mic
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

BÁO CÁO Kết quả thực hiện công tác Lao động - TBXH quý I, nhiệm vụ chủ yếu quý II năm 2019

BÁO CÁO Kết quả thực hiện công tác Lao động - TBXH quý I, nhiệm vụ chủ yếu quý II năm 2019

I/ KẾT QUẢ CÔNG TÁC QUÝ I
1. Công tác lao động - việc làm
- Hướng dẫn các xã, thị trấn tiếp tục tuyên truyền vận động người lao động Việt Nam làm việc tại Hàn Quốc quá hạn hợp đồng về nước; 
- Công tác giải quyết việc làm mới được quan tâm thực hiện có hiệu quả, trong quý I đã giúp công ty Sam Sung Việt Nam tuyển dụng được 30 lao động mới; Hỗ trợ cho các công ty tư vấn XKLĐ có đủ tư cách pháp nhân thông tin tư vấn, tuyển dụng lao động để người lao động và doanh nghiệp được tiếp cận trực tiếp không qua trung gian, giúp người lao động giảm bớt được các chi phí ban đầu và thủ tục khi đi XKLĐ ở nước ngoài; 
- Phối hợp với các ngành chức năng của huyện tuyên truyền, hướng dẫn các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn huyện thực hiện điều chỉnh tiền lương theo quy định của Chính Phủ về mức lương cơ sở từ ngày 01/01/2019 thực hiện Nghị định 157/NĐ-CP về quy đinh mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo HĐLĐ; tuyên truyền để các doanh nghiệp không nợ đọng tiền công, tiền lương của người lao động và quan tâm bố trí quà tết cho người lao động trong dịp Tết Nguyên đán đón xuân Nguyên đán năm 2019. Sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán người lao động đã trở lại làm việc ổn định trong các công ty, tại các công ty không có biến động về lao động so với trước tết.
- Trong quý I trên địa bàn huyện thực hiện tốt công tác ATVSLĐ-PCCN do đó không có tình trạng cháy nổ, tai nạn lao động gây thiệt hại về người và tài sản của nhà nước và nhân dân.
- Làm tốt việc hướng dẫn thủ tục và tiếp nhận hồ sơ báo cáo đăng ký sử dụng thang bảng lương theo thỏa thuận của 09 công ty (công ty Cổ phần TNHH NAMDONG Việt Nam, Xí nghiệp may xuất khẩu Hoàng Anh, Công ty TNHH Sao vàng chi nhánh Quỳnh Phụ, Công ty TNHH Đạt Gia, Doanh nghiệp may Phú triệu, công ty Hoa Cương, Công ty TNHH may XK Bình Lan, công ty TNHH Minh Thọ…). 
2. Việc thực hiện chính sách ng¬ười có công
a/. Thực hiện chính sách
- Triển khai duyệt chế độ chỉnh hình năm 2019 cho 289 đối tượng với số tiền 669.770.000 đồng; Chế độ điều dưỡng cho 3.305 đối tượng (Điều dưỡng tại gia đình 2.778 đối tượng, điều dưỡng tập trung 527 đối tượng);  Tổng hợp danh sách lập sổ theo dõi đối tượng hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sỹ của 38 xã, thị trấn trình Sở ký duyệt.
- Tổ chức duyệt danh sách cấp quà Tết của Chủ tịch nước cho 10.940 đối tượng NCC với số tiền 2.256.800.000 đồng, quà của tỉnh cho 12.064 đối tượng với số tiền 2.412.800.000 đồng bằng tiền mặt và quà bằng hiện vật trị giá 2.412.800.000 đồng; quà của huyện bằng hiện vật cho 12.064 đối tượng với số tiền 1.809.600.000 đồng.
- Tham mưu tổ chức mời lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đi thăm tặng quà nhân dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi cho đối tượng NCC tiêu biểu ở 10 xã (mỗi xã 03 người) và 02 trung tâm nuôi dưỡng người có công của tỉnh.
