mic
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

BÁO CÁO Tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm; Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021

BÁO CÁO Tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm; Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021

 

BÁO CÁO
Tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm;
Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021


Phần 1
TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

I. VỀ KINH TẾ
Tổng giá trị sản xuất (giá so sánh năm 2010) ước đạt 16.172,3 tỷ đồng, đạt 73,47% kế hoạch năm, tăng 8,66% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó: Giá trị sản xuất Khu công nghiệp ước đạt 3.802 tỷ đồng, đạt 83,65% kế hoạch, tăng 12,89%. Trừ Khu công nghiệp, giá trị sản xuất các lĩnh vực còn lại ước đạt 12.370,3 tỷ đồng, đạt 70,81% kế hoạch, tăng 7,42%. 
Giá trị sản xuất ngành nông, lâm, thủy sản ước đạt 2.639,3 tỷ đồng, đạt 69,92% kế hoạch, tăng 2,74%; 
Giá trị sản xuất ngành Công nghiệp – XD ước đạt 11.541 tỷ đồng, đạt 75,19% kế hoạch, tăng 11,1% (Công nghiệp ước đạt 9.625 tỷ đồng, đạt 76,47% kế hoạch, tăng 12,47%; xây dựng ước đạt 1.916 tỷ đồng, đạt 69,38% kế hoạch, tăng 4,7%); 
Giá trị sản xuất ngành Thương mại - Dịch vụ ước đạt 1.992 tỷ đồng, đạt 68,92% kế hoạch, tăng 3,41%.
1. Sản xuất nông nghiệp: 
+  Về trồng trọt: Đạt tăng trưởng khá do diện tích lúa được mùa toàn diện, nhiều hộ gia đình có điều kiện về máy móc, lao động đã tổ chức thuê, mượn ruộng của người dân để sản xuất với quy mô lớn, điển hình như xã Quỳnh Thọ, Đồng tiến, Quỳnh Trang, An Mỹ...; nông dân tích cực giao trồng cây màu, trong đó sản xuất vụ đông vẫn giữ vai trò chủ đạo, tăng cả về diện tích và giá trị. Tổng diện tích gieo trồng cả năm đạt 31.967 ha, tăng 8ha so với năm 2020. Diện tích lúa cả năm đạt 22.361 ha, tăng 107,7 ha so với năm 2020 , trong đó: Diện tích lúa xuân đạt 11.182 ha, tăng 102 ha so với cùng kỳ, năng suất lúa xuân đạt 71,57 ha, tăng 0,37 ha, là vụ xuân đạt kết quả tương đối toàn diện với năng suất cao, giá cả tốt, chi phí thấp; Diện tích lúa mùa đạt 11.179 ha (trong đó có 30% lúa chất lượng cao). Diện tích cây màu 9606,1 ha , trong đó cây màu xuân đạt 1.468,4 ha, tăng 54,5 ha so với cùng kỳ năm 2020; diện tích cây màu hè, hè thu đạt 1.627 ha; diện tích cây vụ đông năm 2020-2021 đạt 6.510,7 ha, tăng 2,19 ha so với cùng kỳ, các cây trồng vụ đông có giá trị kinh tế cao tiếp tục được duy trì như cây ớt, khoai tây, ngô, dưa chuột xuất khẩu, cà rốt, bí các loại... giá trị sản xuất vụ đông bình quân đạt trên 120 triệu đồng/ha. Giá trị sản xuất ngành trồng trọt ước đạt 1.375,6 tỷ đồng, đạt 73,35%  kế hoạch, tăng 1,73% so với cùng kỳ năm 2020.
+ Về chăn nuôi: Chỉ đạo kiểm soát tốt dịch tả lợn Châu phi tái phát và bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu bò . Đàn gia cầm phát triển ổn định; sản lượng thịt hơi xuất chuồng tăng khá; đàn lợn đang được khôi phục, tuy nhiên quy mô còn cầm chừng do biến động giá thị trường con giống và thịt hơi xuất chuồng. Tổng đàn trâu, bò ước đạt 7.800 con (trong đó đàn trâu ước 1.100 con; đàn bò 6.700 con), tổng đàn lợn ước đạt 130.000 con. Giá trị sản xuất ngành chăn nuôi ước đạt 986,6 tỷ đồng, đạt 64,75% Kế hoạch, tăng 4,24% so với cùng kỳ.
+ Về thuỷ sản: Nuôi trồng thuỷ sản phát triển ổn định Toàn huyện tiếp tục duy trì 275 lồng bè trên sông Luộc, đối tượng chủ yếu là nuôi cá Lăng và cá Diêu Hồng; trên 1.055 ha diện tích mặt nước. Giá trị sản xuất ngành thuỷ sản ước đạt 119,5 tỷ đồng, đạt 74,09%  kế hoạch, tăng 2,14% so với cùng kỳ năm 2020. 
+ Công tác Thuỷ lợi, PCTT&TKCN: Thực hiện tốt công tác điều tiết nước phục vụ sản xuất nông nghiệp. Công tác PCTT&TKCN được chú trọng, đã tiến hành cấp vật tư phòng chống bão, lũ năm 2021 cho các xã, thị trấn vùng duyên giang; xây dựng phương án xử lý các trọng điểm xung yếu; kiểm tra chất lượng đê, kè, cống, phát hiện, xử lý xong 9/12 vụ vi phạm pháp luật về đê điều, thủy lợi . Chỉ đạo các ngành phối hợp xây dựng kế hoạch và tổ chức thành công cuộc diễn tập PCTT&TKCN năm 2021, được Bộ tư lệnh Quân khu 3, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các sở ngành liên quan của tỉnh đánh giá cao.
Các HTXDVNN tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2021 – 2026, chất lượng hoạt động ngày được nâng lên. 
 + Xây dựng nông thôn mới: Tập trung chỉ đạo, xây dựng kế hoạch thực hiện nông thôn mới nâng cao, đến nay, xã Quỳnh Minh đã được UBND tỉnh công nhận đạt NTM nâng cao; xã An Khê, Quỳnh Bảo đã được Đoàn thẩm định của tỉnh đánh giá đạt 11/11 tiêu chí, đang tập trung thanh toán nợ xây dựng cơ bản để được công nhận. Tiếp tục chỉ đạo 06 xã: Quỳnh Thọ, Quỳnh Giao, Quỳnh Hoàng, An Đồng, An Hiệp, An Ấp xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện cụ thể; thường xuyên nghe các xã và các ngành liên quan báo cáo tiến độ để đề ra biện pháp chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn giúp các xã đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí, phấn đấu về đích NTM nâng cao trong năm 2021; Chỉ đạo các xã còn lại phấn đấu đạt từ 1-2 tiêu chí trở lên.
