mic
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Một số điểm mới trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao (Luật số 26/2018/QH14 ngày 14/6/2018)

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao (TDTT) đã được kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV thông qua. Cùng với 9 luật khác, Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao (TDTT) đã được kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV thông qua. Cùng với 9 luật khác, Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019. Xuất phát từ quan điểm chỉ đạo nhằm thể chế hoá đường lối của Đảng về phát triển TDTT theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020. Đồng thời khắc phục những vướng mắc, bất cập, những vấn đề mới phát sinh trong hoạt động thể dục, thể thao, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính trong quản lý các hoạt động thể thao, khuyến khích, thúc đẩy xã hội hoá hoạt động thể dục, thể thao nâng cao hiệu quả hoạt động trong việc quản lý các hoạt động về thể dục, thể thao và bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật Việt Nam với các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thể dục, thể thao có những nội dung mới như sau:

Về những quy định chung, Luật đã sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 4, khoản 1 Điều 10, bổ sung khoản 7 Điều 10 để làm rõ hơn quan điểm chính sách của nhà nước ta đối với hoạt động thể dục, thể thao. Đó là vẫn thống nhất quan điểm: Ưu tiên đầu tư phát triển thể dục, thể thao ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nhưng nhấn mạnh việc ưu tiên phát triển môn bơi, võ cổ truyền và các môn thể thao dân tộc (trước đây chỉ quy định chung là bảo tồn và phát triển các môn thể thao dân tộc). Bổ sung nội dung Tổ chức đặt cược thể thao trái phép; đặt cược thể thao trái phép là một trong những hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động thể dục, thể thao.
 Về thể dục, thể thao quần chúng luật đã sửa đổi, bổ sung 03 điều 
Tại Điều 11 bổ sung khoản 1a,  khoản 6 và khoản 7, để làm rõ thêm khái niệm về Thể dục, thể thao quần chúng là hoạt động tập luyện, biểu diễn, thi đấu thể dục, thể thao tự nguyện nhằm nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần cho người tập. Và quy định tổ chức, cá nhân được hưởng các chính sách ưu đãi  trong quá trình thực hiện xã hội hóa đầu tư xây dựng, khai thác các công trình thể thao phục vụ hoạt động thể dục, thể thao quần chúng. Và trẻ em, học sinh, sinh viên, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và các đối tượng khác được miễn, giảm giá vé, giá dịch vụ luyện tập thể dục, thể thao tại các cơ sở thể thao theo quy định của Chính phủ. Theo quy định của pháp luật trong quá trình thực hiện xã hội hóa đầu tư xây dựng, khai thác các công trình thể thao phục vụ hoạt động thể thao quần chúng, quy định trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được miễn, giảm giá vé, giá sử dụng dịch vụ luyện tập thể dục, thể thao tại các cơ sở thể thao công lập.
 Điều 12 Phong trào thể dục, thể thao quần chúng: Các tiêu chí để đánh giá phong trào thể dục, thể thao quần chúng được quy định cụ thể: Số người tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên; Số gia đình thể thao; Số cộng tác viên thể dục, thể thao; Số câu lạc bộ thể thao; Số công trình thể thao; Số giải thể thao tổ chức hằng năm. Điều luật cũng bổ sung việc giao cho Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về các tiêu chí này.
Điều 13 Được quy định lại rõ hơn về thẩm quyền quyết định tổ chức giải thể thao quần chúng, trong đó quy định rõ các loại hình tổ chức thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân các cấp, các cơ quan, tổ chức.
Về giáo dục thể chất và thể thao trong nhà trường: Đã sửa đổi bổ sung 4 điều (Điều 21, 22, 23, 25) với tiêu chí nhằm nâng cao chất lượng việc giáo dục thể chất, cả từ cách thức tiến hành, đến nhân lực thực hiện. Theo đó đã bổ sung quy định trách nhiệm của Nhà nước và nhà trường trong việc ưu tiên phát triển môn bơi, võ cổ truyền và các môn thể thao dân tộc; thành lập câu lạc bộ thể thao của học sinh, sinh viên. Giao trách nhiệm cho Bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định trách nhiệm phối hợp của cơ sở thể thao công lập với cơ sở giáo dục để sử dụng công trình thể thao phục vụ giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường. Sửa đổi việc thi đấu thể thao trong nhà trường, và việc hưởng chế độ phụ cấp đặc thù của giáo viên, giảng viên thể dục thể thao.
Về thể thao thành tích cao: Bổ sung chính sách ưu đãi đối với vận động viên cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, ngành bị tai nạn trong quá trình tập luyện, thi đấu thể thao làm mất khả năng lao động hoặc chết thì vận động viên, thân nhân của họ được hưởng chế độ trợ cấp theo quy định của pháp luật; vận động viên không còn khả năng thi đấu thể thao được Nhà nước tạo điều kiện học nghề và giải quyết việc làm, được ưu tiên tuyển dụng làm việc tại các cơ sở thể thao; quy định vận động viên, huấn luyện viên được tham gia và hưởng các chế độ về bảo hiểm tai nạn và bệnh nghề nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.     
Về đặt cược thể thao: Đây là vấn đề mới, luật đã bổ sung thêm điều luật 68a Đặt cược thể thao,  theo đó quy định rõ Đặt cược thể thao là hình thức giải trí có thưởng mà người tham gia đặt cược thực hiện dự đoán về kết quả có thể xảy ra trong các sự kiện thể thao được sử dụng để kinh doanh đặt cược. Cùng với đó quy định nguyên tắc kinh doanh đặt cược thể thao; giao Chính phủ quyết định Danh mục các hoạt động thể thao được phép kinh doanh đặt cược thể thao và quy định chi tiết về kinh doanh đặt cược thể thao.
Về kinh doanh hoạt động thể thao mạo hiểm và thể thao bắt buộc có người hướng dẫn luyện tập: Bổ sung quy định hộ kinh doanh và các tổ chức khác được kinh doanh hoạt động thể thao mạo hiểm và hoạt động thể thao bắt buộc có người hướng dẫn tập luyện khi đăng ký thành lập doanh nghiệp và đáp ứng đủ các điều kiện về kinh doanh hoạt động thể thao mạo hiểm và hoạt động thể thao bắt buộc có người hướng dẫn tập luyện theo quy định của Chính phủ.
Về đất đai dành cho thể dục, thể thao quy định trong quy hoạch, các dự án xây dựng trường học, khu đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, doanh trại đơn vị vũ trang nhân dân phải dành quỹ đất để xây dựng công trình thể thao theo quy định của Chính phủ.
Việc sửa đổi bổ sung một số  điều của Luật thể dục, thể thao là phù hợp trong giai đoạn hiện nay, nhằm nâng cao sức khỏe của người dân, phát triển ngành thể thao. Điểm nổi bật của Luật khi sửa đổi, bổ sung là đặc biệt quan tâm ưu tiên các đối  tượng, nhất là trẻ em, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, và các môn bơi, võ truyền thống và thể thao dân tộc. Đây sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng để hoạt động quản lý về thể dục thể thao đạt hiệu quả cao trong thời gian tới./.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Bản đồ hành chính

Vị trí địa lý

Diện tích: 209,6 Km2

Dân số: 245.188 người

Bình chọn
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 340
Hôm qua : 2.150