mic
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

BÁO CÁO Tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020

BÁO CÁO Tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ  trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020

Phần 1

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

 

I. VỀ KINH TẾ

Tổng giá trị sản xuất (giá so sánh năm 2010) ước đạt 10.751,39 tỷ đồng, đạt 48,62% kế hoạch năm, tăng 2,01% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó: Giá trị sản xuất Khu công nghiệp ước đạt 2.634,5 tỷ đồng, đạt 54,97% kế hoạch, giảm 14,8% so với cùng kỳ. Trừ Khu công nghiệp, giá trị sản xuất các lĩnh vực còn lại ước đạt 8.116,89 tỷ đồng, đạt 46,87% kế hoạch, tăng 8,99% so với cùng kỳ.

Giá trị sản xuất ngành nông, lâm, thủy sản ước đạt 1.927,19 tỷ đồng, đạt 53,26% kế hoạch, tăng 0,99% so cùng kỳ năm 2019;

Giá trị sản xuất ngành công nghiệp- xây dựng ước đạt 7.504,5 tỷ đồng, đạt 48,14% kế hoạch, tăng 2,49% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó Công nghiệp-TTCN ước đạt 6.324,5 tỷ đồng, đạt 51,15% kế hoạch, tăng 1,09%; xây dựng ước đạt 1.180 tỷ đồng, đạt 36,59% kế hoạch, tăng 10,68%;

Giá trị sản xuất ngành thương mại- dịch vụ ước đạt 1.319,7 tỷ đồng, đạt 45,44% kế hoạch, tăng 0,78% so với cùng kỳ năm 2019.

1. Sản xuất nông nghiệp, xây dựng NTM:

+  Về trồng trọt: 6 tháng đầu năm, thời tiết không thuận lợi, nạn chuột, sâu bệnh tiếp tục phát sinh, gây hại cho lúa và hoa màu; huyện đã tích cực chỉ đạo các địa phương thực hiện kế hoạch vệ sinh đồng ruộng và chiến dịch diệt chuột bảo vệ vụ xuân năm 2020; hướng dẫn nông dân chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh kịp thời. Tổng diện tích gieo trồng vụ đông xuân năm 2020 đạt 19.002,8 ha (lúa xuân 11.080 ha; cây màu vụ đông xuân 7.922,8 ha[1]), trong đó: diện tích gieo trồng vụ xuân đạt 12.494,29 ha (lúa xuân 11.080 ha, cây màu xuân 1.414,29 ha), giảm 329 ha lúa xuân so với vụ xuân năm 2019 (do thu hồi đất phục vụ các dự án, công trình phát triển kinh tế xã hội- trong đó có 194 ha đất nông nghiệp thu hồi thực hiện DA KCN Thaco); diện tích gieo trồng vụ đông đạt 6.508,51 ha, vượt chỉ tiêu tỉnh giao. Năng suất lúa Xuân ước đạt 72 tạ/ha (ở tốp cao nhất tỉnh). Diện tích cây màu hè 1.406,1 ha (trong đó: Ngô 448,6 ha, lạc 105,2 ha, đậu tương 72,6 ha, dưa 197 ha, rau các loại 230,2 ha, cây khác 352,5 ha). Diện tích màu hè thu đã trồng 699,3 ha (Ngô 242 ha, lạc 46,3 ha, đậu tương 16,2 ha, ớt 73,2 ha, dưa bí 80,7 ha, rau màu các loại 97,3 ha, cây khác 143,6ha). Giá trị sản xuất ngành trồng trọt ước đạt 1.220,8 tỷ đồng, đạt 67,26%  Kế hoạch, tăng 0,33% so với cùng kỳ năm 2019.

+ Về chăn nuôi: Tình hình chăn nuôi có chuyển biến tích cực, chăn nuôi lợn đang hồi phục nhanh; Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn đã được kiểm soát, nhưng vẫn có nguy cơ bùng phát trở lại. Tổng đàn trâu, bò ước đạt 7.208 con (trong đó đàn trâu ước 545 con; đàn bò 6.663 con); tổng đàn lợn ước đạt 104.337 con; đàn gia cầm ước đạt 1,6 triệu con. Huyện đã tích cực chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; phòng chống Dịch tả lợn Châu Phi tái phát; tiếp tục thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ thiệt hại do Dịch tả lợn Châu Phi đợt 3. Chỉ đạo các xã rà soát, chọn địa điểm thực hiện Đề án chăn nuôi đại gia súc theo chuỗi liên kết theo chỉ đạo của tỉnh. Giá trị sản xuất ngành chăn nuôi ước đạt 537,15 tỷ đồng, đạt 37,03% Kế hoạch, tăng 1,77% so với cùng kỳ năm 2019.

+ Về thuỷ sản: Nuôi trồng thuỷ sản phát triển ổn định, duy trì 337 lồng bè nuôi cá trên sông Luộc; giá trị sản xuất ngành thuỷ sản 6 tháng đầu năm (theo giá cố định năm 2010) ước đạt 68,5 tỷ đồng,  đạt 48,69%  kế hoạch, tăng 3,47% so với cùng kỳ năm 2019.

Công tác phòng chống thiên tai năm 2020 được chủ động triển khai thực hiện; xây dựng phương án xử lý các trọng điểm xung yếu; thành lập Ban chỉ huy PCTT&TKCN, phân công nhiệm vụ, triển khai Kế hoạch năm 2020.

* Xây dựng NTM: Tiếp tục triển khai, chỉ đạo các địa phương tuyên truyền, vận động tiếp nhận xi măng nâng cấp, tu sửa, chỉnh trang các công trình xây dựng nông thôn mới; hướng dẫn, đôn đốc các địa phương đăng ký về đích nông thôn mới nâng cao năm 2019 hoàn thành các tiêu chí, hồ sơ. Triển khai kế hoạch; tổ chức rà soát giao chỉ tiêu về đích nông thôn mới nâng cao năm 2020.