2. Công nghiệp-TTCN, Thương mại- Dịch vụ, Giao thông- XDCB:
+ Công nghiệp-TTCN: Trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19, huyện thường xuyên tổ chức các Đoàn thăm, động viên các doanh nghiệp, hộ sản suất kinh doanh khắc phục khó khăn, duy trì sản xuất. Các doanh nghiệp đã chủ động, linh hoạt điều chỉnh các hoạt động phù hợp trong điều kiện vừa thực hiện phòng chống dịch bệnh, vừa đẩy mạnh sản xuất. Giá trị sản xuất đạt tăng trưởng khá, tăng 12,47% so với cùng kỳ, ước đạt 76,47% kế hoạch năm.
Ngành điện tích cực triển khai các biện pháp cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ tốt nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân; 
+ Giao thông -XD: Chỉ đạo thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn giao thông; Quản lý chặt chẽ phương tiện và tổ chức bến xe khách, các bến phà, đò ngang sông phù hợp với tình hình dịch bệnh, hạn chế hoạt động vận chuyển và số lượng hành khách để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch. 
Công tác quy hoạch được quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện, đảm bảo yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội chung của huyện. Đến nay các xã, thị trấn đã hoàn thành Quy hoạch chung giai đoạn 2021-2030 ; huyện đang triển khai lập quy hoạch chung mở rộng thị trấn An Bài, thị trấn Quỳnh Côi và 02 đô thị là An Đồng và Quỳnh Ngọc. Công tác thẩm định các công trình xây dựng được thực hiện đúng quy định, 9 tháng đầu năm đã thực hiện thẩm định 129 công trình; cấp 06 giấy phép xây dựng cho nhà ở riêng lẻ, 04 giấy phép cho doanh nghiệp. Các công trình trọng điểm của huyện được tập trung triển khai quyết liệt, đến nay một số dự án cơ bản hoàn thành gồm: Dự án đường ĐH75; Dự án Đầu tư xử lý cấp bách công trình kè An Khê đoạn từ K34+300 đến K35+000. Dự án xây dựng hạ tầng Khu dân cư Đồng Kênh ước đạt 75%; Dự án hạ tầng dân cư Quỳnh Hưng ước đạt 23%; Các dự án đường ĐH.72, ĐH.72A, ĐH.73, ĐH.77, ĐH.78... đang được đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo đúng quy định, chất lượng, đáp ứng yêu cầu đề ra. 
+ Thương mại - DV: 9 tháng đầu năm, hoạt động thương mại dịch vụ chịu ảnh hưởng lớn của đại dịch Covid-19 do nhiều thời điểm phải thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội hoặc hạn chế, dừng các hoạt động, nhất là dịch vụ ăn uống, lưu trú; dịch vụ vận tải chủ yếu hoạt động nội tỉnh...song trên địa bàn huyện vẫn đảm bảo công tác cung ứng hàng hóa, giá cả ổn định, chất lượng đảm bảo, đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiêu dùng của người dân. Giá trị sản xuất ngành ngành thương mại – dịch vụ vẫn đạt tăng trưởng so với cùng kỳ, tăng 3,4%, đạt 68,92% kế hoạch.
Công tác quản lý nhà nước về khoa học công nghệ tiếp tục được quan tâm, chú trọng triển khai chuyển đổi tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng từ TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015 cho các xã, thị trấn. Hoạt động nghiên cứu, để xuất các sáng kiến, giải pháp trên các lĩnh vực đạt hiệu quả, đã có 10 sáng kiến được công nhận cấp tỉnh, nhất là trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. 
3. Công tác thu chi ngân sách:
Trong 9 tháng đầu năm, thu tiền sử dụng đất đạt kết quả tích cực, đạt 231,4 tỷ đồng, đạt 79,2% dự toán; tuy nhiên nhiều khoản thu ngân sách gặp nhiều khó khăn, nhất là thu thuế ngoài quốc doanh mới đạt 62,2% do các doanh nghiệp đang được giãn, hoãn nộp thuế do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Tổng thu ngân sách thực hiện 908,67 tỷ đồng, đạt 85,4% dự toán. Trong đó: Thu trên địa bàn thực hiện 342,35 tỷ đồng, đạt 71,5% dự toán (Thu trên địa bàn trừ tiền sử dụng đất; tiền ghi thu ghi chi tiền thuê mặt đất, mặt nước; tiền đền bù thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất thực hiện 107,24 tỷ đồng, đạt 57,51% dự toán; thu tiền sử dụng đất đạt 231,4 tỷ đồng, đạt 79,2% dự toán). Thu trợ cấp ngân sách cấp trên 515,03 tỷ đồng, đạt 87,9% dự toán; Thu chuyển nguồn 46,41 tỷ đồng. 
Điều hành ngân sách đảm bảo chi kịp thời, đúng định mức, tiêu chuẩn, chế độ quy định. Tổng chi ngân sách thực hiện 686,27 tỷ đồng, đạt 68,9% dự toán năm, trong đó chi đầu tư phát triển kinh tế 142,21 tỷ đồng, đạt 52% dự toán; Chi thường xuyên 544,06 tỷ đồng, đạt 76% dự toán.
4. Công tác quản lý đất đai và môi trường
Thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XIV về việc tăng cường công tác quản lý đất đai, thời gian qua, công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực; một số vi phạm về đất đai ở các xã An Lễ, An Ninh, An Thái, Quỳnh Hoàng được tập trung giải quyết; Công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thẩm định cấp giấy chứng nhận QSDĐ thực hiện đúng quy định . Công tác đấu giá QSDĐ đạt kết quả tích cực, đã tổ chức thành công 13 phiên đấu giá, phê duyệt kết quả trúng đấu giá 137 lô, diện tích 16.814,8m2 với tổng số tiền trên 197.923.682.707 đồng. Hoàn thành lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021 - 2030 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; Hoàn thành thống kê đất đai cấp huyện năm 2020  và thẩm định kết quả thống kê đất đai cấp xã năm 2020; thực hiện công khai và tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2021. 
