mic
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

BÁO CÁO Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021

BÁO CÁO Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021

 

BÁO CÁO
Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm;
Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021


Phần 1
TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

I. VỀ KINH TẾ
Tổng giá trị sản xuất (giá so sánh năm 2010) ước đạt 11.192,5 tỷ đồng, đạt 50,84% kế hoạch năm, tăng 7,69% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó: Giá trị sản xuất Khu công nghiệp ước đạt 2.459,2 tỷ đồng, đạt 54,11% kế hoạch, tăng 14,55%. Trừ Khu công nghiệp, giá trị sản xuất các lĩnh vực còn lại ước đạt 8.733,3 tỷ đồng, đạt 49,99% kế hoạch, tăng 5,91%. 
Giá trị sản xuất ngành nông, lâm, thủy sản ước đạt 1.957,5 tỷ đồng, đạt 51,85% kế hoạch, tăng 2,19%; 
Giá trị sản xuất ngành Công nghiệp – Xây dựng ước đạt 7.880,9 tỷ đồng, đạt 51,35% kế hoạch, tăng 9,68% (Công nghiệp-TTCN ước đạt 6.829,9 tỷ đồng, đạt 54,26% kế hoạch, tăng 10,72%; xây dựng ước đạt 1.051 tỷ đồng, đạt 38,06% kế hoạch, tăng 3,41%); 
Giá trị sản xuất ngành Thương mại - Dịch vụ ước đạt 1.354,1 tỷ đồng, đạt 46,85% kế hoạch, tăng 4,77%.
1. Sản xuất nông nghiệp: 
+  Về trồng trọt: Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác diệt chuột, làm đất, vệ sinh đồng ruộng và phòng trừ sâu bệnh bảo vệ cây trồng ngay từ sớm, đã làm giảm mật độ và sự gây hại của chuột trên đồng ruộng; ban hành cơ chế hỗ trợ thuốc diệt chuột và phân bón phun qua lá cho diện tích lúa xuân kịp thời, hiệu quả; cùng với điều kiện, tình hình thời tiết thuận lợi, nông dân tích cực gieo cấy hết diện tích, vụ xuân năm 2021 đạt hiệu quả kinh tế cao, có chi phí sản xuất thấp, năng suất lúa xuân đạt cao, đạt 72,12 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm 2020.
Tổng diện tích gieo trồng vụ đông xuân năm 2021 đạt 19.161,1 ha, tăng 158,3 ha so với năm cùng kỳ 2020, trong đó: Lúa xuân 11.182 ha, tăng 102 ha (Lúa ngắn ngày trà xuân muộn đạt 11.079ha, chiếm 99,52%; diện tích gieo vãi, gieo sạ hàng đạt 1.503ha); Cây màu vụ đông xuân đạt 7.979,1 ha (cây màu xuân 1.468,4 ha, tăng 54,1 ha; vụ đông đạt 6.510,7 ha, tăng 2,19 ha), các cây trồng có giá trị kinh tế cao tiếp tục được duy trì về diện tích, như: ớt, khoai tây, ngô, dưa chuột, cà rốt, bí các loại .... Đến nay, diện tích cây màu vụ hè, hè thu đã trồng khoảng 2.100ha . Triển khai, phát động Tết trồng cây đầu xuân Tân Sửu 2021, được nhân dân tích cực tham gia, toàn huyện trồng được khoảng 330.000 cây . Giá trị sản xuất ngành trồng trọt ước đạt 1.203,9 tỷ đồng, đạt 64,2% kế hoạch, tăng 1,52% so với cùng kỳ năm 2020.
+ Về chăn nuôi: Quy mô đàn vật nuôi được duy trì ổn định, sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường. Ủy ban nhân dân huyện đã tập trung chỉ đạo các địa phương triển khai tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, đặc biệt đã kiểm soát tốt dịch Tả lợn Châu Phi tái phát, bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu bò . Tuy nhiên, việc tái đàn lợn còn gặp nhiều khó khăn do nguồn vốn các hộ chăn nuôi hạn hẹp, giá con giống cao, giá cả thị trường bấp bênh. Tổng đàn trâu, bò ước đạt 7.544 con (trong đó đàn trâu ước 1.005 con; đàn bò 6.539 con); tổng đàn lợn ước đạt 135.000 con; đàn gia cầm ước đạt 1,6 triệu con. Giá trị sản xuất ngành chăn nuôi ước đạt 582,09 tỷ đồng, đạt 38,2% kế hoạch, tăng 3,59% so với cùng kỳ năm 2020.
+ Về thuỷ sản: Tiếp tục duy trì mô hình thế mạnh là nuôi cá lồng trên sông, toàn huyện hiện có 275 lồng, giảm 62 lồng so với cùng kỳ năm 2020 do có 03 hộ di chuyển lồng lên khu vực thuộc địa phận xã Điệp Nông, huyện Hưng Hà. Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn thu hoạch các đối tượng nuôi đến vụ; khai thác tối đa diện tích mặt nước, thực hiện các biện pháp kỹ thuật nuôi, phòng chống dịch bệnh thủy sản bước vào vụ nuôi mới. Giá trị sản xuất ngành thuỷ sản ước đạt 70,57 tỷ đồng, đạt 43,75% kế hoạch năm, tăng 2,51% so với cùng kỳ năm 2020.
+ Công tác Thuỷ lợi, PCTT&TKCN, quản lý HTXDV NN: Thực hiện tốt công tác điều tiết nước phục vụ sản xuất nông nghiệp. Công tác PCTT&TKCN được chú trọng, đã ban hành quyết định giao chỉ tiêu vật tư, phương tiện, nhân lực cho xã, thị trấn; Cấp vật tư phòng chống bão, lũ năm 2021 cho các xã, thị trấn vùng duyên giang; Xây dựng phương án xử lý các trọng điểm xung yếu; chỉ đạo xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về đê điều, thủy lợi. Chỉ đạo các ngành phối hợp xây dựng kế hoạch và tổ chức thành công cuộc diễn tập PCTT&TKCN năm 2021, được Bộ tư lệnh Quân khu 3, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các sở ngành liên quan của tỉnh đánh giá cao.
Chỉ đạo các HTXDVNN tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo hướng dẫn. Đến nay còn 02 HTX (xã An Thái và TT. Quỳnh Côi) chưa tổ chức đại hội do khó khăn về công tác nhân sự.
 + Xây dựng nông thôn mới: Tập trung chỉ đạo, xây dựng kế hoạch thực hiện nông thôn mới nâng cao, đến nay, xã Quỳnh Minh đã được UBND tỉnh công nhận đạt NTM nâng cao; xã An Khê, Quỳnh Bảo đã được Đoàn thẩm định của tỉnh đánh giá đạt 11/11 tiêu chí, đang tập trung thanh toán nợ xây dựng cơ bản để được công nhận. Tiếp tục chỉ đạo 06 xã: Quỳnh Thọ, Quỳnh Giao, Quỳnh Hoàng, An Đồng, An Hiệp, An Ấp đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí, phấn đấu về đích NTM nâng cao trong năm 2021; các xã còn lại phấn đấu đạt từ 1-2 tiêu chí trở lên.
