1.Văn phòng Huyện ủy

Chánh VP:Phạm Tiến Trung

Phó CVP:Phạm Thị Hồng Ninh

Phó CVP: Nguyễn Duy Mỡi

SĐT:02273.863.202

2.Ban Dân Vận Huyện ủy

Trưởng ban: Khổng Minh Toại

Phó Ban: Nguyễn Văn Ngợi

Phó ban: Nguyễn Văn Luyện

SĐT:02273.863.615

3.Ban Tổ chức Huyện Ủy

Trưởng ban: Nguyễn Quốc Việt

Phó Ban: Dương Văn Trường

SĐT:02273.863.630

4. Ban Tuyên giáo Huyện Ủy

Trưởng ban: Lê Thị Huyền

Phó Ban:Trần Thị Ngân

Phó Ban: Đinh Tiến Thành

SĐT: 02273.863.636

5.Ủy Ban kiểm tra Huyện Ủy

Chủ nhiệm : Vũ Hồng Hà

Phó Chủ nhiệm: Tạ Tiến Cung

Phó chủ nhiệm: Bùi Văn Sở

SĐT: 02273.863.614

6. Trung tâm Bồi Dưỡng chính trị huyện

Phó Giám đốc: 

SĐT: 02273.863.326

7. Mặt trần TQ huyện

Chủ tịch: Phạm Văn Vịnh

Phó Chủ tịch: Hoàng Đình Đại

SĐT: 02273.863.362

8. Đoàn Thanh niên huyện

Bí thư: Nguyễn Thị Hồng Thúy

Phó Bí thư: Nguyễn Trung Hiếu

SĐT: