1. Đảng ủy – UBND xã Quỳnh Hải

BT ĐU        Phạm Văn Hải

Phó BT ĐU Đỗ Quang Xá

CT UBND  Nguyễn Quang Suốt

Phó CT UBND     Đỗ Công Chuân

SĐT: 02273. 863. 320

2. Đảng ủy – UBND xã Quỳnh Hội

BT ĐU        Bùi Xuân Thiệp

Phó BT ĐU Nguyễn Đức Nhương

CT UBND  Nguyễn Xuân Trường

Phó CTUBND      Lê Trung Cương

SĐT: 02273. 863. 520

3. Đảng ủy – UBND xã Quỳnh Minh

BT ĐU        Nguyễn Văn Huynh

Phó BT ĐU Nguyễn Hồng Sơn

CT UBND  Nguyễn Văn Lâm

Phó CT UBND     Nguyễn Văn Thép

SĐT: 02273. 918. 513

4. Đảng ủy – UBND xã  Quỳnh Thọ

BT ĐU        Nguyễn Bá Chánh

Phó BT ĐU Nguyễn Thị Hoa

CT UBND  Nguyễn Đạt Khánh

Phó CTUBND      Nguyễn Viết Dương

SĐT: 02273. 918. 512

5. Đảng ủy – UBND xã Quỳnh Hồng

BT ĐU        Nguyễn Văn Lãm

Phó BT ĐU Nguyễn Huy Tấu

CT UBND  Vũ Đăng Đông

Phó CTUBND      Nguyễn Huy Hữu

SĐT: 02273. 863. 363

6. Đảng ủy – UBND xã Quỳnh Hưng

BT ĐU        Trần Đăng Viến

Phó BT ĐU Vũ Xuân Khái

CT UBND  Trần Viết Hiển

Phó CTUBND      Trần Trung Tự

SĐT: 02273. 863. 385

7. Đảng ủy – UBND xã Quỳnh Trang

BT ĐU        Bùi Gia Tiến

Phó BT ĐU Vũ Quang Lực

CT UBND  Bùi Văn Thặng

Phó CTUBND      Đinh Văn Tuynh

SĐT: 02273. 917. 509

8. Đảng ủy – UBND xã Quỳnh Xá

BT ĐU        Phạm Công Chinh

Phó BT ĐU Mai Đức Hưng

CT UBND  Nguyễn Văn Khánh

Phó CTUBND      Trần Văn Khiêm

SĐT: 02273. 917. 507

9. Đảng ủy – UBND xã Quỳnh Châu

BT ĐU        Khổng Minh Toại

PBT ĐU     Nguyễn Văn Lưu

CT UBND  Đoàn Huy Nghiệm

Phó CTUBND      Nguyễn Trọng Quynh

SĐT: 02273. 923. 519

10. Đảng ủy – UBND xã Quỳnh Nguyên

BT ĐU        Trần Xuân Thuẫn

Phó BT ĐU Đoàn Văn Thoại

CT UBND  Hoàng Đình Hoành

Phó CTUBND      Đoàn Văn Huân

SĐT: 02273. 923. 515

