Đầu mối tiếp nhận yêu cầu:

1. Ông: Phạm Hồng Thái - HUV- PCT UBND huyện Quỳnh Phụ;

2. Bà: Bùi Thị Nhẫn - HUV- Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Quỳnh Phụ.

Địa chỉ: Trụ sở HĐND-UBND huyện Quỳnh Phụ, số 215, đường Trần Hưng Đạo, TT Quỳnh Côi, Quỳnh Phụ, Thái Bình.