2. Công nghiệp-TTCN, Thương mại- Dịch vụ, Giao thông- XDCB

+ Công nghiệp - TTCN: 6 tháng đầu năm, sản xuất công nghiệp-TTCN chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid - 19, đặc biệt là các ngành sản xuất thu hút lượng công nhân lớn như may mặc, giầy da và các ngành có chuyên gia là người nước ngoài như Công ty thép Shengli, Công ty Sao Vàng, Nam Đông Việt Nam.... Sản lượng nhiều ngành sụt giảm so với cùng kỳ 2019. Tuy vậy một số ngành đã tích cực đẩy mạnh sản xuất, khắc phục khó khăn đạt giá trị sản xuất ổn định như: chế biến lương thực, thực phẩm.  Huyện đã nhất trí chủ trương đầu tư 11 dự án chủ yếu về lĩnh vực may và kinh doanh thương mại với tổng vốn đăng ký đầu tư 305 tỷ đồng, diện tích thuê đất 132 ha, thu hút số lao động dự kiến 2.140 người. Thực hiện tốt công tác quản lý điện, cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ sản xuất và các nhiệm vụ chính trị. Giá trị sản xuất CN, tiểu thủ công nghiệp ước đạt 6.324,5 tỷ đồng, đạt 51,15% kế hoạch, tăng 1,09%.

+ Giao thông - XD: Chỉ đạo thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn giao thông; thực hiện nghiêm Chỉ thị 15 và Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính Phủ về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 liên quan đến công tác vận chuyển khách, hàng hóa bằng các phương tiện ô tô, đò ngang trên địa bàn huyện.

Các dự án, công trình đầu tư xây dựng của huyện đảm bảo tiến độ thi công và chất lượng công trình. Đến nay hầu hết các dự án triển khai năm 2019 đã cơ bản hoàn thành, bàn giao đưa vào khai thác sử dụng. Các dự án đang thi công tiếp tục được đôn đốc đẩy nhanh tiến độ: Dự án đường ĐH 74 giai đoạn 2 ước thực hiện 80%; Dự án đường ĐH75 ước thực hiện 85%, Dự án khu tái định cư An Cầu ước thực hiện 95% khối lượng công việc. Giá trị sản xuất ngành xây dựng ước đạt 1.180 tỷ đồng = 36,59% kế hoạch, tăng 10,68%.

+ Thương mại - DV: 6 tháng đầu năm giá trị dịch vụ thương mại sụt giảm, nhất  là lĩnh vực dịch vụ vận tải, kinh doanh nhà hàng, khách sạn, du lịch lễ hội tâm linh, các dịch vụ vui chơi giải trí phải tạm ngừng các hoạt động để phòng, chống dịch. Đến nay các hoạt động đã dần bình thường trở lại. Giá trị sản xuất ước đạt 1.319,7 tỷ đồng = 45,44% kế hoạch năm, tăng 0,78%.

3. Công tác thu chi ngân sách:

6 tháng đầu năm mặc dù gặp nhiều khó khăn, Ban chỉ đạo thu ngân sách của huyện đã kịp thời chỉ đạo nên công tác thu trên địa bàn có một số chỉ tiêu đạt khá.

Tổng thu ngân sách  thực hiện 540,5 tỷ đồng, đạt 63,3% dự toán, bằng 75,4% cùng kỳ năm 2019. Thu trên địa bàn thực hiện 113,2 tỷ đồng, đạt 42,2 % dự toán, bằng 48,3% so với cùng kỳ. Thu trên địa bàn (trừ tiền sử dụng đất, ghi thu ghi chi tiền đất, tiền đền bù thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất công) thực hiện 75,9 tỷ đồng, đạt 46% dự toán. Thu trợ cấp ngân sách cấp trên 371 tỷ  đồng, đạt 67,8% dự toán năm, chiếm 68,6% tổng thu ngân sách. Thu chuyển nguồn 56,3 tỷ đồng;

Tổng chi ngân sách  thực hiện 482,9 tỷ đồng, đạt 60,6 % dự toán năm, trong đó chi phát triển 119,9 tỷ đồng, đạt 120,8 % dự toán. Chi thường xuyên 362,9 tỷ đồng, đạt 52,5 % dự toán; đảm bảo kịp thời đầy đủ chế độ cho các đối tượng được hưởng và nhiệm vụ chính trị địa phương.

4. Công tác quản lý đất đai và môi trường

Lập và trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020, tiến hành công khai theo đúng quy định. Hoàn thành việc thống kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 cấp huyện báo cáo sở TNMT. ng cường chỉ đạo, kiểm tra công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn. Công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất được thực hiện đúng quy định; các thủ tục hành chính về đất đai có nhiều tiến bộ, đáp ứng tốt nhu cầu của người dân. Tổ chức giao đất theo quyết định của UBND tỉnh cho 03 tổ chức thuê đất, diện tích 7,92 ha; Ban hành 24 quyết định cho phép chuyển mục đích sang đất ở từ đất vườn ao trong khu dân cư diện tích 4.242,3m2; Ban hành 70 quyết định thu hồi đất, giải phóng mặt bằng 1.484m2 đất, số tiền đền bù hỗ trợ, giải phóng mặt bằng 21,46 tỷ đồng, để thực hiện các dự án đường ĐH 74 giai đoạn 2, ĐH 73, Dự án khu công nghiệp Thaco, Công ty MINCO…; Thực hiện quy trình cưỡng chế thu hồi 1,2 ha đất nông nghiệp của 07 hộ xã An Ninh để thực hiện dự án Khu công nghiệp Thaco; Cấp 657 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân diện tích 233.717 m2, đính chính 108 giấy chứng nhận theo thẩm quyền. Thực hiện nghiêm túc công tác đấu giá quyền sử dụng đất, 6 tháng đầu năm đã tổ chức 04 phiên đấu giá = 41 lô tại xã Quỳnh Giao, Quỳnh Khê, Quỳnh Trang, An Dục với tổng số tiền trúng đấu giá 9.425,6 triệu đồng.

  Chỉ đạo quyết liệt việc xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải y tế, vệ sinh môi trường phòng chống dịch Covid-19, hưởng ứng ngày môi trường năm 2020; Ý thức người dân trong việc thu gom, xử lý rác thải được nâng lên; triển khai quy hoạch vị trí khu xử lý rác thải tập trung không chôn lấp tại Quỳnh Minh, Quỳnh Hải.