- Tập trung tổ chức tốt triển khai kế hoạch tiếp tục thực hiện và hoàn thành Đề án hỗ trợ cải thiện nhà ở cho người có công với cách mạng theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ báo cáo về Ban chỉ đạo tỉnh đảm bảo theo kế hoạch. 
- Tổng hợp danh sách nhà ở ngoài đề án (Theo số liệu các xã, thị trấn đề nghị đến ngày 17/02/2019) là  1.430  hộ (xây mới 839 hộ, sửa chữa 591 hộ).
- Tham mưu cho Ban chỉ đạo huyện thành lập 07 đoàn đi thẩm định nhà ở người có công đề nghị đợt 4 năm 2018, nhà ở phát sinh ngoài Đề án trong tháng 02/2019.
- Tổ chức đoàn kiểm tra việc cấp kinh phí  nhà ở người có công đối với các hộ đã đã hoàn thành xong tại các xã, thị trấn.  
- Chế độ BHYT đối với NCC được thực hiện kịp thời, đảm bảo đúng chính sách. Trong quý đã duyệt cấp mới 120 thẻ, cắt giảm 95 thẻ và tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp tăng 35 thẻ đối tượng hưởng theo Quyết đinh 62, Quyết định 290, đối tượng CCB...
- Trong quý đã tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị Sở Lao động – Thương binh và xã hội cấp kinh phí giải quyết chế độ mai táng phí cho 49 đối tượng ( Cựu chiến binh, Quyết định 62, Quyết định 49), 75 đối tượng là thân nhân liệt sỹ, CĐHH, Thương bệnh binh, tù đày; 34 đối tượng hoạt động kháng chiến; 12 đối tượng hưởng tuất liệt sỹ; Cấp lại 12 giấy chứng nhận thương, bệnh binh, sao lục 11 hồ sơ thương, bệnh binh, hồ sơ liệt sỹ.  
b/. Công tác chi trả trợ cấp người có công 
- Tổ chức chi trả trợ cấp đối tượng người có công quý 1 năm 2019, gồm:
+ Chi trả chế độ thường xuyên cho 24.462 lượt người =                   42.465.944.000 đồng
+ Chi trả chế độ 1 lần cho 117  lượt người =     1.079.820.000 đồng
+ Chi trả tiền BHYT cho 12.829 người =    2.406.846.000đồng
+ Chi quà của Chủ tịch nước cho 10.940 người =     2.256.800.000đồng
+ Chi chế độ ăn thêm 3 ngày lễ tết cho 151 người =     36.000.000đồng
+ Chi hỗ trợ T.viếng và di chuyển hài cốt L.sỹ cho 14  người     33.400.000đồng
3. Thực hiện chính sách xã hội
a/. Chính sách giảm nghèo 
- Hoàn thành kế hoạch điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018; tổng hợp kết quả trình UBND huyện và báo cáo Sở Lao động Thương binh và Xã hội cụ thể: Toàn huyện có 3.530 hộ nghèo (6.259 khẩu) = 4.13%; 3.013 hộ cận nghèo (6.402 khẩu) = 3,53%; tỷ lệ hộ nghèo giảm 0.49% so với năm 2017.
- Tham mưu cho UBND huyện lập tờ trình đề nghị UBND tỉnh phê duyệt cấp thẻ BHYT năm 2019 cho người nghèo, cận nghèo; phối hợp với BHXH in, cấp 4.037 thẻ BHYT cho người nghèo, 4.907 thẻ BHYT cho người cận nghèo đảm bảo đầy đủ, kịp thời theo quy định, không trùng lặp.
- Chủ trì, phối hợp với Hội chữ thập đỏ, MTTQ Việt Nam và các ngành, các đơn vị tài trợ thực hiện chăm lo Tết cho hộ gia đình nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2019. Kết quả đã cấp hỗ trợ tổng số 4.728 suất quà = 1,537 tỷ đồng, đảm bảo không có hộ thiếu đói, không có người lang thang không nơi đón Tết, 100% hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được nhận quà Tết và được vui xuân đón Tết.
- Tổ chức duyệt hỗ trợ tiền điền cho 3.517 hộ nghèo quý 1 năm 2019, với tổng số tiền              535,551,000 đảm bảo theo đúng quy định. 
b/. Chính sách Bảo trợ xã hội 
- Làm thủ tục chuyển bưu điện chi trả chi trả trợ cấp 1 lần và thường xuyên tháng Quý I/2019 năm 2019 cho 43.918 lượt đối tượng BTXH với tổng số tiền gần 16,6 tỷ đồng.
