mic
Câu hỏi:
Trách nhiệm của chính quyền xã An Thái
Chi nhánh Công ty TNHH Thịnh Hưng. Địa chỉ số 190 đường Trần Hưng Đạo có đề nghị huyện Quỳnh Phụ xem lại trách nhiệm của xã An Thái trong việc xác nhận nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Tuy nhiên đã gần 1 tháng mà xã không xác nhận và cũng không trả lời bằng văn bản xem có xác nhận hay không? Đề nghị UBND huyện xem lại trách nhiệm phục vụ nhân dân của UBND xã An Thái. Đề nghị ban quản trị lưu câu hỏi để cho tôi biết là việc tôi hỏi trên đã được ghi nhận và rất mong nhận được câu trả lời sớm nhất. Luật sư Hoàng Thị Minh Du sđt 0983329384
  • Về phản ánh của quý Công ty, UBND huyện đã ban hành văn bản số 551/UBND-VP ngày 16/7/2019 về việc trả lời ý kiến của công dân, tổ chức phản ánh qua Cổng Thông tin điện tử của huyện. UBND xã An Thái cũng đã có báo cáo trả lời ý kiến của quý Công ty cho Ban biên tập Cổng thông tin điện tử của huyện và đã đăng tải lên Cổng TTĐT của huyện. Trân trọng.
    13/07/2019  |