II. LĨNH VỰC VĂN HÓA-XÃ HỘI  

1. Hoạt động văn hóa- thông tin, thể thao, truyền thanh, truyền hình

Các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao diễn ra sôi nổi, rộng khắp, tổ chức thành công một số chương trình nghệ thuật lớn[2], thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham dự, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân. Kể từ trung tuần tháng 2/2020 đến đầu tháng 5/2020, do diễn biễn của tình hình dịch bệnh Covid-19,  huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện tốt các quy định phòng chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch, tạm dừng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao tập trung đông người. Nhìn chung hầu hết người dân, các chủ cơ sở kinh doanh, dịch vụ thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, góp phần kiểm soát được dịch bệnh, không để lây lan trong cộng đồng, sớm ổn định mọi mặt đời sống xã hội. Các phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình thực hiện có hiệu quả, việc thực hiện nếp sống văn hóa việc cưới, việc tang trong điều kiện dịch Covid-19 được nhân dân đồng thuận và chấp hành tốt.

Công tác thông tin, tuyên truyền, cổ động hoạt động hiệu quả với nhiều hình thức đổi mới, kết hợp tuyên truyền trực quan, tuyên truyền lưu động, trên hệ thống đài phát thanh kịp thời phản ánh vấn đề xã hội quan tâm. Hệ thống Đài truyền thanh từ huyện đến cơ sở tăng cường thời lượng phát sóng, tập trung cao độ tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19, đã sản xuất trên 260 chương trình thời sự với tổng số trên 1.800 tin bài, cộng tác với các trang địa phương trên 200 tin bài, đồng thời thực hiện nhiều hình thức tuyên truyền khác như tuyên truyền trực quan bằng pano, áp phích, băng rôn, tuyên truyền lưu động, góp phần quan trọng nâng cao ý thức hợp tác phòng chống dịch covid-19 của nhân dân.

Hoạt động viễn thông và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước được quan tâm chỉ đạo. Hệ thống viễn thông được đầu tư nâng cấp, đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ của nhân dân; tổ chức hướng dẫn cán bộ, công chức sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong giải quyết công việc; thiết lập 38 điểm cầu từ huyện đến cơ sở phục vụ các cuộc họp trực tuyến đảm bảo công tác chỉ đạo, điều hành các cấp chính quyền thông suốt, hiệu quả; duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của cổng thông tin điện tử huyện; thiết lập và kích hoạt Cổng thông tin điện tử 37 xã, thị trấn.

2. Công tác Giáo dục - Đào tạo

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm 2020, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Giáo dục đào tạo cho học sinh nghỉ học để phòng chống dịch bệnh Covid 19. Trước tình hình đó, UBND huyện đã chỉ đạo phòng Giáo dục và đào tạo hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương, trường học thực hiện tốt các biện pháp quản lý, đảm bảo an toàn cho học sinh; triển khai các phương pháp dạy, học; cho học sinh ôn tập tại nhà phù hợp; tổ chức cho cán bộ giáo viên duy trì các hoạt động chuyên môn, vệ sinh trường lớp, chuẩn bị môi trường tốt nhất cho học sinh khi đi học trở lại. Từ ngày 04/5/2020, tất cả các đơn vị trường học bắt đầu tổ chức lại các hoạt động giảng dạy và học tập, đảm bảo an toàn, ổn định.

3. Công tác dân số, y tế, chăm sóc sức khoẻ nhân dân

Trước diễn biến dịch bệnh Covid-19, huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng chống, đảm bảo các điều kiện đáp ứng khẩn cấp với tình hình dịch bệnh theo đúng chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Huy động toàn bộ hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở vào cuộc; nhân dân tích cực, chủ động cùng tham gia phòng, chống dịch. UBND huyện, xã đã thành lập Ban chỉ đạo, thành lập các Tổ chốt kiểm soát phòng chống dịch, các Tổ kiểm tra cơ động, phát huy vai trò các Tổ tự quản ở thôn, Tổ dân phố; tổ chức kiểm tra, ký cam kết; Bố trí địa điểm cách ly; thực hiện xử lý môi trường; tập huấn chuyên môn phòng chống dịch; Tổ chức 159 hội nghị tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid -19 (trong đó 07 hội nghị cấp huyện; 231 hội nghị cấp xã) với tổng số 43.898 lượt người tham dự; cấp khẩu trang miễn phí cho học sinh, người lao động, du khách đến tham quan các di tích; Chỉ đạo các doanh nghiệp có người lao động nước ngoài rà soát, lập danh sách theo dõi, quản lý; các xã, thị trấn lập danh sách, quản lý người địa phương ở nước ngoài về để làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh. Bố trí 2 khu vực cách ly tập trung của huyện, đảm bảo nhân lực và các nguồn lực y tế cần thiết để thực hiện việc tiếp nhận và cách ly tập trung đối với người nghi nhiễm hoặc đến từ vùng có dịch Covid-19[3]; Thành lập 06 đội phản ứng nhanh phục vụ cho công tác cấp cứu, điều trị bệnh nhân[4]; Tăng cường công tác tuyên truyền người dân nâng cao nhận thức, chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Kết quả đến nay trên địa bàn huyện không xuất hiện trường hợp nhiễm virut Covid-19[5].

Công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân tại các bệnh viện tuyến huyện và các trạm y tế xã, thị trấn đảm bảo chu đáo, chất lượng. Công tác quản lý hành nghề y dược tư nhân được kiểm tra, rà soát chặt chẽ. Tổ chức có hiệu quả kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm.

4. Công tác lao động, việc làm và thực hiện chính sách xã hội

Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người và gia đình có công với cách mạng: Tổ chức thăm, tặng quà cho đối tượng chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán trang trọng, với tổng số tiền 10 tỷ đồng[6]; Chi trả trợ cấp đối tượng người có công 6 tháng đầu năm với số tiền 93,66 tỷ đồng; Hoàn thành Đề án hỗ trợ, cải thiện nhà ở cho người có công với cách mạng theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đồng thời thực hiện hỗ trợ cải thiện nhà ở đối với NCC với cách mạng ngoài Đề án.

Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, bảo trợ chăm sóc người khuyết tật, trẻ mồ côi và người cao tuổi[7]; chính sách giảm nghèo được quan tâm, thực hiện chăm lo Tết cho hộ gia đình nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số 5.958 suất quà = 1,98 tỷ đồng[8]; đảm bảo 100% người thuộc hộ nghèo, cận nghèo được cấp thẻ BHYT, được hỗ trợ tiền điện, được tiếp cận và vay vốn lãi suất ưu đãi từ ngân hàng chính sách xã hội để phát triển kinh tế. Tiến hành rà soát, lập danh sách và cấp kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng được hỗ trợ gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ, Quyết định số 15/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tổng số kinh phí 34.204.500.000 đồng hỗ trợ  6.631đối tượng NCC; 7434 đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo; 12.455 đối tượng Bảo trợ xã hội. Công tác phòng chống tệ nạn xã hội, bảo vệ chăm sóc trẻ em thực hiện có hiệu quả, chủ động nắm bắt tăng cường hiệu quả hoạt động của 04 điểm tư vấn hỗ trợ cai nghiện tại cộng đồng xã An Vũ, An Đồng, Thị trấn An Bài, Quỳnh Côi. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, đã tiến hành thu thập thông tin hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng Bảo trợ xã hội, đối tượng trẻ em cập nhật vào phần mềm đúng tiến độ.

Công tác đào tạo nghề được quan tâm, tổ chức tốt 07 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn; triển khai thực hiện kế hoạch hành động an toàn vệ sinh lao động năm 2020 đến các xã, thị trấn, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện; thường xuyên rà soát, tổng hợp và theo dõi người lao động địa phương từ nước ngoài trở về và người nước ngoài có mặt tại địa phương góp phần thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

5. Công tác Nội vụ, cải cách hành chính

Chỉ đạo thực hiện đúng chế độ chính sách, tiền lương cho cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng phương án bố trí, sắp xếp Trưởng công an xã. Công tác xây dựng chính quyền được kiện toàn, củng cố; xây dựng và chỉ đạo thực hiện thành công kế hoạch bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2020-2025; hướng dẫn quy trình kiện toàn các chức danh do HDND cấp xã bầu. Công tác thi đua khen thưởng được kịp thời, thường xuyên; tổ chức Lễ truy tặng danh hiệu bà mẹ VNAH cho 01 mẹ xã An Lễ.

Công tác cải cách hành chính được quan tâm thực hiện, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý; hướng dẫn các xã, thị trấn sử dụng chứng thư số phục vụ triển khai dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc nhà nước. Đến nay, 100% cán bộ công chức từ cấp xã đến huyện đều sử dụng thành thạo mạng văn phòng điện tử liên thông để trao đổi, giải quyết công việc. Cổng thông tin điện tử của huyện hoạt động thông suốt và hiệu quả, nội dung phong phú, đa dạng. Tiếp tục kiện toàn nhân sự và triển khai các nhiệm vụ nhằm nâng cao chất lượng giải quyết TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thực hiện theo phương án ”5 tại chỗ”, từng bước đáp ứng yêu cầu của tỉnh. Việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính cơ bản được thực hiện đúng quy định, 6 tháng đầu năm tổng số hồ sơ đã tiếp nhận tại Bộ phận là 10654 hồ sơ , đã giải quyết 8991 hồ sơ (vẫn còn hồ sơ quá hạn thuộc lĩnh vực đất đai), đang giải quyết 1663 hồ sơ.

6. Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện

Tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Ngay sau Tết, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, chính quyền cơ sở tổ chức triển khai nghiêm, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh covid-19; chủ động xây dựng các kịch bản, chuẩn bị mọi điều kiện ứng phó với các tình huống dịch bệnh.

Công tác chỉ đạo, điều hành có nhiều đổi mới, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thích ứng với điều kiện dịch bệnh Covid-19. Các cuộc họp, hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến, đảm bảo tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19. Vì vậy mọi hoạt động của hệ thống chính quyền từ huyện đến cơ sở vẫn đảm bảo thông suốt, kịp thời, hiệu quả.

III. AN NINH, QUỐC PHÒNG, THANH TRA, TƯ PHÁP

1. Tình hình an ninh chính trị, TTATXH

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, an ninh kinh tế cơ bản ổn định. Thực hiện tốt các Kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ; bảo vệ thành công các sự kiện quan trọng; đảm bảo an ninh trật tự quá trình tổ chức Đại hội đảng cấp cơ sở và cấp huyện. Chủ động nắm tình hình người nước ngoài về địa phương cư trú, làm việc và Việt kiều về thăm thân; bố trí lực lượng thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát để có biện pháp hiệu quả phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đồng thời đảm bảo an ninh thông tin trên không gian mạng liên quan đến dịch bệnh Covid-19. Trong 6 tháng còn nổi lên một số vấn đề: tình hình khiếu kiện tập thể, cá nhân còn xảy ra ở một số nơi[9]; 04 vụ việc người dân xây dựng trái phép công trình tín ngưỡng tôn giáo...

Tình hình trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, không xảy ra trọng án, không để tội phạm hoạt động công khai. Đáng chú ý trong thời gian qua tình trạng vỡ phường hụi, vỡ nợ xảy ra trên địa bàn một số xã với số đông người có đơn tố cáo gửi đi các cấp các ngành; tình hình tội phạm ma túy vẫn tiềm ẩn phức tạp. UBND huyện đã chỉ đạo tập trung giải quyết, không để bức xúc trong nhân dân. Kết quả, 6 tháng đầu năm đã điều tra làm rõ 65/73 vụ phạm pháp hình sự (tăng 04 vụ so với cùng kỳ năm 2019); bắt giữ, xử lý 28 vụ =148 đối tượng đánh bạc, tăng 07 vụ so với cùng kỳ 2019; bắt, vận động 03 đối tượng có Quyết định truy nã; phát hiện, bắt giữ 25 vụ = 33 đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, khởi tố 24 vụ = 24 bị can, xử lý hành chính 01 vụ, 09 đối tượng; triệt xóa 04 điểm phức tạp về ma túy; xử lý 09 đối tượng vi phạm về kinh tế, môi trường. UBND huyện đã chỉ đạo mở 02 đợt tổng kiểm tra, vận động thu hồi và phòng ngừa đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, qua đó vận động nhân dân giao nộp để đảm bảo trật tự an toàn xã hội.[10]

Công tác đảm bảo trật tự ATGT được duy trì, xử lý nghiêm 1.218 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, phạt tiền 681,6 triệu đồng, tạm giữ 31 phương tiện vi phạm, tước 48 giấy phép lái xe; ra 613 thông báo vi phạm về trật tự ATGT để tuyên truyền, răn đe, giáo dục. Xảy ra 03 vụ tai nạn giao thông, làm chết 04 người, bị thương 02 người (giảm 02 vụ so với cùng kỳ năm 2019). Tiếp tục thực hiện giải tỏa giao thông tĩnh địa bàn thị trấn Quỳnh Côi, TT An Bài, Quỳnh Mỹ, nhắc nhở, tổ chức ký cam kết với 55 hộ kinh doanh, 51 người điều khiển phương tiện xe ô tô tải, ô tô khách không vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông.