9 tháng đầu năm, công tác GPMB tiếp tục được triển khai quyết liệt, đạt kết quả tốt, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng tâm của tỉnh và huyện trên địa bàn như: Dự án đường Thái Bình – Cầu Nghìn; Đường ĐT.455 từ An Vũ – An Dục; Dự án Khu dân cư Đồng Kênh, Quỳnh Hưng... Ban hành Kế hoạch, hướng dẫn, tập trung chỉ đạo thực hiện thông báo Kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc vận động nhân dân tự nguyện thỏa thuận góp quyên sử dụng đất cho nhà nước không đòi lại để cải tạo, nâng cấp, mở rộng các tuyến đường, nhiều người dân đã ủng hộ và đồng thuận thực hiện, góp phần đẩy nhanh tiến độ GPMB, tiết kiệm chi phí đầu tư thực hiện các dự án như tại xã Quỳnh Ngọc, An Thái.... UBND huyện đã ban hành 1.335 quyết định thu hồi đất với tổng diện tích GPMB là 59,08 ha; 20 quyết định phê duyệt phương án BTHT&TĐC với tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ là 66,41tỷ đồng;  
Công tác bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên nước được quan tâm, chỉ đạo; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt vệ sinh môi trường phòng chống dịch Covid-19 và thực hiện thu gom xử lý rác thải sinh hoạt, đã tổ chức thu gom, xử lý gần 3 tấn chất thải nguy hại; Tập trung chỉ đạo xử lý, khắc phục, giải quyết phản ảnh của công dân về ô nhiễm môi trường của công ty Chăn nuôi Thái Thụy và một số địa phương . Triển khai thực hiện mô hình thu phí nước thải công nghiệp; mô hình phân loại rác thải tại hộ gia đình; mô hình thu gom, phân loại rác thải tại nguồn 
II. LĨNH VỰC VĂN HÓA-XÃ HỘI  
1. Công tác chỉ đạo, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 được tập trung chỉ đạo quyết liệt, chủ động điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, hướng dẫn của Bộ y tế và các Bộ, ngành liên quan; kịp thời khoanh vùng, cách ly y tế; lập danh sách, giám sát, quản lý chặt chẽ các đối tượng nguy cơ, nhập cảnh, người từ vùng dịch trở về địa phương, người và phương tiện ra vào địa bàn tỉnh qua địa bàn huyện; đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định, đảm bảo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội; Nhân dân tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng, sự điều hành của chính quyền các cấp từ huyện đến cơ sở, nhiều tổ chức, cá nhân tích cực ủng hộ vật chất, kinh phí cho các lực lượng tham gia phòng chống dịch và người dân, công nhân gặp khó khăn do chịu ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh. Trong 9 tháng, trên địa bàn huyện ghi nhận 11 ca mắc và dương tính lại, đến nay đã được điều trị khỏi; Triển khai 09 đợt tiêm chủng với tổng số 10.152 liều vắc xin, trong đó có 3.989 mũi 2. Tính riêng đợt bùng phát dịch từ ngày 23/6 đến nay, toàn huyện đã thực hiện cách ly y tế đối với 4.512 trường hợp , đến nay còn theo dõi 146 trường hợp cách ly tập trung và 148 trường hợp tại nhà (trong đó có 30F1, người về từ vùng dịch: 248 người, người hoàn thành cách ly: 16 người).
2. Hoạt động văn hóa, thông tin, thể thao
Hoạt động thông tin, tuyên truyền, phát thanh được thực hiện tốt; Hình thức tuyên truyền có nhiều đổi mới, phong phú, phản ánh kịp thời, toàn diện tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương, đáp ứng nhu cầu thông tin của nhân dân, tập trung vào các sự kiện, nhiệm vụ trọng tâm của huyện: tuyên truyền thực hiện các biện pháp phòng chống dịch; công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ; công tác chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh; tuyên truyền về các sự kiện, ngày lễ kỷ niệm của đất nước, địa phương; tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật; chấp hành công tác giải phóng mặt bằng, tự nguyện, thỏa thuận góp quyền sử dụng đất cho nhà nước không đòi lại để cải tạo, nâng cấp mở rộng các tuyến đường...
Phong trào ”Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục được nhân dân hưởng ứng tích cực, gắn liền với việc thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch; 100% các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị đăng ký xây dựng các danh hiệu văn hóa năm 2021; việc thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang, trong tổ chức các hoạt động lễ hội đã được cắt giảm quy mô, tiết kiệm, văn minh; các cơ sở hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn huyện cơ bản chấp hành tốt các quy định của pháp luật trong điều kiện phòng chống dịch bệnh. Công tác bảo tồn di sản văn hóa tiếp tục được quan tâm . Hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thực hiện có hiệu quả; tích cực sử dụng hình thức họp trực tuyến; xử lý và gửi nhận văn bản qua hệ thống mạng văn phòng liên thông. Hoạt động cổng thông tin điện tử của huyện được duy trì, kịp thời đăng tải các văn bản chỉ đạo, điều hành và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện; tổ chức tập huấn trực tuyến công tác số hóa hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính, hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 và các chế độ báo cáo trên Hệ thống thông tin báo cáo chính phủ cho tất cả cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã, phấn đấu đến cuối năm 2021 đạt các chỉ tiêu tỉnh giao.
3. Công tác Giáo dục - Đào tạo
Chỉ đạo các trường học thực hiện linh hoạt các hình thức dạy học, học trực tiếp và học trực tuyến tùy vào diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19, đảm bảo hoàn thành chương trình, kế hoạch dạy học; chất lượng giáo dục toàn diện của các đơn vị trường học trên địa bàn huyện tiếp tục giữ vững và nâng cao, là năm thứ 2 liên tiếp được Sở Giáo dục- Đào tạo sếp dẫn đầu các huyện, thành phố. Trong năm học, có 28 trường được UBND tỉnh công nhận trường chuẩn quốc gia, trong đó 5 trường đạt mức độ 2; có 2.760 học sinh được công nhận học sinh giỏi cấp huyện, 114 học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia; nhiều tập thể và cán bộ, giáo viên đạt thành tích và được các cấp khen thưởng ; kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT toàn huyện có 1.765/2.707 học sinh dự thi trúng tuyển đợt 1 với số điểm trúng tuyển đạt cao, xếp tốp đầu toàn tỉnh. Kì thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp tại tỉnh Thái Bình năm 2021 được tổ chức tốt, đảm bảo an toàn, đúng quy chế và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch; Đội ngũ cán bộ quản lý trường học được kiện toàn, đội ngũ giáo viên được tuyển dụng mới là 290 viên chức, đồng thời ra quyết định tuyển dụng 447 giáo viên mầm non hợp đồng thành viên chức, qua đó góp phần đáp ứng tốt hơn hoạt động giảng dạy tại các đơn vị trường học. Thực hiện tốt việc lựa chọn và thay sách giáo khoa, triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1, lớp 2, lớp 6 theo quy định. 
Chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất cho năm học mới; xây dựng kế hoạch dạy học năm học 2020 – 2021 trong tình hình mới. Chỉ đạo các đơn vị trường học tổ chức Khai giảng theo đúng hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo đảm bảo an toàn, tạo không khí phấn khởi cho học sinh và giáo viên.
4. Công tác y tế, dân số, chăm sóc sức khoẻ nhân dân 
Công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm chú trọng, nhiều kỹ thuật mới được các bệnh viện áp dụng, triển khai đạt hiệu quả; chất lượng khám chữa bệnh, công tác phục vụ của đội ngũ y bác sĩ ngày càng được nâng lên, được nhân dân đánh giá cao. Công tác quản lý hành nghề y, dược tư nhân được tăng cường, đã tổ chức kiểm tra 35 cơ sở, xử phạt vi phạm hành chính 03 cơ sở với số tiền 6.000.000 đồng, yêu cầu dừng hoạt động đối với 02 cơ sở nha khoa do không đủ thủ tục pháp lý theo quy định. Công tác An toàn vệ sinh thực phẩm được đẩy mạnh, đã thực hiện 2.070 lượt kiểm tra tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm; cấp 30 giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm,78 giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm. Các chương trình y tế mục tiêu được kiểm soát chặt chẽ; công tác y tế công cộng thực hiện hiệu quả, đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 2089 công nhân Công ty Nam Đông và công ty Việt Long, khám sức khỏe định kỳ cho học sinh các đơn vị trường học trên toàn huyện đạt tỷ lệ 94,7%. Công tác dân số-KHHGD được chú trọng, số sinh 9 tháng đầu năm là 2109 trẻ, giảm 181 trẻ so với cùng kỳ năm 2020; số sinh con thứ ba trở lên là 499 trẻ, giảm 23 ca so với cùng kỳ, tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên là 23,6%.
6. Công tác lao động, việc làm và thực hiện chính sách xã hội
Thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người và gia đình có công với cách mạng; thường xuyên quan tâm, chăm lo, động viên kịp thời đến các đối tượng chính sách, tổ chức thăm, tặng quà nhân dịp Lễ, Tết  đảm bảo trang trọng, thiết thực, không để sót đối tượng; tổ chức tốt các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày thương binh liệt sỹ; thực hiện cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sỹ cụm xã Quỳnh Mỹ và An Đồng, chỉnh trang một số hạng mục khuôn viên Đài tưởng niệm huyện. Thực hiện có hiệu quả chuyển đổi mô hình chi trả trợ cấp cho người có công với cách mạng qua hệ thống Bưu điện, 9 tháng đầu năm 2021, đã chi trả với tổng số tiền trên 131 tỷ đồng. Nghiệm thu, cấp kinh phí nhà ở đối với 36/40 hộ gia đình người có công được hỗ trợ đợt 01 năm 2020; rà soát, lập danh sách nhu cầu hỗ trợ cải thiện, nâng cấp nhà ở người có công diện ngoài Đề án. 
Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, bảo trợ, chăm sóc người khuyết tật, trẻ mồ côi và người cao tuổi ; điều chỉnh trợ cấp cho các đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định số 20/NĐ-CP của Chính phủ. 9 tháng đầu năm đã chi trả trợ cấp bảo trợ xã hội cho 112.800 lượt người với tổng số tiền 47,6 tỷ đồng. Công tác xóa đói, giảm nghèo đạt kết quả tích cực, duy trì hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội; hoàn thành việc cập nhật thông tin hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đối tượng chính sách bảo trợ phát sinh năm 2020. Công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, bảo vệ chăm sóc trẻ em thực hiện có hiệu quả, đến nay trên địa bàn huyện không xảy ra vụ việc nào liên quan đến xâm hại trẻ em, xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình hành động vì trẻ em giai đoạn 2021-2030. Công tác bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ tiếp tục được quan tâm. 
Công tác lao động, việc làm, đào tạo nghề triển khai hiệu quả, nhất là đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Tập trung triển khai tới các xã, thị trấn Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định số 23/QĐ-TTg về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-29; thành lập các tổ giúp việc để thẩm duyệt hồ sơ các nhóm đối tượng đề nghị hỗ trợ. Nhiều doanh nghiệp đã khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.
7. Công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính
 Chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 đảm bảo dân chủ, khách quan, an toàn và đúng luật . Sau khi hoàn thành các nhiệm vụ công tác bầu cử, từ huyện đến cơ sở tập trung kiện toàn bộ máy chính quyền; tiến hành tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND và kiện toàn các chức danh lãnh đạo cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026. Công tác giải quyết các chế độ chính sách, tiền lương cho cán bộ, công chức, viên chức thực hiện đúng quy định. Đến nay, tổng số CBCCVC toàn huyện hiện có mặt 2.628 người, trong đó cấp xã 650 người; căn cứ vào số lượng biên chế còn thiếu, chỉ tiêu tuyển dụng và kế hoạch thi tuyển công chức tỉnh năm 2021, huyện đã tổ chức tiếp nhận, tổng hợp, báo cáo danh sách thí sinh đăng ký dự thi vào 15 vị trí tuyển dụng cấp huyện, 33 vị trí tuyển dụng cấp xã. Đội ngũ viên chức ngành giáo dục được tuyển dụng, bổ sung, đã  hoàn thành xét chuyển thành viên chức đối với 447 giáo viên mầm non; tổ chức tuyển dụng và phân công, bố trí công tác cho 290 viên chức đảm bảo khách quan, đúng quy định. Công tác thi đua khen thưởng được quan tâm, kịp thời khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua năm 2020 , tổ chức tổng kết cụm thi đua các huyện, thành phố năm 2020; Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực tốt công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo.
