mic
Thông tin chi tiết:
Vũ Hồng Hà
BTVHU- Chủ nhiệm UBKT HU Vũ Hồng Hà
Giới tính Nam
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Bản đồ hành chính

Vị trí địa lý

Diện tích: 209,6 Km2

Dân số: 245.188 người

Bình chọn
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 596
Hôm qua : 680