Thực hiện tốt Đề án số 03/ĐA-UBND ngày 21/01/2019 của UBND tỉnh về điều động công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã, bước đầu tạo nhiều chuyển biến tích cực trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự ngay từ cơ sở, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Đến nay huyện đã hoàn thành việc điều động tại địa bàn 35/35 xã, đạt 100% (35 Trưởng công an xã, 20 Phó Trưởng công an xã, 18 công an viên).

Các ngành Toà án, Viện KSND tăng cường trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với Công an, Chi cục THADS xử lý khách quan, đúng pháp luật các vụ án Hình sự, các vụ việc Dân sự, Hành chính, HNGĐ, chấp hành nghiêm các quy định về thi hành án Hình sự, Dân sự, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, góp phần giữ vững ANCT, TTATXH trên địa bàn.

2. Công tác quân sự, quốc phòng địa phương                                         

Duy trì nghiệm túc các chế độ trực SSCĐ, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2020, bàn giao đủ 365 tân binh cho 9 đầu mối đơn vị, trang trọng, an toàn, đúng luật. Xây dựng kế hoạch, bố trí cán bộ, chiến sỹ tham gia bảo đảm hậu cần cho các thành phần phải cách ly tại khu vực cách ly của huyện và các điểm chốt của tỉnh, của huyện kiểm soát dịch bệnh Covid-19 đảm bảo an toàn, đúng quy định. Chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch phối hợp hoạt động bảo vệ ANCT, TTATXH ở cơ sở.

3. Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Duy trì việc tiếp dân theo quy định. Trong 6 tháng đầu năm năm 2020, lãnh đạo UBND huyện và các ngành tiếp 145 lượt người =47 vụ việc[11], so với cùng kỳ năm 2019 tăng 28 lượt người, tăng 11 vụ việc. Tổng số đơn khiếu nại, tố cáo phải giải quyết là 10 đơn (04 đơn khiếu nại; 06 đơn tố cáo)[12].  Đã giải xử lý, giải quyết xong 06 đơn (3 tố cáo, 3 khiếu nại), còn lại 04 đơn (3 tố cáo, 1 khiếu nại). Chỉ đạo các ngành, địa phương tăng cường công tác tiếp dân, kịp thời xử lý, giải quyết đơn thư theo thẩm quyền, trong đó chú trọng các đơn thư tồn đọng kéo dài, đơn thư có liên quan đến nhân sự Đại hội đảng các xã, thị trấn.

4. Công tác tư pháp, thi hành án dân sự

Ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo trong công tác tư pháp: Kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản QPPL; hòa giải cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật. Tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại các địa phương trong đó chú trọng các văn bản mới có hiệu lực thi hành: Nghị định 100/NĐ-CP; Luật Nghĩa vụ quân sự. Xây dựng đề cương tuyên truyền pháp luật về chấp hành cách ly y tế đối với các trường hợp phải cách ly theo quy định, đồng thời hướng dẫn các xã, thị trấn trong công tác xử lý vi phạm hành chính đối với các trường hợp vi phạm. Công tác chứng thực, hộ tịch thực hiện đúng quy định[13]. Công tác thi hành án dân sự được thực hiện tốt.

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Kết quả đạt được

6 tháng đầu năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn, đặc biệt đại dịch Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến các mặt của đời sống xã hội, song Huyện ủy, HĐND-UBND huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ. Toàn bộ hệ thống chính trị huyện và cơ sở tập trung cao, lãnh đạo chỉ đạo sâu sát, quyết liệt; thực hiện đồng bộ các biện pháp; phát huy tinh thần xung kích, đi đầu của đội ngũ Y, Bác sỹ ngành Y tế, cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang và các ngành có liên quan; huy động được khối đại đoàn kết toàn dân vào công cuộc phòng chống dịch, thu được kết quả tốt. Tuy chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid nhưng kinh tế vẫn giữ nhịp tăng trưởng, sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định đảm bảo tốt an ninh lương thực theo chỉ đạo của tỉnh và Chính phủ; thu ngân sách đạt khá; cải cách hành chính có nhiều tiến bộ. Hoạt động văn hóa, thông tin tuyên truyền có nhiều đổi mới. Thực hiện tốt chế độ, chính sách an sinh xã hội; an ninh - quốc phòng được củng cố, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

2. Một số hạn chế khó khăn.

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt thấp, giảm sâu so với cùng kỳ năm 2019; hoạt động sản xuất kinh doanh, giao thông vận tải, dịch vụ thương mại chững lại; các hoạt động văn hóa- giáo dục bị gián đoạn; nhiều doanh nghiệp phải tạm ngừng hoạt động, thu hẹp quy mô, kéo theo người lao động thiếu việc làm, giảm sút thu nhập.

- Xây dựng nông thôn mới nâng cao chậm so với kế hoạch đề ra. Nguồn lực đầu tư cho phát triển thấp, chủ yếu là các DA chuyển tiếp; nguồn lực tài chính thanh toán nợ xây dựng cơ bản gặp nhiều khó khăn.

- Công tác quản lý nhà nước về đất đai, môi trường có mặt còn hạn chế, một số xã, thị trấn chưa tập trung phát hiện, ngăn chặn xử lý vi phạm; công tác kiểm tra quản lý quỹ đất công ích, đất hành lang an toàn giao thông, đê điều ở xã, thị trấn chưa thường xuyên.