11. Đảng ủy – UBND xã Quỳnh Bảo

BT ĐU        Vũ Đình Thuấn

Phó BT ĐU Vũ Văn Nghiêm

CT UBND  Nguyễn Duy Đằng

Phó CTUBND      Lưu Đình Thông

SĐT: 02273. 863. 510

12. Đảng ủy – UBND xã Quỳnh Mỹ

BT ĐU        Nguyễn Quốc Thường

Phó BT ĐU Phạm Công Kỳ

CT UBND  Nguyễn Phú Giảng

Phó CTUBND      Phạm Khắc Tho

SĐT: 02273. 863. 506

13. Đảng ủy – UBND xã Quỳnh Sơn

BT ĐU        Nguyễn Văn Thuân

Phó BT ĐU Nguyễn Xuân Hoan

CT UBND  Đỗ Văn Tuấn

Phó CTUBND      Nguyễn Văn Soài

SĐT: 02273. 863. 516

14. Đảng ủy – UBND xã Quỳnh Lâm

BT ĐU        Nguyễn Quý Ánh

Phó BT ĐU Lê Bá Bùi

CT UBND  Đỗ Kim Tưởng

Phó CTUBND      Lưu Bá Nhận

SĐT: 02273. 921. 490

15. Đảng ủy – UBND TT Quỳnh Côi

BT ĐU        Nguyễn Xuân Hiểu

PBT ĐU     Vũ Văn Hữu

CT UBND  Vũ Đức Long

PCT UBND          Nguyễn Văn Dũng

SĐT: 02273. 863. 233

16. Đảng ủy – UBND xã Quỳnh Hoa

BT ĐU        Nguyễn Văn Hoàn

Phó BT ĐU Vũ Nhậm Thắng

CT UBND  Nguyễn Trung Thu

Phó CTUBND      Nguyễn Hữu Thuân

SĐT: 02273. 911.211

17. Đảng ủy – UBND xã Quỳnh Giao

BT ĐU        Nguyễn Đình Thiệu

Phó BT ĐU Nguyễn Viết Đợi

CT UBND  Nguyễn Viết Đạt

Phó CTUBND      Nguyễn Bá Lại

SĐT: 02273. 912. 092

18. Đảng ủy – UBND xã Quỳnh Hoàng

BT ĐU        Nguyễn Ngọc Toàn

Phó BT ĐU Nguyễn Viết Điệp

CT UBND  Tạ Tiến Khang

Phó CTUBND      Nguyễn Đức Hiểu

SĐT: 02273. 912. 459

19. Đảng ủy – UBND xã Quỳnh Khê

BT ĐU        Đào Văn Lĩnh

Phó BT ĐU Nguyễn Tiến Lượng

CT UBND  Đào Xuân Hương

Phó CTUBND      Hoàng Văn Nghiêm

SĐT: 02273. 863. 527

20. Đảng ủy – UBND xã Quỳnh Ngọc

BT ĐU        Phạm Văn Tập

Phó BT ĐU Vũ Thị Hoàn

CT UBND  Lưu Xuân Hoài

Phó CTUBND      Vũ Huy Kích

SĐT: 02273. 945. 683

 

 

