mic
Báo cáo kết quả tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân giai đoạn 2015-2019 và nhiệm vụ giải pháp thực hiện trong thời gian tới trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ

Báo cáo kết quả tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân giai đoạn 2015-2019 và nhiệm vụ giải pháp thực hiện trong thời gian tới trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ

Báo cáo kết quả tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân giai đoạn 2015-2019 và nhiệm vụ giải pháp thực hiện trong thời gian tới trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ
Bản đồ hành chính

Vị trí địa lý

Diện tích: 209,6 Km2

Dân số: 245.188 người

Bình chọn
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2.606
Hôm qua : 3.101