- Công tác chỉ đạo phòng chống, bệnh dịch Covid-19 ở giai đoạn đầu đợt dịch ở một số địa phương, đơn vị chưa quyết liệt. Tiến độ thực hiện Kế hoạch hỗ trợ cho các đối tượng được hỗ trợ gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết  42/NQ-CP của Chính phủ còn chậm. Trong lĩnh vực xã hội nổi lên những hiện tượng phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ gây mất ổn định tình hình, như tín dụng đen, phường hụi, vấn đề lao động- việc làm phát sinh do đại dịch Covid...

2. Nguyên nhân.

2.1- Về khách quan:

- Do dịch bệnh Covid-19, mọi hoạt động KT-XH đều bị đình trệ. Bên cạnh công tác phòng chống dịch, cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở phải tập trung cao mọi công tác lãnh đạo chỉ đạo cho việc chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, do vậy ít nhiều ảnh hưởng đến việc thực hiện các nhiệm vụ khác.

- Thời tiết cực đoan, bất thuận; tư tưởng của người dân, doanh nghiệp bị chi phối bởi dịch bệnh (kể cả dịch bệnh trên người, trên động, thực vật); giá cả thị trường bấp bênh, sản phẩm đầu ra khó khăn; cơ chế mới về đấu giá quyền sử dụng đất ảnh hưởng lớn tới một nguồn thu quan trọng của ngân sách địa phương; xu thế tất yếu của đô thị hóa và công nghiệp hóa, lao động và ruộng đất sản xuất nông nghiệp ngày càng thu hẹp.

- Diện phạm vi đối tượng được hỗ trợ gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ lớn, cần nhiều thời gian xác minh giải quyết, đảm bảo chính xác, đúng đối tượng.

2.2- Về chủ quan:

- Công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của một số địa phương, đơn vị chưa chặt chẽ, làm chưa hết trách nhiệm, thậm chí có lúc có nơi còn biểu hiện đùn đẩy, né tránh. Công tác nắm tình hình, tham mưu ở một số lĩnh vực chưa kịp thời, chủ động, sát đúng.

- Một bộ phận nhân dân trong đó có cả cán bộ, Đảng viên giai đoạn đầu đợt dịch Covid-19 còn chủ quan, phòng chống dịch miễn cưỡng, hình thức;

- Công tác quản lý Nhà nước ở một số lĩnh vực có nơi còn chưa sâu sát; thanh tra, kiểm tra chưa thường xuyên; phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm còn yếu; xử lý vi phạm chưa kiên quyết, dứt điểm.

 

Phần 2

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020

I. NHẬN ĐỊNH VÀ CÁC CHỈ TIÊU CÒN PHẢI THỰC HIỆN

1. Nhận định:

Tình hình 6 tháng cuối năm 2020, bên cạnh những thuận lợi, có thể gặp những khó khăn, như: Đại dịch Covid-19 tiếp tục có những diễn biến mới, phức tạp, đòi hỏi sự tập trung lãnh đạo chỉ đạo của cả Hệ thống chính trị; đằng sau nguy cơ trực tiếp đe dọa đến sức khỏe, tính mạng con người, đại dịch Covid-19 sẽ tiếp tục tác động tiêu cực đến mọi mặt của đời sống KT-XH; thu ngân sách từ tiền thu ngoài quốc doanh và từ đấu giá quyền sử dụng đất dự kiến thấp, trong khi  nguồn lực thanh toán nợ XDCB và chi đầu tư phát triển đòi hỏi lớn; cấp ủy, chính quyền phải kiện toàn bộ máy sau Đại hội Đảng bộ...

2. Các chỉ tiêu kinh tế còn phải thực hiện:

Tổng giá trị sản xuất còn phải thực hiện 6 tháng cuối năm 11.361,31 tỷ đồng, bằng 51,38% Kế hoạch năm. Trong đó: Khu Công nghiệp: 2.158,5 tỷ đồng, bằng 45,3% Kế hoạch; trừ KCN, các lĩnh vực còn lại phải thực hiện 9.202,81 tỷ đồng, bằng 53,13% Kế hoạch.

Giá trị sản xuất ngành nông, lâm, thủy sản còn phải thực hiện 1.691,01 tỷ đồng, bằng 46,74% kế hoạch;

Giá trị sản xuất ngành công nghiệp- xây dựng còn phải thực hiện 8.086 tỷ đồng, bằng 51,86% kế hoạch. Trong đó Công nghiệp-TTCN 6.041 tỷ đồng, bằng 48,85% kế hoạch; xây dựng 2.045 tỷ đồng, bằng 63,41% kế hoạch;

Giá trị sản xuất ngành thương mại- dịch vụ còn phải thực hiện 1.584,3 tỷ đồng, bằng 54,56% kế hoạch.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Vừa tiếp tục chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 vừa chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, phục hồi sản xuất, phát triển kinh tế xã hội. Thực hiện đúng, đầy đủ việc cấp kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP.

- Đẩy mạnh tái đàn lợn gắn với phòng chống dịch tả lợn Châu phi tái phát; Chủ động thực hiện tốt đề án sản xuất và công tác PCTT-TKCN. Tập trung GPMB các Dự án ĐH 73, 74, hoàn thành các công việc để nhà đầu tư triển khai Dự án Thaco, Đề án xây dựng bến xe khách Quỳnh Côi... Tập trung chỉ đạo thu ngân sách, đảm bảo hoàn thành Dự toán.

- Đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững ANCT, TTATXH; tập trung giải quyết KN-TC của công dân, phục vụ tốt Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Tổ chức Lễ đón bằng công nhận Huyện NTM và khánh thành Tượng đài Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CỤ THỂ  

 

1. Về phát triển kinh tế

1.1. Về phát triển nông nghiệp, nông thôn mới                             

- Tập trung chỉ đạo thu hoạch lúa và cây màu xuân; chỉ đạo thực hiện đúng Đề án sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2020, thông tin rộng rãi về cơ chế, chính sách hỗ trợ để nhân dân tiếp thu và phát triển sản xuất, phấn đấu hạn chế thấp nhất tình trạng để ruộng hoang ở vụ mùa; quyết liệt chỉ đạo thực hiện nghiêm túc lịch thời vụ, cơ cấu giống phát triển trà lúa mùa cực sớm, sớm để có đủ quỹ đất gieo trồng cây vụ đông đảm bảo chỉ tiêu tỉnh giao. Tiến hành rà soát thống kê toàn bộ diện tích ruộng bỏ hoang, để xử lý theo chỉ đạo của tỉnh, đồng thời khuyến khích tập trung ruộng đất để sản xuất nông nghiệp hàng hóa. Thực hiện có hiệu quả các Đề án: Đề án tái cơ cấu giống gia súc trong chăn nuôi, Đề án phát triển đàn trâu, bò thương phẩm theo chuỗi liên kết; khuyến khích phát triển trang trại quy mô lớn; xây dựng thí điểm 1-2 khu chăn nuôi tập trung;

