mic
Thông tin chi tiết:
Trần Đăng Viềng
BTVHU- Chỉ huy trưởng BCH QS huyện Trần Đăng Viềng
Giới tính Nam
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Bản đồ hành chính

Vị trí địa lý

Diện tích: 209,6 Km2

Dân số: 245.188 người

Bình chọn
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 112
Hôm qua : 2.110