Công tác cải cách hành chính tiếp tục được được quan tâm, UBND huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả Kế hoạch CCHC năm 2021, Đề án xác định chỉ số đánh giá kết quả CCHC của UBND cấp xã; xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 468/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Chỉ đạo Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện nâng cao chất lượng hoạt động, phục vụ, 9 tháng đầu năm 2021, tổng số hồ sơ đã tiếp nhận tại Bộ phận là 91.297 hồ sơ ,  đã giải quyết 90.233 hồ sơ, đang giải quyết 1.064 hồ sơ. Hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ công mức độ 3, 4 được 216 hồ sơ (tài chính 168 hồ sơ, tư pháp 16 hồ sơ, nội vụ 31 hồ sơ, văn hóa thông tin 1 hồ sơ).
 III. AN NINH, QUỐC PHÒNG, THANH TRA, TƯ PHÁP
1. Tình hình an ninh chính trị, TTATXH
Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, an ninh kinh tế cơ bản ổn định, tuy có nổi lên một số vụ việc nổi lên  song đã kịp thời chỉ đạo, không để phức tạp xảy ra. 
Thực hiện tốt các Kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ. Triển khai hiệu quả kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết nguyên đán Tân Sửu, giữ vững thành tích năm thứ 9 liên tiếp trên địa bàn huyện không có tiếng pháo nổ; Bảo vệ an toàn từ xa Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và an toàn tuyệt đối cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. 
Các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thực hiện có hiệu quả; 358 mô hình tiếp tục được củng cố, duy trì hoạt động; 100% các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị và trường học đăng ký đạt chuẩn “an toàn về an ninh trật tự”. Công tác tuần tra, tấn công, trấn áp các loại tội phạm được tăng cường, qua đó kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các trường hợp phạm pháp hình sự; 9 tháng đầu năm, đã điều tra làm rõ 96/101 vụ phạm pháp hình sự, giảm 06 vụ so với cùng kỳ năm 2020; phát hiện, bắt quả tang 39 vụ/59 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, khởi tố 37 vụ = 43 bị can; triệt xóa 08 điểm phức tạp về ma túy; bắt giữ xử lý 141 đối tượng đánh bạc, 02 đối tượng truy nã; phát hiện, xử phạt 05 vụ vi phạm về kinh tế; 6 vụ vi phạm về môi trường... Tuy nhiên tình hình tội phạm xâm hại sở hữu tài sải có chiều hướng gia tăng, tội phạm về tệ nạn ma túy vẫn còn tiềm ẩn phức tạp, thủ đoạn ngày càng tinh vi; trên địa bàn huyện xảy ra 01 vụ trọng án tại xã Quỳnh Hoa. 
Công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội được tăng cường, huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả; tổ chức kiểm tra, vận động, thu hồi các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo ; tổ chức kí cam kết thực hiện Luật 14, Nghị định 137 tới 95% hộ dân, 100% học sinh các trường học trên địa bàn huyện. Công tác cấp, quản lý CCCD được tập trung chỉ đạo, triển khai đến tận cơ sở, bố trí lực lượng làm việc cả ngày nghỉ và làm việc ngoài giờ hành chính đảm bảo hoàn thành đúng chỉ tiêu, kế hoạch đề ra . Công tác đảm bảo trật tự ATGT được duy trì, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 04 của UBND tỉnh; tai nạn giao thông đã được kiềm chế, 9 tháng đầu năm xảy ra 03 vụ TNGT làm 03 người chết, 01 người bị thương (giảm 01 vụ = 25% so với cùng kỳ năm 2020); tuần tra kiểm soát trật tự ATGT, phát hiện, xử lý 1.060 trường hợp vi phạm Luật giao thông đường bộ, phạt tiền 1.059.580.000 đồng, tạm giữ 65 phương tiện, tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 55 trường hợp. Công tác phòng cháy, chữa cháy được tăng cường, tổ chức kiểm tra 31cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ; hướng dẫn 96 lượt cơ sở quản lý về PCCC nhằm tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC trên địa bàn huyện. 
2. Công tác quân sự, quốc phòng địa phương    
Duy trì nghiêm túc các chế độ trực SSCĐ, trực cao điểm các dịp Lễ, Tết góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Phân công lực lượng tham gia phòng, chống dịch Covid-19 tại các tuyến đầu như các điểm chốt của tỉnh, huyện và cơ sở cách ly y tế tập trung của huyện đảm bảo an toàn tuyệt đối. Công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ thực hiện chặt chẽ, đạt chỉ tiêu được giao; đã tổ chức lễ giao nhận quân năm 2021, bàn giao đủ 365 tân binh cho 9 đầu mối đơn vị đảm bảo trang trọng, đúng luật, an toàn theo đúng chỉ đạo; tổ chức khám sức khỏe, đăng ký cho các thí sinh dự thi vào các học viện, nhà trường trong quân đội. Công tác huấn luyện, hội thi, hội thao được duy trì và đạt kết quả tốt, đạt giải nhì toàn đoàn hội thi pháp luật về DQTV;  03 mô hình được công nhận tại hội thi sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ huấn luyện. Tổ chức thành công cuộc diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 đảm bảo an toàn mọi mặt . Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thành công thực hành diễn tập CĐPT cấp xã. Thực hiện có hiệu quả công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, đã xây dựng kế hoạch, mở lớp, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đại biểu HĐND cấp xã.
3. Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo
Duy trì việc tiếp dân theo quy định, đặc biệt ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo đúng quy định, ổn định an ninh chính trị, trật tự. 9 tháng đầu năm, Lãnh đạo UBND huyện và Ban tiếp công dân của huyện tiếp 89 lượt đoàn = 132 lượt người = 45 vụ việc , giảm 151 lượt người, giảm 15 vụ việc so với cùng kỳ, đã xử lý, giải quyết 41 vụ việc = 91,1%. Số đơn khiếu nại, tố cáo giải quyết trong kỳ  là 9 đơn (7 đơn kỳ trước chuyến sang, 02 đơn tố cáo mới phát sinh), đến nay đã xử lý xong 5 đơn khiếu nại , 04 đơn tố cáo của công dân đang tiến hành xác minh, giải quyết . Tập trung chỉ đạo các ngành liên quan giải quyết nội dung thuộc thẩm quyền vụ việc giữa công ty TNHH Hưng Long và Công ty Liên Quảng Thành; chỉ đạo quyết liệt rà soát đơn thư tồn đọng, phức tạp, kéo dài trên địa bàn huyện. 9 tháng đầu năm 2021, huyện đã ban hành Kết luận 04 cuộc thanh tra , đang tổ chức thực hiện 02 cuộc tra công tác quản lý thu, chi kinh phí giáo dục tại trường THCS Quỳnh Ngọc và trường Tiểu học Quỳnh Ngọc. Công tác phòng chống tham nhũng thực hiện nghiêm túc, đã triển khai thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập lần đầu của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính Phủ .