2. Công nghiệp-TTCN, Thương mại- Dịch vụ, Giao thông- XDCB:
+ Công nghiệp-TTCN tiếp tục phục hồi; nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất ký được những đơn hàng dài hạn, đi vào sản xuất ổn định. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh đã linh hoạt điều chỉnh sản xuất kinh doanh phù hợp trong điều kiện vừa thực hiện phòng chống dịch bệnh Covid-19, vừa đẩy mạnh sản xuất. Huyện thường xuyên tổ chức các Đoàn thăm, động viên các doanh nghiệp, hộ sản suất kinh doanh khắc phục khó khăn, đẩy mạnh các hoạt động sản xuất. Giá trị sản xuất ngành Công nghiệp-TTCN ước đạt 6.829,9 tỷ đồng, đạt 54,26% kế hoạch, tăng 10,72% (trong đó công nghiệp địa phương ước đạt 4.370,7 tỷ đồng, đạt 54,35% kế hoạch năm, tăng 8,67%). 
+ Giao thông -XD: Chỉ đạo thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông. Quản lý phương tiện và tổ chức bến xe khách, các bến phà, đò ngang sông phù hợp với tình hình dịch bệnh; hạn chế hoạt động vận chuyển và số lượng hành khách để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.
Công tác quy hoạch được quan tâm chỉ đạo , đến nay cơ bản các xã đã hoàn thành điều chỉnh, bổ sung quy hoạch giai đoạn 2021-2030. Các dự án trọng điểm của huyện như: Dự án xây dựng hạ tầng Khu dân cư Đồng Kênh, Quỳnh Hưng, Đồng Quỳnh, Trung tâm Hội nghị huyện; dự án đường ĐH.72, ĐH.72A, ĐH.73, ĐH.77, ĐH.78... đang được đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo đúng quy định, chất lượng, đáp ứng yêu cầu đề ra. Giá trị sản xuất ngành xây dựng ước đạt 1.051 tỷ đồng, đạt 38,06% kế hoạch, tăng 3,41%.
+ Thương mại - DV: Trong 6 tháng đầu năm, mặc dù nhiều thời điểm phải thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh, tình hình thị trường hàng hóa vẫn duy trì ổn định, nhiều lĩnh vực tăng so với cùng kỳ; Các mặt hàng phong phú, đa dạng, chất lượng đảm bảo, đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiêu dùng của người dân. Giá trị sản xuất ngành Thương mại - Dịch vụ ước đạt 1.354,1 tỷ đồng, đạt 46,85% kế hoạch, tăng 4,77%.
Chỉ đạo ngành điện tập trung giải quyết đảm bảo chống quá tải điện và cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ tốt nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân.
3. Công tác thu chi ngân sách:
Ngay từ đầu năm, Ban chỉ đạo thu ngân sách của huyện đã chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các biện pháp thu nên 9/11 chỉ tiêu thu đạt trên 50% dự toán. Tổng thu ngân sách thực hiện 742,12 tỷ đồng, đạt 71% dự toán, tăng 37,3% so với cùng kỳ. Trong đó: Thu trên địa bàn thực hiện 308,99 tỷ đồng, đạt 67,2% dự toán, bằng 272,8% cùng kỳ (Thu trên địa bàn trừ tiền sử dụng đất, ghi thu ghi chi tiền đất, tiền đền bù thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất thực hiện 88,75 tỷ đồng, đạt 57,1% dự toán); Thu trợ cấp ngân sách cấp trên 386,72 tỷ đồng, đạt 66% dự toán, chiếm 52,1% tổng thu ngân sách; Thu chuyển nguồn 46,41 tỷ đồng . Một số chỉ tiêu thu đạt cao, như: Thu tiền sử dụng đất 217,59 tỷ đồng, đạt 79,6% dự toán; Tiền thuê mặt đất, mặt nước đạt 86,4%; Thuế thu nhập cá nhân đạt 84,6%; Thu tại xã (không tính tiền GPMB) đạt 62,2%.
Điều hành ngân sách trong phạm vi nguồn thu được hưởng theo phân cấp và dự toán được giao, đảm bảo chi kịp thời, đúng định mức, tiêu chuẩn, chế độ quy định. Tổng chi ngân sách thực hiện 433,41 tỷ đồng, đạt 44,3% dự toán năm, trong đó chi xây dựng cơ bản 76,35 tỷ đồng, đạt 30% dự toán; Chi thường xuyên 357,06 tỷ đồng, đạt 49,9% dự toán.
4. Công tác quản lý đất đai và môi trường
Công tác quản lý đất đai được tăng cường; Công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thẩm định cấp giấy chứng nhận QSDĐ thực hiện đúng quy định . Công tác đấu giá QSDĐ đạt kết quả tích cực, đã tổ chức thành công 10 phiên đấu giá, phê duyệt kết quả trúng đấu giá 150 lô đất. Triển khai lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021 - 2030; Hoàn thành thống kê đất đai cấp huyện năm 2020 và thẩm định kết quả thống kê đất đai cấp xã năm 2020; thực hiện công khai và tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2021. Chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn rà soát, đề xuất các khu đất có diện tích dưới 3ha để quy hoạch dân cư, đấu giá quyền sử dụng đất tạo nguồn thu ngân sách. Công tác GPMB tiếp tục được triển khai quyết liệt, được đa số người dân đồng thuận, đạt kết quả tốt, tập trung giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của tỉnh, của huyện đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án, tổng diện tích GPMB là 102 ha với tổng kinh phí GPMB là 131 tỷ đồng . Tập trung giải quyết, xử lý các vi phạm đất đai tại một số xã trên địa bàn (xã An Lễ, An Khê, TT.An Bài...).
Công tác bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên nước được quan tâm, chỉ đạo; chủ động kiểm tra, chống khai thác cát trái phép trên sông Luộc, sông Hóa. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương vệ sinh môi trường phòng chống dịch và thực hiện thu gom xử lý rác thải sinh hoạt. Chỉ đạo xã, thị trấn thực hiện Đề án quản lý chất thải rắn đến năm 2025 và kế hoạch phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn. Tập trung phối hợp chỉ đạo xử lý ô nhiễm môi trường của công ty Chăn nuôi Thái Thụy.

