mic
Câu hỏi:
Thì tuyển công chức
Xin chào người quản lý trang. Xin phép được cho tôi hỏi là làm sao để biết thông tin thi tuyển công chức tại UBND huyện mình. Xin cảm ơn nhiều vì đã trả lời tôi.
  • Cảm ơn câu hỏi của bạn. Về tuyển dụng công chức các cấp thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. Hiện nay, UBND huyện chưa nhận được thông tin, kế hoạch về tuyển dụng công chức. Khi nào có bất cứ thông tin, kế hoạch liên quan đến tuyển dụng công chức, huyện sẽ cập nhật thông tin lên Cổng TTĐT huyện để thông báo, và thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Vì vậy, bạn cứ yên tâm chờ thông tin chính thức nhé. Trân trọng!

    07/01/2020  |