- Nhân dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 tổ chức tốt việc cấp 145 suất quà cho người khuyết tật và trẻ mồ côi với tổng số tiền 29.000.000 đồng; cấp quà và bằng chúc thọ, mừng thọ chi các cụ 90 tuổi và 100 tuổi, cấp quà cho các cụ 95 tuổi trực tiếp tại các xã, thị trấn nhân dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, với tổng số 431 suất =  254.000.000 đồng. Hướng dẫn các xã thị trấn tổ chức chúc thọ và tặng qùa cho 4.423 người cao tuổi ở tuổi 70, 75, 80, 85 tuổi ( bằng tiền mặt mức 300.000 đồng/cụ).
- Tiếp nhận, xét duyệt và tham mưu cho UBND huyện ban hành quyết định trợ cấp hằng tháng cho 380 đối tượng NCT, 56 đối tượng BTXH thuộc 2 nhóm người cao tuổi cô đơn và đơn thân nuôi con nhỏ thuộc hộ nghèo; Quyết định điều  chỉnh tăng trợ cấp cho 82 người khuyết tật các xã đủ từ 60 tuổi trở lên và giảm hệ số và mức trợ cấp đối với người đủ từ 16 tuổi trở lên.
- Thụ lý hồ sơ báo giảm các đối tượng BTXH và tham mưu cho UBND huyện 168 quyết định mai táng phí đối tượng bảo trợ xã hội với tổng số tiền 907.400 triệu đồng và quyết định ngừng trợ cấp 205 đối tượng đang hưởng trợ cấp nay ốm chết, chuyển hưởng trợ cấp khác và thoát nghèo.
- Tiếp nhận, duyệt danh sách hỗ trợ tiền điện quý 1 cho 3.078 hộ CSXH với tổng số tiền là 432.480.000 đồng.  Làm thủ tục đề nghị cơ quan BHXH cấp mới thẻ bảo hiểm y tế cho 223 đối tượng Bảo trợ xã hội và cắt giảm 159 thẻ.
c/. Công tác phòng chống tệ nạn xã hội, Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới
- Tiếp nhận hồ sơ, tham mưu họp tổ tư vấn đề nghị Tòa án huyện quyết định đưa người đi cai nghiện bắt buộc đối với 01 đối tượng trên địa bàn huyện.
- Xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2019 và tổ chức cho đội kiểm tra liên ngành thực hiện kiểm tra đối với các cơ sở kinh doanh lưu trú, Karaoke trên địa bàn huyện nhằm mục đích tuyên truyền pháp luật và phòng chống tệ nạn mại dâm.
- Phối hợp với Sở Lao động - TBXH kiểm tra và khảo sát thực trạng hoạt động của 04 điểm tư vấn hỗ trợ cai nghiện tại cộng cộng đồng xã An Vũ, An Đồng, Thị trấn An Bài và Thị trấn Quỳnh Côi để đề xuất giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động của các điểm tư vấn.
- Tổ chức chọn cử, lập danh sách 14 đại biểu là người khuyết tật và trẻ mồ côi tiêu biểu của huyện đi dự hội nghị biểu dương NKT-TMC tiêu biểu tỉnh Thái Bình. Tổ chức tiếp nhận và trao 140 suất quà cho NKT và TMC các xã thị trấn dịp tết nguyên đán, với tổng số tiền 28 triệu đồng.
II. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU QUÝ II NĂM 2019
1. Lĩnh vực lao động việc làm
- Tham mưu cho UBND huyện ban hành kế hoạch và chỉ đạo các địa phương, doanh nghiệp tổ chức hưởng ứng tháng ATVSLĐ - PCCN năm 2019; Thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra việc thực hiện Bộ luật lao động tại các xã, thị trấn, các doanh nghiệp, cơ sở SXKD.
- Chỉ đạo các xã, thị trấn tiếp tục theo dõi và tuyên truyền vận động lao động hết hạn hợp đồng làm việc tại Hàn Quốc về nước;
- Tuyên truyền, đôn đốc các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện nghiêm túc thực hiện các quy định của Bộ luật lao động; 