II. LĨNH VỰC VĂN HÓA-XÃ HỘI  
1. Kết quả chỉ đạo và tổ chức cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Công tác triển khai bầu cử Đại biểu Quốc Hội XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được Huyện uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban bầu cử huyện chỉ đạo thực hiện đúng quy trình các bước, thời gian theo quy định; công tác hiệp thương đại biểu HĐND cấp huyện và xã được thực hiện dân chủ, khách quan, đúng cơ cấu, thành phần, tiêu chuẩn nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp. Việc rà soát, lập danh sách cử tri được thực hiện chính xác, đúng quy định; công tác chuẩn bị phương tiện, vật tư phục vụ bầu cử được thực hiện chu đáo. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp, đảm bảo an toàn, dân chủ, khách quan, đúng luật, tỷ lệ cử tri toàn huyện đi bầu đạt cao, trên 99,37%, cao hơn nhiệm kỳ trước; đã bầu đủ số lượng Đại biểu Quốc Hội và HĐND tỉnh thuộc khu vực bầu cử của huyện; cấp huyện bầu đủ 40 đại biểu HĐND; cấp xã đã bầu 921/939 đại biểu HĐND, thiếu 18 đại biểu; có 01 đơn vị bầu cử bầu thiếu 02 đại biểu phải bầu thêm, ngày 06/6/2021 xã đã tổ chức bầu thêm đảm bảo đúng quy định.
2. Công tác chỉ đạo, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
Trong 6 tháng đầu năm, tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến việc tổ chức triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và đời sống của người dân trong huyện.
Ngay những tháng đầu năm, dịch bệnh bùng phát tại các tỉnh giáp danh với địa bàn huyện, nguy cơ cao lây lan sang địa bàn huyện. Được xác định là tuyến đầu phòng chống dịch bệnh của tỉnh, với phương châm đi trước, đón đầu, quyết tâm không để dịch bệnh thâm nhập vào địa bàn huyện, đảm bảo sức khỏe của người dân, cũng như đảm bảo ổn định tình hình, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, huyện đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, chủ động quyết định và điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, hướng dẫn của Bộ y tế và các Bộ, ngành liên quan. Chỉ đạo quyết liệt việc rà soát, quản lý các trường hợp nguy cơ cao, người dân từ vùng dịch về huyện, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán, kịp thời cách ly một số trường hợp nghi nhiễm và đến từ vùng có dịch bệnh. Kết quả, đã đảm bảo an toàn tuyệt đối, không để dịch bệnh thâm nhập vào địa bàn huyện và địa bàn tỉnh, được Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, các sở, ngành của tỉnh và nhân dân ủng hộ, đánh giá cao.
Từ tháng 5 đến nay, trên địa bàn huyện đã ghi nhận một số ca mắc Covid-19 , số lượng đối tượng F1, F2 rất lớn, nguy cơ bùng phát dịch bệnh trên địa bàn huyện rất cao. Với phương châm không để dịch bệnh lan rộng, thực hiện chỉ đạo và được hỗ trợ của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh và các sở, ngành liên quan của tỉnh, huyện đã tập trung huy động toàn bộ hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở vào cuộc; nhân dân đã tích cực, chủ động cùng tham gia công tác phòng, chống dịch. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã chủ động, tích cực phối hợp rà soát, lập danh sách và áp dụng biện pháp phòng, chống dịch phù hợp, qua đó đã khống chế, dập được ổ dịch tại thôn Thái Thuần, xã An Thái. Tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp, ngày đêm thần tốc truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, khoanh vùng, cách ly y tế, giãn cách xã hội trên địa bàn toàn huyện theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ để chủ động khống chế tình hình dịch bệnh tại các xã An Quý, An Cầu, An Thanh nhất là đảm bảo điều kiện phong toả, cách ly y tế đối với công nhân tại công ty Đạt Gia, xã An Vũ và công ty Toàn Anh, xã An Ninh; huyện đã thành lập 06 cơ sở tập trung cách ly y tế để phòng chống dịch bệnh. Đến ngày 06/7/2021, huyện đã dỡ bỏ giãn cách xã hội, điều chỉnh một số biện pháp phòng chống dịch bệnh, đảm bảo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội; Nhân dân tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng, sự điều hành của chính quyền các cấp từ huyện đến cơ sở, nhiều tổ chức, cá nhân tích cực ủng hộ vật chất, kinh phí cho các lực lượng tham gia phòng chống dịch và người dân, công nhân gặp khó khăn do chịu ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh.
3. Hoạt động văn hóa, thông tin, thể thao
