mic
CV vv chế độ thông tin báo cáo; tăng cường công tác tuyên truyền, đảm bảo an ninh trật tự cho việc lấy ý kiến cử tri về Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023-2025

CV vv chế độ thông tin báo cáo; tăng cường công tác tuyên truyền, đảm bảo an ninh trật tự cho việc lấy ý kiến cử tri về Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023-2025

CV vv chế độ thông tin báo cáo; tăng cường công tác tuyên truyền, đảm bảo an ninh trật tự cho việc lấy ý kiến cử tri về Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023-2025
KH tổ chức lấy ý kiến cử tri và chuẩn bị nội dung trình HĐND cùng cấp thông qua Đề án, phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện QP giai đoạn 2023-2025

KH tổ chức lấy ý kiến cử tri và chuẩn bị nội dung trình HĐND cùng cấp thông qua Đề án, phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện QP giai đoạn 2023-2025

KH tổ chức lấy ý kiến cử tri và chuẩn bị nội dung trình HĐND cùng cấp thông qua Đề án, phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện QP giai đoạn 2023-2025
Bản đồ hành chính

Vị trí địa lý

Diện tích: 209,6 Km2

Dân số: 245.188 người

Bình chọn
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 9
Hôm qua : 826