1. Văn phòng HĐND - UBND huyện

Chánh VP: Nguyễn Minh Thắng

Phó CVP: Đoàn Minh Đức

Phó CVP: Mai Văn Dân

Trưởng Ban Pháp chế: Phạm Thị Hồng Ninh

Trưởng Ban KT XH: Đỗ Thị Hải

Số điện thoại cơ quan: 02273.863.272

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tham mưu tổng hợp cho Ủy ban nhân dân huyện về hoạt động của Ủy ban nhân dân; tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố về công tác dân tộc; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở thành phố; đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.

2. Phòng Kinh tế hạ tầng huyện

Trưởng phòng: Nguyễn Văn Chu

Phó trưởng phòng: Vũ Duy Trà

Phó trưởng phòng: Vũ Năng Lượng

Phó trưởng phòng: Phạm Văn Dân

SĐT: 02273.863.215

Phòng Kinh tế hạ tầng huyện tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thuộc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kiến trúc; quy hoạch xây dựng; phát triển đô thị; nhà ở và công sở; vật liệu xây dựng; giao thông; hạ tầng kỹ thuật đô thị (gồm: cấp, thoát nước; vệ sinh môi trường đô thị; công viên, cây xanh; chiếu sáng; rác thải; bến, bãi đỗ xe đô thị).

3. Phòng Giáo dục Đào tạo huyện

Trưởng phòng: Nguyễn Văn Roanh

Phó trưởng phòng: Nguyễn Đỗ Toán

SĐT: 02273.863.214

Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, bao gồm: mục tiêu, chương trình và nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.

4. Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện

Trưởng phòng: Nguyễn Hồng Long

Phó trưởng phòng: 

Phó trưởng phòng: Hoàng Thanh Tùng

SĐT:02273.863.296

Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thuỷ lợi; thuỷ sản; phát triển nông thôn; tiểu thủ công nghiệp; khoa học và công nghệ; công nghiệp; thương mại.

5. Phòng Lao động TBXH huyện

Trưởng phòng: Nguyễn Văn Trọng

Phó trưởng phòng: Phạm Thị Thúy Mùi

Phó trưởng phòng : Nguyễn Văn Khánh

SĐT: 02273.863.222

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: lao động; việc làm; dạy nghề; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; phòng, chống tệ nạn xã hội; bình đẳng giới.

6.Phòng Nội vụ huyện

Trưởng phòng: Nguyễn Văn Đĩnh

Phó trưởng phòng: Vũ Thị Liễu

SĐT: 02273.913.277

Phòng Nội vụ huyện tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước các lĩnh vực: tổ chức; biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức xã, phường; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua - khen thưởng.

7. Phòng Văn hóa thông tin huyện

Trưởng phòng: Bùi Thị Nhẫn

Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Phương

SĐT: 02273.914.338

Phòng Văn hoá và Thông tin huyện tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: văn hoá; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; bưu chính, viễn thông và Internet; công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin; phát thanh; báo chí; xuất bản.

8. Phòng Tài chính  kế hoạch huyện

Quyền Trưởng phòng: Vũ Quang Yên

Phó trưởng phòng: Vũ Thị Nhàn

Phó trưởng phòng: 

SĐT: 02273.863.224

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tài chính, tài sản; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp, thống nhất quản lý về kinh tế hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân.

9. Phòng Tài nguyên Môi trường huyện

Trưởng phòng: Phạm Hồng Vương

Phó trưởng phòng: Phạm Tiến Trung

Phó trưởng phòng: Nguyễn Đình Tuấn

SĐT:02273.911.243

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: tài nguyên đất; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường; khí tượng, thuỷ văn; đo đạc, bản đồ.

10. Phòng Tư pháp huyện

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Trang

Phó trưởng phòng: Lương Quý Phái

SĐT: 02273.863.309

11. Phòng Y tế huyện:

Trưởng phòng: Phạm Hồng Thái – Phó chủ tịch UBND huyện kiêm trưởng phòng

Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Hà

SĐT: 02273.914.337

Phòng Y tế huyện tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, gồm: y tế cơ sở; y tế dự phòng; khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người; mỹ phẩm; vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; trang thiết bị y tế; dân số.

12. Thanh tra huyện

Chánh thanh tra: Nguyễn Việt Hùng

Phó chánh thanh tra: Vũ Tiến Mạnh

SĐT: 02273.863.225

Thanh tra huyện tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân thành phố; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.