Hoạt động thông tin, tuyên truyền, phát thanh được thực hiện tốt, đảm bảo chất lượng và phản ánh toàn diện tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương, đáp ứng nhu cầu thông tin của nhân dân, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: Tuyên truyền về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; tuyên truyền về đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội dịp tết Nguyên đán ; công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2021; công tác chăm sóc và bảo vệ lúa, cây trồng vụ xuân, hè; công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Đặc biệt tăng cường thời lượng phát sóng hàng ngày tuyên truyền thực hiện các biện pháp phòng chống dịch; tuyên truyền về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 . 
Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được nhân dân hưởng ứng tích cực, gắn liền với việc thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch; 100% các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị đăng ký xây dựng các danh hiệu văn hóa năm 2021; việc thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang, trong tổ chức các hoạt động lễ hội đã được cắt giảm quy mô, tiết kiệm, văn minh, coi trọng bảo vệ sức khỏe cho mỗi người dân và cho cả cộng đồng. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước các hoạt động văn hóa, thông tin; Các cơ sở hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa; các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn huyện cơ bản chấp hành tốt các quy định của pháp luật trong điều kiện phòng chống dịch bệnh Covid-19. Công tác bảo tồn di sản văn hóa tiếp tục được quan tâm .
Hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý được tăng cường, tích cực sử dụng hình thức họp trực tuyến; xử lý và gửi nhận văn bản qua hệ thống mạng văn phòng liên thông. Hoạt động cổng thông tin điện tử của huyện được duy trì, kịp thời đăng tải các văn bản chỉ đạo, điều hành và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện. 
4. Công tác Giáo dục - Đào tạo
Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học; tổ chức dạy học trực tuyến trong thời gian học sinh tạm dừng đến trường để phòng chống dịch bệnh, đảm bảo hoàn thành chương trình, kế hoạch dạy học năm học 2020-2021, chất lượng giáo dục toàn diện tiếp tục được nâng cao; Cơ sở vật chất trường học tăng cường, 21 trường được UBND tỉnh công nhận trường chuẩn quốc gia, trong đó 4 trường đạt mức độ 2. Hoàn thành xét công nhận tốt nghiệp THCS cho 3.222 học sinh lớp 9; Chỉ đạo tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, trong đó có 01 Hội đồng thi cho đối tượng thí sinh thuộc diện F1, F2 và trong khu vực bị phong toả đảm bảo an toàn; tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT đảm bảo an toàn nghiêm túc, đúng quy chế, toàn huyện có 2.707/3.222= 84% học sinh dự thi, trúng tuyển đợt 1 là 1.765 học sinh với số điểm trúng tuyển đạt cao, xếp tốp đầu toàn tỉnh. Trong năm học có 2.760 học sinh được công nhận học sinh giỏi cấp huyện, 111 học sinh giỏi cấp tỉnh; kỷ cương, nền nếp hoạt động của trong nhà trường được duy trì; công tác phòng, chống bạo lực học đường, vệ sinh an toàn thực phẩm được đảm bảo. Tổ chức bồi dưỡng giáo viên chương trình giáo dục phổ thông 2018 và thực hiện quy trình chọn sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 theo quy định. 
5. Công tác y tế, dân số, chăm sóc sức khoẻ nhân dân 
Công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm chú trọng, nhiều kỹ thuật mới được các bệnh viện áp dụng, triển khai đạt hiệu quả; chất lượng khám chữa bệnh, công tác phục vụ của đội ngũ y bác sĩ ngày càng được nâng lên, được nhân dân đánh giá cao. Công tác quản lý hành nghề y, dược tư nhân được tăng cường, công tác kiểm tra, giám sát được tổ chức thường xuyên, chặt chẽ, đã tổ chức kiểm tra 35 cơ sở, xử phạt vi phạm hành chính 03 cơ sở với số tiền 6.000.000 đồng, yêu cầu dừng hoạt động đối với 02 cơ sở nha khoa do không đủ thủ tục pháp lý theo quy định. Công tác An toàn vệ sinh thực phẩm được đẩy mạnh, tổ chức có hiệu quả kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm đông người. Các chương trình y tế được duy trì thực hiện đạt hiệu quả. Công tác dân số-KHHGD được chú trọng nhằm thực hiện chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp, số sinh 6 tháng đầu năm là 1.278 trẻ, tỷ lệ  số sinh con thứ ba trở lên là 26%.