 4. Công tác tư pháp 
Các văn bản chỉ đạo về công tác tư pháp-hộ tịch được ban hành kịp thời, toàn diện, có chất lượng . Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thực hiện hiệu quả, nội dung tập trung tuyên truyền về Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND ; Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm; Luật nghĩa vụ quân sự; Luật số 14, Nghị định 37 và các văn bản có liên quan; 9 tháng đầu năm, toàn huyện đã tổ chức được 188 hội nghị tuyên truyền với tồng số 13.128 lượt người tham gia, trong đó 60 hội nghị cấp huyện, 128 hội nghị cấp xã, qua đó góp phần nâng cao kiến thức pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. Công tác hộ tịch, chứng thực giải quyết nhanh chóng, đúng quy định . Công tác xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật thực hiện đúng pháp luật, đã thẩm định hồ sơ chuyển Tòa án nhân dân ra quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc là 23 hồ sơ. 
IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1.    Kết quả đạt được
9 tháng đầu năm 2021, trước diễn biến phức tạp, kéo dài của đại dịch Covid-19, ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt của đời sống xã hội, song với sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, sự chủ động, đổi mới, sáng tạo thích ứng của doanh nghiệp, sự đồng lòng, chung sức của Nhân dân, Huyện ủy, HĐND-UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ, đề ra các giải pháp phù hợp, linh hoạt với từng thời điểm nhằm thực hiện hiệu quả mục tiêu kép, vừa đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch, vừa hoàn thành các nhiệm vụ chính trị- kinh tế trọng tâm của huyện, đảm bảo ổn định cuộc sống cho nhân dân.
Kinh tế của huyện 9 tháng đầu năm 2021 đạt tốc độ tăng trưởng khá, cao hơn cùng kỳ năm 2020; sản xuất nông nghiệp có nhiều thuận lợi, vụ xuân tiếp tục đạt năng suất cao, giá cả tốt, chi phí thấp; trong chăn nuôi đã kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tiếp tục phục hồi và phát triển; xây dựng tiếp tục được quan tâm đầu tư mạnh mẽ; công tác thu ngân sách vượt cao so với tiến độ kế hoạch đề ra; Công tác giải phóng mặt bằng được chỉ đạo quyết liệt, có những phương pháp, cách làm đổi mới, sáng tạo nhận được sự đồng thuận và hưởng ứng của Nhân dân, góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm của tỉnh, của huyện;  Kiểm soát chặt chẽ, thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; Ngành giáo dục được đánh giá dẫn đầu toàn tỉnh năm thứ 2 liên tiếp; Hoạt động văn hóa, thông tin tuyên truyền có nhiều đổi mới với các hình thức thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, tạo điểm nhấn trong từng thời điểm; Công tác cán bộ, tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền được quan tâm, củng cố. Kỷ cương, kỷ luật hành chính được tăng cường. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện hiệu quả; Tình hình an ninh chính trị giữ vững, trật tự an toàn xã hội đảm bảo. 
Đặc biệt, Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19; Tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2021, bàn giao đủ 365 tân binh đảm bảo trang trọng, an toàn; Tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo dân chủ, khách quan, an toàn và đúng luật; Đảm bảo an toàn tuyệt đối các sự kiện, ngày lễ lớn của đất nước, các nhiệm vụ chính trị diễn ra trên địa bàn huyện; được tỉnh ghi nhận và đánh giá cao về sự quyết liệt, đổi mới, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng triển khai thực hiện các dự án của tỉnh, của huyện.
2. Tồn tại, hạn chế
- Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt thấp so với kế hoạch, nhất là ngành thương mại - dịch vụ; hoạt động sản xuất kinh doanh, giao thông vận tải, dịch vụ thương mại chững lại; các hoạt động văn hóa, giáo dục bị gián đoạn.
- Tiến độ xây dựng NTM nâng cao ở các địa phương chậm so với kế hoạch.
- Công tác giải phóng mặt bằng đạt được nhiều kết quả quan trọng, tuy nhiên một số dự án vẫn còn khó khăn, vướng mắc, nhất là thiếu nguồn vốn.
- Một số chỉ tiêu thu ngân sách đạt thấp, nhất là thu thuế ngoài quốc doanh; nguồn lực đầu tư cho phát triển thấp, chủ yếu là các dự án chuyển tiếp;
- Công tác quản lý đất đai ở một số địa phương còn hạn chế, để xảy ra việc lấn chiếm, sử dụng đất sai mục đích, chuyển nhượng đất nông nghiệp trái phép song chưa được xử lý kiên quyết, dứt điểm; Môi trường chăn nuôi trong doanh nghiệp, một số hộ gia đình chưa được xử lý triệt để gây ô nhiễm, ảnh hưởng cuộc sống người dân.
- Tình hình tội phạm về tệ nạn ma túy vẫn còn tiềm ẩn phức tạp, trên địa bàn huyện đã xảy ra 01 vụ án đặc biệt nghiêm trọng; tình trạng người dân sử dụng nguồn điện không đảm bảo an toàn vẫn diễn ra.
- Công tác cải cách hành chính chưa có sự chuyển biến rõ nét. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ ở một số ngành, địa phương chưa đạt yêu cầu, chậm tiến độ. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành; trong sử dụng chữ ký số chuyên dùng của tổ chức, cá nhân và trong giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân đạt tỷ lệ thấp, 9 tháng đầu năm, đang tụt hạng so với năm 2020 (hiện xếp thứ 6/8 huyện, thành phố). Cuộc bầu cử Đại biểu HDND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026 vẫn còn có đơn vị bầu thiều đại biểu, phải tổ chức bầu thêm nhưng vẫn không đảm bảo số lượng đại biểu.
3. Nguyên nhân
3.1. Nguyên nhân khách quan: 
- Do tác động của đại dịch Covid-19 nên các hoạt động liên quan đến sản xuất, kinh doanh, giao thương, vận chuyển hàng hóa gặp nhiều khó khăn, nhất là lĩnh vực thương mại, dịch vụ, ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng kinh tế. 
- Bên cạnh công tác phòng chống dịch, cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở phải tập trung cao mọi công tác lãnh đạo chỉ đạo cho việc chuẩn bị cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, do vậy ít nhiều ảnh hưởng đến việc thực hiện các nhiệm vụ khác.
