơn khiếu nại, 05 đơn tố cáo phát sinh trong kỳ của công dân xã An Ninh, Quỳnh Hồng, An Vinh, An Thanh, Quỳnh Xá, Quỳnh Bảo.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Bản đồ hành chính

Vị trí địa lý

Diện tích: 209,6 Km2

Dân số: 245.188 người

Bình chọn
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 382
Hôm qua : 837