6. Công tác lao động, việc làm và thực hiện chính sách xã hội
Thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người và gia đình có công với cách mạng; Tổ chức thăm, tặng quà cho đối tượng chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán với tổng số tiền trao tặng 10,29 tỷ đồng  đảm bảo trang trọng, thiết thực, không để sót đối tượng. Tổ chức rà soát, lập danh sách nhu cầu hỗ trợ cải thiện, nâng cấp nhà ở người có công diện ngoài Đề án; nghiệm thu, cấp kinh phí nhà ở đối với 36/40 hộ gia đình người có công được hỗ trợ đợt 01 năm 2020. Tổ chức cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sỹ cụm xã Quỳnh Mỹ và An Đồng, chỉnh trang một số hạng mục khuôn viên Đài tưởng niệm huyện;
Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, bảo trợ, chăm sóc người khuyết tật, trẻ mồ côi và người cao tuổi ; thực hiện chăm lo Tết cho hộ gia đình nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đảm bảo không có hộ thiếu đói, không có người lang thang không nơi đón Tết . Hoàn thành việc cập nhật thông tin hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đối tượng chính sách bảo trợ phát sinh năm 2020; Theo dõi thực hiện Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2020 đối với 39 hộ nghèo, hộ cận nghèo 3 xã Đồng Tiến, Quỳnh Xá, Quỳnh Mỹ. Tổ chức đoàn kiểm tra chuyên đề người khuyết tật đang hưởng trợ cấp hàng tháng tại các xã, thị trấn; chi trả trợ cấp 1 lần và thường xuyên 6 tháng đầu năm cho 84.600 lượt đối tượng bảo trợ xã hội với tổng số tiền trên 33,1 tỷ đồng; Công tác phòng chống tệ nạn xã hội, bảo vệ chăm sóc trẻ em thực hiện có hiệu quả.
Công tác lao động, việc làm, đào tạo nghề được quan tâm. Nhiều doanh nghiệp đã khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động; đồng thời quan tâm, động viên kịp thời, tổ chức tặng quà, thưởng nhân ngày lễ, tết, qua đó người lao động ổn định tư tưởng, yên tâm lao động, gắn bó với doanh nghiệp. 
7. Công tác Nội vụ, cải cách hành chính
 Chỉ đạo thực hiện đúng chế độ chính sách, tiền lương cho cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác theo Quyết định số 3186 của UBND tỉnh; Tổng hợp báo cáo số lượng, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức hiện có mặt tại thời điểm 31/12/2020 ( CBCCVC toàn huyện 2.628 người, trong đó cấp xã 650 người). Hoàn thành xét chuyển thành viên chức đối với 447 giáo viên mầm non; Tổ chức tuyển dụng và phân công, bố trí công tác cho 290 viên chức ngành giáo dục về các đơn vị trường học đảm bảo khách quan, đúng quy định, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của giáo viên và nhu cầu của các đơn vị trường học, được nhân dân đánh giá cao. Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND và kiện toàn các chức danh cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định. Công tác thi đua khen thưởng được quan tâm, kịp thời khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua ; Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực tốt công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động Tín ngưỡng, Tôn giáo.
Công tác cải cách hành chính tiếp tục được được quan tâm, UBND huyện xây dựng, chỉ đạo triển khai nghiêm túc Kế hoạch CCHC năm 2021, ban hành Đề án xác định chỉ số đánh giá kết quả CCHC của UBND cấp xã và tổ chức tự chấm điểm, thẩm định kết quả  CCHC cấp xã năm 2020. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện duy trì hiệu quả hoạt động, nâng cao chất lượng giải quyết TTHC cho tổ chức, công dân. 6 tháng đầu năm 2021, tổng số hồ sơ đã tiếp nhận tại Bộ phận là 41.758 hồ sơ , đã giải quyết 39.435 hồ sơ, đang giải quyết 2.323 hồ sơ.
 III. AN NINH, QUỐC PHÒNG, THANH TRA, TƯ PHÁP
1. Tình hình an ninh chính trị, TTATXH
Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, an ninh kinh tế cơ bản ổn định. Thực hiện tốt các Kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ. Triển khai hiệu quả kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết nguyên đán Tân Sửu, giữ vững thành tích năm thứ 9 liên tiếp trên địa bàn huyện không có tiếng pháo nổ; Bảo vệ an toàn từ xa Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và an toàn tuyệt đối cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. 
Các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thực hiện có hiệu quả; 357 mô hình tiếp tục được củng cố, duy trì hoạt động; 100% các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị và trường học đăng ký đạt chuẩn “an toàn về an ninh trật tự”. Công tác tuần tra, tấn công, trấn áp các loại tội phạm được tăng cường, qua đó kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các trường hợp phạm pháp hình sự, trong 6 tháng đầu năm, đã điều tra làm rõ 58/63 vụ phạm pháp hình sự; khởi tố 01 vụ/ 01 đối tượng tại xã Quỳnh Trang sử dụng điện diệt chuột làm 01 người tử vong để điều tra về tội giết người; bắt giữ xử lý 141 đối tượng đánh bạc, 02 đối tượng truy nã; phát hiện, bắt quả tang 27 vụ/38 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; phát hiện, xử phạt 04 vụ = 04 đối tượng vi phạm về kinh tế... Tuy nhiên tình hình tội phạm xâm hại sở hữu tài sải có chiều hướng gia tăng, tội phạm về tệ nạn ma túy vẫn còn tiềm ẩn phức tạp, thủ đoạn ngày càng tinh vi; trên địa bàn huyện xảy ra 01 vụ trọng án. 
Công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội được tăng cường; công tác cấp, quản lý CCCD được tập trung chỉ đạo, triển khai đến tận cơ sở, bố trí lực lượng làm việc cả ngày nghỉ và làm việc ngoài giờ hành chính đảm bảo hoàn thành đúng chỉ tiêu, kế hoạch đề ra . Công tác đảm bảo trật tự ATGT được duy trì, tai nạn giao thông đã được kiềm chế, 6 tháng đầu năm xảy ra 03 vụ TNGT làm 03 người chết, 01 người bị thương (giảm 01 vụ = 25% so với cùng kỳ năm 2020); tuần tra phát hiện, xử lý 640 trường hợp vi phạm Luật giao thông đường bộ, phạt tiền 654.500.000 đồng, tạm giữ 35 phương tiện, tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 32 trường hợp. 
2. Công tác quân sự, quốc phòng địa phương    
Duy trì nghiêm túc các chế độ trực SSCĐ, trực cao điểm dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh, của huyện; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Phân công lực lượng tham gia phòng, chống dịch Covid-19 tại các điểm chốt của tỉnh, huyện và cơ sở cách ly y tế tập trung của huyện đảm bảo an toàn. Tổ chức lễ giao nhận quân năm 2021, bàn giao đủ 365 tân binh cho 9 đầu mối đơn vị đảm bảo trang trọng, đúng luật, an toàn theo đúng chỉ đạo. Công tác huấn luyện, hội thi, hội thao được duy trì và đạt kết quả tốt. Tổ chức thành công cuộc diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 đảm bảo an toàn.
3. Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo
Duy trì việc tiếp dân theo quy định, 6 tháng đầu năm, toàn huyện tiếp 248 lượt đoàn = 322 lượt người = 210 vụ việc, tăng 16 lượt người , giảm 03 vụ việc so với cùng kỳ, đã xử lý, giải quyết 186 vụ việc = 88,57%. Chỉ đạo giải quyết 3/4 đơn khiếu nại, 04/5 đơn tố cáo, 155/183 đơn kiến nghị, phản ánh = 84,7%. Tập trung chỉ đạo các ngành liên quan giải quyết nội dung thuộc thẩm quyền vụ việc giữa công ty TNHH Hưng Long và Công ty Liên Quảng Thành; Chỉ đạo quyết liệt rà soát đơn thư tồn đọng, phức tạp, kéo dài và triển khai việc tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn thư phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và cuộc bầu cử Đại biểu Quốc Hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo đúng quy định, ổn định an ninh chính trị, trật tự. Đã ban hành Kết luận cuộc thanh tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; Kết luận cuộc thanh tra công tác quản lý thu, chi kinh phí giáo dục tại 03 trường: Mầm non, Tiểu học, THCS Thị trấn Quỳnh Côi. Triển khai thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập lần đầu của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính Phủ .
 4. Công tác tư pháp 
Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và quản lý văn bản được tăng cường, qua đó góp phần nâng cao kiến thức pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, trong đó đặc biệt tập trung tuyên truyền về Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND ; Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm; Luật nghĩa vụ quân sự; Luật số 14, Nghị định 37 và các văn bản có liên quan... Ban hành Kế hoạch tổng kết thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay về bảo vệ trẻ em; Chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện công tác hộ tịch, chứng thực theo đúng quy định. 
IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1.    Kết quả đạt được
6 tháng đầu năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn, đặc biệt đại dịch Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến các mặt của đời sống xã hội, song Huyện ủy, HĐND-UBND huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ. Toàn bộ hệ thống chính trị huyện và cơ sở tập trung cao, thực hiện đồng bộ các biện pháp, phát huy tinh thần xung kích, đi đầu của đội ngũ y, bác sỹ ngành Y tế, cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang và các ngành có liên quan; huy động được khối đại đoàn kết toàn dân tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ kép, vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế.
Tuy chịu nhiều ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhưng kinh tế của huyện vẫn tăng trưởng khá, sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định, đạt hiệu quả kinh tế cao, năng suất lúa xuân đạt 72,12 ta/ha, cao hơn cùng kỳ năm trước; Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tiếp tục phục hồi và phát triển; xây dựng tiếp tục được quan tâm đầu tư mạnh mẽ; công tác thu ngân sách vượt cao so với tiến độ kế hoạch đề ra; Công tác giải phóng mặt bằng được chỉ đạo quyết liệt, đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án; Công tác cán bộ, tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền được quan tâm, củng cố. Kỷ cương, kỷ luật hành chính được tăng cường, cải cách hành chính có nhiều tiến bộ; Hoạt động văn hóa, thông tin tuyên truyền có nhiều đổi mới; chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên; An sinh xã hội được đảm bảo. 
Đặc biệt, Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện đã tập trung cao, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm:
- Tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2021, bàn giao đủ 365 tân binh cho 9 đầu mối đơn vị đảm bảo chất lượng, trang trọng, đúng luật, an toàn;
- Chỉ đạo thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo ổn định tình hình, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội;
- Tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo dân chủ, khách quan, an toàn và đúng luật.
- Giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; giữ vững thành tích 9 năm liên tiếp không có tiếng pháo nổ trong dịp tết Nguyên đán. Đảm bảo an toàn tuyệt đối các sự kiện, ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh và của huyện.
2. Tồn tại, hạn chế
- Mặc dù tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm đạt khá nhưng mới đạt 50,84% kế hoạch năm;
- Công tác quản lý đất đai ở một số địa phương còn hạn chế, còn trường hợp người dân vi phạm luật đất đai không được phát hiện, xử lý kịp thời; 
- Tình hình tội phạm về tệ nạn ma túy vẫn còn tiềm ẩn phức tạp, trên địa bàn huyện đã xảy ra 01 vụ án đặc biệt nghiêm trọng;
- Kết quả bầu cử đại biểu HĐND cấp xã còn thiếu 18 đại biểu, trong đó có đơn vị bầu cử phải bầu thêm nhưng vẫn không đảm bảo đủ số lượng đại biểu.
- Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ ở một số ngành, địa phương chưa đạt yêu cầu, chậm tiến độ. 
3. Nguyên nhân
3.1. Nguyên nhân khách quan: 
- Do diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện và tại một số địa phương tiếp giáp với huyện nên hoạt động sản xuất, kinh doanh, giao thương, vận chuyển hàng hóa gặp nhiều khó khăn, nhất là lĩnh vực thương mại, dịch vụ, dẫn đến tốc độ tăng trưởng kinh tế chưa đạt kỳ vọng, chưa đạt tiến độ kế hoạch đề ra.
- Bên cạnh công tác phòng chống dịch, cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở phải tập trung cao mọi công tác lãnh đạo chỉ đạo cho việc chuẩn bị cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, do vậy ít nhiều ảnh hưởng đến việc thực hiện các nhiệm vụ khác.
3.2. Nguyên nhân chủ quan: 
- Công tác nắm tình hình, tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa chủ động, hiệu quả, thiếu quyết liệt. Công tác thanh tra, kiểm tra chưa được thực hiện thường xuyên; phát hiện, xử lý vi phạm chưa kiên quyết, dứt điểm;
- Ý thức chấp hành của một số người dân chưa tốt, còn có người dân cố tình vi phạm pháp luật; lấn chiếm, vi phạm đất đai; đặc biệt có người dân không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 dẫn đến bị nhiễm bệnh và lây cho người thân, làm ảnh hưởng đến tình hình chung của huyện và cuộc sống, công việc của người dân; các cấp, các ngành mất nhiều công sức, kinh phí để tổ chức khống chế dịch bệnh.