3.2. Nguyên nhân chủ quan: 
- Công tác nắm tình hình, tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa chủ động, hiệu quả, thiếu quyết liệt; Công tác quản lý nhà nước ở một số lĩnh vực chưa sâu sát; Công tác thanh tra, kiểm tra chưa được thực hiện thường xuyên; phát hiện, xử lý vi phạm chưa kiên quyết, dứt điểm; Sự phối hợp trong giải quyết công việc giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương có việc chưa chặt chẽ.
- Ý thức chấp hành pháp luật của một số người dân chưa tốt, còn có người dân cố tình vi phạm về lấn chiếm đất đai; đặc biệt có người dân không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19; các cấp, các ngành mất nhiều công sức, kinh phí để tổ chức khống chế dịch bệnh.

 
Phần 2
NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 3 THÁNG CUỐI NĂM 2021

Tình hình 3 tháng cuối năm 2021, bên cạnh những thuận lợi, nhiệm vụ phát triển KT -XH của huyện còn nhiều khó khăn, thách thức, tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; thu ngân sách, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp gặp nhiều khó khăn. Để hoàn thành các mục tiêu phát triển KT-XH năm 2021, thời gian tới, UBND huyện tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau:
I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
- Chủ động và kiểm soát chặt chẽ trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, vừa chỉ đạo công tác phòng chống dịch, vừa tháo gỡ khó khăn, tăng cường lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội;
- Thực hiện tốt công tác phòng chống mưa bão, chăm sóc lúa mùa cuối vụ đảm bảo thắng lợi sản xuất vụ mùa. Động viên, khuyến khích nông dân tích cực gieo trồng vụ đông năm 2021. Tiếp tục chỉ đạo 6 xã đăng ký về đích NTM nâng cao năm 2021  đẩy nhanh tiến độ đảm bảo hoàn thành kế hoạch.
- Tập trung đẩy nhanh tiến độ dự án xây dựng hạ tầng Khu dân cư Đồng Kênh, Quỳnh Hưng; các quy hoạch điểm dân cư để đấu giá quyền sử dụng đất tạo nguồn vốn; Tăng cường chỉ đạo thu ngân sách, triển khai các giải pháp đồng bộ để công tác thu ngân sách đạt kết quả cao nhất, đảm bảo các nguồn lực để thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội;
- Chỉ đạo quyết liệt công tác Giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án trọng tâm của tỉnh và huyện; chú trọng tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận và tự nguyện của nhân dân góp quyền sử dụng đất để thực hiện các dự án giao thông.
- Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ tỉnh giao;
- Thực hiện tốt các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, nhất là giải quyết chính xác, nhanh chóng tiền hỗ trợ cho các đối tượng theo Nghị quyết 68/NĐ-CP và Quyết định 23/QĐ-TTg. Nắm chắc diễn biến tình hình ở cơ sở, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
II. CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CỤ THỂ
1. Về kinh tế
1.1. Tập trung chỉ đạo tốt công tác phòng trừ sâu bệnh, diệt chuột bảo vệ sản xuất; chỉ đạo thu hoạch lúa mùa trà sớm nhanh gọn, triển khai các cơ chế hộ trợ sản xuất kịp thời, tập trung tuyên truyền để người dân tích cực gieo trồng cây vụ đông. Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, tiêm phòng vụ thu đông bảo vệ đàn gia súc, gia cầm. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các địa phương chuẩn bị tốt các phương án chủ động trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021. Thường xuyên tổ chức nghe các xã báo cáo tiến độ xây dựng nông thôn mới nâng cao, kịp thời tháo gỡ khó khăn, chỉ đạo các xã đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2021.
1.2. Tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án giao thông, xây dựng; đồng thời hướng dẫn, tạo điều kiện để các nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục cần thiết để thực hiện các dự án, phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch năm 2021; Đẩy nhanh việc hoàn thành Quy hoạch chi tiết và dự án đầu tư hạ tầng đối với các điểm dân cư tập trung; điều chỉnh Quy hoạch NTM các xã và quy hoạch mở rộng thị trấn An Bài, thị trấn Quỳnh Côi và đô thị Quỳnh Ngọc, đô thị An Đồng; Triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông những tháng cuối năm, hoàn thiện một số công trình thuộc nguồn vốn sự nghiệp giao thông của huyện. Xây dựng kế hoạch và hệ thống cấp điện đảm bảo cung ứng điện an toàn, tiết kiệm; Tiếp tục nắm bắt, rà soát các hoạt động kinh doanh, dịch vụ thương mại trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 phức tạp, kéo dài, đảm bảo cung cấp đầy đủ các hàng hóa thiết yếu phục vụ nhân dân; Tổ chức đánh giá kết quả, nghiệm thu sáng kiến của các đơn vị trong năm 2021.
1.3. Thực hiện tiết kiệm chi tiêu thường xuyên theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và của tỉnh; Thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Chính phủ về tháo gỡ, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư và các doanh nghiệp đổi mới và khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng của dịch bệnh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tăng thu NSNN. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế, tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước. 
1.4. Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận và tự nguyện của nhân dân cùng góp quyền sử dụng đất thực hiện đồng thời nhiều dự án quan trọng của tỉnh và huyện, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện. Tăng cường kiểm tra, phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý đất đai, nâng cao trách nhiệm của cấp xã, đặc biệt là người đứng đầu; hoàn thành quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 trình UBND tỉnh phê duyệt; triển khai công tác thống kê đất đai năm 2021 và việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022. Chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn tiếp tục rà soát, đề xuất các khu đất có diện tích dưới 3ha để quy hoạch dân cư, đấu giá quyền sử dụng đất tạo nguồn thu ngân sách; Tiếp tục thực hiện tốt công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận QSDĐ theo thẩm quyền.
Thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường; chủ động kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật khoáng sản, đặc biệt là chống khai thác cát trái phép trên sông Luộc, sông Hóa; đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm Đề án quản lý chất thải rắn đến năm 2025 và kế hoạch phân loại rác thải tại nguồn. Thực hiện tốt các biện pháp vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh Covid-19; Kế hoạch phát triển cây xanh; thu gom rác thải sinh hoạt tại các xã, thị trấn.