- Hỗ trợ các đơn vị được phép và đủ điều kiện làm công tác tư vấn tuyển dụng lao động đi làm việc trong và ngoài nước.
2. Việc thực hiện chính sách ng¬ười có công
- Hướng dẫn, đôn đốc các xã, thị trấn tổng hợp kết quả tổ chức triển khai kế hoạch tiếp tục thực hiện và hoàn thành Đề án hỗ trợ cải thiện nhà ở cho người có công với cách mạng theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ; Kiểm tra nhà ở người có công đã hoàn thiện xong tại một số xã, thị trấn.
- Rà soát, khảo sát thực trạng các xã có công trình ghi công liệt sỹ, tổng hợp đánh giá và tham mưu xây dựng đề án nâng cấp các công trình ghi công liệt sỹ trên địa bàn huyện giai đoạn 2019 - 2025.
- Tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng và giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến lĩnh vực NCC.
- Duyệt trợ cấp ưu đãi GDĐT cho NCC và con của họ đang theo học tại các trường theo Thông tư 36/2015/TT-BLĐ-TBXH 
- Làm thủ tục báo giảm và hồ sơ MTP, tăng giảm BHYT hàng tháng đối tượng NCC.
- Tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức xét duyệt hồ sơ theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011, hồ sơ theo Quyết định số 57, Quyết định 24/2016/QĐ-TTg.
- Tham mưu cho UBND huyện xây dựng kế hoạch tổ chức Kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh liệt sỹ.
- Kiểm tra công tác chi trả và quản lý đối tượng NCC tại các xã, thị trấn.
3. Lĩnh vực chính sách xã hội, công tác BVCS trẻ em và phòng chống TNXH
- Phối hợp với các ngành, đơn vị và địa phương tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật,  thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng đủ điều kiện trợ giúp xã hội; tiếp tục theo dõi hỗ trợ thực hiện dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo “Nuôi bò cái sinh sản”.
- Tập huấn và triển khai kế hoạch thực hiện Thông tư 01/2019/TT-BLĐTBXH ngày 02/01/2019 của Bộ lao động – TBXH quy định về việc xác định đạng tật và mức độ khuyết tật.
- Triển khai thu thập cập nhật thông tin hộ nghèo, hộ BTXH theo phiếu C, C1 vào phần mềm quản lý;
- Chỉ đạo, hướng dẫn 05 xã về đích nông thôn mới hoàn thiện hồ sơ tiêu chí 11, 12 và tiểu mục 18.6; 
- Tổ chức thẩm định và trình UBND huyện ban hành quyết định trợ cấp hàng tháng cho đối tượng BTXH;
- Tham mưu cho UBND huyện tổ chức hội nghị phát động tháng hành động vì trẻ em và thăm tặng quà thiếu nhi nhân ngày 01/6.
- Tổ chức cho Đội 178 của huyện đi kiểm tra theo kế hoạch quý II/2019; tiếp nhận và hoàn thiện hồ sơ đưa người đi cai nghiện bắt buộc.
- Triển khai thực hiện dự án “Đảm bảo quyền cho người lao động làm việc trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn xã hội”.
- Tiếp nhận và hoàn thiện hồ sơ đề nghị đưa người đi cai nghiện bắt buộc; hỗ trợ các điểm tư vấn hỗ trợ cai nghiện tại cộng đồng hoạt động đạt hiệu quả.
Trên đây là báo cáo kết quả công tác quý I và nhiệm vụ chủ yếu quý II năm 2019, Phòng Lao động - TBXH báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Sở Lao động - TBXH, Thường trực Huyện ủy và UBND huyện.
 


Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Bản đồ hành chính

Vị trí địa lý

Diện tích: 209,6 Km2

Dân số: 245.188 người

Bình chọn
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.961
Hôm qua : 4.621