mic
NĐ 57/2021/NĐ-CP ngày 04/6/2021 sửa đổi, bổ sung NĐ 218/2013/NĐ-CP và NĐ 12/2015/NĐ-CP về ưu đãi thuế doanh nghiệp đối với dự án sản xuất sp công nghiệp hỗ trợ và Thông tư 43/2021/TT-BTC ngày 11/6/2021

NĐ 57/2021/NĐ-CP ngày 04/6/2021 sửa đổi, bổ sung NĐ 218/2013/NĐ-CP và NĐ 12/2015/NĐ-CP về ưu đãi thuế doanh nghiệp đối với dự án sản xuất sp công nghiệp hỗ trợ và Thông tư 43/2021/TT-BTC ngày 11/6/2021

NĐ 57/2021/NĐ-CP ngày 04/6/2021 sửa đổi, bổ sung NĐ 218/2013/NĐ-CP và NĐ 12/2015/NĐ-CP về ưu đãi thuế doanh nghiệp đối với dự án sản xuất sp công nghiệp hỗ trợ và Thông tư 43/2021/TT-BTC ngày 11/6/2021
Bản đồ hành chính

Vị trí địa lý

Diện tích: 209,6 Km2

Dân số: 245.188 người

Bình chọn
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 656
Hôm qua : 4.621