2. Văn hoá - xã hội
2.1. Tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền bám sát các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh, huyện, tập trung tuyên truyền thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, bảo vệ an toàn sức khỏe cho nhân dân vừa phấn đấu đạt các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đã đề ra; ... tích cực đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp, tăng cường sử dụng chữ ký số và cung cấp dịch vụ công mức độ 3, 4 trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị; xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai ứng dụng công nghệ thông tin-viễn thông;  phối hợp các ngành kiểm tra hoạt động văn hóa, thông tin, thể thao, du lịch, gia đình và thông tin truyền thông đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng trên địa bàn huyện.
2.2. Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, luôn chủ động, đề cao cảnh giác; tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong phòng, chống dịch Covid-19; đẩy mạnh công tác tuyên truyền đề người dân tự giác nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, sẵn sàng phương án ứng phó với các tình huống phát sinh dịch bệnh, nhất là tại các doanh nghiệp có số lượng người tập trung lớn. Tập trung kiểm soát nguồn lây bệnh, quản lý chặt chẽ biến động dân cư để chủ động sàng lọc, kịp thời có biện pháp chỉ đạo phù hợp. Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động y tế cơ sở, làm tốt công tác khám chữa bệnh ban đầu, khám chữa bệnh BHYT cho nhân dân; tăng cường kiểm tra công tác đảm bảo vệ sinh thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm. Triển khai kế hoạch đợt tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản-KHHGĐ tại các xã, thị trấn.
2.3. Chỉ đạo các trường chủ động, linh hoạt trọng thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục, sẵn sàng ứng phó với các tình huống diễn biễn của dịch bệnh Covid-19; duy trì số lượng, không để học sinh bỏ học, tổ chức kiểm tra nền nếp đầu năm học, kiểm tra việc thực hiện các khoản thu đầu năm, không để tình trạng lạm thu trong nhà trường. Đồng thời tích cực huy động các nguồn lực tăng cường cho các nhà trường về hạ tầng công nghệ thông tin và các điều kiện cần thiết để tổ chức hiệu quả hoạt động dạy và học trực tuyến. Tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm học 2020-2021; phát động đợt thi đua chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ học kỳ I năm học 2021-2022. 
2.4. Thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định các chế độ, chính sách cho người và gia đình người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội; triển khai thực hiện Nghị định số 75/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng; tổng hợp kết quả thực hiện cấp kinh phí hỗ trợ cho người có công với cách mạng cải thiện nhà ở theo quy định; nghiệm thu, bàn giao công trình NTLS cụm xã Quỳnh Mỹ, An Đồng, chỉ đạo thực hiện dự án tu sửa, nâng cấp công trình NTLS cụm xã Quỳnh Khê, và Thị trấn An Bài. Tiếp tục làm tốt công tác giảm nghèo; tổ chức kiểm tra chuyên đề người khuyết tật tại các xã, thị trấn. Triển khai tháng hành động bình đẳng giới và phòng chống bạo lực cơ sở giới năm 2021. Tuyên truyền, đôn đốc các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất, nghiêm túc thực hiện các quy định của Bộ luật Lao động và các biện pháp phòng, chống dịch; Triển khai thu và duyệt hồ sơ các nhóm đối tượng đề nghị hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NĐ-CP và Quyết định 23/QĐ-TTg để tiền hỗ trợ đến với người dân nhanh nhất; Tổ chức các lớp dạy nghề cho lao động nông thôn đảm bảo thiết thực, hiệu quả.
2.5. Thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức. Tổ chức đánh giá chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2021; xây dựng kế hoạch số lượng người làm việc năm 2022. Tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn. Hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua năm 2021. Triển khai thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; quan tâm chỉ đạo, tổ chức có hiệu quả giải quyết các TTHC theo phương án “5 tại chỗ” tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện; đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực truyến mức độ 3, 4 trong giải quyết TTHC để hạn chế việc đi lại của tổ chức, cá nhân. 
3. Lĩnh vực An Ninh, Quốc phòng, Thanh tra, Tư pháp
3.1. Tiếp tục nắm chắc tình hình, quản lý công dân trên địa bàn huyện để thực hiện hiệu quả phòng, chống dịch bệnh; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ động giải quyết các vấn đề phức tạp xảy ra. Chủ động phòng ngừa đấu tranh trấn áp tội phạm; chỉ đạo có hiệu quả kế hoạch xây dựng xã, thị trấn an toàn về ma túy, phấn đấu triệt xóa các tụ điểm, điểm phức tạp về ma túy, cờ bạc, không để bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân. Đẩy mạnh các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, củng cố, xây dựng và nhân điển hình tiên tiến các mô hình tự quản về ANTT; Tăng cường tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 
3.2. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, đặc biệt dịp cao điểm kỉ niệm 77 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân VN 22/12/2021. Tiếp tục chủ động lực lượng sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tiếp tục tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các nhóm đối tượng. Quản lý chặt chẽ nguồn sẵn sàng nhập ngũ, thực hiện đúng, đủ các bước trong tuyển chọn gọi thanh niên nhập ngũ, phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2022. Tổ chức các hoạt động có ý nghĩa, thiết thực nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày thành lập QĐNDVN.
3.3. Duy trì nề nếp công tác tiếp công dân theo quy định. Thường xuyên rà soát, đánh giá, chỉ đạo đạo giải quyết các vụ việc còn tồn đọng, kéo dài; các đơn thư mới phát sinh đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Ban hành kết luận 02 cuộc thanh tra công tác thu, chi kinh phí giáo dục tại trường Tiểu học và THCS Quỳnh Ngọc; triển khai 01 cuộc thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai của Chủ tịch UBND xã; thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021.
Tích cực tuyên truyền các văn bản pháp luật, nâng cao kiến thức pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh thực hiện trợ giúp pháp lý lưu động trên địa bàn huyện;  thực hiện tốt công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, công tác chứng thực đảm bảo đúng quy định; chỉ đạo các xã, thị trấn tiến hành tự kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL thuộc thẩm quyền; theo dõi tình hình thi hành pháp luật và tổ chức đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021.
Trên đây là báo cáo kết quả, tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021 của UBND huyện Quỳnh Phụ./.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- TT. Huyện uỷ; TT.HĐND huyện;
- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND;
- Các cơ quan, đơn vị;
- UBND xã, thị trấn;    
- Lưu: VT.    UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN


 


Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Bản đồ hành chính

Vị trí địa lý

Diện tích: 209,6 Km2

Dân số: 245.188 người

Bình chọn
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 296
Hôm qua : 984