Phần 2
NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ theo đúng phương châm vừa thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, phục hồi sản xuất, đảm bảo hoàn thành thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021:
2. Tập trung chỉ đạo triển khai đề án sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2021. Kiểm soát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Chủ động cao trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.
3. Chỉ đạo đẩy nhanh việc xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, phấn đấu các xã đăng ký hoàn thành NTM nâng cao năm 2021 theo đúng Kế hoạch. 
4. Hoàn thành quy hoạch các khu, điểm dân cư, đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất tăng nguồn thu vào ngân sách; Chỉ đạo quyết liệt công tác GPMB để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Dự án trọng tâm của tỉnh, huyện, trong đó tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân tự nguyện hiến đất để triển khai nâng cấp, cải tạo các tuyến đường huyện và liên xã do huyện làm chủ đầu tư; Chỉ đạo giải quyết hiệu quả, dứt điểm các vụ việc vi phạm luật đất đai.
5. Giữ vững ổn định An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; Làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền và các đơn thư phức tạp kéo dài.
II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CỤ THỂ   
1. Về kinh tế
1.1. Tập trung chỉ đạo tốt Kế hoạch sản xuất cây màu vụ hè thu, Đề án sản xuất vụ mùa, vụ đông; Tiếp tục khuyến khích tập trung, tích tụ ruộng đất ở các xã, thị trấn để phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn. Triển khai thực hiện có hiệu quả các Đề án phát triển chăn nuôi;
 Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các địa phương chuẩn bị tốt các phương án chủ động trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021. Tiếp tục chỉ đạo các xã đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2021.
1.2. Nắm bắt, chỉ đạo, hướng dẫn các Doanh nghiệp sản xuất trong tình trạng dịch Covid-19 đang có diễn biến phức tạp, phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch năm 2021; hướng dẫn, tạo điều kiện để các nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục cần thiết để thực hiện các dự án. Thực hiện kịp thời các chính sách của trung ương, của tỉnh hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp, nhất là các chính sách hỗ trợ liên quan đến dịch bệnh Covid-19; Đẩy nhanh việc Quy hoạch chi tiết các khu, điểm dân cư; điều chỉnh Quy hoạch NTM các xã và quy hoạch chung thị trấn An Bài, thị trấn Quỳnh Côi theo thẩm quyền; Tập trung thực hiện các dự án trọng điểm của huyện: Hạ tầng khu dân cư Đồng Kênh, Quỳnh Hưng và các dự án giao thông trên địa bàn; triển khai duy tu, bảo dưỡng một số công trình theo kế hoạch.
1.3. Thực hiện tiết kiệm chi tiêu thường xuyên theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và của tỉnh; Thực hiện tốt NQ41 của Chính phủ tháo gỡ, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp phát triển ổn định, vững chắc thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới và khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng của dịch bệnh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tăng thu NSNN. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế, tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước. 
1.4. Tăng cường kiểm tra, phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý đất đai, nâng cao trách nhiệm của cấp xã, đặc biệt là người đứng đầu; Đôn đốc địa phương, đơn vị thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2021; hoàn thành việc lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 trình UBND tỉnh phê duyệt; triển khai công tác thống kê đất đai năm 2021 và việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022. Chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn tiếp tục rà soát, đề xuất các khu đất có diện tích dưới 3ha để quy hoạch dân cư, đấu giá quyền sử dụng đất tạo nguồn thu ngân sách; Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng thực hiện đồng thời nhiều dự án quan trọng của tỉnh và huyện. Tiếp tục thực hiện tốt công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận QSDĐ theo thẩm quyền.
Thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường; chủ động kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật khoáng sản, đặc biệt là chống khai thác cát trái phép trên sông Luộc, sông Hóa; đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm Đề án quản lý chất thải rắn đến năm 2025 và kế hoạch phân loại rác thải tại nguồn. Thực hiện tốt các biện pháp vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh Covid-19; Kế hoạch phát triển cây xanh; thu gom rác thải sinh hoạt tại các xã, thị trấn.
2. Văn hoá - xã hội
2.1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bám sát các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh, huyện, tập trung tuyên truyền thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 vừa đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế; tuyên truyền chào mừng kỷ niệm ngày các lễ lớn của đất nước; công tác phòng chống thiên tai, bão lũ; công tác đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông... Tăng cường công tác kiểm tra các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, các lễ hội; Xây dựng kế hoạch tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm 721 năm ngày mất của Quốc Công Tiết Chế Hưng Đạo Đại Vương; tổ chức hội nghị liên hoan gia đình văn hóa tiêu biểu huyện Quỳnh Phụ 03 năm (2018-2020); chỉ đạo tổ chức Đại hội thể dục thể thao cấp xã, Đại hội TDTT huyện lần thứ IX; tích cực đẩy mạnh ứng dụng mạng văn phòng điện tử liên thông tích hợp chữ ký số trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị.
