mic
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Huyện ủy Quỳnh Phụ tổ chức hội nghị cán bộ học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung hội nghị TW 8 khóa XII của Đảng và một số Nghị quyết của Bộ chính trị.

Sáng ngày 8 tháng 1 năm 2018 tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện. Huyện ủy Quỳnh Phụ đã tổ chức hội nghị cán bộ học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung hội nghị TW 8 khóa XII của Đảng và một số Nghị quyết của Bộ chính trị. Về dự theo dõi và chỉ đạo lớp học có các đồng chí lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, cùng các đồng chí cán bộ, Đảng viên các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Sáng ngày 8 tháng 1 năm 2018 tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện. Huyện ủy Quỳnh Phụ đã tổ chức hội nghị cán bộ học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung hội nghị TW 8 khóa XII của Đảng và một số Nghị quyết của Bộ chính trị. Về dự theo dõi và chỉ đạo lớp học có các đồng chí lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, cùng các đồng chí cán bộ, Đảng viên các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
 

hoc nghi quyet cuoi nam 2018.png
    (Huyện ủy Quỳnh Phụ tổ chức hội nghị cán bộ học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung hội nghị TW 8 khóa XII của Đảng và một số Nghị quyết của Bộ chính trị)


    Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Thị Hải Yến, giáo viên Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện trực tiếp truyền đạt và tập trung làm rõ quan điểm, mục tiêu, những điểm mới, các nhiệm vụ, giải pháp đột phá, nội dung của Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng bao gồm; Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”;  Quy định số 08- QĐi/TW ngày 25-10-2018 về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; Quán triệt Kết luận số 37-KL/TW “Về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019”.
  Thông qua việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung hội nghị TW 8 khóa XII của Đảng và một số Nghị quyết của Bộ chính trị nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, Đảng viên và cán bộ, công chức, viên chức, người lao các cơ quan, đơn vị chủ động động xây dựng chương trình hành động thực hiện các nội dung Nghị quyết, nhằm đảm bảo quan điểm chỉ đạo những định hướng lớn, chú trọng đề ra các biện pháp thiết thực và phù hợp với địa phương đơn vị có tính khả thi để đưa nghị quyết vào cuộc sống. Trong quá trình tổ chức thực hiện nghị quyết cần phát huy tính chủ động sáng tạo, huy động sự vào cuộc của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trong quá trình tham gia tổ chức thực hiện nghị quyết, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống. Sau hội nghị này, BTV huyện ủy tiếp tục chỉ đạo các đơn vị như Công an, Quân sự, ngành giáo dục tổ chức hội nghị cán bộ học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung hội nghị TW 8 khóa XII của Đảng và một số Nghị quyết của Bộ chính trị đến cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn.
 


Tác giả: Mạnh Tường - Đài TT TH huyện QP
Tổng số điểm của bài viết là: 9 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Bản đồ hành chính

Vị trí địa lý

Diện tích: 209,6 Km2

Dân số: 245.188 người

Bình chọn
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 636
Hôm qua : 873