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động chuẩn bị tốt các phương án PCTT&TKCN năm 2020 đảm bảo an toàn cho nhân dân trước các dạng hình thiên tai, xây dựng phương án tưới tiêu phục vụ tốt sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2020. Chỉ đạo cung cấp đầy đủ, chất lượng nước sạch phục vụ đời sống, sản xuất kinh doanh của nhân dân và các doanh nghiệp trên địa bàn.

- Tập trung rà soát để giao chỉ tiêu hoàn thành xây dựng NTM nâng cao năm 2020; chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các xã hoàn thiện tiêu chí, hồ sơ; phấn đấu năm 2020 có từ 03 xã trở lên hoàn thành xây dựng NTM nâng cao.

1.2. Trong lĩnh vực Công nghiệp, TTCN, Xây dựng, Thương mại dịch vụ:

Thực hiện đồng bộ các giải pháp đồng hành cùng doanh nghiệp, giải quyết nhanh chóng, kịp thời các cơ chế, chính sách của nhà nước nhằm tháo gỡ khó khăn, động viên doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, khắc phục hậu quả của dịch Covid-19, đảm bảo kế hoạch để ra năm 2020. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ những dự án đang thi công; đôn đốc một số nhà đầu tư (Công ty Trường An, Công ty Capital holding...) khẩn trương xây dựng hạ tầng để triển khai dự án. Thường xuyên kiểm tra tình hình kinh doanh hàng hóa trên địa bàn huyện, đặc biệt là việc thực hiện các quy định của pháp luật về  tiêu chuẩn, quy chuẩn chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; huy động hàng hoá của huyện tham gia Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế Đồng bằng bắc bộ 2020.

1.3. Công tác thu, chi ngân sách

Ban chỉ đạo thu ngân sách huyện triển khai các giải pháp đôn đốc các chỉ tiêu thu; tập trung thu thuế ngoài quốc doanh và tiền đấu giá đất. Thực hiện tốt NQ41 của Chính phủ tháo gỡ, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp phát triển ổn định, vững chắc thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới và khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh ngay sau khi dịch Covid-19, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tăng thu NSNN. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế, tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

1.4. Công tác quản lý nhà nước về Tài nguyên &Môi trường:

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên và môi trường. Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp tại Thông báo 871-TB/TU ngày 04/2/2020 của Tỉnh ủy về việc rà soát, kiểm tra việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Đôn đốc địa phương, đơn vị thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2020; thực hiện tốt công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận QSDĐ theo thẩm quyền. Phối hợp giải quyết tồn tại trong GPMB thực hiện các dự án khu công nghiệp Thaco -Thái Bình, thực hiện tái định cư cho 35 hộ dân thôn Lương Cầu, xã  An Cầu.

Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thu gom xử lý rác thải sinh hoạt; tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt công tác phân loại rác thải tại hộ gia đình; nâng cao ý thức người dân trong bảo vệ nguồn nước ngầm, nước mặt.

2. Về Văn hóa-xã hội

2.1 Hoạt động văn hóa-giáo dục-y tế

- Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền bám sát các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh, huyện trong đó tập trung tuyên truyền phục vụ Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tiếp tục tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 vừa tập trung phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới nâng cao. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, đặc biệt trong việc giải quyết các thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công trực tuyến, phấn đấu đạt 40% tỷ lệ hồ sơ thực hiện DVC mức độ 3, 4. Tổ chức kiểm tra, thanh tra các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng trên địa bàn huyện; chỉ đạo thực hiện tốt phong trào “TDĐKXDĐSVH” năm 2020. Xây dựng kế hoạch tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm 720 ngày mất Quốc Công Tiết Chế Hưng Đạo Đại Vương; Triển khai Kế hoạch tổ chức Lễ đón bằng công nhận Huyện NTM và khánh thành Tượng đài Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn.

- Ngành Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các đơn vị trường học xây dựng kế hoạch dạy học sau kỳ nghỉ dài thực hiện các biện pháp phòng chống Covid-19 đảm bảo ổn định nền nếp dạy học và nâng cao chất lượng giáo dục; Tổ chức tốt các kỳ thi học sinh giỏi lớp 8, lớp 9; xây dựng kế hoạch kỳ thi THPT quốc gia năm 2020; chỉ đạo các trường tổng kết năm học 2019-2020; triển khai kế hoạch thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới ban hành.

- Ngành Y tế tăng cường giám sát chặt chẽ dịch bệnh, nhất là dịch bệnh Covid-19, không để dịch bệnh lây lan. Đảm bảo tốt các hoạt động khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân tại các bệnh viện tuyến huyện và trạm y tế xã, thị trấn. Tổ chức có hiệu quả kế hoạch y tế học đường năm học 2020-2021 và các đợt hoạt động mạnh CSSKSS-KHHGD tại xã, thị trấn.

2.2. Công tác nội vụ- lao động TBXH

- Củng cố bộ máy chính quyền cơ sở, hướng dẫn quy trình kiện toàn lại chức danh HĐND, UBND sau Đại hội đảng bộ cơ sở; đội ngũ Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2020-2025; triển khai đánh giá công chức, viên chức và phong trào thi đua năm 2020. Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính năm 2020, tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2010-2020. Thực hiện có hiệu quả việc giải quyết các TTHC theo phương án “5 tại chỗ” tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện; tiếp tục rà soát, phân cấp ủy quyền phê duyệt các thủ tục hành chính cho cấp phòng, Trưởng phòng; đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực truyến mức độ 3, 4, sử dụng chữ ký số trong thẩm định, phê duyệt kết quả giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân; cung cấp tài khoản nhận tiền thanh toán phí, lệ phí (nếu có), góp phần tiết kiệm chi phí và thời gian đi lại cho tổ chức, cá nhân.