2.2. Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, luôn chủ động, đề cao cảnh giác; tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong phòng, chống dịch Covid-19; đẩy mạnh công tác tuyên truyền đề người dân tự giác nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; tổ chức truy vết, xét nghiệm thần tốc; sẵn sàng phương án ứng phó với các tình huống phát sinh dịch bệnh, nhất là tại các doanh nghiệp có số lượng người tập trung lớn. Tập trung kiểm soát nguồn lây bệnh, quản lý chặt chẽ biến động dân cư để chủ động sàng lọc, kịp thời có biện pháp chỉ đạo phù hợp. Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động y tế cơ sở, làm tốt công tác khám chữa bệnh ban đầu, khám chữa bệnh BHYT cho nhân dân; tăng cường kiểm tra công tác đảm bảo vệ sinh thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm. Triển khai kế hoạch đợt tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản-KHHGĐ tại các xã, thị trấn.
2.3 Chỉ đạo tổng kết năm học 2020-2021, đánh giá thi đua, đánh giá công chức, viên chức và khen thưởng thành tích học sinh giỏi năm học 2020-2021, triển khai, phát động các phong trào thi đua dạy và học nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Kiểm tra, chuẩn bị tốt cơ sở vật chất trường học; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; xây dựng kế hoạch, triển khai nhiệm vụ năm học 2021 - 2022, chú trọng các biện pháp đảm bảo an toàn trường học, chủ động các phương án dạy, học trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp.
2.4. Thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định các chế độ, chính sách cho người và gia đình người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội; xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày thương binh, liệt sỹ. Tiếp tục kiểm tra, nghiệm thu kinh phí hỗ trợ cho người có công với cách mạng cải thiện nhà ở theo quy định; đẩy nhanh tiến độ các dự án tu sửa, nâng cấp các công trình ghi công liệt sỹ. Triển khai tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2021-2025; tổ chức kiểm tra chuyên đề người khuyết tật tại các xã, thị trấn. Tổng hợp kết quả tổ chức tháng hành động vì trẻ em năm 2021. Tuyên truyền, đôn đốc các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động và nghiêm túc thực hiện các quy định của Bộ luật Lao động; Tổ chức các lớp dạy nghề cho lao động nông thôn đảm bảo thiết thực, hiệu quả.
2.5. Tập trung thực hiện nhiệm vụ sau cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp tục thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo chính xác, kịp thời, đúng pháp luật; tổ chức tiếp nhận, tổng hợp hồ sơ thi công chức năm 2021 đảm bảo đúng điều kiện, tiêu chuẩn, quy chế. Tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn huyện. Triển khai thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; quan tâm chỉ đạo, tổ chức có hiệu quả giải quyết các TTHC theo phương án “5 tại chỗ” tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện; đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực truyến mức độ 3, 4 trong giải quyết TTHC để hạn chế việc đi lại của tổ chức, cá nhân. 
3. Lĩnh vực An Ninh, Quốc phòng, Thanh tra, Tư pháp
3.1. Tiếp tục nắm chắc tình hình, quản lý công dân trên địa bàn huyện để thực hiện hiệu quả phòng, chống dịch bệnh; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ động giải quyết các vấn đề phức tạp xảy ra. Chủ động phòng ngừa đấu tranh trấn áp tội phạm; chỉ đạo có hiệu quả kế hoạch xây dựng xã, thị trấn an toàn về ma túy, phấn đấu triệt xóa các tụ điểm, điểm phức tạp về ma túy, cờ bạc, không để bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân. Đẩy mạnh các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, củng cố, xây dựng và nhân điển hình tiên tiến các mô hình tự quản về ANTT; Tăng cường tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 
3.2. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, đặc biệt dịp cao điểm diễn ra các hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn và các sự kiện chính trị quan trọng. Tiếp tục chủ động lực lượng thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh tại các điểm chốt kiểm soát và bảo đảm hậu cần tại các khu cách ly y tế tập trung và các điểm có nguy cơ bùng phát dịch. Thực hiện tốt công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên. Quản lý chặt chẽ nguồn sẵn sàng nhập ngũ, thực hiện đúng, đủ các bước trong tuyển chọn gọi thanh niên nhập ngũ năm 2022.
3.3. Duy trì nề nếp công tác tiếp công dân theo quy định. Thường xuyên rà soát, đánh giá, chỉ đạo đạo giải quyết các vụ việc còn tồn đọng, kéo dài; các đơn thư mới phát sinh đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Tiếp tục tiến hành các cuộc thanh tra theo kế hoạch.
Tích cực tuyên truyền các văn bản pháp luật, nâng cao kiến thức pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; thực hiện công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, công tác chứng thực đảm bảo đúng quy định; chỉ đạo các xã, thị trấn tiến hành tự kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL thuộc thẩm quyền; tổ chức đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật theo Kế hoạch.
Trên đây là báo cáo kết quả, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 của UBND huyện Quỳnh Phụ./.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- TT. Huyện uỷ; TT.HĐND huyện;
- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND;
- Các cơ quan, đơn vị;
- UBND xã, thị trấn;    
- Lưu: VT.    UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN


 


Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Bản đồ hành chính

Vị trí địa lý

Diện tích: 209,6 Km2

Dân số: 245.188 người

Bình chọn
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 212
Hôm qua : 1.104