21. Đảng ủy – UBND xã An Ấp

BT ĐU        Nguyễn Văn Phông

Phó BT ĐU Phạm Quốc Lập

CT UBND  Nguyễn Văn Đề

Phó CTUBND      Nguyễn Đình Hằng

SĐT: 02273. 942. 323

22. Đảng ủy – UBND xã An Hiệp

BT ĐU        Phạm Công Xuyện

Phó BT ĐU Nguyễn Văn Tự

CT UBND  Nguyễn Thành Tín

Phó CTUBND      Nguyễn Bá Dực

SĐT: 02273. 864. 704

23. Đảng ủy – UBND xã Đông Hải

BT ĐU        Nguyễn Đăng Biềng

Phó BT ĐU Bùi Xuân Trường

CT UBND  Bùi Văn Kiên

Phó CTUBND      Hoàng Phó Ngân

SĐT: 02273. 865. 011

24. Đảng ủy – UBND xã An Khê

BT ĐU        Ngô Quang Trách

Phó BT ĐU Đỗ Văn Chinh

CT UBND  Lê Đắc Vụ

Phó CTUBND      Đỗ Thanh Quý

SĐT: 02273. 864. 004

25. Đảng ủy – UBND xã An Quý

BT ĐU        Đỗ Tiến Côn

Phó BT ĐU Nguyễn Văn Đương

CT UBND  Nguyễn Viết Minh

Phó CTUBND      Nguyễn Đình Dương

SĐT: 02273. 942. 166

26. Đảng ủy – UBND xã An Vinh

BT ĐU-Chủ tịch HĐND          Nguyễn Bá Đài

Phó BT ĐU Phạm Hữu Thắng

CT UBND  Trịnh Công Liêm

Phó CTUBND      Nguyễn Văn Túy

SĐT: 02273. 865. 018

27. Đảng ủy – UBND xã An Cầu

BT ĐU        Lương Văn Tám

Phó BT ĐU Nguyễn Đình Hùng

CT UBND  Nguyễn Đình Biển

Phó CTUBND      Nguyễn Đức Thành

SĐT: 02273. 864. 056

28. Đảng ủy – UBND TT An Bài

BT ĐU        Nguyễn Duy Tuấn

Phó BT ĐU Phạm Văn Thạnh

CT UBND  Phạm Đức Thuận

Phó CTUBND      Nguyễn Ngọc Chiến

SĐT: 02273. 867. 127

29. Đảng ủy – UBND xã An Dục

BT ĐU        Hòa Quang Tinh

Phó BT ĐU Hòa Quang Ruật

CT UBND  Hòa Mạnh Cường

Phó CTUBND      Mai Văn Giang

SĐT: 02273. 867. 213

30. Đảng ủy – UBND xã An Đồng

BT ĐU        Bùi Mạnh Ưu

Phó BT ĐU Nguyễn Văn Thưởng

Chủ tịch      Nguyễn Đức Thuyết

Phó CTUBND      Nguyễn Trọng Hiển

SĐT: 02273. 864. 024

31. Đảng ủy – UBND xã An Lễ

BT ĐU        Đinh Bá Rỡ

Phó BT ĐU Đinh Hữu Hải

CT UBND  Đinh Văn Thuẫn

Phó CTUBND      Đinh Bá Huỳnh

SĐT: 02273. 865. 016

32. Đảng ủy – UBND xã An Mỹ

BT ĐU        Hoàng Xuân Ly

Phó BT ĐU Vũ Văn Doanh

CT UBND  Nguyễn Quang Khải

Phó CTUBND      Nguyễn Duy Điển

SĐT: 02273. 938. 187

33. Đảng ủy – UBND xã An Ninh

BT ĐU        Nguyễn Văn Hứa

Phó BT ĐU Nguyễn Giao Hưởng

CT UBND  Đỗ Văn Nam

Phó CTUBND      Lê Thị Bảy

SĐT: 02273. 934. 898

34. Đảng ủy – UBND xã An Thái

BT ĐU        Đoàn Tiến Lên

Phó BT ĐU Nguyễn Hữu Hoàng

CT UBND  Lương Quang Vương

Phó CTUBND      Đoàn Đức Hợp

SĐT: 02273.  864. 025

35. Đảng ủy – UBND xã An Thanh

BT ĐU        Nguyễn Khắc Tuấn

Phó BT ĐU Vũ Đức Khắng

CT UBND  Chu Công Dượng

Phó CTUBND      Đào Văn Ngàn

SĐT: 02273. 867. 167

36. Đảng ủy – UBND xã An Tràng

BT ĐU        Mai Xuân Tấn

Phó BT ĐU Nguyễn Chí Thân

CT UBND  Nguyễn Trung Dũng

Phó CTUBND      Mai Thế Hân

SĐT: 02273. 865. 025

37. Đảng ủy – UBND xã Đồng Tiến

BT ĐU        Vũ Đình Huyên

Phó BT ĐU Phạm Châu Tuấn

CT UBND  Đỗ Xuân Chình

Phó CTUBND      Đặng Thanh Long

SĐT: 02273. 937. 092

38. Đảng ủy – UBND xã An Vũ

BT ĐU        Nguyễn Văn Ho»ng

Phó BT ĐU Nguyễn Văn Tuyn

CT UBND  Phạm Văn Khánh

Phó CTUBND      Ngô Mạnh Hùng

SĐT: 02273 867. 195