- Chỉ đạo giải quyết tốt nhu cầu việc làm cho người lao động, đảm bảo an sinh xã hội. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Thực hiện đúng, đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người có công, đối tượng chính sách; tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 73 năm ngày thương binh liệt sỹ; tu sửa, nâng cấp các công trình ghi công liệt sỹ năm 2020.

3. Công tác an ninh, quốc phòng, thanh tra, tư pháp.

- Thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, chủ động phòng ngừa đấu tranh trấn áp tội phạm; đảm bảo an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, an ninh khu công nghiệp, an ninh thông tin, chủ động giải quyết các vấn đề phức tạp xảy ra.

- Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia công tác PCTT-TKCN và phòng chống dịch bệnh Covid-19. Xây dựng kế hoạch và tổ chức huấn luyện dân quân binh chủng năm 2020. Quản lý chặt chẽ nguồn sẵn sàng nhập ngũ, phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2021.

- Duy trì nề nếp tiếp công dân. Chỉ đạo tập trung  giải quyết các đơn thư thuộc thẩm quyền, nhất là các đơn thư khiếu nại, tố cáo kiến nghị phản ánh của công dân. Tiến hành các cuộc thanh tra cần thiết theo kế hoạch hoặc đột xuất. Tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng gây phiền hà cho doanh nghiệp hoặc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

- Tích cực tuyên truyền các văn bản pháp luật mới liên quan đến cơ chế, chính sách của nhà nước hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; chỉ đạo tổ chức đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện;  tiếp tục thực hiện tốt công tác chứng thực- hộ tịch.

Trên đây là báo cáo tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 của UBND huyện Quỳnh Phụ./.

 

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;

- TT. Huyện uỷ;       Để BC

- BTV HU;

- HĐND - UBND huyện;

- Các ngành, UBND xã, thị trấn;         

- Lưu: VT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Nguyễn Quang Cơ

 

 

 

[1] Trong đó Ngô đạt  1908,5 ha; Lạc 66,5 ha; Ớt 981 ha; Dưa bí các loại 1035,5 ha; đậu tương 16,8 ha; rau màu các loại 2573,9 ha; Khoai tây 577,6 ha; khoai lang 363 ha.

 

[2] Cho phép công ty The Royal Việt Nam tổ chưc thành công chương trình :”Trình chiếu đèn Led và đèn lồng”; chương trình văn nghệ ”Mùa xuân cho em” do nhóm thiện nguyện Trở về tổ chức; chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật tại Trung tâm của huyện...

[3] Đã bố trí khu vực cách ly thứ nhất tại Doanh trại quân đội nhân dân thuộc tiểu đoàn 29, lữ đoàn 513, quân khu 3 tại địa phận xã Quỳnh Hưng; khu vực cách ly thứ 2 tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện; BVĐK Quỳnh Phụ bố trí 48 giường bệnh thực hiện cách ly, 200 giường bệnh khu điều trị; Bệnh viện đa khoa Phụ Dực bố trí 30 giường bệnh khu cách ly, dự kiến xây dựng bệnh viện dã chiến khi cần thiết;38/38 xã, thị trấn đều chuẩn bị khu cách ly.

[4]Gồm: 03 đội Trung tâm Y tế, 02 đội Bệnh viên đa khoa Quỳnh Phụ; 01 đội của Bệnh viên đa khoa Phụ Dực.

[5] Tính đến nay, toàn huyện có tổng số 109 trường hợp  đã hoàn thành thời gian cách ly tại các khu tập trung; 325/325 trường hợp được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 có kết quả âm tính ; 2782 trường hợp đã hoàn thành thời gian tự cách ly tại nhà.

[6] trong đó quà của Chủ tịch nước 10.779 suất= 2,22 tỷ đồng; quà của tỉnh 11.898 suất = 5,35 tỷ đồng; quà của huyện 11.898 suất = 2,38 tỷ đồng

[7] Riêng trong dịp Tết nguyên đán 2020, đã tổ chức cấp quà cho các cụ 95 tuổi với tổng số 840 suất quà = 452.150.000 đồng. Hướng dẫn các xã, thị trấn tổ chức chúc thọ và tặng quà cho 5.423 người cao tuổi ở tuổi 70, 75, 80 ,85 bằng tiền mặt mức 300.000đồng/cụ.

[8]Trong đó nguồn ngân sách cấp tỉnh cấp 1140 suất = 342 triệu đồng, nguồn xã, thị trấn tự vận động là 2.155 suất = 673,5 triệu đồng, còn lại là nguồn kinh phí xã hội hóa thông qua cấp huyện. 

[9] Công dân xã Quỳnh Hồng đề nghị đền bù tiền khi thu hồi đất để làm đường; công dân xã An Ninh kiến nghị về việc không nhất trí với giá thu hồi đất thực hiện Dự án Thaco; công dân xã Quỳnh Xá đề nghị giải quyết việc đất nghĩa trang.

[10] Nhân dân đã giao nộp 10.15kg pháo, 01 quả lựu đạn, 160 viên đạn, 07 kíp nổ, 01kg thuốc nổ, 4 súng hơi tự chế, 03 súng cồn, 37 vũ khí thô sơ, 0.1 kg hương sáng, 02 Công cụ hỗ trợ, 02 đồ chơi nguy hiểm.

[11] Trong đó 27 vụ việc đất đai = 89 lượt người, 07 vụ việc chế độ chính sách = 22 lượt người, lĩnh vực khác 13 vụ việc = 34  lượt người

[12] Gồm 01 đơn tố cáo (đơn tố cáo của công dân xã An Đồng) từ kỳ trước chuyển sang; 04 đơn khiếu nại, 05 đơn tố cáo phát sinh trong kỳ của công dân xã An Ninh, Quỳnh Hồng, An Vinh, An Thanh, Quỳnh Xá, Quỳnh Bảo.

[13] 6 tháng đầu năm, thực hiện đăng ký hộ tịch cho 9 trường hợp; cải chính 96 trường hợp; chứng thực 458 trường hợp.


Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Bản đồ hành chính

Vị trí địa lý

Diện tích: 209,6 Km2

Dân số: 245.188 người

Bình chọn
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 41
Hôm qua : 1.053